voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Voorlichting decaan
Download
1 / 104

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013. Troonrede 2013:. “Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

voorlichting decaan

ouders 6 atheneum

17 september 2013


Troonrede 2013

Troonrede 2013:

“Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten.

Studenten die net beginnen met hun opleiding , krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken”


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012)

te laat begonnen en/of niet goed nagedacht


De valkuilen

De valkuilen:

 • Te weinig aan gedaan

  • Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben:

  • De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen

  • Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie

 • Niet op de inhoud van de studie gekozen

  • Motivatie verloren omdat studie niet interessant is

  • Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen

  • Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt

 • De perfecte studie willen

  • Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten:

selectie aan de poort: matching en decentrale selectie

bindend (negatief) studieadvies


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieoriëntatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Bezoek voorlichtings-activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld:

een dag student of proefstuderen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

fase 1: oriënteren

fase 2: verkennen

fase 3: verdiepen

fase 4: knoop doorhakken


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen:

oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Ook al is de naam van een studie hetzelfde:

In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde

de inhoud is anders

de vakken worden anders gegeven

de studie geeft andere mogelijkheden


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot

begin tijdig aan je voorbereiding!

www.ikwilweg.nl

www.newstudent.nl

www.nuffic.nl


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

probeer een dag mee te lopen met een beroeps-beoefenaar


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Kies niet louter op interesse voor de studie maar kijk ook naar wat je er mee kunt


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

interesse in studie

arbeidsmarkt


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit,

een kleiner deel naar het HBO

en een paar gaan iets anders doen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Universiteit

gericht op de wetenschap

theoretisch: vaak hoog abstractieniveau

je leert analytisch en kritisch te denken

vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma

verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

hoger beroepsonderwijs

latere beroep is duidelijk

gericht op beroepsuitoefening

niet alleen theorie, maar ook veel praktijk

HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker

meer begeleiding en controle

opleiding soms alleen op HBO


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

de bezuinigings-maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Aanmelddata zijn vervroegd !!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via

www.studielink.nl


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

vraag tijdig een DigiD aan


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment

(“matching”)


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!


Testen en audities

Testen en audities

voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen.

informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden

de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen

zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat” 


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Decentrale selectie

informeer bij de betreffende instelling naar de criteria

zorg dat je aan de primaire eisen voldoet

let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Zorg altijd voor een reservekeus

(zonder fixus!)

als toelating tot een studie niet zeker is

Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen:

biologie

biomedische wetenschappen

gezondheidswetenschappen

gezondheid en leven

medische natuurwetenschappen

of kies juist iets heel anders!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan

Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Géén centrale aanmelding voor:

Militaire opleidingen en politieacademie

Particulaire opleidingen als:

HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG)

Hogeschool TIO (toerisme)

Luchtvaartopleidingen

Nivra (accountancy)


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Het collegegeld bedraagt momenteel

€ 1835.-

(voor langstudeerders

€ 3063.- extra)


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

orden je papieren en bewaar altijd prints of sla gegevens op van alles wat verband houdt met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

de studie-financieringwordt vervangen door een sociaal leenstelsel!!!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Ook de regeling voor de O.V.-kaart wordt aangepast


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinanciering


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Vanaf je 18de jaar moet je zèlf je ziekte-verzekering regelen!

evt.: inboedel

reisverzekering


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Zorgtoeslag via de belastingdienst

Soms huursubsidie


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

hoe groot is de gemiddelde studieschuld?

A€ 4000

B€ 8000

C€ 12000

D€ 16000

E€ 20000


Studieschuld in hbo en wo

Studieschuld in HBO en WO


Hoeveel studiefinanciering terugbetalen

Hoeveel studiefinanciering terugbetalen?

€ 2.500€ 14

€ 5.000€ 28

€ 10.000€ 56

€ 15.000€ 83

€ 20.000€ 111

€ 25.000€ 139

€ 30.000€ 167

€ 35.000€ 194

€ 40.000€ 222

€ 50.000€ 278

€ 60.000€ 333

Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan


Als het inkomen van de ouders toereikend is wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie?

A€ 2500

B€ 5000

C€ 7500

D€ 10000


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

van de minister mag je € 13.530,90

bijverdienen

begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

De studielast wordt uitgedrukt in ECTS:

(European Credit Transfer System)

Je moet per jaar 60 studiepunten halen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

 • Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

huisvesting

studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

laat iedereen weten dat je een kamer zoekt

Internet (kamernet)

advertentie

inschrijven bij studentenhuisvesting


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

hoeveel kost de gemiddelde

studentenkamer?

A€ 275

B€ 300

C€ 325

D€ 350

soms kun je huurtoeslag krijgen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Controleer:

is er een huurcontract?

Is er een internetaansluiting?

brandveiligheid!

is er een afsluitbare toegangsdeur?

regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc.

bijkomende kosten

afstand tot opleiding

Neem altijd iemand mee als je gaat kijken


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden

Vanaf december komen er weer kamers vrij…


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

ga naar de kennismakings- en introductiedagen!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

‘t Is belangrijk dat je aansluiting zoekt


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging…


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Aanbevolen websites


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Tips voor ouders:

Blijf betrokken

Bel regelmatig

Laat hun kamer thuis intact…

Verwen ze als ze thuis komen…..


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

veel studies organiseren een ouderdag


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Deze powerpointpresentatie komt op de website van de school te staan


University colleges voor slimme gemotiveerde en ambitieuze leerlingen

University Colleges voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen:

University College Utrecht

Roosevelt Academy Middelburg

University College Maastricht

Amsterdam University College

Leiden University College Den Haag

Erasmus University College in Rotterdam


Bachelor master

bachelor - master


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

wet gelijke behandeling

voor studenten met een ziekte of beperking


Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze

Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze

Bij voorbeeld psychologie:

In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland

Nu 3000 studenten psychologie per jaar


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen

een bijdrage in de studiekosten verwacht


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

de keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen:

gebruik die informatie!


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Kies niet op imago, maar op de inhoud van de studie


Na de kerstvakantie worden mogelijkheden en consequenties van de studiefinanciering besproken

Na de kerstvakantie worden mogelijkheden en consequenties van de studiefinanciering besproken


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

“Eerst vond ik die studie erg leuk,

maar die voorlichter was zo saai.

Nu zoek ik iets anders….”


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

als je er niet uit komt, kun je een

tussenjaar

overwegen

geld verdienen

reizen

een taal leren

vrijwilligerswerk doen

een cursus volgen

au pair worden


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Belangrijke data

(onder voorbehoud)

opleidingen met een toelatingsexamen:

informeer zo snel mogelijk bij de instelling

1 december streefdatum aanmelding andere studies

15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies

half juni en half augustus uitslagen lotingen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

“kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?”


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Numerus fixus bij WO

(2012 – 2013)

geneeskunde

tandheelkunde

diergeneeskunde

farmacie

rechten

criminologie

economie

psychologie

internationale betrekkingen

lucht- en ruimtevaarttechnologie

klinische technologie

International bachelor communication & media


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus-studies:

vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers

zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat” 


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Grote fixuskans bij HBO:

Fysiotherapie

Ergotherapie

Diëtetiek

Journalistiek

Mondzorgkunde

Sport, gezondheid en management

Game architecture and design, Breda

Volledige lijst van fixusstudies vind je op www.duo.nl.


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings-programma’s volgen


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student

alleen met een diploma krijg je studiefinanciering


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

van de minister mag je € 13.530,90

bijverdienen

begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt


Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

Gemiddeld besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie

92% van de studenten werkt naast de studie

Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt


 • Login