Voorlichting decaan
Download
1 / 104

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013. Troonrede 2013:. “Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013' - zayit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

voorlichting decaan

ouders 6 atheneum

17 september 2013


Troonrede 2013
Troonrede 2013:

“Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten.

Studenten die net beginnen met hun opleiding , krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken”studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012)

te laat begonnen en/of niet goed nagedacht


De valkuilen
De valkuilen: een onvolledig studiekeuzeproces.”

 • Te weinig aan gedaan

  • Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben:

  • De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen

  • Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie

 • Niet op de inhoud van de studie gekozen

  • Motivatie verloren omdat studie niet interessant is

  • Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen

  • Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt

 • De perfecte studie willen

  • Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen


Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten:

selectie aan de poort: matching en decentrale selectie

bindend (negatief) studieadvies


De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboeteBezoek voorlichtings-activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld:

een dag student of proefstuderen


fase 1: oriënteren de examenklas, bijvoorbeeld:

fase 2: verkennen

fase 3: verdiepen

fase 4: knoop doorhakken


er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: de examenklas, bijvoorbeeld:

oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen


Ook al is de naam van een studie hetzelfde: de examenklas, bijvoorbeeld:

In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde

de inhoud is anders

de vakken worden anders gegeven

de studie geeft andere mogelijkheden


de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot

begin tijdig aan je voorbereiding!

www.ikwilweg.nl

www.newstudent.nl

www.nuffic.nl


probeer een dag mee te lopen met een vergrootberoeps-beoefenaar


Kies niet louter op interesse vergrootvoor de studie maar kijk ook naar wat je er mee kunt


Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger


interesse in studie kunnen verdienen,

arbeidsmarkt


van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit,

een kleiner deel naar het HBO

en een paar gaan iets anders doen


Universiteit universiteit,

gericht op de wetenschap

theoretisch: vaak hoog abstractieniveau

je leert analytisch en kritisch te denken

vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma

verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf


hoger beroepsonderwijs universiteit,

latere beroep is duidelijk

gericht op beroepsuitoefening

niet alleen theorie, maar ook veel praktijk

HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker

meer begeleiding en controle

opleiding soms alleen op HBO


van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO
Aanmelddata zijn vervroegd !! HBO-studie wordt moeilijker gemaakt


de HBO-studie wordt moeilijker gemaaktaanmelding voor het hoger onderwijs gaat via

www.studielink.nl


vraag tijdig een HBO-studie wordt moeilijker gemaaktDigiD aan


Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden


Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden

(“matching”)


je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding! studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden


Testen en audities
Testen en audities studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden

voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen.

informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!


als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld wordennumerus fixus ingesteld worden en geloot worden

de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen

zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat” 


als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuzeDecentrale selectie selectie

informeer bij de betreffende instelling naar de criteria

zorg dat je aan de primaire eisen voldoet

let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!


Zorg altijd voor een selectiereservekeus

(zonder fixus!)

als toelating tot een studie niet zeker is

Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen:

biologie

biomedische wetenschappen

gezondheidswetenschappen

gezondheid en leven

medische natuurwetenschappen

of kies juist iets heel anders!


sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan selectie

Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen


Géén centrale aanmelding voor: selectie

Militaire opleidingen en politieacademie

Particulaire opleidingen als:

HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG)

Hogeschool TIO (toerisme)

Luchtvaartopleidingen

Nivra (accountancy)


Het collegegeld bedraagt momenteel selectie

€ 1835.-

(voor langstudeerders

€ 3063.- extra)orden je papieren en bewaar altijd prints of sla gegevens op van alles wat verband houdt met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering


Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen


de automatisch studiefinanciering: studie-financieringwordt vervangen door een sociaal leenstelsel!!!kijk op automatisch studiefinanciering: www.DUO.nl voor informatie over studiefinanciering


Vanaf je 18 automatisch studiefinanciering: de jaar moet je zèlf je ziekte-verzekering regelen!

evt.: inboedel

reisverzekering


Zorgtoeslag automatisch studiefinanciering: via de belastingdienst

Soms huursubsidie


hoe groot is de automatisch studiefinanciering: gemiddelde studieschuld?

A € 4000

B € 8000

C € 12000

D € 16000

E € 20000


Studieschuld in hbo en wo
Studieschuld in HBO en WO automatisch studiefinanciering:


Hoeveel studiefinanciering terugbetalen
Hoeveel studiefinanciering terugbetalen? automatisch studiefinanciering:

€ 2.500 € 14

€ 5.000 € 28

€ 10.000 € 56

€ 15.000 € 83

€ 20.000 € 111

€ 25.000 € 139

€ 30.000 € 167

€ 35.000 € 194

€ 40.000 € 222

€ 50.000 € 278

€ 60.000 € 333

Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!Als het inkomen van de ouders toereikend is wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht
als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen op vakantie te gaan een bijdrage in de studiekosten verwacht


hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie?

A € 2500

B € 5000

C € 7500

D € 10000


van de minister mag je € 13.530, zijn studie?90

bijverdienen

begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt


De studielast wordt uitgedrukt in ECTS: zijn studie?

(European Credit Transfer System)

Je moet per jaar 60 studiepunten halenhuisvesting aantal punten niet halen

studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse


laat iedereen weten dat je een kamer zoekt aantal punten niet halen

Internet (kamernet)

advertentie

inschrijven bij studentenhuisvesting


hoeveel kost de gemiddelde aantal punten niet halen

studentenkamer?

A € 275

B € 300

C € 325

D € 350

soms kun je huurtoeslag krijgen


Controleer: aantal punten niet halen

is er een huurcontract?

Is er een internetaansluiting?

brandveiligheid!

is er een afsluitbare toegangsdeur?

regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc.

bijkomende kosten

afstand tot opleiding

Neem altijd iemand mee als je gaat kijken


Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden

Vanaf december komen er weer kamers vrij…
Een vinden studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.


Je kunt ook vinden later lid worden van een studentenvereniging…Tips voor ouders: vinden

Blijf betrokken

Bel regelmatig

Laat hun kamer thuis intact…

Verwen ze als ze thuis komen…..Deze vinden powerpointpresentatie komt op de website van de school te staan


University colleges voor slimme gemotiveerde en ambitieuze leerlingen
University Colleges vinden voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen:

University College Utrecht

Roosevelt Academy Middelburg

University College Maastricht

Amsterdam University College

Leiden University College Den Haag

Erasmus University College in Rotterdamwet gelijke behandeling vinden

voor studenten met een ziekte of beperking


Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze
Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze vinden

Bij voorbeeld psychologie:

In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland

Nu 3000 studenten psychologie per jaar


als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen vinden

een bijdrage in de studiekosten verwacht


de vinden keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen:

gebruik die informatie!


Kies niet op imago, maar op de vinden inhoud van de studie“Eerst vond ik die studie erg leuk, van de studiefinanciering besproken

maar die voorlichter was zo saai.

Nu zoek ik iets anders….”


als je er niet uit komt, kun je een van de studiefinanciering besproken

tussenjaar

overwegen

geld verdienen

reizen

een taal leren

vrijwilligerswerk doen

een cursus volgen

au pair worden


Belangrijke data van de studiefinanciering besproken

(onder voorbehoud)

opleidingen met een toelatingsexamen:

informeer zo snel mogelijk bij de instelling

1 december streefdatum aanmelding andere studies

15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies

half juni en half augustus uitslagen lotingen


“kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?” van de studiefinanciering besproken


Numerus fixus bij WO van de studiefinanciering besproken

(2012 – 2013)

geneeskunde

tandheelkunde

diergeneeskunde

farmacie

rechten

criminologie

economie

psychologie

internationale betrekkingen

lucht- en ruimtevaarttechnologie

klinische technologie

International bachelor communication & media


Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus-studies: van de studiefinanciering besproken

vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers

zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat” 


Grote fixuskans bij HBO: van de studiefinanciering besproken

Fysiotherapie

Ergotherapie

Diëtetiek

Journalistiek

Mondzorgkunde

Sport, gezondheid en management

Game architecture and design, Breda

Volledige lijst van fixusstudies vind je op www.duo.nl.


via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings-programma’s volgen


alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student

alleen met een diploma krijg je studiefinanciering


van de minister mag je € 13.530, student90

bijverdienen

begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt


Gemiddeld student besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie

92% van de studenten werkt naast de studie

Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt


ad