Viễn Khúc Việt Nam
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Viễn Khúc Việt Nam PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Viễn Khúc Việt Nam. Sáng tác: Hàn Lệ Nhân Ca Sĩ: Dương Triệu Vũ. Riêng tặng Tuổi trẻ Việt Nam DuyHan@rogers.com. Chưa bao giờ về Hà Nội. Chưa bao giờ ghé Sài Gòn. xứ Huế. Chưa bao giờ thăm xứ Huế. Chưa bao giờ thấy Việt Nam. Chưa bao giờ về Hà Nội. Chưa bao giờ ghé Sài Gòn.

Download Presentation

Viễn Khúc Việt Nam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vi n kh c vi t nam

Viễn Khúc Việt Nam


Vi n kh c vi t nam

Sáng tác: Hàn Lệ Nhân

Ca Sĩ: Dương Triệu Vũ


Vi n kh c vi t nam

Riêng tặng Tuổi trẻ Việt Nam

DuyHan@rogers.com


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ về Hà Nội


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ ghé Sài Gòn


Vi n kh c vi t nam

xứ Huế

Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ thấy Việt Nam


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ về Hà Nội


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ ghé Sài Gòn


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ thấy Việt Nam


Vi n kh c vi t nam

Tôi là con chim lạc bầy từ muôn chim kiếp trước


Vi n kh c vi t nam

Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương


Vi n kh c vi t nam

Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương


Vi n kh c vi t nam

Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy,


Vi n kh c vi t nam

Qua lời ca daomẹ hời xưa nhẹ chiêm bao


Vi n kh c vi t nam

Nay nặng nỗi đau núi gọi sông gào


Vi n kh c vi t nam

Xin mời quý đồng hương tham dự

Lễ Thượng Kỳ để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4


Vi n kh c vi t nam

Được tổ chức từ 10 giờ sáng Chúa Nhật 3 tháng 5, 2009

Tại City Hall, Toronto, Canada


Vi n kh c vi t nam

Chương trình gồm có:

Văn Nghệ

Chào Cờ

Tuần hành


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ về Hà Nội


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ ghé Sài Gòn


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ thấy Việt Nam


Vi n kh c vi t nam

Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước


Vi n kh c vi t nam

Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương


Vi n kh c vi t nam

Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương


Vi n kh c vi t nam

Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa


Vi n kh c vi t nam

Ôm chặt trong tay bồi hồi nghe lòng say say


Vi n kh c vi t nam

Quê mẹ tôi đây! Quê mẹ tôi đây…


Vi n kh c vi t nam

Viễn Khúc Việt Nam


Vi n kh c vi t nam

Chưa bao giờ về Hà Nội

Chưa bao giờ ghé Sài Gòn

Chưa bao giờ thăm xứ Huế


Vi n kh c vi t nam

Nhưng tôi là người Việt Nam


  • Login