Kamu mal yes
Download
1 / 14

KAMU MALİYESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAMU MALİYESİ. Yrd.Doç.Dr.M.Umur TOSUN. Kamu Gelirleri Yarımı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KAMU MALİYESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kamu mal yes

KAMU MALYES

Yrd.Do.Dr.M.Umur TOSUN


Kamu gelirleri yar m

Kamu Gelirleri Yarm

 • Cebrilik Asndan ayrm. Cebre dayanan ve cebre dayanamayan olarak ikiye ayrlr. Vergiler, harlar, cezalar ve tazminatlar cebre dayal kamu gelirleri iken; mlk ve teebbs gelirleri ve zorunlu olmalar hali dnda borlanma gelirleri cebre dayal olmayan kamu gelirleridir.

 • Salandklar Kaynan Nitelii Asndan Ayrm. zel ekonomi gelirleri ve kamu ekonomisi gelirleri olarak ayrma tab tutulmaktadrlar.


Kamu mal yes

 • Gelirin Sreklilii Asndan ayrm. Adi (olaan) veya olaanst gelirler olarak ayrma tabi tutulabilir. Her yl tekrarlanr nitelikteki ve srekli gelir yaratr kaynaklardan elde edilen gelirlere adi, normal gelirler denilmektedir. Vergi, resim, har gibi. Ani ekilde ortaya kan ve nceden ngrlmesi olana olmayan gelirlerdir. Borlanma gibi.


Vergi teorisi ve uygulamas

Vergi Teorisi ve Uygulamas

 • Kamu hizmetlerinin gerektii giderler ile kamu borlar dolaysyla ortaya kan ykleri karlamak amacyla, egemenlik gcne gre, karlksz olarak, gerek ve tzel kiilerden alnan ve cebri nitelie sahip para eklindeki demelerdir.

 • Amalar

  • Fiskal (Mal) ama

  • Ekstra Fiskal (Mal olmayan) ama


Teorik a dan geli imi

Teorik Adan Geliimi

 • Verginin Fayda Teorisi; vergi ile herhangi bir faydann deiimini esas almaktadr. Deiim teorisi, sigorta primi teorisi ve sosyal retim giderlerine katlma pay teorisi olarak grupta toplanmaktadr.

  • Fayda teorisi, vergilerin kamu harcamalarndan salanan faydaya gre datlmasn ngrmektedir.

  • Sigorta primi gr, vergi toplum bireylerinin mal ve mlklerini gvenlik altnda bulunduran devlete bu hizmetlerin karl olarak demi olduklar bir sigorta primine benzetilmektedir.

  • Sosyal retime katlma grne gre, vergi devlet tarafndan yaplan kamu hizmetlerinin sosyal retime katlmas karl olarak denen bir paydr.


Kamu mal yes

 • Verginin gnmzdeki aklan ekli, vergi gnmzde, deme gcne gre alnmak iin aba gsterilen ve zel bir karl bulunmayan cebri nitelikli bir demedir. zellikleri;

  • Vergi, fertlerden yalnzca siyasi bir toplum yesi olmalar nedeniyle alnan bir demedir. Topluma dahil olan yabanclar da dahil herkes, hibir karlk aranmakszn vergilere katlmak zorundadr,

  • Verginin amac, tm kamu hizmetlerini gerekletirmeye yneliktir,

  • Vergi sadece ahlakn gerektirdii bir dayanma kural olmayp, cebir ile meyyidelemi, kanuni bir grevdir,

  • Vergi, gnmzde para ile denir.


Vergi le lgili temel kavramlar

Vergi le lgili Temel Kavramlar

 • Verginin Konusu, verginin zerine konulduu dorudan ya da dolayl olarak kaynan oluturduu iktisadi unsurdur.

 • Vergi matrah, verginin zerinden hesapland deer veya miktar olarak tanmlanabilir. Vergi konusunun verginin alnmasna esas olacak deer ve de miktarnn ne olduunun, nasl hesaplanacann ve ileme tabi tutulacann yasalarla belirtilmesi gerekir.


Kamu mal yes

 • Matrah eitleri;

  • Spesifik vergiler, matrahn metre, metrekp, arlk gibi belirtilen ller eklinde salnmasna spesifik matrahl vergiler denilmektedir.

  • Ad valorem vergiler, deerin esas alnmas ile salnan vergilerdir.

 • Matrah Belirleme Usulleri;

  • Beyan Usul, vergiye tabi unsurlarn deer ya da miktarlarnn mkelleflerce vergi dairelerine bildirilmesini ngrmektedir.

  • Karine veya D Gstergeler Usul, mkellefin gelir veya servetinin ls olduu kabul edilen eitli d gstergelerden yararlanmak suretiyle vergi hesaplanmaktadr. Fransada XX.yzyln bana kadar uygulanan kap-pencere-baca vergisi bu kapsamdadr.

  • Gtr Usul, vergilendirmeye esas olacak deer veya miktarn tek tek belirlenmesi yerine, ayn durumdaki tm konu ve vergi mkellefleri iin, btnlk iinde ve genel olarak belirlenmesidir.


Kamu mal yes

 • darece tahsil usul, resen ya da ikmlen vergi tarh eklinde gerekleebilir.

 • Vergiyi douran olay, vergi kanunlarnn verginin doumunu baladklar bir olayn gereklemesi veya hukuki bir durumun olumas olarak tanmlanabilir. Mkellefiyeti dourucu olay olarak da nitelendirilebilen bu iliki; bir vergi konusunun mlkiyeti, iktisab, kullanm, sat-al, deiimi eklinde ortaya kabilecei gibi, veraset, hibe gibi hukuki bir olay sonucu da gerekleebilmektedir.

 • Vergi mkellefi, vergi kanunlar gereince zerine vergi borcu den kiidir.

  • Kanuni mkellef

  • Arac mkellef (Vergini yansmas nedeniyle)

  • Vergi Sorumlusu (Stopaj-Kaynakta Kesinti)


 • Kamu mal yes

  • Vergi muafiyeti, vergi kanunlarna gre vergilendirilmesi gereken kii ya da kii gruplarnn, ayn veya baka kanunlarla vergi dnda braklmasna denilmektedir.

  • Vergi istisnas, vergi kanunlarna gre vergilendirilmesi gereken vergi konularnn ayn veya baka kanunlarla ksmen ya da tamamen vergi d braklmasdr.


  Verginin tarh tebli tahakkuk ve tahsil lkeleri ile vergi alaca n n sona erme ekilleri

  Verginin Tarh, Tebli, Tahakkuk ve Tahsil lkeleri ile Vergi Alacann Sona Erme ekilleri

  • Verginin tarh, bir mkellefin demesi gereken vergi tutarnn hesaplanmas, hazine lehine vergi alacann belirlenmesi iin yaplan bir idari ilemdir. Vergi ile ilgili oran ve llerin vergi matrahna uygulanmasdr.

  • Verginin teblii, verginin tarhnn ardndan vergileme ile ilgili belgelerin sresi iinde ve usulne uygun bir ekilde ykmllere bildirilmesi gerekmektedir. Posta yoluyla, iln araclyla veya memur eliyle tebli ilemi yaplabildii gibi, ilgilinin kabul etmesi kouluyla daire ya da komisyonda tebli yapabilmektedir.


  Kamu mal yes

  • Vergini tahakkuku, verginin denebilir aamaya gelmesi olarak tanmlanan verginin tahakkuku, tarh ve mkellefe tebli olunan vergi ile ilgili olarak herhangi bir uyumazln zmlenmesi sonucunda kesinlemesinden sonra ortaya kabilmektedir.

  • Verginin tahsili ve Vergi alacann sona erme ekilleri;

   • Verginin mkellefe yatrlmas, vergi kanunlarnda ngrld ekliyle verginin taksitler halinde vergi idaresine yatrlmasdr.

   • Yetkili kiiler tarafndan verginin toplanmas;

    • ltizam Usul

    • hale Usul

    • Temsilciler Araclyla Tahsil Usul

    • Devlet Memurlar Eliyle Tahsil Usul (Emanet Usul)

    • Verginin Kaynakta Kesilmesi Usul

    • Pul, bandrol, kymetli kat eklinde sat veya iaret konulmas, kayt dlmesi gibi tahsil ekilleri bulunmaktadr.

   • Vergi Alacan Sona Erdiren Dier Durumlar;

    • Verginin terkini

    • Zamanam

    • Af


  Kamu mal yes

  • Vergiden kanma, vergiyi douran olaya neden olmadan vergi yknn dnda kalma abalarn ifade etmektedir.

  • Vergi kaakl, vergi borcu domu olmasna ramen vergi kanunlarna aykr den hareketlerle verginin hi denmemesi veya ksmen denmesi olarak tanmlanabilir.

  • ifte vergi, ayn vergi konusu zerinden birden fazla ekilde vergi alnmasna denilmektedir.


  Kamu mal yes

  • Vergilendirme yetkilerinin atmas nedeniyle ayn vergi konusu zerinden birden fazla vergi alnmasna ifte vergilendirme ad verilmektedir.


  ad
 • Login