Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Aplikasi 5S dalam pengurusan fail PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aplikasi 5S dalam pengurusan fail. Mengapa perlu ada sistem fail? Faedah sistem fail. emb. Mengapa perlu ada sistem fail. Proses pengkelasan , penyusunan , penyimpanan , pengawalan fail secara sistematik untuk tujuan memudahkan pengesanan apabila diperlukan . emb.

Download Presentation

Aplikasi 5S dalam pengurusan fail

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aplikasi 5S dalam pengurusan fail

 • Mengapa perlu ada sistem fail?

 • Faedah sistem fail

emb


Mengapaperluadasistem fail

Prosespengkelasan, penyusunan, penyimpanan, pengawalan fail secarasistematikuntuktujuanmemudahkanpengesananapabiladiperlukan.

emb


Faedah Sistem Fail Yang Baik

 • Sistem fail yang baik akan membolehkan pengesanan dan pengeluaran fail dengan segera. Dengan pengeluaran fail segera, sesuatu maklumat dapat diperolehi dengan cepat serta tindakan dapat diambil dengan segera. Keadaan ini dapat meningkatkan kecekapan pentadbiran serta memberi kepuasan kepadapelanggan (luardandalam).

emb


Pengurusan Fail

Buka fail

Tutup fail

Susunan fail

Pegerakan fail

emb


Buka fail

 • Rujukkategori/koddalambuku/manual kod fail organisasi

 • Labelkanmengikutkategori/kodpada fail dimukahadapandanditulang fail

 • Labelkanjugamenggunakannombor yang lebihkecil

emb


Contoh fail yang dibuka

Nombor rujukan fail dan perkara dilabelkan di muka hadapan dan tulang fail

Nombor dan abjad digunakan untuk menentukan tempat fail disimpan

A.L4.1

emb


Contoh fail yang dibuka

Nombor/bilangan kandungan dilekatkan sedikit terkeluar daripada surat/dokumen

emb


Contoh fail yang dibuka

Nombor rujukan fail dan perkara dilabelkan di muka hadapan dan tulang fail

Nombor dan abjad digunakan untuk menentukan tempat fail disimpan

emb


Tutup fail

 • Tutup fail apabilaiamencapai 100 kandunganatausetebal 2.5cm (mana-manaterdahulu)

 • Fail yang ditutupperlulahdipalangmenggunakandakwatmerahdanditulis ‘DITUTUP – JILID 2 DIBUKA’

 • Fail yang telahditutupbolehlahdisimpandirak fail lain.

emb


Contoh fail yang ditutup

emb


Susunan Fail

 • Teknik 1: Nombor/Abjad

 • Teknik 2: Visual – warna

  - corak

emb


Contoh susunan fail di rak

Keterangan mengenai fail diletakkan ditepi rak

Rak dinomborkan untuk memudahkan/mencepatkan carian fail

emb


Contoh susunan fail dalam almari

Keterangan mengenai warna fail diletakkan diluar almari

Fail dilabelkan menggunakan warna yang berbeza untuk pelbagai kategori/unit dalam satu-satu jabatan

emb


 • Login