Oppl ring av valgmedarbeiderne
Download
1 / 18

Opplæring av valgmedarbeiderne - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Opplæring av valgmedarbeiderne. Stemmemottakerne er valgets ansikt utad. Hvorfor?. Lik forståelse og behandling i kommunen Minske faren for feil og misforståelser Alle trenger oppdatering. Ulike typer opplæring. Servicesentrene/sentralbordet Stemmemottakere - forhånd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opplæring av valgmedarbeiderne' - zelig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppl ring av valgmedarbeiderne

Opplæring av valgmedarbeiderne

Stemmemottakerne er valgets ansikt utad


Hvorfor
Hvorfor?

 • Lik forståelse og behandling i kommunen

 • Minske faren for feil og misforståelser

 • Alle trenger oppdatering


Ulike typer oppl ring
Ulike typer opplæring

 • Servicesentrene/sentralbordet

 • Stemmemottakere - forhånd

 • Stemmemottakere på valgting

 • Vaktmestrene

 • Sentralt tellekorps


Servicesenter sentralbord
Servicesenter/sentralbord

 • Stemmerett

 • Valgkort (når, ikke fått, mistet)

 • Manntall

 • Legitimasjon

 • Forhåndsstemming

  • Institusjon

  • Hjemmestemming

 • Valgdag (hvor og når)


Forh ndsstemming
Forhåndsstemming

 • Generelt om valg

 • Mottak av forhåndsstemmer

  • Regler

  • Bruk av valgadministrativt system

  • Rutiner for oppbevaring


Vaktmestrene
Vaktmestrene

 • Generelt om valg

 • Utforming av valglokalene

 • Flaggheising

 • Parkering

 • Skilting

 • Rydding av valglokalene


Valgting
Valgting

 • Generelt om valg

 • Oppgaver som må gjøres:

  • Arbeid før valglokalet åpner:

   • Rollefordeling - valgloven

   • Branninstruks, skilting, bemanningsplan m.m.

  • I åpningsperioden:

   • Ordinære stemmer

   • Fremmedstemmer/ikke i manntallet eller krysset

   • Utestemming

   • Valgverter

  • Når valglokalet stenger:

   • De som står i kø utenfor

   • Foreløpig opptelling (grovtelling) - offentlig

   • Føring av stemmestyrets møtebok

   • Pakking og transport av materiell

 • Se eksempler på veiledninger:

 • Bergen kommune

 • Trondheim kommune


Opptelling hos valgstyret
Opptelling hos valgstyret

 • Generelt om valg

 • Ulike stemmegivninger

  • Fremmed

  • Ikke i manntall/krysset

  • Tvilsomme

  • Blanke

  • Ordinære

 • Mottak og oppbevaring

 • Tellesystem: elektronisk/manuelt

 • Føring av valgstyrets møtebok


Generelt om valg
Generelt om valg

Valgmedarbeiderne er ”valgets ansikt utad”

 • Taushetsplikt

 • Stemmerett, manntall, valgkort

 • Hvor og når kan en stemme?

 • Hemmelig valg

  • Familiestemming

  • Bretting av stemmeseddel

  • Hjelp til stemmegivning

 • En velger – en stemme (legitimasjon, stempel)

 • Retting på stemmeseddelen

 • Universell utforming

 • Åpne lokaler under opptelling


Hva b r en oppl ring inneholde
Hva bør en opplæring inneholde?

Aktiv deltakelse:

 • Høre

  • Forelesning

  • Erfaringer fra andre

 • Se:

  • Ha et ”minivalglokale”

  • Se gangen i stemmegivningen, dramatisere

  • Se stemmesedlene (f.eks. retting av sedler, tvilsomme sedler)

 • Gjøre:

  • Drøfte problemstillinger

  • Føre stemmestyrets møtebokOrdin re valgtingsstemmer

Fra et opplæringsopplegg

Ordinære valgtingsstemmer

 • Gi informasjon

 • I avlukket skal velger finne seddel, evt. gjøre rettinger og brette seddelen

 • Legitimasjon, valgkort ved avkrysserbordet:

  • Kryss velger i manntallet

  • Stempling

  • Velger putter stemmeseddel i urnen


Dr ftingsoppgave

Fra et opplæringsopplegg

Drøftingsoppgave

Hva gjør du som avkrysser?

 • En velger har dårlig tid og putter stemmeseddelen i urnen før du har fått stemplet seddelen.

 • Sertifikatet til velgeren havner i urnen sammen med stemmeseddelen.

 • Du oppdager at velgeren allerede er krysset i valgtingsrubrikken i manntallet. Velgeren sier at hun ikke vært og stemt før, men sier at svigermoren med nesten samme navn, stemte om formiddagen. Du ser at svigermoren ikke er avkrysset.


S rskilte stemmer

sjekk logg

Fra et opplæringsopplegg

Særskilte stemmer

 • Fremmede stemmer

 • Ikke i manntallet eller krysset

inn

ut


Stemmesedler fra urnene

Parti 1

Sedlertil sortering/skanning

Parti 2

Blanke

Parti 3

Fra et opplæringsopplegg

Sortering – foreløpig opptelling (grovtelling)

Tvilsomme


Stemmestyrets m tebok

Fra et opplæringsopplegg

Stemmestyrets møtebok

Viktige prinsipp:

 • Kryss i manntallet = stemmesedler i urnen

 • Det er lov/menneskelig å gjøre feil, men det er ikke lov å skjule at en har gjort det.

 • Loggføring viktig,en del av møteboken


Stemmestyrets m tebok praktisk oppgave

Fra et opplæringsopplegg

Stemmestyrets møtebok praktisk oppgave

Stemmer i særskilt omslag

I første sending pakket inspektøren ned 36 stemmer i særskilt omslag: 32 fremmede stemmer og 4 andre stemmer (1 ikke funnet i manntallet, 2 som allerede var forhåndsavkrysset og 1 som var feilkrysset i valgtingsrubrikken i manntallet, hendelsen ble rapportert av avkrysser og ble loggført kl. 11.05)

Fra avkrysserne

De tre rodene (bordene) har talt opp kryssene i manntallet og gitt inspektøren følgende tall: 934 + 546+ 693

Prøving av sedler i urnen

Ved tømming av urnene ble det sortert ut::

1 stemmesedler uten stempel 4 sedler med håndskrevet partinavn 1 internett-seddel

Grovtelling

Resten av stemmesedlene ble sortert i bunker etter partier. Det ble funnet 8 blanke stemmesedler. Ved summering av alle listestemmene fikk en 2160 stemmer Dette tallet ble ringt inn til valgorganisasjonen.

Før ”Møteboken” for denne valgkretsen.


Gode verkt y
Gode verktøy:

 • Valgloven

 • Forskriftene

 • Valghåndboken

 • www.valg.no for valgmedarbeidere

 • Abonner på nyheter fra www.valg.no

 • Kikk og ”stjel” fra andre kommuner

  Det meste kan lastes fra nettet!


ad