Objektide k rguse m ramine looduses matemaatilise meetodi abil
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Objektide kõrguse määramine looduses matemaatilise meetodi abil PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Objektide kõrguse määramine looduses matemaatilise meetodi abil . Erik Aadusoo, Martin Jaani, Karl-Markus Sangernebo Juhendaja: õpetaja Mare Mõisa. Sissejuhatus. Looduses olevate objektide kõrguse määramiseks kasutasime kolmnurkade sarnasuse teooriat.

Download Presentation

Objektide kõrguse määramine looduses matemaatilise meetodi abil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Objektide kõrguse määramine looduses matemaatilise meetodi abil

Erik Aadusoo,

Martin Jaani,

Karl-Markus Sangernebo

Juhendaja: õpetaja Mare Mõisa


Sissejuhatus

Looduses olevate objektide kõrguse määramiseks kasutasime kolmnurkade sarnasuse teooriat.

Sellest lähtudes tegime vastavad mõõtmised looduses. Hiljem sooritasime arvutused ning saime ligikaudsed tulemused.


Sarnaste kolmnurkade küljed on võrdelised, s.t. vastavate külgede pikkused erinevad teatud kindel arv korda. Tuleb ehitada abivahendit kasutades kolmnurk, mille küljed on mõõdetavad. Sellega sarnase kolmnurga üheks küljeks on meie poolt mõõdetav objekt. On võimalik arvutada välja sarnasustegur ning korrutamistehte abil leida mõõdetava objekti kõrgus.

Oma tegevuse jäädvustasime piltide abil. Tegime ka vastavad joonised.


Idee

Idee praktiliseks tööks saime Youtube videotvaadates.

Teoreetilise põhjenduse leidsime 8.klassi matemaatika õpikust:

Kasutasime kolme erinevat meetodit:

 • Mõõtmine peegli abil (Martin Jaani)

 • Mõõtmine mingi eseme abil (Erik Aadusoo)

 • Mõõtmine varju abil (Karl-Markus Sangernebo)


Vahendid

 • Fotoaparaat

 • Videokaamera

 • Mõõdulint

 • Peegel

 • Marker

 • Varjude vaatlemine

 • Targad mõtted

 • Programmid GeoGebra, PowerPoint, Paint


Puu kõrguse määramine peegli abil.

 • Kõrge objekti mõõtmiseks tuleb leida objekti tipp peeglist, mis asetseb maapinnal.

 • Mõõta objekti kaugus peeglist, peegli kaugus mõõtjast ja silmade kõrgus maapinnast.

 • Puu kõrgus on nii mitu korda suurem mõõtja

  silmade kõrgusest, kui mitu korda on puu kaugus peeglist suurem mõõtja kaugusest peeglist.


Arvutuskäik

Andmed Valem

D = 590cm D : C x B = H

C = 125cm 590 :125 = 4,72

B = 156cm 4,72 x 156=

= 732,32cm

H = ?

Vastus: Post on ligikaudu 7m kõrgune


 • Mõõtja võtab abivahendi (markeri) kätte ja tõstab väljasirutatud käe koos markeriga silmade kõrgusele.

 • Markeri pikkus on teada.

 • 2.Ta taganeb nii kaugele, et markeri pikkus katab kiriku pikkuse. Nüüd tuleb kindlaks teha markeri kaugus mõõtja silmadest ning mõõtja kaugus kirikust.

  3. Seejärel arvutatakse, mitu korda erineb kaugus kirikust markeri kaugusega silmadest, ehk määrata sarnasustegur.

  4. Kiriku kõrguse leidmiseks tuleb saadud arv korrutada markeri pikkusega.

Kiriku kõrguse kaudne mõõtmine


Skeem kiriku kõrguse määramiseks abivahendit kasutades


Arvutuskäik

Markeri kaugus silmadest - 45 cm

Markeri pikkus - 10 cm

Eriku (mõõtja) ja kiriku vaheline kaugus - 230 m

Minu kaugus kirikust jagada käe pikkusega.

k = 230 m / 0,45 m ~ 511

Sarnasustegur korrutada markeri kõrgusega.

Kiriku kõrgus = 511 x 0,1 m ~ 51 m

VASTUS: kiriku kõrguseks sain ligikaudu 51 meetrit


Puu kõrguse määramine varju abil

Tuleb seista nii, et mõõtja ja puu vari lõpeksid

samas kohas.

Tuleb mõõta puu varju pikkus ning enda

varju pikkus.

Tekib 2 sarnast kolmnurka

Nüüd tuleb leida sarnasustegur st. tuleb varjude

pikkused jagada.


Skeem varjuga mõõtmiseks


Arvutuskäik

 • Puu vari - 52m

 • Minu varju pikkus - 8,6m

 • Minu pikkus -1,74m

 • 52 : 8,6 = 6

 • 6 x 1,74 = 10,5m

 • Puu kõrgus on 10,5m

 • Puu on minust 6 korda kõrgem


Tänan vaatamast!


 • Login