Preiļu NVO centra darbības virzieni - PowerPoint PPT Presentation

Biedrība
Download
1 / 14

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju (NVO) centrs” 2007. gada 12. aprīlī tika reģistrēts kā LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde. Preiļu NVO centra darbības virzieni. Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana Projektu izstrāde un vadība

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Preiļu NVO centra darbības virzieni

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prei u nvo centra darb bas virzieni

Biedrība“Preiļu nevalstisko organizāciju (NVO) centrs”2007. gada 12. aprīlītika reģistrētskā LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde


Prei u nvo centra darb bas virzieni

Preiļu NVO centra darbības virzieni

  • Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana

  • Projektu izstrāde un vadība

  • Mūžizglītības attīstība


Prei u nvo centra darb bas virzieni

EQUAL projekta“Apmācības datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”ietvaros izveidots“eAttīstības centrs” Konsultācijas sniegtas 150 interesentiem


Prei u nvo centra darb bas virzieni

EQUAL projekta“Apmācības datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros“Datorzinību pamatus” apguva 47 Preiļu rajona iedzīvotāji

Latvija@Pasaule iniciatīvas “E-apmācīts rajons II” ietvaros

  • “Datorzinību pamati” 20 kursanti

  • “Tekstapstrādes pamati” 10 kursanti

  • “Izklājlapu pamati” 10 kursanti


Esf projekta pirmspensijas vecuma cilv ku integr cija darba tirg ietvaros

ESF projekta “Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū” ietvaros

12 h datorkursos “Datorzinību pamati” prasmes apguva 20 kursanti


Prei u nvo centra darb bas virzieni

ESF projekta“Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos procesos” ietvaros

12 h datorkursu “Datorzinību pamati”

un “Prezentāciju pamati”

apguva 72 kursanti


E sf projekt a motiv cijas programma latgales re iona jaunie u integr cijai darba tirg ietvaros

ESF projekta„Motivācijas programma Latgales reģiona jauniešu integrācijai darba tirgū” ietvaros

12 h datorkursos

“Interneta pamati” mācījās 15 jaunieši


Prei u nvo centra darb bas virzieni

NVO atbalsta programmas “Biedrības “Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” ietvaros

Organizēti 12h datorkursi

“Datorzinību pamati” 24 kursantiem

“Interneta pamati” 24 kursantiem

“Datorprogramma Zalktis” 16 kursantiem


Gr matved bas k rto ana ar datorprogrammu zalkts

Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu “Zalkts”

piemērota biedrībām un nodibinājumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem

lēta, vienkārša un labi saprotama

pieejama bezmaksas izmēģinājuma versija


Gr matved bas k rto ana ar datorprogrammu krivulis

Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu “Krivulis”

Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ierakstu sistēmā

Nav jābūt grāmatvedim, lai sakārtotu grāmatvedību šajā programmā

Pieejama bezmaksas izmēģinājuma versija


2007 gad prei u nvo centr datorkursus izsniegtas 266 apliec bas par datorkursu beig anu

2007. gadā “Preiļu NVO centrā” datorkursus izsniegtas 266 apliecības par datorkursu beigšanu.

Darbs turpinās...


Prei u nvo centra darb bas virzieni

Paldies par uzmanību


  • Login