Oppl ring av valgmedarbeiderne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Opplæring av valgmedarbeiderne PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opplæring av valgmedarbeiderne. Stemmemottakerne er valgets ansikt utad. Hvorfor?. Lik forståelse og behandling i kommunen Minske faren for feil og misforståelser Alle trenger oppdatering. Ulike typer opplæring. Servicesentrene/sentralbordet Stemmemottakere - forhånd

Download Presentation

Opplæring av valgmedarbeiderne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opplæring av valgmedarbeiderne

Stemmemottakerne er valgets ansikt utad


Hvorfor?

 • Lik forståelse og behandling i kommunen

 • Minske faren for feil og misforståelser

 • Alle trenger oppdatering


Ulike typer opplæring

 • Servicesentrene/sentralbordet

 • Stemmemottakere - forhånd

 • Stemmemottakere på valgting

 • Vaktmestrene

 • Sentralt tellekorps


Servicesenter/sentralbord

 • Stemmerett

 • Valgkort (når, ikke fått, mistet)

 • Manntall

 • Legitimasjon

 • Forhåndsstemming

  • Institusjon

  • Hjemmestemming

 • Valgdag (hvor og når)


Forhåndsstemming

 • Generelt om valg

 • Mottak av forhåndsstemmer

  • Regler

  • Bruk av valgadministrativt system

  • Rutiner for oppbevaring


Vaktmestrene

 • Generelt om valg

 • Utforming av valglokalene

 • Flaggheising

 • Parkering

 • Skilting

 • Rydding av valglokalene


Valgting

 • Generelt om valg

 • Oppgaver som må gjøres:

  • Arbeid før valglokalet åpner:

   • Rollefordeling - valgloven

   • Branninstruks, skilting, bemanningsplan m.m.

  • I åpningsperioden:

   • Ordinære stemmer

   • Fremmedstemmer/ikke i manntallet eller krysset

   • Utestemming

   • Valgverter

  • Når valglokalet stenger:

   • De som står i kø utenfor

   • Foreløpig opptelling (grovtelling) - offentlig

   • Føring av stemmestyrets møtebok

   • Pakking og transport av materiell

 • Se eksempler på veiledninger:

 • Bergen kommune

 • Trondheim kommune


Opptelling hos valgstyret

 • Generelt om valg

 • Ulike stemmegivninger

  • Fremmed

  • Ikke i manntall/krysset

  • Tvilsomme

  • Blanke

  • Ordinære

 • Mottak og oppbevaring

 • Tellesystem: elektronisk/manuelt

 • Føring av valgstyrets møtebok


Generelt om valg

Valgmedarbeiderne er ”valgets ansikt utad”

 • Taushetsplikt

 • Stemmerett, manntall, valgkort

 • Hvor og når kan en stemme?

 • Hemmelig valg

  • Familiestemming

  • Bretting av stemmeseddel

  • Hjelp til stemmegivning

 • En velger – en stemme (legitimasjon, stempel)

 • Retting på stemmeseddelen

 • Universell utforming

 • Åpne lokaler under opptelling


Hva bør en opplæring inneholde?

Aktiv deltakelse:

 • Høre

  • Forelesning

  • Erfaringer fra andre

 • Se:

  • Ha et ”minivalglokale”

  • Se gangen i stemmegivningen, dramatisere

  • Se stemmesedlene (f.eks. retting av sedler, tvilsomme sedler)

 • Gjøre:

  • Drøfte problemstillinger

  • Føre stemmestyrets møtebok


Fra et opplæringsopplegg

Valglokalet


Fra et opplæringsopplegg

Ordinære valgtingsstemmer

 • Gi informasjon

 • I avlukket skal velger finne seddel, evt. gjøre rettinger og brette seddelen

 • Legitimasjon, valgkort ved avkrysserbordet:

  • Kryss velger i manntallet

  • Stempling

  • Velger putter stemmeseddel i urnen


Fra et opplæringsopplegg

Drøftingsoppgave

Hva gjør du som avkrysser?

 • En velger har dårlig tid og putter stemmeseddelen i urnen før du har fått stemplet seddelen.

 • Sertifikatet til velgeren havner i urnen sammen med stemmeseddelen.

 • Du oppdager at velgeren allerede er krysset i valgtingsrubrikken i manntallet. Velgeren sier at hun ikke vært og stemt før, men sier at svigermoren med nesten samme navn, stemte om formiddagen. Du ser at svigermoren ikke er avkrysset.


sjekk logg

Fra et opplæringsopplegg

Særskilte stemmer

 • Fremmede stemmer

 • Ikke i manntallet eller krysset

inn

ut


Stemmesedler fra urnene

Parti 1

Sedlertil sortering/skanning

Parti 2

Blanke

Parti 3

Fra et opplæringsopplegg

Sortering – foreløpig opptelling (grovtelling)

Tvilsomme


Fra et opplæringsopplegg

Stemmestyrets møtebok

Viktige prinsipp:

 • Kryss i manntallet = stemmesedler i urnen

 • Det er lov/menneskelig å gjøre feil, men det er ikke lov å skjule at en har gjort det.

 • Loggføring viktig,en del av møteboken


Fra et opplæringsopplegg

Stemmestyrets møtebok praktisk oppgave

Stemmer i særskilt omslag

I første sending pakket inspektøren ned 36 stemmer i særskilt omslag: 32 fremmede stemmer og 4 andre stemmer (1 ikke funnet i manntallet, 2 som allerede var forhåndsavkrysset og 1 som var feilkrysset i valgtingsrubrikken i manntallet, hendelsen ble rapportert av avkrysser og ble loggført kl. 11.05)

Fra avkrysserne

De tre rodene (bordene) har talt opp kryssene i manntallet og gitt inspektøren følgende tall: 934 + 546+ 693

Prøving av sedler i urnen

Ved tømming av urnene ble det sortert ut::

1 stemmesedler uten stempel 4 sedler med håndskrevet partinavn 1 internett-seddel

Grovtelling

Resten av stemmesedlene ble sortert i bunker etter partier. Det ble funnet 8 blanke stemmesedler. Ved summering av alle listestemmene fikk en 2160 stemmer Dette tallet ble ringt inn til valgorganisasjonen.

Før ”Møteboken” for denne valgkretsen.


Gode verktøy:

 • Valgloven

 • Forskriftene

 • Valghåndboken

 • www.valg.no for valgmedarbeidere

 • Abonner på nyheter fra www.valg.no

 • Kikk og ”stjel” fra andre kommuner

  Det meste kan lastes fra nettet!


 • Login