Selamat datang ke permainan peribahasa
Download
1 / 33

Selamat Datang ke Permainan periBahasa - PowerPoint PPT Presentation


  • 190 Views
  • Uploaded on

Selamat Datang ke Permainan periBahasa. Sila pilih k uiz p ilihan a nda. Simpulan Bahasa. Keluar. Kuiz Simpulan Bahasa Melayu. Arahan : Sila jawab semua soalan yang diberikan. TERUSKAN. SOALAN 1. Berikan maksud simpulan bahasa “ ada-ada saja ”. a. b.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Selamat Datang ke Permainan periBahasa' - zarola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Selamat datang ke permainan peribahasa

SelamatDatangkePermainanperiBahasa

Silapilihkuizpilihananda

SimpulanBahasa

Keluar


Kuiz simpulan bahasa melayu

KuizSimpulanBahasaMelayu

Arahan:

Silajawabsemuasoalan yang diberikan.

TERUSKAN


SOALAN 1

Berikanmaksudsimpulanbahasa “ada-adasaja”.

a.

b.

Selaluadasaja yang dilakukanataudikatakan

Adakeinginan yang melebihikesanggupan

c.

d.

Tidakbersungguh-sungguhmempelawa

Tidakmudahkecewa


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 2

Berikansimpulanbahasa yang bermaksud“anakorang lain yang dipeliharasepertianaksendiri”.

a.

Anakorang

Anakbuah

b.

c.

d.

Anakangkat

Anakayam


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 3

Berikanmaksudsimpulanbahasa“bau-baubacang”.

a.

b.

Pertaliankeluarga yang dekat

Pertaliankeluarga yang sudahjauh

c.

d.

Pertalianantaraadik-beradik

Pertalianantarasuamiisteri


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 4

Ibumenyimpan____________ yang berhargadidalamlaci.

a.

b.

Barang-barang

Barang lama

c.

d.

Barangkemas

Barangkotor


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 5

Simpulanbahasa “ Batuapi” bermaksud…

a.

b.

Penyangak

Pengampu

c.

d.

Pengkhianat

Penghasut


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 6

Abu matiakaldantidakdapatmenyiapkanesei yang ditulisnya. Apakahmaksudmatiakal?

a.

b.

Terencatakal

Menjadigila

c.

d.

Kehabisanwang

Buntudankehabisan idea


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 7

Gantikanperkataan yang bergarisdengansimpulanbahasa yang betul.

Sia-siasajakamumeminta derma daripadadiakeranadiakedekut.

a.

b.

Murahhati

Tangkaibuah

c.

d.

Tangkaijering

Baikhati


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 8

Rafidamembawaoleh-olehdari Indonesia untukdihadiahkankepadaahlikeluarganya. Maksudoleh-olehialah….

a.

b.

Buahtangan

Buahbetik

c.

d.

Buahkelapa

Buahhati


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 9

Orangrumahbermaksud…

a.

b.

Orang yang beradadirumah

Isteri

c.

d.

Orang yang membuatrumah

Suami


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


SOALAN 10

Wahid seorang yang tidakmendengarkatawalaupunkerapdimarahiolehibunya. Diatetapmengulangikesalahan yang sama.

Ayatdiatasbolehdikaitkandengan…

a.

b.

Kerashati

Telingabatu

c.

d.

Keraskepala

Telingakuali


Tahniah! Jawapanandabetul. Silateruskanuntukmenjawabsoalan yang seterusnya.


Maaf! Jawapanandasalah. Silacubalagi.


Tahniah
Tahniah!

Andatelahmenjawabsemuasoalandenganbetul.


ad