slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VSEBINA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

VSEBINA - PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VSEBINA' - zelenia-warren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STANJE V KMETIJSTVU SLOVENIJE XXV Tradicionalni posvet kmetijsko svetovalne službePortorož,7. December 2010 M. Rednak, Kmetijski inštitut SlovenijeOddelek za ekonomiko kmetijstvaPrispevek je pripravljen na podlagi rezultatov analitične naloge Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2010, katere naročnik in financer je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

vsebina
VSEBINA
  • Potenciali
  • Proizvodnja
  • Zunanja trgovina
  • Cene
  • Proračun
  • Dohodek
kmetijska gospodarstva ob popisih

Potenciali

KMETIJSKA GOSPODARSTVA OB POPISIH

Površina KZU po velikostnih razredih (000 ha)

Indeks (2000=100)

kmetijska zemlja v rabi

Potenciali

KMETIJSKA ZEMLJA V RABI

F/zek/vsi/baza uporabniška/obseg: Obseg-grafi bled

tevilo govedi pra i ev in drobnice konec leta tiso glav

Potenciali

ŠTEVILO GOVEDI, PRAŠIČEV IN DROBNICE (konec leta; tisoč glav)

F/zek/vsi/baza uporabniška/Živinoreja: število

indeks fizi nega obsega proizvodnje 2005 100

Proizvodnja

INDEKS FIZIČNEGA OBSEGA PROIZVODNJE(2005 = 100)

F/zek/vsi/baza uporabniška/EAA: Obseg-graf

slide10

Cene

REALNI INDEKSI CEN- output (2005 = 100)

F/zek/vsi/baza uporabniška/cene in stroški: graf indeksi

slide11

Cene

REALNI INDEKSI CEN - pariteta/(2005 = 100)

prora unski izdatki za kmetijstvo izpla ila milijon euro

Proračun

PRORAČUNSKI IZDATKI ZA KMETIJSTVO (Izplačila: milijon Euro)

F/zek/vsi/baza uporabniška/ZP splošno/proračun: analytic

Samo poravnava zaostalih plačil

izdatki tr no cenovne politike izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI TRŽNO-CENOVNE POLITIKE(Izplačila: milijon Euro)

Različna dinamika izplačil

Samo poravnava zaostalih plačil

izdatki za ukrepe politike razvoja pode elja izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI ZA UKREPE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA(Izplačila: milijon Euro)

Različne vsebine

Zamiki izplačil

izdatki za ukrepe za pove anje konkuren nosti kmetijstva izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI ZA UKREPE ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSTVA (Izplačila: milijon Euro)

Prestrukturiranje TSO!

Velik vpliv plačil za “EU standardi”!

kazalci ekonomskega ra una za kmetijstvo erk

Dohodek

KAZALCI EKONOMSKEGA RAČUNA ZA KMETIJSTVO - ERK

2008 in 2009 korigirano: upoštevane spremembe v prireji govejega mesa (ocena KIS)

Faktorski dohodek (indeks): 09/08 = 89 (-11%; nekorigirano: -14%) ; 09/povprečje 04-08 = 82 (-18%)

Faktorski dohodek (indeks): 10/09 = 107 (+7%) ; 10/povprečje 05-09 = 92 ( -8%)

cenovno stro kovna pariteta povpre je 2005 2009 100 2010 ocena

Pšenica

Koruza

CENOVNO STROŠKOVNA PARITETAPovprečje 2005-2009 = 1002010 = ocena

Krompir

Jabolka

Grozdje

Pitano govedo

Pitani prašiči

Pitani piščanci

Prireja jagnjet

Jajca

Mleko

ad