Voorlichting decaan
Download
1 / 104

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013. Troonrede 2013:. “Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


voorlichting decaan

ouders 6 atheneum

17 september 2013


Troonrede 2013:

“Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten.

Studenten die net beginnen met hun opleiding , krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken”


Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af


studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012)

te laat begonnen en/of niet goed nagedacht


De valkuilen:

 • Te weinig aan gedaan

  • Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben:

  • De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen

  • Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie

 • Niet op de inhoud van de studie gekozen

  • Motivatie verloren omdat studie niet interessant is

  • Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen

  • Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt

 • De perfecte studie willen

  • Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen


Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten:

selectie aan de poort: matching en decentrale selectie

bindend (negatief) studieadvies


De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete


Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieoriëntatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep


Bezoek voorlichtings-activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld:

een dag student of proefstuderen


fase 1: oriënteren

fase 2: verkennen

fase 3: verdiepen

fase 4: knoop doorhakken


er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen:

oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen


Ook al is de naam van een studie hetzelfde:

In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde

de inhoud is anders

de vakken worden anders gegeven

de studie geeft andere mogelijkheden


de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot

begin tijdig aan je voorbereiding!

www.ikwilweg.nl

www.newstudent.nl

www.nuffic.nl


probeer een dag mee te lopen met een beroeps-beoefenaar


Kies niet louter op interesse voor de studie maar kijk ook naar wat je er mee kunt


Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger


interesse in studie

arbeidsmarkt


van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit,

een kleiner deel naar het HBO

en een paar gaan iets anders doen


Universiteit

gericht op de wetenschap

theoretisch: vaak hoog abstractieniveau

je leert analytisch en kritisch te denken

vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma

verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf


hoger beroepsonderwijs

latere beroep is duidelijk

gericht op beroepsuitoefening

niet alleen theorie, maar ook veel praktijk

HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker

meer begeleiding en controle

opleiding soms alleen op HBO


van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO


de bezuinigings-maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag


Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt


Aanmelddata zijn vervroegd !!


de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via

www.studielink.nl


vraag tijdig een DigiD aan


Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden


Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment

(“matching”)


je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!


Testen en audities

voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen.

informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!


als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden

de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen

zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat” 


als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze


Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie


Decentrale selectie

informeer bij de betreffende instelling naar de criteria

zorg dat je aan de primaire eisen voldoet

let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!


Zorg altijd voor een reservekeus

(zonder fixus!)

als toelating tot een studie niet zeker is

Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen:

biologie

biomedische wetenschappen

gezondheidswetenschappen

gezondheid en leven

medische natuurwetenschappen

of kies juist iets heel anders!


sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan

Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen


Géén centrale aanmelding voor:

Militaire opleidingen en politieacademie

Particulaire opleidingen als:

HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG)

Hogeschool TIO (toerisme)

Luchtvaartopleidingen

Nivra (accountancy)


Het collegegeld bedraagt momenteel

€ 1835.-

(voor langstudeerders

€ 3063.- extra)


Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit


orden je papieren en bewaar altijd prints of sla gegevens op van alles wat verband houdt met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering


Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen


de studie-financieringwordt vervangen door een sociaal leenstelsel!!!


Ook de regeling voor de O.V.-kaart wordt aangepast


kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinanciering


Vanaf je 18de jaar moet je zèlf je ziekte-verzekering regelen!

evt.: inboedel

reisverzekering


Zorgtoeslag via de belastingdienst

Soms huursubsidie


hoe groot is de gemiddelde studieschuld?

A€ 4000

B€ 8000

C€ 12000

D€ 16000

E€ 20000


Studieschuld in HBO en WO


Hoeveel studiefinanciering terugbetalen?

€ 2.500€ 14

€ 5.000€ 28

€ 10.000€ 56

€ 15.000€ 83

€ 20.000€ 111

€ 25.000€ 139

€ 30.000€ 167

€ 35.000€ 194

€ 40.000€ 222

€ 50.000€ 278

€ 60.000€ 333

Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!


Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan


als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht


hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie?

A€ 2500

B€ 5000

C€ 7500

D€ 10000


van de minister mag je € 13.530,90

bijverdienen

begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt


De studielast wordt uitgedrukt in ECTS:

(European Credit Transfer System)

Je moet per jaar 60 studiepunten halen


 • Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen


huisvesting

studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse


laat iedereen weten dat je een kamer zoekt

Internet (kamernet)

advertentie

inschrijven bij studentenhuisvesting


hoeveel kost de gemiddelde

studentenkamer?

A€ 275

B€ 300

C€ 325

D€ 350

soms kun je huurtoeslag krijgen


Controleer:

is er een huurcontract?

Is er een internetaansluiting?

brandveiligheid!

is er een afsluitbare toegangsdeur?

regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc.

bijkomende kosten

afstand tot opleiding

Neem altijd iemand mee als je gaat kijken


Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden

Vanaf december komen er weer kamers vrij…


ga naar de kennismakings- en introductiedagen!


‘t Is belangrijk dat je aansluiting zoekt


Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.


Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging…


Aanbevolen websites


Tips voor ouders:

Blijf betrokken

Bel regelmatig

Laat hun kamer thuis intact…

Verwen ze als ze thuis komen…..


veel studies organiseren een ouderdag


Deze powerpointpresentatie komt op de website van de school te staan


University Colleges voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen:

University College Utrecht

Roosevelt Academy Middelburg

University College Maastricht

Amsterdam University College

Leiden University College Den Haag

Erasmus University College in Rotterdam


bachelor - master


wet gelijke behandeling

voor studenten met een ziekte of beperking


Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze

Bij voorbeeld psychologie:

In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland

Nu 3000 studenten psychologie per jaar


als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen

een bijdrage in de studiekosten verwacht


de keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen:

gebruik die informatie!


Kies niet op imago, maar op de inhoud van de studie


Na de kerstvakantie worden mogelijkheden en consequenties van de studiefinanciering besproken


“Eerst vond ik die studie erg leuk,

maar die voorlichter was zo saai.

Nu zoek ik iets anders….”


als je er niet uit komt, kun je een

tussenjaar

overwegen

geld verdienen

reizen

een taal leren

vrijwilligerswerk doen

een cursus volgen

au pair worden


Belangrijke data

(onder voorbehoud)

opleidingen met een toelatingsexamen:

informeer zo snel mogelijk bij de instelling

1 december streefdatum aanmelding andere studies

15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies

half juni en half augustus uitslagen lotingen


“kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?”


Numerus fixus bij WO

(2012 – 2013)

geneeskunde

tandheelkunde

diergeneeskunde

farmacie

rechten

criminologie

economie

psychologie

internationale betrekkingen

lucht- en ruimtevaarttechnologie

klinische technologie

International bachelor communication & media


Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus-studies:

vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers

zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat” 


Grote fixuskans bij HBO:

Fysiotherapie

Ergotherapie

Diëtetiek

Journalistiek

Mondzorgkunde

Sport, gezondheid en management

Game architecture and design, Breda

Volledige lijst van fixusstudies vind je op www.duo.nl.


via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings-programma’s volgen


alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student

alleen met een diploma krijg je studiefinanciering


van de minister mag je € 13.530,90

bijverdienen

begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt


Gemiddeld besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie

92% van de studenten werkt naast de studie

Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt


ad
 • Login