Vizika sd lov n pohledem
Download
1 / 24

VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM. VY-32-INOVACE-PED-303. AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková. ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM' - zaynah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vizika sd lov n pohledem

VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM

VY-32-INOVACE-PED-303

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

ANOTACE:Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

KLÍČOVÁ SLOVA: vizika, zornice, délka pohledu, směr pohledu, zpřístupňující oční klíče, tvar a barva očí


Úvodem

 • oční nervy obsahují osmnáctkrát více neuronů než nervy sluchové, což svědčí o tom, že vedou asi osmnáctkrát více informací

 • pro pozorování oko dokáže rozeznat obrovské množství detailních informací asi do 30 metrů a je stále účinné pro lidskou komunikaci i v kilometrových vzdálenostech

 • naše oči prohlížejí obličej druhého člověka v sérii trojúhelníkových pohybů. Přitom se náš pohled nejprve pohybuje od jednoho oka k druhému a potom cestuje dolů k ústům


 • přibližně 75% času je věnováno na průzkum trojúhelníku tvořeného očima a ústy, 10% čelu a vlasům, 5% bradě a posledních 10% zbývajícím částem

 • průměrná doba průzkumu obličeje druhého člověka při prvním setkání je okolo tří vteřin

 • stejně tak, jako existují zakázané zóny v dotycích, existují i zakázané zóny v pohledu na druhého člověka


Zornice trojúhelníku tvořeného očima a ústy, 10% čelu a vlasům, 5% bradě a posledních 10% zbývajícím částem

 • pracuje nezávisle na naší vůli

 • rozšiřuje se a zužuje podle množství dopadajícího světla do oka

 • stejně tak se ale může rozšiřovat a zužovat za nezměněných světelných podmínek a to vlivem našeho emočního stavu

 • je- li člověk rozrušený nebo spatří něco přitažlivého, zajímavého, mohou se jeho zornice rozšířit až na několikanásobek obvyklé velikosti


 • opačným příkladem emočního stavu může být hněv, zlost nebo nepřátelství, kdy se zornice stáhne až do velikosti špendlíkové hlavičky

 • na tyto signály reagujeme, aniž bychom si toho byli vědomi, a zároveň je i vysíláme

 • batolata a malé děti mají větší zornice než dospělí

 • v přítomnosti dospělých se dětské zornice rozšiřují, aby dítě vypadalo co nejroztomileji a udrželo tak stálou pozornost dospělého


 • velikost zornice je velmi zlost nebo nepřátelství, kdy se důležitým indikátorem při odhalování lži, protože při každé lži dochází k emočnímu napětí

 • malé zornice nemusejí znamenat pouze nepřátelství a zlost, ale vyjadřují také psychický útlum nebo nudu


Tvar a barva očí zlost nebo nepřátelství, kdy se

 • široce otevřené oči jsou znakem spolehlivosti, vůle a energie jejich nositele

 • nápadně malé oči pak prozrazují sklony k agresi a nízké spolehlivosti

 • pokud jsou oči výrazně vzdálené, jedná se o slabou osobnost s výrazně pomalým psychickým tempem a značnou nerozhodností

 • oči uložené velmi blízko u sebe mohou signalizovat sklony k dominanci, neústupnosti a agresivnímu chování


 • tmavé oči zlost nebo nepřátelství, kdy se – zvýšená čilost a výkonnost, ale také nedostatek sebekázně, se kterou souvisí i snadnější popudlivost. Jejich nositelé mají sklony k náruživosti i vášnivosti a žijí intenzivním vnitřním životem. Protože mají velký sebecit, dají se jen těžko ovládat

 • modré oči– jsou považovány za znak soucitnosti, přátelskosti a dobrosrdečnosti

 • zelené oči– prozrazují nestálost, falešnost svých nositelů, kteří často jednají unáhleně a prchlivě. Nelze jim však upřít vášnivost, energičnost a smělost v jejich činech;


 • šedé oči zlost nebo nepřátelství, kdy se – mohou prozrazovat citový chlad, někdy provázený vypočítavostí a jednáním ve svůj vlastní prospěch. Znamenají také rozhodnost, odvahu a schopnost vytvořit si náhled

  ? Jaké oči máte vy? Ztotožňujete se s charakteristikou?


Délka pohledu zlost nebo nepřátelství, kdy se

 • setkání pohledů z očí do očí je nejcitlivějším okamžikem komunikace

 • lidé pečlivě sledují, kdo začal, kdo se přidal, jak dlouho toto vzájemné hledění z očí do očí trvalo, kdo dříve uhnul pohledem apod.

 • dlouhý pohled pak může v člověku vyvolat pocit nervozity a nejistoty

 • délka pohledu podléhá kulturním odlišnostem


 • Američané posuzují dlouhý pohled jako zlost nebo nepřátelství, kdy se projev poctivosti a otevřenosti

 • pro Japonce je dlouhý pohled signálem nedostatečného respektu k druhé osobě

 • všeobecně pak platí pravidlo, že ženy udržují zrakový kontakt při mluvení a naslouchání déle než muži

 • ženám je však více nepříjemné než mužům, když je někdo upřeně pozoruje, obzvláště pozorují-li je muži. V takové situaci většina žen, pokud nejsou nadprůměrně sebevědomé, odvrací pohled


 • v závislosti na dalších signálech řeči těla může prodloužený zrakový kontakt znamenat nepřátelské úmysly nebo přání větší intimnosti

 • oproti tomu velmi krátký pohled může působit dojmem nezájmu

 • nevěnuje-li vám člověk dostatek pohledů, může být příčina v jeho nesmělosti, nedůvěře, úzkosti nebo nezájmu


Směr pohledu prodloužený zrakový kontakt znamenat

 • chceme-li navázat co nejlepší vztah s naším komunikačním partnerem, podíváme se na něj vždy, když začíná hovořit

 • krátce před svou odpovědí lehce odvrátíme zrak, což nám zajistí její lepší promyšlení

 • je-li však náš zrakový kontakt odvrácen jiným směrem než dolů, můžeme tím vyjádřit nedostatek zájmu o odpověď

 • pozorné sledování zrakem je obvykle spojováno s pečlivějším nasloucháním


 • 87% informací, jež dorazí do mozku, přichází prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů

 • sklopený pohled rovně dolů spolu se skloněnou hlavou je používán jako znamení podřízenosti a signál uznání práva nadřízeného na vedoucí postavení

 • to, že se někdo dívá úkosem nebo přes rameno, naznačuje podezíravý přístup, nejistotu a nepřátelství. I kdyby jeho slova vyjadřovala souhlas, pohled stranou ho bude popírat


Zpřístupňující oční klíče prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů

 • fotografie znázorňují oční klíče u praváků. U leváků platí stejně, ale zrcadlově

 • vizuální konstrukce– jde o pohled očí doprava a nahoru. Jedná se o vnitřní vidění věcí, které jsme ještě neviděli nebo vidění věcí jinak


 • vizuální vzpomínky prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů– pohled očí doleva a nahoru. Jedná se o vidění věcí, které jsme už viděli

 • v takovém případě je vhodné dopřát člověku na odpověď více času


auditivní konstrukce prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů– jedná se o vnitřní slyšení zvuků, které jsme nikdy předtím neslyšeli.


 • auditivní vzpomínky prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů– jde o vnitřní slyšení zvuků, které jsme už slyšeli


 • kinestetické myšlení prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů– vybavujeme si pocity nebo emoce vztahující se na dotyk


 • auditivní vnitřní dialog prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů– neboli vnitřní řeč. Mluvení se sebou samým


Přesilové hry prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů

 • chceme-li získat nad někým převahu, nikdy neodvracíme pohled dolů, neboť by vyjádřil naše submisivní postavení. Pohled tedy při přesilové hře odvracíme doleva nebo doprava

 • příležitostně ho lze odvrátit směrem vzhůru. Protože se jedná o neobvyklý manévr, může druhého vyvést z rovnováhy

 • kde je pro nás důležité prosadit svou autoritu, tam je nezbytný delší pohled. Delší pohled může být velmi nelibě vnímán. Budeme-li se na „soupeře“ dívat každou chvíli o dvě vteřiny déle než normálně, zajisté dojde k jeho zneklidnění


 • dostaneme-li se do konfliktu s člověkem, u kterého máme podezření na lež, použijeme zpřístupňující oční klíče. Jestliže tato technika selže (člověk je zkušený lhář a hledí nám přímo do očí), můžeme zapůsobit způsobem našeho mrkání

 • počet mrkání při nervozitě a rozčilení je častější, až 100x za minutu. Při stavu klidu a sebejistoty to bývá 5-6x za minutu


 • budeme-li tedy podezření na lež, použijeme zpřístupňující oční klíče. Jestliže tato technika selže (člověk je zkušený lhář a hledí nám přímo do očí), můžeme zapůsobit způsobem našeho mrkánímrkat méně a hledět člověku přímo do očí, rychlostí a počtem jeho mrkání můžeme odhalit případnou lež. Pokud člověk při častém mrkání také přikyvuje, je stvořen pouze pro podřízená postavení. Když však mrká méně často než my a bez obav hledí do naší tváře, pak nás může překvapit svou neústupností, sebejistotou a tvrdostí

  Úkol: Vytvořte dvojice a pokuste se odhalit na komunikačním partnerovi lež na základě neverbálních signálů, které vydává.


Pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE: podezření na lež, použijeme zpřístupňující oční klíče. Jestliže tato technika selže (člověk je zkušený lhář a hledí nám přímo do očí), můžeme zapůsobit způsobem našeho mrkání

DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8

HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 104 s. ISBN 80-7178-844-9

HOUSE, David Dale. Řeč těla. 1.vyd. Praha: Fragment, 2002. 240 s. ISBN 80-7200-611-8

LEWIS, David. Tajná řeč těla. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. 230 s. ISBN 80-85605-49-X

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4

BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006

Obrázky jsou použity ze soukromého archivu fotografií tvůrce DUM

www.glassschool.cz