Cesta tam a zase zp tky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Cesta tam a zase zpátky PowerPoint PPT Presentation


  • 55 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Cesta tam a zase zpátky. Konference „Má Česko strategickou vizi EU?“, Praha dne 19. září 2012. Ohlédnutí nazpět. Elitní kocept a úkol. Symbolická hodnota „návratu do Evropa“. Úzce utilitární motivy. Východiska. Počáteční trade off. Postupné kroky se zvolna dařily. 5.

Download Presentation

Cesta tam a zase zpátky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cesta tam a zase zp tky

Cesta tam a zase zpátky

Konference „Má Česko strategickou vizi EU?“, Praha dne 19. září 2012


Ohl dnut nazp t

Ohlédnutí nazpět


V chodiska

Elitní kocept a úkol.

Symbolická hodnota „návratu do Evropa“.

Úzce utilitární motivy.

Východiska


Po te n trade off

Počáteční trade off.


Postupn kroky se zvolna da ily

Postupné kroky se zvolna dařily.

5


Eu nebyla na okraji z jmu

EU nebyla na okraji zájmu.

6


Komunikace se zlep ovala

Komunikace se zlepšovala

7


Ekonomick a soci ln motivy dominovaly

Ekonomické a sociální motivy dominovaly.

„Jak velkou roli hrají ve Vašem rozhodování o vstupu do EU následující důsledky vstupu pro naši republiku?“( v % - prosinec 2002)

8


Strach z nezn ma nar stal

Strach z neznáma narůstal…

9


A byl zna n strukturovan

… a byl značně strukturovaný.

10


Vliv eu z hy vn m n negativn

Vliv EU záhy vnímán negativně.

11


Byli jsme v ak nezral

Byli jsme však nezralí.

12


Sebed v ra nebyla valn

Sebedůvěra nebyla valná.

13


Nicm n kampa zafungovala

Nicméně kampaň zafungovala.

14


Sou asn otazn ky

Současné otazníky


Spokojenost s lenstv m v razn pad

Spokojenost s členstvím výrazně padá.

16


Nar st skepse k fungov n eu

Narůstá skepse k fungování EU...

17


I k na im schopnostem

… i k našim schopnostem.

18


Osud eura rozpad podpory

Osud Eura – rozpad podpory

19


Federalizace z st v nepopul rn

Federalizace zůstává nepopulární.

20


Referendum by nepro lo

Referendum by neprošlo.

21


Soun le itost s evropou v ak z st v vysok

Sounáležitost s Evropou však zůstává vysoká

22


Nep m pozitivn vlivy trvaj

Nepřímé pozitivní vlivy trvají

"Myslíte si, že vstup naší země do Evropské unie přinese v následujících oblastech zlepšení, zhoršení, či se nic nezmění?"

23

  • Pramen: STEM, Trendy 11/2010


Propad jde nap skupinami vzd l n

Propad jde napříč skupinami - vzdělání

24


Cesta tam a zase zp tky

Propad jde napříč sociálními skupinami

25


Cesta tam a zase zp tky

Propad jde napříč hmotného postavení

26


Nejzn m j

Nejznámější

27


Evropanstv a n rodovectv

Evropanství a národovectví

Postoje vztahující se k evropanství a českému občanství nejdou proti sobě.

Z lidí, kteří jsou pyšní na české občanství, cítí sounáležitost s Evropou asi tři čtvrtiny (76 %), kdežto z těch, pro něž naše občanství důvodem k pýše není, ani ne polovina (42 %).

Pocit pýchy na české občanství má pozitivní vliv i na zájem o občanství EU. Mezi těmi, kteří nejsou na občanství ČR pyšní, by chtělo evropské občanství 29 %, mezi těmi, kdo pyšní jsou, je to 45 %.

Výzkum ukazuje, že česká a evropská identita se nejen nevylučují, ale navzájem posilují.

28


N rodn hrdost prod l v krizi

Národní hrdost prodělává krizi

29


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.


  • Login