Viễn Khúc Việt Nam
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Viễn Khúc Việt Nam PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Viễn Khúc Việt Nam. Sáng tác: Hàn Lệ Nhân Ca Sĩ: Dương Triệu Vũ. Riêng tặng Tuổi trẻ Việt Nam [email protected] Chưa bao giờ về Hà Nội. Chưa bao giờ ghé Sài Gòn. xứ Huế. Chưa bao giờ thăm xứ Huế. Chưa bao giờ thấy Việt Nam. Chưa bao giờ về Hà Nội. Chưa bao giờ ghé Sài Gòn.

Download Presentation

Viễn Khúc Việt Nam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Viễn Khúc Việt Nam


Sáng tác: Hàn Lệ Nhân

Ca Sĩ: Dương Triệu Vũ


Riêng tặng Tuổi trẻ Việt Nam

[email protected]


Chưa bao giờ về Hà Nội


Chưa bao giờ ghé Sài Gòn


xứ Huế

Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Chưa bao giờ thấy Việt Nam


Chưa bao giờ về Hà Nội


Chưa bao giờ ghé Sài Gòn


Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Chưa bao giờ thấy Việt Nam


Tôi là con chim lạc bầy từ muôn chim kiếp trước


Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương


Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương


Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy,


Qua lời ca daomẹ hời xưa nhẹ chiêm bao


Nay nặng nỗi đau núi gọi sông gào


Xin mời quý đồng hương tham dự

Lễ Thượng Kỳ để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4


Được tổ chức từ 10 giờ sáng Chúa Nhật 3 tháng 5, 2009

Tại City Hall, Toronto, Canada


Chương trình gồm có:

Văn Nghệ

Chào Cờ

Tuần hành


Chưa bao giờ về Hà Nội


Chưa bao giờ ghé Sài Gòn


Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Chưa bao giờ thấy Việt Nam


Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước


Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương


Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương


Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa


Ôm chặt trong tay bồi hồi nghe lòng say say


Quê mẹ tôi đây! Quê mẹ tôi đây…


Viễn Khúc Việt Nam


Chưa bao giờ về Hà Nội

Chưa bao giờ ghé Sài Gòn

Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Nhưng tôi là người Việt Nam


  • Login