Musikk og helse i et lokalsamfunn
Download
1 / 8

Musikk og Helse i et lokalsamfunn - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Musikk og Helse i et lokalsamfunn. et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk 2006 - 2007. Eier og samarbeidspartnere. Levanger kommune er oppdragsgiver Samarbeidspartnere er:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Musikk og Helse i et lokalsamfunn' - zena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Musikk og helse i et lokalsamfunn

Musikk og Helse i et lokalsamfunn

et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk

2006 - 2007


Eier og samarbeidspartnere
Eier og samarbeidspartnere

 • Levanger kommune er oppdragsgiver

 • Samarbeidspartnere er:

  - FOLK 2 - som er et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid

  - Lege og musikkterapeut Audun Myskja


Organisering
ORGANISERING

OPPDRAGSGIVER

Driftskomitéen

Levanger Kommune

STYRINGSGRUPPA

Studieleder HiNT,

C Nordbøe

Avd. leder Lvgs HS,

S Reitan

Enhetsl. DN Kristin H Nøst

PROSJEKTANSVARLIG

Ass rådmann Alf B Haugnes

RESSURSER/REFERANSER

Repr. Fra Kulturskolen

Repr. Fra Musikkseksj.HiNT

Hjelpepleierelever

Sykepleierstudenter

Eldrehøgskolen

Lokale ”krefter” + SUT v/BBT

Andre?

PROSJEKTLEDER

Peter Daniel Aune

Samarb andre:

-Inderøy

-Hilfrid B

-Ko-ansv.:

K Andresen

HiNT

PROSJEKTGRUPPE

Prosjektleder Peter Daniel Aune, Innh Samkommune

Kari Andresen HiNT spl utd.

? , HiNT

Hilde-Britt Aarvik, Levanger vgs HS

Bente Helmersen, Levanger vgs HS

Helmer Jessen Breidablikktunet, Lev Komm.

? , Breidablikktunet, Lev Komm.

Odd Håpnes/Frode Hallem Kultur, Lev Kommune

Pårørenderepresentant(brukermedvirkning lokalt)

Anders Halten musiker/fysioterapeut Innh Samkomm..

Bruker

medvirkning samfunn

Eldres Råd


M l mandat
Mål/mandat

 • Utvikle en metode og et system for gjennomføring av integrert musikk i et helhetlig perspektiv der kunnskap og kompetanse utvikles og utveksles mellom kulturelt aktive institusjoner i en kommune, som alders- og sykehjem, videregående skole og høgskole.

 • Omsette tilgjengelig kunnskap og kompetanse innen musikk i et opplæringssystem med lege og forsker Audun Myskja som sentral fagperson og som omfatter

  • Ansatte i eldreomsorgen i Levanger – Breidablikktunet

  • Familie/pårørende for beboere ved Breidablikktunet

  • Elever ved Levanger vgs HS

  • Ansatte ved Levanger vgs HS, andre ansatte ved skolen

  • Studenter og aktuelle ansatte ved Høgskolen i N-Trøndelag, sykepleierutdanningen, studenter ved kultur- og helse-studiet, andre

  • Ansatte ved kulturenheten (inkl Kulturskolen), helse- og rehab, andre

 • Gi utvidet kunnskap og kompetanse innen omsorg for eldre, og gi studenter og elever økt forståelse for og erfaring med de muligheter som ligger i bruk av sang, musikk og dans som forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid

  .

 • -.


 • Metode
  METODE

  • Metoden Integrert musikk :

   • Integrering av musikkterapeuter og andre kulturarbeidere i den faglige virksomheten og behandlingen av eldre mennesker i tilpassede boliger(bofelleskap/bokollektiv) i kommunen gjennom praktisk og tverrfaglig samarbeid på Breidablikktunet.

   • Supplerende er

    • opplæring av ansatte/personale, elever og studenter, frivillige samt pårørende/”de nærmeste”.

    • Større og mindre konserter, kor og samlinger.

    • Kartlegging av ”støykilder” – bevisstgjøring av lyd, og fjerning av støy.


  Kritiske suksessfaktorer for prosjektet
  Kritiske suksessfaktorer for prosjektet

  Kritisk suksessfaktor og Tiltak

  • Tid, koordinering og samlemulighet for deltagere og medvirkende

   • Best mulig planlegging på lengre sikt

   • Faste avtaler med høy prioritet

   • Forankring på alle nivå hos alle medv.

   • Tilgjengelig møteplasser

 • Begrenset tilgang på faglig kompetanse

  • Sårbarhet ved forfall av sentrale fagpersoner forebygges/forberedes dvs alternativer vurderes

 • Forståelse og aksept på utøver- og tjenestenivå for muligheten til å forbedre og supplere undervisnings- og tjenestetilbudet

  • Best mulig informasjon og kunnskapsformidling om innholdet i prosjektet før – under – etter.

  • Høyt fokus og prioritet på alle nivå i undervisnings- og tjeneste-området(ledelse, ansatte, pårørende o.a.)

 • Sannsynlig mulighet for lokal og utvidet implementering med varig virkning og oppfølging = Motivasjon

  • Synliggjøre muligheter for lokal oppfølging/ressurser ved ulike institusjoner ut over prosjektperioden


 • Gjennomf ringsplan
  Gjennomføringsplan

  • Aktiv periode sept – t.o.m. november ved Breidablikktunet, med samlinger onsdager og fredager spesifikt knyttet til prosjektet.

   • 16 Studenter fra HiNT ute i praksis fordelt på to perioder på 6 uker

   • 5 hjelpepleierelever fra Levanger vgs Helse og Sosial ute i praksis i 3 uker

   • Audun Myskja deltagende hver fredag

   • Anders Halten(musiker/fysioterapeut ISK) deltagende onsdager og fredager

  • 2 åpne fagsamlinger på HiNT og Levanger vgs.


  Konomi
  Økonomi

  Utgifter:

  Faglig frikjøp kr 125.000.-

  Reise-oppholdsutgifter ” 60.000.-

  Innleie av musikk- og dansefaglig kompetanse ” 85.000.-

  Del av felleskoordinator (se pkt 1. Innledning) ” 8.500.-

  Frikjøp ansatte Breidablikktunet ” 60.000.-

  Utstyr ” 20.000.-

  Arbeidsinnsats (kommune, Levanger vgs, HiNT) ” 90.000.-

  Diverse utgifter ” 10.000.-

  Sum utgifter: kr 458.500.-

  Inntekter:

  Tilskudd fra FOLK2 prosjektet: kr 128.500.-

  Bidrag Levanger kommune

  Tilskudd psyk midler ” 200.000.-

  Arbeidsinnsats, (planlegging, gj.føring) ” 50.000.-

  Arbeidsinnsats Levanger vgs ” 20.000.-

  Arbeidsinnsats HiNT ” 20.000.-

  Andre inntekter, kompetansemidler e.l ” 40.000.-

  Sum inntekter kr 458.500.-


  ad