Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng
Download
1 / 34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA: KHTN&CN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA: KHTN&CN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG. BÀI TIỂU LUẬN MÔN ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG Nhóm: 5 Lớp: CNMT K09

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA: KHTN&CN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng
TRNG I HC TY NGUYNKHOA: KHTN&CNB MN: CNG NGH MI TRNG

BI TIU LUN

MN C HC MI TRNG

Nhm: 5

Lp: CNMT K09

GVHD: Nguyn Xun Tng

Bun Ma Thut, ngy 28 thng 3 nm 2012


Chuy n
CHUYN :

CC YU T NH HNG

N C TNH


Th nh vi n nh m 5
Thnh vin nhm 5:

 • Mai Th Ngc Na

 • L Hong Yn

 • Nguyn Th Thanh Xun

 • H Ch Chung

 • Phm Ph Huy

 • Nguyn Trng Sn


N i dung
NI DUNG:

 • Tnh cht ha l

 • Thi gian v ng tip xc

 • Tc nhn mi trng

 • Hiu ng ng vn (synergic effect)

 • Hiu ng phn tc dng (antagonism)

 • Phng php nh gi c ca hn hp

 • Protein v vitamin

 • Tc nhn thi quen

 • Khc bit gii tnh v tui


1 t nh ch t h a l
1. Tnh cht ha l

C hng lot cht thi gy nhim mi trng v cng c rt nhiu yu t nh hng n c ca cc cht gy nhim ny nh tnh cht ha l, cch thc nhim, thi gian v tng tc vi mi trng,..

Tnh cht ha l ca cht c s quyt nh hot tnh gy c ca cht vi c th. Trng thi vt l tn ti ca cht c c th l th rn, th lng hoc th kh. c cht l tan trong nc hay trong lipit, cht hu c hay v c, ion ha hay khng ion ha,..

V d: cht khng ion ha thng coa c cao hn cht oxi ha, cc cht ha tan trong lipit thm qua mng t bo nhanh hn cc cht tan trong nc.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Mt trong nhng tc nhn quan trng nht nh hng n c l nng ca cht c. Thm ch mt cht rt c nhng c th khng lm tn hi n cc c quan ca c th sng nu nng ca n rt thp. Mt khc, mt cht c thng thng nh CO tr nn rt nguy him nu nng ca n trong mi trng cao.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Thng thng nhim c nng cao dn ti ng c cp tnh v nng thp trong thi gian di dn ti c mn tnh.

Mt khi cht c hp th vo c th, tp trung v tr no v bt u gy c v nh vy c l mt hm ca nng .

Chnh v l do m bt k mt tc nhn no c kh nng lm thay i nng ca cht c s lm thay i c.


Ii th i gian v ng ti p x c
II. Thi gian v ng tip xc ng c cp tnh v nng thp trong thi gian di dn ti c mn tnh.

Ngoi bn cht ca cht c th c cn b nh hng bi cc yu t nh liu lng, nng , thi gian tip xc, . ng tip xc l mt nhn t quan trng gy phn ng c.

V d ng vt ht hi CHCl3s b cc khi u, nhng nhim qua ng n ung th li khng b chng bnh ny.

Thi gian nhim c l mt tc nhn quan trng khc ca hiu ng c. Thng thng nu nhim c trong thi gian di th hiu ng c cao hn. Nhim c lin tc th nguy hi hn nhim c ngt qung (khng lin tc).


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Ngi ung ru va phi trong thi gian ngn gan b nhim m th c th cha khi, nhng nu ung ru lin tc trong thi gian di s b x gan hu nh kh c th cha khi, nhng nu ung lin tc trong thi gian di s b x gan kh c th cha khi.

Th b nhim ozon lin tc vi khong thi gian di th s b ph phi, nu nhim ozon cng nng nhng ngt qung th khng b ph phi.

Nh vy cch thc b nhim, lin tc hoc ngt qung l mt nh hng quan trng v c bi v c th sng mt mc no c th chng li s tn hi do c cht gy ra. Hn na c th c th thit lp kh nng chng li cht c.


Iii t c nh n m i tr ng
III. Tc nhn mi trng ngn gan b nhim m th c th cha khi, nhng nu ung ru lin tc trong thi gian di s b x gan hu nh kh c th cha khi, nhng nu ung lin tc trong thi gian di s b x gan kh c th cha khi.

Nhit thay i nh hng n lng oxy ha tan trong nc. Lng oxy ha tan bo ha trong nc gim khi nhit tng. Mt khc tc phn ng ha hc tng khi nhit tng.

Phn ln cc c cht c tc c thay i t 2-4 ln trong mt khong thay i nhit l 10oC. Thng thng khi tng nhit th c tng ln tr mt s trng hp ngoi l.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Mt khc tan ca c cht v tc khuch tn qua mng t bo cng tng ln khi nhit tng. c ca Zn (LD50) i vi cc hi tng gp 6 ln 19oC so vi 3oC. Nhit c nh hng rt phc tp ln c ca cht c so vi cc s liu ghi nhn trong cc ti liu.

Cc tc nhn mi trng khc nhau nh pH, hm lng mui (salinity), cht hu c ha tan (dissolved organic carbon), cng ca nc m, cng nh hng n c ca cc c cht. Thng thng nhy ca thc vt i vi cc cht nhim khng kh tng khi m tng


Iv hi u ng ng v n synergic effect
IV. Hiu ng ng vn (synergic effect) khuch tn qua mng t bo cng tng ln khi nhit tng. c ca Zn (LD50) i vi cc hi tng gp 6 ln 19

Hiu ng ng vn l hiu ng ca hai hay nhiu c cht tc dng cng mt lc th cao hn tng hiu ng tc dng ring r

V d hiu ng ca O3 vSO2 i vi cy thuc l.

Bng 22: hiu ng ca O3 v SO2 i vi cy thuc l:


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Khi, khi thuc l v cc cht nhim khng kh khc c th gy hiu ng ng vn lm gia tng ung th phi.

Ung th phi do thuc l


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Rt nhiu loi thuc tr su v nng dc c bit l c hiu ng ng vn v d nh cht c da cam (2,4D v 2,3,5T)


V hi u ng ph n t c d ng antagonism
V. Hiu ng phn tc dng (antagonism) c bit l c hiu ng ng vn v d nh cht c da cam (2,4D v 2,3,5T)

Hiu ng phn tc dng c nh ngha l tnh trng m c tnh ca hai hay nhiu c cht nh hn hoc suy gim so vi tng hiu ng c tnh ring r (ngc vi hiu ng ng vn)

V d: Kim loi nng c Cd gy hi chng thai d dng i vi ng vt, nhng Zn v Se c tc dng l gim c tnh ca Cd.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Du bo lm gim c ca O c bit l c hiu ng ng vn v d nh cht c da cam (2,4D v 2,3,5T)3,NO2 v mt s hydrocarbon khc i vi chut, nguyn nhn c th du ha tan cc cht ny v lu gi chng trong dung dch.

Du boOzone (O3)( NO2)


Vi ph ng ph p nh gi c c a h n h p
VI. c bit l c hiu ng ng vn v d nh cht c da cam (2,4D v 2,3,5T) Phng php nh gi c ca hn hp.

 • Phng php nh gi kh nng cng tnh hoc l phn tc dng c tnh c trnh by theo m hnh v tnh ton nh sau:

  LC50 (96h) ca cht A ring r = 1mg/l

  LC50 (96h) ca cht B ring r = 10mg/l


B ng 23 hi u ng c h n h p c a ch t a v b t ng ng l 1mg l v 10mg l
Bng 23. Hiu ng c hn hp ca cht A v B tng ng l 1mg/l v 10mg/l


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

 • Ngoi ra, cn dng cng thc: v B tng ng l 1mg/l v 10mg/l

  Am/Ai + Bm/Bi = S

  Trong :

 • i v m l c tnh (LC50) ca cht A v B ring r v trong hn hp.

 • S l tng hot tnh

 • Nu S = 1(1/2+1/2) th tng c l cng tnh.

 • Nu S<1 th c tnh ca hai cht ln hn cng tnh.

 • Nu S>1 th c tnh ca hai cht nh hn cng tnh.


Vii protein v vitamin
VII. PROTEIN V VITAMIN v B tng ng l 1mg/l v 10mg/l

1. Protein

Hiu ng ca protein ln c tnh bao gm c s lng v chng loi. Cc th nghim trn ng vt cho thy cn ph thuc vo loi c.

Chut c nui vi hm lng protein thp th gia tng t l t vong i vi thuc tr su parathion, malathion, DDT, nhng ngc li gim t l t vong i vi CCl4, hepetachlor.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Cn phi ch l c mt s cht c m c tnh ca sn phm sau chuyn ha ca n li cao hn i vi c cht ban u.

V d hapetachlor c chuyn ha gan to thnh epoxy m c cao hn hapetachlor v tetrachloro-carbon chuyn ha to thnh gc t do c hot tnh c cao:

CCl4 Cl- + CCl3-


B ng 24 hi u ng protein i v i c t nh c a m t s n ng d c
Bng 24: hiu ng protein i vi c tnh ca mt s nng dc

* cho n protein 28 ngy sau th nghim c


2 vitamin e
2. Vitamin E ca mt s nng d

Vitamin E (-tocophernol) l mt cht chng oxy ha hiu qu (potent antioxidant) hn ch tc hi gy ra bi O2, O3, NO2 v ngn cn qu trnh to nitrosamin.

Chut ci cho n 100mg vitamin E/ngy v cho nhim O3 nng 1 ppm cho thy kh nng chu ng cao v sng lu hn chut i chng.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

 • Hiu qu chng oxy ha cao hn nu s dng vitamin E cng vi axit bo cha bo ha v d omega-3 c th vitamin E cng vi axit bo cha bo ha to nn hiu ng ng vn chng oxy ha.

 • Ngoi ra vitamin E cn th hin hiu ng ngn cn to thnh nitrosamin (cht gy ung th) thng qua cnh tranh phn ng vi nitrit, cht c th to thnh nitrosamin theo phn ng sau:

  R1R2N H +NO2- + H+ R1R2N-N=O +H2O


3 vitamin c
3. Vitamin C vitamin E cng vi axit bo cha bo ha v d omega-3 c th vitamin E cng vi axit bo cha bo ha to nn hiu ng ng vn chng oxy ha.

Vitamin C c phn b gn nh khp ni trong c th vi hm lng khc nhau.

Vitamin C cng l mt cht chng oxy ha v tham gia hng lot phn ng oxy ha-kh trong t bo.

Gn y vai tr ca Vitamin C c ghi nhn l c kh nng gii c v lm gim kh nng gy ung th ca mt s c cht.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

 • Thc nghim chng minh i vi mt s b phn nh d dy, gan, phi, bng quang to khi u do nitrosamin. Qu trnh nitrosamin ha c th b ngn chn nu c Vitamin C.

 • Vitamin C cng cnh tranh phn ng vi nitrit nhng khng phn ng vi amin cng nh lm phn hy nitrosamin. Vitamin C phn ng vi nitrit nh sau:

  2HNO2 + Ascorbate dehydroascorbate + 2NO + H2O


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Mc d vy s dng hm lng Vitamin C cao s ny sinh mt s vn bt thun li khc v cng c th gy c cho c th.

Mt s thng tin y hc cho bit ung nc cam thng xuyn s hn ch c bnh si thn v tt cho sc khe, cha thy khuyn co ngn nga bnh ung th.


Viii t c nh n th i quen
VIII. TC NHN THI QUEN ny sinh mt s vn bt thun li khc v cng c th gy c cho c th.

Ht thuc, nghin ru hay nghin cc cht khc cng nh hng n tc dng ca cht c.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Kt qu nghin cu cho thy ngi ht thuc chu nh hng ng vn (ln hn cng tnh) i vi nhiu c t trong mi trng.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

Nhng ngi ht thuc lm vic trong nh my aming v m Uran c xc sut ung th phi cao hn so vi ngi khng ht thuc.Ix kh c bi t gi i t nh v tu i
IX. KHC BIT GII TNH V TUI trc v thn kinh v gan.

 • Tc chuyn ha cc hp cht cng khc nhau i vi gii tnh.

  V d:

  Chut ci nhy cm cao hn i vi CHCl3 v thng dn n t vong. Nguyn nhn c th l do kh nng chuyn ha ca c cht ny ca chut ci km hn chut c.

  Bng hiu ng c ca CHCl3 i vi cc loi chut:

 • ng thi nhng loi khc nhau cng c nhy cm khc nhau.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

V tui tc thng cng tng t nh tnh liu dng thuc cho ngi ln hoc l tr em, bi v tr em nhy cm vi c cht hn so vi ngi ln.

Mc d vy nhng phn ng vi c cht trong mi trng c khi cn phc tp hn nhiu.


Tr ng i h c t y nguy n khoa khtn cn b m n c ng ngh m i tr ng

CM N THY V CC BN liu dng thuc cho ngi ln hoc l tr em, bi v tr em nhy cm vi c cht hn so vi ngi ln.

CH THEO DI!


ad
 • Login