D n sam m yett r
Download
1 / 58

DİN SAMİMİYETTİR - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DİN SAMİMİYETTİR. Allah ( cc )’a Karşı Samimiyet Kur’an’a Karşı Samimiyet Rasulullah ( sas )’a Karşı Samimiyet Müminlerin İdarecilerine Karşı Samimiyet Müminlerin Hepsine Karşı Samimiyet. Din(darlık) samimi olmaktır .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DİN SAMİMİYETTİR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DN SAMMYETTR

 • Allah (cc)a Kar Samimiyet

 • Kurana Kar Samimiyet

 • Rasulullah (sas)a Kar Samimiyet

 • Mminlerin darecilerine Kar Samimiyet

 • Mminlerin Hepsine Kar Samimiyet


Din(darlk) samimi olmaktr

 • :

 • ..man 95Mslim,

 • Temimi Dr (r.a) Nebi (sav): Din samimiyettir buyurdu. Biz: kimin iin? dedik. Allah iin, kitab iin, resul iin, mslmanlarn idarecileri ve geneli iin buyurdular.


Din(darlk) samimi olmaktr

 • : Nesai, el-Beyah 31


Samimiyetle az amel

 • * . Hkim, Mstedrek VIII/2797

 • Dindarlnda samimi ol sana az amel yeter


Allah iin sevmek

- - . Ebu Davud, ES-Snne 15


Hadislerde Din

 • Buhari, man 30

 • .Rasululahn en ok holand din(darlk), srekli olan idi.


Din Nedir?

 • Szlkte iteat, ibadet, ceza, karlk anlamlarnda kullanlr

 • Din, Akl sahiplerini kendi istekleriyle iyilik yapmaya sevk eden ilahi bir nizam eklinde tarif edilir. Hadislerle slam, 1/360

 • Din z itibariyle ihlas ve samimiyetten ibarettir Hadislerle slam, 3/140

 • Sahih inantan samimiyet doar.


Din Nedir?

 • Din, dnyada gerekletirilmesi talep edilen ilahi istekler manzumesidir. Hadislerle slam, 1/363


Hadislerde Din

 • Buhari, man 29

 • Ebu Hreyre (ra)n rivayetine gre Hz. Peygamber yle buyurmutur:

 • "Dn kolaylktr. Dini amak isteyen kimse, ona yenik der. O halde, orta yolu tutunuz, (elinizden gelenin) en iyisini yapmaya alniz, o zaman size mjdeler otsun; gnn balangcndan, sonundan ve bir miktar da geceden faydalannz


Allaha kar samimiyet

 • [ : 5]


Allaha kar samimiyet

 • (2) [ : 2 3]

 • (Ey Muhammed!) phesiz biz o Kitab sana hak olarak indirdik. yle ise sen de dini Allaha has klarak Ona kulluk et. yi bilin ki, halis din yalnz Allahndr. Onu brakp da baka dostlar edinenler, Biz onlara sadece, bizi Allaha daha ok yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. phesiz Allah, ayrla dtkleri eyler konusunda aralarnda hkm verecektir. phesiz Allah, yalanc ve nankr olanlar doru yola iletmez. Zmer suresi 2-3


Allaha kar samimiyet

 • [ : 5]

 • Hlbuki onlara, ancak dini Allaha has klarak, hakka ynelen kimseler olarak Ona kulluk etmeleri, namaz klmalar ve zekt vermeleri emredilmiti. te bu dosdoru dindir.

 • Btn (irk) aibelerden arnm bir ekilde Allaha kulluk

 • Hanif ve tevhid dini slam ile

 • Hibir ekilde namaz sarsmadan

 • Zekat vererek

 • Sapasalam, dosdoru din ite bu


Allaha kar samimiyet

 • [ : 65]

 • O, dima yaayandr. Ondan baka hibir Tanr yokdur. O halde Ona, dninde ihls (ve sammiyyet) erbab olarak, Hamd olsun, kinatn Rabbi olan Allaha (diyerek) d edin.. (antay Meali)

 • lah olarak bir tek o, var

 • Gsteri ve riyadan uzak olarak ona dua (ibadet, dua)edin

 • Din onundur. Onun dini dindir.


Allaha kar samimiyet: zn sadece Allaha bal olmas ve ihsan hali

 • [ : 22]

 • Kim iyilik yaparak kendini Allaha teslim ederse, phesiz en salam kulpa tutunmutur. lerin sonu ancak Allaha varr.

 • zn (vech) Allaha teslim etmek

 • Muhsin olarak

 • Buhari, man 34


Allaha ve Rasulne kar samimiyet

 • [ : 91]

 • Allah ve Rasul iin samimi drst davranlarda bulunmak artyla; gszlere, hastalara, seferde harcayacak bir ey bulamayan fakirlere bir sknt (gnah) yoktur


Allaha kar tevbede samimiyet

 • [ : 8]

 • Allaha samimi bir ekilde tevbe ediniz


Allaha kar samimiyet

 • .. [ : 162 163]

 • Ey Muhammed! De ki: phesiz benim namazm da, dier ibadetlerim de, yaamam da, lmm de lemlerin Rabbi Allah iindir. Onun hibir orta yoktur. te ben bununla emrolundum. Ben mslmanlarn ilkiyim.

 • Namazm, haccm, hayatm ve lmm Allah iindir.


Amel ve imanda insanlar hesaba katmak

 • [ : 38]

 • Bunlar, mallarn insanlara gsteri iin harcayan, Allaha ve ahiret gnne de inanmayan kimselerdir. eytan kimin arkada olursa, o ne kt arkadatr.


Amel ve imanda insanlar hesaba katmak

 • [ : 142]

 • Mnafklar, Allah aldatmaya alrlar. Allah da onlarn bu abalarn balarna geirir. Onlar, namaza kalktklar zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gsteri yaparlar ve Allah pek az anarlar.


Amel ve imanda insanlar hesaba katmak

 • (4) (5) (6) [ : 4 - 7]

 • Yazklar olsun o namaz klanlara ki, Onlar namazlarn ciddiye almazlar. Onlar (namazlaryla) gsteri yaparlar. Ufack bir yardma bile engel olurlar.


Allaha kar samimiyet

 • (112) [ : 112 113]

 • yle ise emrolunduun gibi dosdoru ol. Beraberindeki tvbe edenler de dosdoru olsunlar. Hak ve adalet llerini amayn. phesiz O, yaptklarnz hakkyla grr. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ate dokunur. Sizin Allahtan baka dostlarnz yoktur. Sonra size yardm da edilmez.


Allaha kar samimiyet

 • [ : 13]

 • phesiz Rabbimiz Allahtr deyip sonra da dosdoru olanlara hibir korku yoktur, onlar zlmeyecekler de.


GEREK KAZAN

 • [ : 20]

 • Kim hiret kazancn isterse, onun kazancn artrrz. Kim de dnya kazancn isterse, ona da istediinden veririz, fakat onun ahirette hibir pay yoktur.


Allaha kar samimiyet

 • : . Nesei, Cihad 24

 • Allah (cc) sadece kendi iin yaplan ameli ve rzas gzetilen ameli kabul eder.


GNLLER MURAKABA ALTINDADIR

 • *

  Mslim, Birr 33

  "Allah sizin d grnnze ve mallarnza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve ilerinize bakar."(Mslim, Birr, 33; bnMce, Zhd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539)


KURANA KARI SAMMYET

 • [ : 9]

 • Gerekten bu Kur'an en doru olan yola gtrr ve iyi iler yapan m'minler iin byk bir mkafat olduunu mjdeler.


Klavuz

 • [ : 2]


Uyar

 • (2) [ : 2 3]

 • (Ey Muhammed!) Biz Kur'an' sana sknt ekesin diye deil, ancak (Allah'n azabndan) korkacaklara bir t (bir uyar) olsun diye indirdik.Taha suresi 2-3


Arka plan aratrlsn

 • [ : 24]

 • Onlar Kur'an' dnmyorlar m? Yoksa kalplerin zerinde kilitleri mi var? Muhammed suresi 24


nsanlar arasnda hkm kayna

 • [ : 105]

 • (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab' (Kur'an') hak olarak indirdik ki, insanlar arasnda Allah'n sana rettikleri ile hkm veresin. Sakn hainlerin savunucusu olma. Nisa suresi 105


Karanlktan aydnla

 • [ : 1]

 • Elif Lm R. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanlar karanlklardan aydnla, mutlak g sahibi ve vgye layk, Allah'n yoluna karman iin sana indirdiimiz bir kitaptr. brahim suresi 1


Hz. Peygamberin ikayeti

 • [ : 30]

 • Peygamber, "Ey Rabbim! Kavmim u Kur'an'terkedilmi bir ey haline getirdi" dedi.Furkan suresi 30


Mevza, ifa, klavuz, rahmet

 • [ : 57]

 • Ey insanlar! te size Rabbinizden bir t, kalplere bir ifve inananlar iin yol gsterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi.Yunus suresi 57


Alemler iin t

 • () [ : 87 88]

 • "Bu Kur'an lemler iin ancak bir ttr. Onun haberlerinin doruluunu bir sre sonra mutlaka reneceksiniz. Sad 87-88


Kalbin gz

 • [ : 20]

 • Bu Kur'an, insanlar iin kalp gzleri (konumundaki bir nur), kesin olarak inanan bir toplum iin de birhidayetve bir rahmettir. Casiye suresi 20


Kulak verin

 • [ : 204]

 • Kur'an okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susunkisize merhamet edilsin.Araf suresi 204


Kitabn tamamna iman

 • [ : 85]

 • Yoksa siz Kitab'n (Tevrat'n) bir ksmna inanp, bir ksmn inkr m ediyorsunuz? Artk sizden bunu yapann cezas, dnya hayatnda rezil olmaktan baka bir ey deildir. Kyamet gnnde ise onlar azabn en iddetlisine uratlrlar. nk Allah yaptklarnzdan habersiz deildir. Bakara suresi 85


Rasulullah (sas)a kar samimiyet

 • [ : 91]


RASULULLAHA KARI SAMMYET

 • [ : 21]

 • Andolsun, Allah'n Reslnde sizin iin; Allah'a ve ahiret gnne kavumay uman, Allah' ok zikreden kimseler iin gzel bir rnek vardr. Ahzab suresi 21


Allah seviyorsanz Reslullahaittiba ediniz ki

 • (31) [ : 31 32]

 • De ki: "Eer Allah' seviyorsanz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve gnahlarnz balasn. nk Allah ok balayandr, ok merhamet edendir."31De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eer yz evirirlerse phe yok ki Allah kafirleri sevmez.Ai mran suresi 32-32


Hidayete eri Resle itaattedir

 • [ : 54]

 • "Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin" de. Eer yz evirirseniz bilin ki ona yklenen sorumluluu ancak ona ait; size yklenen grevin sorumluluu da yalnzca size aittir. Eer ona itaat ederseniz doru yola erersiniz. Peygambere den ancak apak bir teblidir. Nur suresi 54


Tam teslimiyet

 • [ : 65]

 • Hayr! Rabbine and olsun ki onlar, aralarnda kan ekimeli ilerde seni hakem yapp, sonra da verdiin hkme ilerinde hibir sknt duymakszn, tam bir teslimiyetle boyun emedike iman etmi olmazlar. Nisa suresi 65


Rasulullah (sas)a kar samimiyet

 • Buhari, man 9

 • ey kimde bulunursa imann tadn bulur; Allah ve Rasl baka eylerden daha sevgili olacak, sevdiini Allah iin sevecek, atee dmekten korktuu gibi kfre dmekten korkacak


Emaneti ehline vermek (idareyi ehline vermek)

 • ( 58)

 • Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasnda hkmettiiniz zaman adaletle hkmetmenizi emrediyor. Dorusu Allah, bununla size ne gzel t veriyor! phesiz ki Allah hakkyla iitendir, hakkyla grendir. Nisa suresi 58


Mslman yneticilere kar samimiyet

 • [ : 59]

 • Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlamazla dtnz takdirde, Allah'a ve ahiret gnne gerekten inanyorsanz, onu Allah ve Reslne arz edin. Bu, daha iyidir, sonu bakmndan da daha gzeldir. Nisa suresi 59


ra

 • [ : 38]

 • (Dnyalk olarak) size her ne verilmise, bu dnya hayatnn geimliidir. Allah'n yannda bulunanlar ise daha hayrl ve kalcdr. Bu mkafat, inananlar ve Rablerine tevekkl edenler, byk gnahlardan ve irkin ilerden kananlar, fkelendikleri zaman balayanlar, Rablerinin arsna cevap verenler ve namaz dosdoru klanlar; ileri, aralarnda r (danma) ile olanlar, kendilerine verdiimiz rzktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldrya uradklar zaman, aralarnda yardmlaanlar iindir. ura suresi 35-38


Yeryznde kendilerine frsat verilen mminler

 • [ : 41]

 • Onlar yle kimselerdir ki, yet kendilerine yeryznde imkan ve iktidar versek, namaz dosdoru klar, zekat verir, iyilii emreder ve ktl yasaklarlar. Btn ilerin kbeti Allah'a aittir. Hac 42


 • *

 • Mslim, mare 22


Btn Mslmanlara kar samimiyet

 • (10) [ : 10 11]

 • M'minler ancak kardetirler. yleyse kardelerinizin arasn dzeltin. Allah'a kar gelmekten saknn ki size merhamet edilsin.10Ey iman edenler! Bir topluluk bir dierini alaya almasn. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadnlar da dier kadnlar alaya almasn. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayn, birbirinizi (kt) lakaplarla armayn. mandan sonra fasklk ne kt bir namdr! Kim de tvbe etmezse, ite onlar zlimlerin ta kendileridir. Hucurat suresi 10-11


Zan, casusluk, gybet

 • [ : 12]

 • Ey iman edenler! Zannn bir oundan saknn. nk zannn bir ksm gnahtr. Birbirinizin kusurlarn ve mahremiyetlerini aratrmayn. Birbirinizin gybetini yapmayn. Herhangi biriniz l kardeinin etini yemekten holanr m? te bundan tiksindiniz! Allah'a kar gelmekten saknn. phesiz Allah tvbeyi ok kabul edendir, ok merhamet edendir.Hucurat suresi 12


nsanlara kar samimiyet

 • Buhari, Ahkam 8,


Samimiyet peygamber snneti

 • : Tirmizi, lim 16

 • Enes b. Malik (ra) Raslullah (sav) bana Ey oulcuum ayet iinde mminlere kar bir hainlik/aldatma/samimiyetsizlk olmada sabahlayp akamlayabilirsen bunu yap dedi. Sonrada bu bemin snnetimdir kim benim snnetimi ihya ederse muhakkak beni sevmitir. Kim de beni severse cennette benimle beraberdir buyurdu


Kenetlenmi mminler

 • - - (1 / 103)

 • Buhari, Salat 88,

 • Mmin mmin iin bir binann tulas gibidir. Birbirine baldr (yapktr)


Yek vcut mminler

 • Buhari, Edeb 27


Mminlere samimi olmak zere

 • - - (3 / 72)

 • Buhari, Byu 64


Mslmanlara kar samimi olmak

 • * Mislim, man 95

 • Raslullah (sav)a namaz klmak, zekat vermek ve her mslmana samimi olmak zere biat ettim


Kardelerimin de olmasn istemem imanma alamet

 • Buhari, man 7


Hazrlayan: Sami NLERERENLER MEHMED ZAHD KOTKU CAM MAM HATB

 • Ayet mealleri kaynak belirtilmedi ise diyanet mealinden alnmadr.


ad
 • Login