Energiafgr der til biogas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Energiafgrøder til biogas PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energiafgrøder til biogas. En anlægsleverandørs erfaringer Plantekongres 2007 – Anders Peter Jensen. Xergi A/S - ejerskabsforhold. Schouw & Co. Dalgas Gruppen. 50%. 50%. Xergi A/S. Xergi A/S – forretningsområder. Biogas Separation Varme/strøm/køling Proceskontrol

Download Presentation

Energiafgrøder til biogas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energiafgrøder til biogas

En anlægsleverandørs erfaringer

Plantekongres 2007 – Anders Peter Jensen

Dias nr.: 1


Xergi A/S - ejerskabsforhold

Schouw & Co

Dalgas Gruppen

50%

50%

Xergi A/S

Dias nr.: 2


Xergi A/S – forretningsområder

 • Biogas

 • Separation

 • Varme/strøm/køling

 • Proceskontrol

 • Drift og vedligehold

Dias nr.: 3


Xergi A/S – Biogasprofil

 • Totalleverandør

 • 15 års erfaring

 • 35 anlæg i ind-

  og udland

Dias nr.: 4


Xergi - Biogasanlægskoncept

Dias nr.: 5


Texas – Huckabay RidgeFast møg, kvæggylle og industriaffald8 x 3.500 m3 reaktorvolumen

Dias nr.: 6


Hjørring - Grøngas Svinegylle, energiafgrøder og industriaffald1.300 m3 reaktorvolumen

Dias nr.: 7


Nimtofte – Nimtofte Biogas Svinegylle, energiafgrøder og industriaffald600 m3 reaktorvolumen

Dias nr.: 8


Foulum – Drifts- og Forsøgsanlæg Gylle, energiafgrøder og industriaffald1.200 m3 reaktorvolumen2 x 30 m3 + 2 x 20 m3 forsøgsreaktorer

Dias nr.: 9


Holland - Veendam Svinegylle, energiafgrøder og industriaffald4.000 + 3 x 3.250 m3 reaktorvolumen

Dias nr.: 10


Tyskland - Quarnbek Gylle og energiafgrøder1.500 m3 reaktorvolumen

Dias nr.: 11


Tyskland – Emerald Irish Pork Gylle og energiafgrøder2.000 m3 reaktorvolumen

Dias nr.: 12


El fra biogas – afregningspriser i EU

Dias nr.: 13


Energiafgrøder

Dias nr.: 14


Energipil

Dias nr.: 15


Elefantgræs

Dias nr.: 16


Majs

Dias nr.: 17


Kløvergræs

Dias nr.: 18


Raps

Dias nr.: 19


Solsikke

Dias nr.: 20


Sorrel

Dias nr.: 21


Biomasser - tørstofindhold

Dias nr.: 22


Biomasse - nedbrydelighed

Dias nr.: 23


Biomasse - metanudbytte

Dias nr.: 24


Biomasser - kvælstofindhold

Dias nr.: 25


Biomasse – Kvælstof i forhold til metanudbytte

Dias nr.: 26


Biomasse til biogas

Dias nr.: 27


Energiafgrøder - indfødning

 • Direkte i reaktor

 • Indirekte ved recirkulering af reaktorvæske

Dias nr.: 28


Indfødning – direkte ved snegl

Dias nr.: 29


Indfødning – direkte ved stempel

Dias nr.: 30


Indfødning – indirekte ved quick mixer

Dias nr.: 31


Indfødning – Xergi’s konceptindirekte ved doseringsmodul

Dias nr.: 32


Indfødning – Xergi’s konceptindirekte ved doseringsmodul

Dias nr.: 33


Energiafgrøder - forbedringspotentialer

 • Afgrøderne

  • Afgrødevalg, sædskifte og arealudnyttelse

  • Dyrkningsforhold og høsttidspunkt

  • Logistik og opbevaring

 • Biogasanlægget

  • Forbehandling

  • Opblanding og tilførsel

  • Omrøring

  • Selvopvarmning

Dias nr.: 34


Tak for opmærksomheden

Dias nr.: 35


 • Login