Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - PowerPoint PPT Presentation

Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Download
1 / 11

  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - KŘESŤANSTVÍ. Vytvořte dvojice. Bůh, Hospodinprotestanti, pravoslavní Písmosyn VelikonoceStarý a Nový zákon Ježíš KristusMojžíš na hoře Sinaj

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - KŘESŤANSTVÍ


Vytvo te dvojice

Vytvořte dvojice

Bůh, Hospodinprotestanti, pravoslavní

Písmosyn

VelikonoceStarý a Nový zákon

Ježíš KristusMojžíš na hoře Sinaj

ICHTYS Matouš, Marek, Lukáš, Jan

4 evangeliaryba

Katolíciotec

Desateronejvýznamnější svátky


K es anstv

Křesťanství

Proč je nejrozšířenější ve světě?

šíření křesťanské víry kolonizací, násilné pokřesťanštění (christianizace), prolnutí náboženských systémů s křesťanstvím

více než 2 miliardy věřících

Ve kterých oblastech světa je toto náboženství rozšířeno?

ovlivnilo celý svět po kulturní, politické i ekonomické stránce (uveďte konkrétní příklady)

Křesťanský kalendář

Křesťanské tradice a svátky

Desatero (zakotveno v právním systému každého demokratického státu)


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Desatero přikázání

Nebudeš mít jiné bohy mimo mne

Nevezmeš jména Božího nadarmo

Pomni, abys den sváteční světil

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi

Nezabiješ

Nesesmilníš

Nepokradeš

Nepromluvíš křivého svědectví

Nepožádáš manželku bližního svého

Nepožádáš statku bližního svého


Roz en k es anstv

Rozšíření Křesťanství

1.


K es anstv1

Křesťanství

Název odvozen od slova křesťan (Christos) – pomazaný (Mesiáš)

Monoteistické náboženství

Soustředí se na život a učení Ježíše z Nazaretu (Mesiáše, Krista, spasitele světa, Božího syna)

Vzniklo z Judaismu na území Palestiny

Bible – Nový zákon


K es an

Křesťané

Věří v jednoho Boha

Uznávají Ježíše jako Spasitele

Uznávají křest a jiné svátosti (manželství, svěcení, …)

Věří v možnost odpuštění hříchů a spásu

Uznávají křesťanské symboly


K es anstv a jeho sm ry

Křesťanství a jeho směry

3 hlavní směry:

Katolíci (římští, řečtí)

Pravoslavní

Protestanti

zůstává společná víra v Boha, křesťanské tradice, desatero, Bible

i ateisté přijímají křesťanské tradice, desatero je etickou normou všech lidí


Poutn m sta vytvo te dvojice

Poutní místa – vytvořte dvojice

Vatikán

Nazaret, Betlém

Jeruzalém

Fatima

Santiago de Compostela

Olomouc

Velehrad

Izrael

Španělsko

Portugalsko

Svatý Kopeček

Národní pouť

Chrám Božího hrobu

Řím


Pou it zdroje

Použité zdroje:

1. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011


  • Login