Dokazivanje pomo u ra unala
Download
1 / 14

Dokazivanje pomoću računala - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Dokazivanje pomoću računala. Željka Dijanić , prof . mentor Srednja škola Čazma ŽSV, Bjelovar, 23. 5. 2013. NOK – matematičko područje (četvrti ciklus). I. MATEMATIČKI PROCESI. II. MATEMATIČKI KONCEPTI. 1. Prikazivanje i komunikacija 2. Povezivanje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dokazivanje pomoću računala' - zelig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dokazivanje pomo u ra unala

Dokazivanje pomoću računala

Željka Dijanić, prof. mentorSrednja škola Čazma

ŽSV, Bjelovar, 23. 5. 2013.


Nok matemati ko podru je etvrti ciklus
NOK – matematičko područje (četvrti ciklus)

I. MATEMATIČKI PROCESI

II. MATEMATIČKI KONCEPTI

1. Prikazivanje i komunikacija

2. Povezivanje

3. Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje

4. Rješavanje problema i matematičko modeliranje

5. Primjena tehnologije

1. Brojevi

2. Algebra i funkcije

3. Oblik i prostor

4. Mjerenje

5. Podatci

6. Infinitezimalni račun


Matemati ki procesi o ekivana u eni ka postignu a 1
Matematički procesi – očekivana učenička postignuća (1)

2. Povezivanje

 • uspostaviti i razumjeti veze i odnose među matematičkim objektima, idejama, pojmovima, prikazima i postupcima te oblikovati cjelinenjihovim nadovezivanjem

  3. Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje

 • pratiti, stvarati i vrjednovati lance matematičkih argumenata različitih vrsta te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju(u jednostavnim situacijama)

 • prepoznati logičko zaključivanje i matematički dokaz kao ključne vidove matematike


Matemati ki procesi o ekivana u eni ka postignu a 2
Matematički procesi – očekivana učenička postignuća (2)

4. Rješavanje problema i matematičko modeliranje

 • postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrjednovatirješenje i postupak

 • izgrađivatinovo matematičko znanje rješavanjem problema i modeliranjem situacija

  5. Primjena tehnologije

 • istraživati i analiziratimatematičke ideje, eksperimentirati s njima te provjeravatipretpostavkepomoću džepnih računala i raznovrsnih računalnih programa, naročito programa dinamične geometrije i programa za izradu proračunskih tablica


Teorem ili pou ak kurnik mi 8
Teorem ili poučak (Kurnik, MIŠ 8)

 • matematička izjava čija se istinitost utvrđuje dokazom

 • formulacija teorema  dva dijela:

  • pretpostavka P (uvjet, hipoteza) – jedna ili više izjava koje se smatraju istinitima

  • tvrdnja Q (zaključak, posljedica, teza) – izjava koju treba dokazati

 • poteškoće u nastavi:

  • razlikovanje pretpostavke i tvrdnje P  Q

  • formuliranje obrata poučka Q  P

  • formuliranje negacije neke izjave Q  P(kontrapozicija)


Dokaz kurnik mi 9
Dokaz (Kurnik, MIŠ 9)

 • Izgradnja matematičke teorije:

  • navođenje osnovnih pojmova

  • formuliranje aksioma

  • definiranje novih pojmova

  • izvođenje i dokazivanje teorema

 • Dokaz teorema P  Q u nekoj teoriji je takav konačan niz tvrdnji Q1, Q2, …, Qn teorije u kojem

  • svaka tvrdnja je ili aksiom ili je dobivena iz prethodno dokazanih tvrdnji toga niza po nekom pravilu zaključivanja,

  • posljednja tvrdnja niza je tvrdnja Q.

   P  Q1 Q2  … Qn Q


Dokaz bez rije i i me ija i mari
Dokaz bez riječi (Čižmešija i Marić)

 • grafičkidokaz – dokaz dan slikom ili nizom slika

 • naznačena ideja i put dokaza (dokaz nije formalno proveden)  bezbolnije uvođenje dokaza u nastavu

 • zoran putokaz učeniku kako da sam izvede dokaz

 • poštuje se načelo zornosti i apstraktnosti

 • geometrijski sadržaji ili geometriziranje ostalih sadržaja

 • posebnu pažnju posvetiti rubnim slučajevima, tj. uvjetima pod kojima nejednakost postaje jednakost


Dokaz bez rije i primjeri
Dokaz bez riječi - primjeri

 • pomoću računala

Pitagorin poučak

Zbroj vanjskih kutova četverokuta


Geogebra alat za dokazivanje
GeoGebra - alat za dokazivanje

 • Nguyen (2012) – GeoGebra kao pomoć u procesu dokazivanja (heuristički pristup G. Polye)

 • od abduktivneargumentacije do deduktivnog dokaza

 • abdukcija (Peirce, 1960) - objašnjavanje činjenica uvođenjem novog pravila

generiranje ideja

dokazivanje

 • Interaktivan sustav pomoći

 • Toulminov model argumentacije


Toulminov model argumentacije
Toulminov model argumentacije

Q: qualifier

JAKOST TVRDNJE

D: data

ČINJENICE

C: claim

TVRDNJA

W: warrant

GARANCIJA

R: rebuttal

POBIJANJE

budući

osim ako

B: backing

POTPORA

na temeljuPrimjer sinusov pou ak
Primjer: Sinusov poučak


Literatura
Literatura

 • BjelanovićDijanić, Ž., Kličinović, J. (2012), GeoGebra – matematički alat za demonstraciju, istraživanje i dokazivanje, Znanstveno-stručni kolokvij “Matematika i IKT”, FOI, Varaždin.

 • Čižmešija, A., Marić D. (2004), Dokaz bez riječi kao metoda uvođenja dokaza u nastavu matematike. 2. kongres nastavnika matematike, HMD, Zagreb.

 • Kurnik, Z. (2001), Poučak ili teorem. Matematika i škola, god. 2, br. 8.

 • Kurnik, Z. (2001), Dokaz. Matematika i škola, god. 2, br. 9.

 • Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. MZOS, 2010.

 • Nguyen, D. N. (2012), GeoGebrawithaninteractivehelpsystemgeneratesabductiveargumentationduringprovingprocess. North American GeoGebraJournal, vol 1, no 1.


ad