Microsoft office enterprise project management ratkaisut
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Microsoft Office Enterprise Project Management Ratkaisut PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Microsoft Office Enterprise Project Management Ratkaisut. SYTYKE 7.9 Ari Suominen Product & Solution Manager Microsoft Oy. Tuotemarkkinointi. Liiketoiminta & IT- johto. Yritysjohto. Liiketoiminnan haasteita. Tulosvastuu. Asiakkaiden odotukset. Kilpailu. Markkinoiden nopeus.

Download Presentation

Microsoft Office Enterprise Project Management Ratkaisut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Microsoft Office Enterprise Project ManagementRatkaisut

SYTYKE 7.9

Ari Suominen

Product & Solution Manager

Microsoft Oy


Tuotemarkkinointi

Liiketoiminta & IT- johto

Yritysjohto

Liiketoiminnan haasteita

Tulosvastuu

Asiakkaiden odotukset

Kilpailu

Markkinoiden nopeus

Teknologian kehittyminen

Tehokkuus

Osakkeen-omistajien odotukset

Budjetin luomat rajoitukset

Standardointi

Tavoitteellinen toimintamalli

Reurssien hyödyntäminen

Globalisaatio


Jokaisella organisaatiolla on projekteja…

Johto

Myynti ja markkinointi

Tutkimus ja tuotekehitys

IT

Palvelut

Yritys

Järjestelmä- kehitys

Laitteisto- määrittely

Ohjelmisto- kehitys

Konsultointi

Integrointi

Koulutus

Kehitystyö

Markkina-tutkimukset

Tuote-julkistukset

Myynti-aktiviteetit

Markkinointi-kampanjat

Valmistus

Tuotekehitys

Tuotetestaus

Idea-

hautomot

Rekrytointi

Tapahtumat

Kiinteistöt

Patenttien hallinta


Resurssipäälliköt

Henkilökohtaisen tietotaidon hyödyntäminen

Tiimin jäsenet

Projekti- ja raportointityökalut

IT

Johtoryhmä

Toimivat ja tietoturvalliset järjestelmät

Projektien hallinnointi ja raportointi

Projektipäälliköt

Kokonaisnäkemys

…ja niihin liittyviä haasteita


Informaation tarve

Tehtävien lukumäärä

Tehtävien vaativuus

Aika per tehtävä

Henkilöt tehtävissä

Organisaation haasteita

Aika

Tehtävät


Projektityön haasteita

 • Luominen

 • Uudelleen hyödyntäminen

 • Päivittäminen

Tuottaminen

 • Suunnittelu

 • Muistiinpanot

 • Julkaisu

Päätökset

Suodattaminen

Haasteita tuottavuudelle

 • Informaation pirstaloituminen

 • Tehoton ryhmätyö

 • Informaatiotulva

 • Useita käyttöliittymiä

 • Projektit

 • Informaatio

 • Tehtävät

 • Lukeminen

 • Kommentointi

 • Analyysit

Tiedonhaku

Kommunikointi

 • Kokoukset

 • Dokumentit

 • Tiedon jakaminen

 • Sähköposti

 • Pikaviestit

 • Esitykset

 • Informaatio lähteet

 • Tietokannat

 • Ihmiset

Ryhmätyö


Today: Microsoft Office System


Enterprise Project Management (EPM)

 • EPM on järjestelmällinen projektien ytimen kautta tapahtuva lähestymistapa, jolla pyritään saavuttaamaan organisaation tavoitteet:

  • Strategian luonti ja seuraaminen

  • Liiketoimintamuutokset

  • Toiminnalliset parannukset

  • Perinteiset projektit ja tavoitteet

Strategia

EPM

Prosessit

Ihmiset

Teknologia

 • EPM vaikuttaa ihmisiin, prosesseihin ja teknologiaan, luodakseen ne tarvittavat muutokset, joilla organisaatio pidetään ajan tasalla ja kilpailukykyisenä.


Enterprise Project Management -ratkaisut

 • 94% CBC:n (*) tutkimuksen vastanneista ilmoitti EPM:n käyttöönoton lisänneen organisaation tuottavuutta

 • Kaikki organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta raportoivat olennaisia parannuksia

* Center of Business Practices

The Value of Project Management, Project Management Solutions, 2002


EPM-ratkaisujen käyttöönotto kasvussa

By 2006, more than 50% of IS organizations will have adopted a mix of project portfolio management application services for managing team collaboration, allocating resources, and tracking utilization and costs (0.7 probability).

- Gartner

Gartner, Inc., July 2003, “Magic Quadrant for Project Portfolio Management”, Matt Light


Microsoft Office EPM ratkaisu

 • Työkalut projektien kokonaisvaltaiseen hallintaan

 • Ohjaa toimenpiteisiin (aloitekyky), jotka tukevat strategisia tavoitteita

 • Yhtenäistää organisaation ja antaa selkeän kokonaiskuvan keskeisistä aktiviteeteista

 • Yhdistää projektiin kuuluvat osatekijät, henkilöt ja tiedot.

Tuo kestävää arvoa liiketoiminnalle


Microsoft OfficeEnterprise Project Management Solution

Portfolion hallinta


Mitä on Portfolion hallinta?

 • Jatkuvaa prosessien määrittelyä, priorisointia ja projekteihin investointia, jotka ovat yrityksen strategian mukaisia.

 • Jatkuva tiedon kulku antaa johdolle näkemyksen projektien tehokkuudesta tukien strategian mukaisten päätösten tekoa.

Tavoite

& Seuranta

Tiedonkulku

Prosessien määrittely

& Parannukset

Projektin suoritus & Tilaraportointi


Resurssipäälliköt

Tiimin jäsenet

IT

Johtoryhmä

Projektipäälliköt

Projektiorganisaation haasteitaPorfolion hallinta


Liiketoiminnan haasteitaPorfolion hallinta

 • Projektien ja liiketoimintastrategioiden virheellinen kohdistus

 • Näkemys organisaation aktiviteeteista ja niiden tilasta on puutteellinen

 • Kyvyttömyys verrata ja mitata projekteja yhtenevästi portfolion tilan ymmärtämiseksi

 • Liian riskialttiiden projektien valinta; projektit epäonnistuvat liian usein

 • Parhaiden ja palkitsevien mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen ja kadottaminen


Portfolion hallintaSeuranta & näkemys

 • Mikä on projektisalkun tilanne?


Portfolion hallintaAnalysointi

 • Missä tilassa tärkeimmät projektit ovat?


Portfolion hallintaPortfolion mallintaminen

 • Mitä jos -teoria


Portfolion hallinta ratkaisuksi?

Estimates link project portfolio management efforts to about a 30% return on investment over the first full year.

InformationWeek, “Tracking the best-laid plans: Companies managing multiple projects as diligently as their investments and finding it pays,” Norbert Turek, May 2003

Companies doing portfolio management report saving 2 percent to 5 percent annually in their IT budgets. According to Eric Austvold of AMR Research, as quoted in CIO Magazine, “Portfolio Management: How to do it Right,” Todd Datz, May 1, 2003


Microsoft OfficeEnterprise Project Management Solution

Projektin hallinta


Mitä on projektinhallinta?

 • Projektinhallinta on rakenteellinen kurinalaisuus, joka kuvaa osaamista, ominaisuuksia, työkaluja ja tekniikkaa, joilla projektit säännöllisesti toteutetaan onnistuneesti.

 • Prosesseja käytetään kustannusten hallintaan, aikataulujen optimointiin sekä projektitiimien tehokkaaseen hallintaan

Parannus

Suunnittelu

Alemmat kustannukset

Nopeammat syklit

Parempi laatu

Mittaus

Toteutus


Resurssipäälliköt

Tiimin jäsenet

IT

Johtoryhmä

Projektipäälliköt

Projektiorganisaation haasteitaProjektin hallinta


Liiketoiminnan haasteitaProjektin hallinta

 • Epäjohdonmukainen projektien eteneminen vaikuttaa työn laatuun negatiivisesti

 • Projektien epäonnistuminen vaikuttaa tuottavuuteen negatiivisesti

 • Toistuvat aikataulujen ja budjettien ylitykset

 • Virheelliset ja epätarkat projektiraportit haittaavat tehokkuuden seurantaa

 • Kyvyttömyys seurata ja kommunikoida projekteissa esille tulleita haasteita ja asioita


Projektin hallintaMicrosoft Office Project Pro 2003

 • Joustavat ja johdonmukaiset prosessit yhtenäiseen projektien toteutukseen


Keskitetty projektien hallinta

Projektipäällikkö

Projektin hallintaMicrosoft Office Enterprise Project Management Solution

 • Tarkat suunnitelmat projektien toteutukseen

 • Reaaliaikainen seuranta & hallinta


Projektin hallintaRaportointi

 • Mukautuvat raportit

 • Office-intergaatio


Projektienhallintaratkaisu voi auttaa

Companies implementing EPMOs successfully see an approximately 80% return on investment (ROI), a 20% reduction in project cycle time, a 30-35% increase in successful project delivery and such intangible benefits as improved employee morale, productivity and empowerment.

Giga Information Group, “Designing an Enterprise Project Management Office to Improve Organizational Project Management Efficiency”, August 09, 2002


Microsoft OfficeEnterprise Project Management Solution

Resurssien hallinta


Mitä on resurssien hallinta?

 • Yhdistää ihmiset liiketoiminnan kannalta tärkeisiin ja korkealla prioriteetilla oleviin tehtäviin

 • Optimoi resurssien käytön ja ohjaa tietotaidon kehittämistä ja henkilöstön palkkausta paremman taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi sekä projektien onnistumisen varmistamiseksi

Saatavuus

Sijainti

Ominaisuudet


Resurssipäälliköt

Tiimin jäsenet

IT

Johtoryhmä

Projektipäälliköt

Projektiroolien haasteita


Liiketoiminnan haasteitaResurssien hallinta

 • Organisaatioilla on rajoitettu käsitys, miten resursseja, henkilöitä, hyödynnetään tällä hetkellä

 • Organisaatioissa on hyödyntämättömiä resursseja ja kapasiteettia

 • Resursseja ei ole onnistuneesti kohdistettu liiketoimintastrategian kannalta tärkeisiin kohteisiin

 • Resurssien ja heidän ominaisuuksien tunnistaminen ja projekteihin kohdistaminen on hankalaa

 • Yhteys haluttujen ominaisuuksien/ydinkompetenssin sekä palkkauksen/koulutuksen välillä ei toimi

 • Resurssien määrän arvioinit tuleviin työmääriin on hankalaa


Resurssien hallintaKeskitetty resurssien hallinta

 • Keskittää resurssien hallinnan


Resurssien hallintaOsaaminen

 • Rakenna korkean suorituskyvyn omaavia tiimejä projektityön menestyksen parantamiseksi ja onnistumisen varmistamiseksi


Resurssien hallintaKuormitus

 • Ymmärrä työkuormia ja trendejä tehokkaan kapasiteettisuunnittelun välineenä


Huonon resurssienhallinnan haasteet

Continued reliance on inexperienced project managers and the use of ad hoc methods and processes may inadvertently harm corporate relations with employees - or, worse, with trading partners and customers - since projects may meet cost/schedule performance goals only through heroic efforts.

META Group, July 9, 2003, “Lack of Project Management Skills Is a Major IT Issue for Many Organizations”, META News Analysis


Microsoft OfficeEnterprise Project Management Solution

Ryhmätyö ja kommunikointi


Ryhmätyö:keskittää pääsyn tietoon ja resursseihin ja virtaviivaistaa tiedon jakamisen yli organisaation

Kommunikointi:on kyky olla jatkuvasti ja nopeasti vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa projektien onnistumiseksi

Johto

Projekti-

päälliköt

Asiakkaat

Tiimi-

jäsenet

Resurssi-

päälliköt

Kumppanit

Mitä on ryhmätyö ja kommunikointi?

Tieto


Resurssipäälliköt

Tiimin jäsenet

IT

Johtoryhmä

Projektipäälliköt

Projektiroolien haasteita


Liiketoiminnan haasteitaRyhmätyö & Kommunikointi

 • Maantieteellisesti ja organisatorisesti hajallaan oleva työvoima

 • Alhainen osallistuminen kaikilla projektinhallintaprosessien osa-alueilla

 • Suuri suodatettava tiedon määrä

 • Vaikea saavuttaa täysin ajan tasalla olevaa projektikeskeistä tietoa

 • Rajoitettu mahdollisuus jakaa helposti tietoa ja osaamista


Ryhmätyö & kommunikointiProject Web Access

 • Nopea ajan tasalla olevan projektitiedon syöttö, saanti/haku ja kommunikointi webin kautta


Ryhmätyö & kommunikointiProjektidokumentaatio

 • Keskitetty tiedon saanti & ylläpito


Ryhmätyö & kommunikointiOutlook-integraatio

 • Varmista osallistuminen ja tuottavuus tutuilla työkaluilla


Ryhmätyö & kommunikointiRäätälöity käyttöliittymä

 • Rakenna oma projektisivusto ryhmätyötä varten


Huono kommunikointi johtaa epäonnistumisiin

Ineffective communication ranks among the Top 10 biggest barriers to effectiveness according to the latest “State of the CIO” survey conducted by CIOMagazine.

AVOIDING FAILURECIO’s rank the ability to communicate effectively as the most pivotal skill for success (78%).

CIOMagazine, “The State of the CIO”, April 1, 2003, Lorraine Cosgrove Ware.


Näkemys organisaation toimintaan

Seuranta

Analysointi

Hallinta

Toimialan

hallinta

Tulosraportointi

Analysointi

Riskienhallinta

Mallit

Mallinnus

Resurssien hallinta

Osaamiskartoitus

Resurssien korvaus

Resurssien aikataulutus

Kapasiteettisuunnittelu

Henkilöstö

Projektin

hallinta

Kulujen hallintajärjestelmä

Menetelmäintegraatio

Aikataulutus

Projektilomakkeet

Poikkeamien raportointi

Outlook-integraatio

Selainliittymä

Kommunikointi & Ryhmätyö

Tapahtumaseuranta

Tilaraportointi

eMail -ilmoitukset

Asiakirjojen hallinta


 • Login