Fala no nikiem informacji
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Fala nośnikiem informacji PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Fala nośnikiem informacji. Teresa Ryba. Rodzaje fal. Mechaniczne Elektromagnetyczne. Fale mechaniczne. Na wodzie Dźwiękowa Sejsmiczna Uderzeniowa. Fale Elektromagnetyczne. Podczerwone Ultrafioletowe UKF Światło widzialne Radiowe i TV Mikrofale Rentgenowskie Promieniowanie gamma.

Download Presentation

Fala nośnikiem informacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fala nośnikiem informacji

Teresa Ryba


Rodzaje fal

  • Mechaniczne

  • Elektromagnetyczne


Fale mechaniczne

  • Na wodzie

  • Dźwiękowa

  • Sejsmiczna

  • Uderzeniowa


Fale Elektromagnetyczne

  • Podczerwone

  • Ultrafioletowe

  • UKF

  • Światło widzialne

  • Radiowe i TV

  • Mikrofale

  • Rentgenowskie

  • Promieniowanie gamma


Widmo promieniowania elektromagnetycznego


Co to jest fala?

  • Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie ośrodka spowodowane impulsem falowym


Jakie wielkości fizyczne charakteryzują falę?

  • Długość fali

  • Częstotliwość

  • Prędkość rozchodzenia się fali

  • Okres drgań


Długość fali

l -najmniejsza odległość między dwoma punktami fali, różniącymi się o dokładnie jeden cykl tych drgań - np. pomiędzy dwoma najbliższymi szczytami fali, "dolinami" fali.


Częstotliwość

  • Częstotliwość równa jest ilości drgań, jakie wykonują punkty ośrodka w ciągu jednostki czasu, najczęściej 1s.


Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach


W jakich ośrodkach może rozchodzić się fala?

  • Stałym, ciekłym i gazowym

  • W próżni - elektromagnetyczna


Porównaj falę dźwiękową (słyszalną) i świetlną (widzialną)


Wyjaśnij dlaczego podczas wyładowania atmosferycznego najpierw widzimy błysk, a później słyszymy grzmot?


Energia oscylatora


Wykres energii ciała drgającego


  • Login