خطاهاي پزشكي Medical Errors تيم مدرسان حاكميت باليني دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني - PowerPoint PPT Presentation

Medical errors
Download
1 / 121

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

خطاهاي پزشكي Medical Errors تيم مدرسان حاكميت باليني دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. مباحث این جلسه. مفهوم خطاهای پزشکی انواع آن میزان و شدت آن عوارض آن نگاه فردی و سیستمی به خطاها علل خطاها و روش های پیشگیری. 20 Aug. 2010. 3.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

خطاهاي پزشكي Medical Errors تيم مدرسان حاكميت باليني دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Medical errors

Medical Errors


Medical errors

20 Aug. 2010

3


Medical errors

.

( ) .


Medical errors

Cont.

.2 :

.

.3 :

.


Medical errors

Cont.

.

- .

JAMA: . Barbara Starfield :

.


Medical errors

Cont.

( ).

( ) .


Medical errors

:

:

:

-1 .

.


Medical errors

Cont.

-2 .

.

( .(


Medical errors

Cont.

230 284 225 .

- . .


Medical errors

Cont.

:

.1

.2 . .

:

4 18 .

:


Medical errors

Cont.

20 30 ( ) .


Medical errors statistics

Medical Errors statistics

 • .1 IOM(Institute of medicine):

  • 98-44 ( 195 )

  • 500

  • 6/37 17

 • .2 6

 • .35

 • .410% .


Medical errors

Cont.

 • .513% .

 • .5.659% .

 • :Adverse Events .7

 • 70% Adverse Events .

 • 6% Adverse Everts .

 • 24% Adverse Everts .

 • 8. 160 .


Medical errors

Cont.

ICU 16000

32000 .

8 .


Medical errors

Cont.

7000 Sloppy .

5/7 .

50.000 .

42% .


Medical errors

 • :


Medical errors

Clossification Quality interagency coordination Task force (QUIC) 5 Schemes :


Medical errors

Cont.

1- ( ......... )

2- ( ... )

3- Legal definitions ( ) ( negligenee malpractice ...)

4- ( ICU ...)

5- ( ... )


Medical errors

Cont.

:

:

. .


Medical errors

Cont.

.


Medical errors

.


Event incidents

Event (incidents)

1 - .

 • 2 - NHS : .

 • 3-


Classifications

Classifications

 • 1- Errors

 • 2- Preventable Adverse

 • 3- IncidentNO Harm

 • 4- Near Miss/close call/ potential Adverse Event

 • 5- Hazard

 • 6- Harm

 • 7- Violtion


Error

Error

 • .1(Executive):

 • .2 (Plan):

 • Accident


Contributary factors

() Contributary Factors

 • :

 • .1 (CDP)

 • Care Delivery Problems( )

 • .2 (SDP)

 • Service DeliveyPnoblems


Medical errors

 • Iufluencing Factors

 • Causative Factors


Iufluencing factors

Iufluencing Factors

 • .

 • :

 • .


Causative factors

Causative Factors

:

 • :

 • 1- .

 • 2- . Root Cause Analysis-(RCA)


Medical errors

 • 1- HumanError

 • 2- knowledge-basad

 • 3- : Role-based

 • 4- :Skill-base


Human error 1

Human Error .1

 • .

 • .


2 knowledge based errors

.2Knowledge-based Errors

 • .


3 rule based errors

.3 Rule-based Errors


4 skill based errors

.4Skill-based Errors


Medical errors

 • .1

 • Error of commision

 • ( )


Medical errors

Cont.

 • .2 Error of omision

 • () (Hip Replacement)


Medical errors

Cont.

 • omision commision .

 • ( 2 1)


Medical errors

 • 1- Active Failures

 • (Human-Machine interface)

 • 2- Latent Errors


Human machine interface activefailures

(Human-Machine interface) ActiveFailures

 • 1- .

 • 2- .

 • 3- (- )

 • 4- ((Sharp End Scalpet

 • :


Medical errors

Cont.

 • ( )

 • :

  • ( )

  • ( )


Latent errors

Latent Errors

 • ( )

 • ( Blunt Of Scalpel)

 • .


Medical errors

 • :

 • :


Preventable adverse events

Preventable Adverse Events

 • :


Adverse event

Adverse Event

 • 1-

 • Sentinel Event (Misadventure)

 • 2- No Harm Event

 • 3- Near Miss


Near miss close call potential adverse event

Near- Miss /Close Call/ Potential Adverse Event

 • .

 • (Good Fortune Reasons)

 • ( )

 • ( .)

 • Recovery of Identification


No harm event

No Harm Event

 • (No Actual Harm)

 • .


Sentinel event misandventure

Sentinel Event (Misandventure)

:

(Death/Harm)

.


Cognitive psychology of task oriented behavior

cognitive psychology of Task- oriented behavior

.1Error of Execution

 • Slip

 • Slapse

  .2 Error of planning


Behavior

Behavior

 • .1 Attentional Behavior

 • 2- Autopilot- Schematic B.))


Mistake

Mistake

Definitions

Attentional


Medical errors

Cont.

Reasons:

 • ( )

 • : 1-

  2- ()


Slips slapse

Slips / Slapse

: Schematic

Executive

Slips

Slapses


Examples

Examples

(Slips )

( ) (Slips )

(Slapses )


Violation

Violation

( )

Short cut

:

1- Reasoned V.

2- Reckless V.

3- Malicious V.


Medical errors

Cont.

 • Reasoned V.

 • Reckless V.

 • Malicious V.

  • Acts OF Sabotage


Medical errors

:

Underuse

Overuse

( ) Misuse


Underuse

Underuse

:

1-

1.1 21. 31. ( Screening)

2-

2. 22.


Overuse

(Overuse)

 • :

 • 1- :

 • 2- (Paraclinic)

 • 3-


Misuse

: Misuse

:

1- ( Rash )

2- ( )


Root cause analysis

Root Cause Analysis

* : .

[1] PersonApproach

[2] System Approach .

:


1 personal approach

1- Personal Approach

 • .1 .

 • 2. ( ) .

 • .3

 • .4 .

  • .


Medical errors

Cont.

 • .5

  • .6 .


Medical errors

( ...) .

.


Medical errors

.

.

.


Medical errors

.

.

( ...) .

.


Medical errors

Cont.

.

.


2 system approach

2- : System Approach

.

.

.


Swiss cheese model james reason

Swiss Cheese Model James Reason

.

: .

.

( ) .


Medical errors

Cont.

.

:

1-

2- ( )


Medical errors

No single barrier is foolproof

()

( ) .

: ( )


Medical errors

Cont.

:

1- .

2- .

3- () Hang it Backward

4- ( )

5-


Important

Important

.


Root cause analysis1

* Root Cause Analysis

( ...) .

.

.


Medical errors

 • RCA

  • .

 • .

 • .


1 organization factors

1- Organization Factors

.

.


2 technical factors

2- Technical Factors

 • .


3 human factors

3- Human Factors

. Cognitive .

. Automatic SolvingProblem.


Automatic autopilot

Automatic, Autopilot

:

.

.


Medical errors

Cont.

Executive Slips Slapses .

... .

.


Solving problem

Solving Problem

 • .

  • .

 • Plan Mistake .


Medical errors

Cont.

:

( )


Medical errors

:

1- ( )

2- Specialization Fragmentation

.

3- over work burnout


Medical errors

Cont.

4- ( )

5 Intravenous Pump ( )

6- : . .

7- :

.


Medical errors

Cont.

.8

.9

.10

.11 ( )

.12


Medical errors

.

:


Medical errors

Cont.

 • 1 . .


Medical errors

Cont.

 • 2 . .


Medical errors

Cont.

3 .


Medical errors

Cont.

4 : ... : ...


Medical errors

Cont.

 • : : : ... . .


Medical errors

Cont.

 • 5 ( ...)

 • 6 ( ) .


Medical errors

Cont.

 • 7 .

 • 8 : .


Medical errors

Cont.

9 : ... 10 ! : !


Never events

Never Events

National Quality forum 28 .

They are defined as "adverse events that are serious, largely preventable, and of concern to both the public and health care providers for the purpose of public accountability."

The 28 Never Events are:


Medical errors

Cont.

A recent Leapfrog Group Study finds that roughly half of the 1,285 hospitals that responded to their survey waive fees for never events, and that hospitals that do waive fees are much more likely to have perfect scores on the Leapfrog Safe Practices Score survey.


Medical errors

)

1. Surgery performed on the wrong body part

2. Surgery performed on the wrong patient

3. Wrongsurgical procedure performed on a patient

4. Unintended retention of a foreign object in a patient after surgery or other procedure


Medical errors

Cont.

6. Intraoperative or immediately post-operative death in an ASA Class I patient

7. ( ) Artificial insemination with the wrong donor sperm or donor egg


Medical errors

)

1- Patient death or serious disability associated with the use of contaminated drugs, devices, or biologics provided by the healthcare facility

2- . Patient death or serious disability associated with the use or function of a device in patient care, in which the device is used or functions other than as intended

3- Patient death or serious disability associated with intravascular air embolism that occurs while being cared for in a healthcare facility


Medical errors

)

1- Infant discharged to the wrong person

2- ) 4 Patient death or serious disability ( associated with patient elopement (disappearance)

3- Patient suicide, or attempted suicide resulting in serious disability, while being cared for in a healthcare facility


Medical errors

)

1-

Patient death or serious disability associated with a medication error (e.g., errors involving the wrong drug, wrong dose, wrong patient, wrong time, wrong rate, wrong preparation or wrong route of administration)

2- ( ) Patient death or serious disability associated with a hemolytic reaction due to the administration of ABO/HLA-incompatible blood or blood products

3- Maternal death or serious disability associated with labor or delivery in a low-risk pregnancy while being cared for in a health care facility


Medical errors

Cont.

4- . Patient death or serious disability associated with hypoglycemia, the onset of which occurs while the patient is being cared for in a healthcare facility

5- ( Kernicterus ) Death or serious disability (kernicterus) associated with failure to identify and treat hyperbilirubinemia in neonates

6- 3 4 Stage 3 or 4 pressure ulcers acquired after admission to a healthcare facility

7- manipulative Patient death or serious disability due to spinal manipulative therapy


Medical errors

)

1- Patient death or serious disability associated with an electric shock or elective cardioversion while being cared for in a healthcare facility

2- Any incident in which a line designated for oxygen or other gas to be delivered to a patient contains the wrong gas or is contaminated by toxic substances

3- Patient death or serious disability associated with a burn incurred from any source while being cared for in a healthcare facility


Medical errors

Cont.

4- Patient death or serious disability associated with the use of restraints or bedrails while being cared for in a healthcare facility

5. Patient death or serious disability associated with a fall while being cared for in a healthcare facility


Medical errors

)

1- Any instance of care ordered by or provided by someone impersonating a physician, nurse, pharmacist, or other licensed healthcare provider

2- Sexual assault on a patient within or on the grounds of the healthcare facility

3- Death or significant injury of a patient or staff member resulting from a physical assault (i.e., battery) that occurs within or on the grounds of the healthcare facility

4. Abduction of a patient of any age


Four actions

Four Actions

The Leapfrog Group offers four actions as industry standards following a never event:

1)apologize to the patient,

2) report the event,

3) perform a root cause analysis, and

4) waive costs directly related to the event.


5 five steps to safer health care

5 ( )Five Steps to Safer Health Care

1- . . Speak up if you have questions or concerns.

2- Keep a list of all the medicines you take. .

3- . Make sure you get the results of any test or procedure.

4- . Talk with your doctor and health care team about your options (choices) if you need hospital care.

5- . 5. Make sure you understand what will happen if you need surgery.


Medical errors

 • 1-

  • ( 96% 4% )

  • ( )

 • 2-

 • 3-


Medical errors

Cont.

:

...


Medical errors

.

.

.

.


Medical errors

Cont.

.

.

.


Medical errors

.

: ) ) ) ( .)) .


Medical errors

:

.

. . .


 • Login