slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Voimaan 1.6.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Voimaan 1.6.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset. Voimaan 1.6.2012 www.ttl.fi > Työterveyshuolto > Työterveyshuollon lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista. Lakiuudistus 1.6.2012 koskee.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Voimaan 1.6.2012' - zenia-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä- sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset

Voimaan 1.6.2012

www.ttl.fi > Työterveyshuolto > Työterveyshuollon lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista

lakiuudistus 1 6 2012 koskee
Lakiuudistus 1.6.2012 koskee
 • Työterveyshuoltolakia
 • Sairausvakuutuslakia
 • Tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolainsäädännön keinoin. Tavoitteena on pidentää työuria.
 • Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä
   • yhtäjaksoisesti tai pätkissä kahden vuoden aikana
   • ei koske osasairauspäivärahapäiviä

27.2.2012 EDU /THa, AMi

30 60 ja 90 p iv
30, 60 ja 90 päivää
 • 30 sairaspoissaolopäivää täyteen: Työnantajan on ilmoitettava

työterveyshuollolle työntekijän sairauspoissaolot

 • 60 päivää: päivärahaetuuksien hakeminen Kelasta. Työnantaja hakee. (Aiemmin oli 120 päivää)
 • 90 päivää: lausunto - työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä
 • Näiden tavoitteena on, että työpaikoilla ja työterveyshuolloissa toimitaan jo varhaisessa vaiheessa ennen 90 sv-päivää.

27.2.2012 EDU /THa, AMi

ty ntekij n huolehdittava
Työntekijän huolehdittava
 • Työntekijän toimitettava Kelaan työterveyshuollon B-lausunto
  • 60 sairauspäivän (viimeistään 90 pv) kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta
  • sairauspäivärahan maksamisen edellytys
  • lausunnossa arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä suunnittelemat toimet työntekijän työhönpaluun mahdollistamiseksi
 • Sairauspäivärahan maksamista ei keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työntekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muutoin kohtuutonta.
 • (Huom. Sairasajan palkat maksetaan alan tessin mukaisesti!)

27.2.2012 EDU /THa, AMi

ty nantajan huolehdittava
Työnantajan huolehdittava
 • Sairauspoissaolojen seurannasta
  • työnantajan tulee toimittaa työntekijöiden sairaus- ja poissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijä ole erikseen kieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista
 • Ilmoitus työterveyshuoltoon, kun työntekijä on ollut poissa työstä työkyvyttömyyden takia vähintään kuukauden
 • Työnantajan tulee käynnistää prosessi, jotta työterveyshuollon lausunto saadaan ajoissa tehtyä
 • Selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä
  • työjärjestelyt
  • työaikajärjestelyt
  • työolosuhteiden muokkaaminen
  • kuntoutustoimenpiteet

27.2.2012 EDU /THa, AMi

ty terveyshuollon huolehdittava
Työterveyshuollon huolehdittava
 • Hoitava lääkäri (voi olla myös muu kuin työterveyslääkäri) arvioi sairauden vaikutusta työntekijän toimintakykyyn
 • Työterveyshuollon on annettava maksutta työntekijälle B-lausunto
  • työterveyslääkäri arvioi työntekijän työkyvyn suhteessa tämän työn vaatimuksiin sekä työntekijän jäljellä olevan työkyvyn
  • työterveyslääkäri laatii myös johtopäätökset työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän kesken käydystä neuvottelusta, jossa työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty ja tarvittavat tukitoimet kartoitettu.

27.2.2012 EDU /THa, AMi

kelan huolehdittava
Kelan huolehdittava
 • Kelan työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, työnantajaan tai työterveyshuoltoon, jos sairauspäivärahakausi pitkittyy tai sairausjaksot alkavat toistua.
 • muistuttaa työterveyshuollon lausunnosta viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauspäivärahaa on myönnetty 60 arkipäivälle
 • maksaa sairauspäivärahan

27.2.2012 EDU /THa, AMi

huomioitavia asioita
Huomioitavia asioita

27.2.2012 EDU /THa, AMi

8

 • Sairauspäivärahan katkaiseminen on kohtuutonta, jos
  • työnantajasta tai työterveyshuollosta johtuvista syistä lausuntoa ei saada
  • vakava sairaus estää asian hoitamista
  • aiempi sairausloma, sairastuu uudelleen -> aikaraja yllättää
  • MUTTA: pelkästään työntekijän taloudelliseen asemaan liittyviä seikkoja ei pidetä kohtuuttomina -> ei riitä perusteeksi
 • Mahdollisia ongelmia
  • Hoitava lääkäri + työntekijä eri mieltä kuin työterveyslääkäri työkyvystä -> Kelan tulkinta
  • Mitä muu työ on ja millaisella palkalla
  • Työnantaja ei halua muokata työoloja
  • Yhteistyö: tth – muu terveydenhuolto – kuntoutus – sosiaalivakuutus
s d kset
Säädökset
 • TTH_lain muutos 20/2012 (www.finlex.fi)
 • Sv-lain muutos 19/2012 (www.finlex.fi)
 • Em. hallituksen esitykset perusteluineen HE 75/2011
  • www.finlex.fi > Hallituksen esitykset
 • www.ttl.fi > Työterveyshuolto > … lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista
 • Kelan tiedote
  • www.kela.fi > Henkilöasiakkaat >Sairastaminen >Takaisin työhön
 • STM:n tiedote 8/2012 (19.1.2012)
  • www.stm.fi > Uutiset > Tiedotteet
 • HUOM. 1.1.2012 astui voimaan työsuojelunvalvontalain lisäys, jonka mukaan työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa on käsiteltävä myös henkilöstön työssä jatkamista tukevat toimet

27.2.2012 EDU /THa, AMi

tiedottaminen kev n aikana
Tiedottaminen kevään aikana
 • Mm. Kela, STM, Työterveyslaitos ja työmarkkinakeskusjärjestöt tiedottavat asiasta lisää kevään aikana.
 • Tiedotuksen slogan: Yhdessä työkyvyn tukena.
 • Kelan konttoreiden työkykyneuvojat.
 • SAK:ssa yhteyshenkilö on asiantuntijalääkäri Kari Haring/SAK

27.2.2012 EDU /THa, AMi

ad