Fala nośnikiem informacji - PowerPoint PPT Presentation

Fala no nikiem informacji
Download
1 / 16

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fala nośnikiem informacji. Teresa Ryba. Rodzaje fal. Mechaniczne Elektromagnetyczne. Fale mechaniczne. Na wodzie Dźwiękowa Sejsmiczna Uderzeniowa. Fale Elektromagnetyczne. Podczerwone Ultrafioletowe UKF Światło widzialne Radiowe i TV Mikrofale Rentgenowskie Promieniowanie gamma.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fala nośnikiem informacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fala no nikiem informacji

Fala nośnikiem informacji

Teresa Ryba


Rodzaje fal

Rodzaje fal

 • Mechaniczne

 • Elektromagnetyczne


Fale mechaniczne

Fale mechaniczne

 • Na wodzie

 • Dźwiękowa

 • Sejsmiczna

 • Uderzeniowa


Fale elektromagnetyczne

Fale Elektromagnetyczne

 • Podczerwone

 • Ultrafioletowe

 • UKF

 • Światło widzialne

 • Radiowe i TV

 • Mikrofale

 • Rentgenowskie

 • Promieniowanie gamma


Widmo promieniowania elektromagnetycznego

Widmo promieniowania elektromagnetycznego


Co to jest fala

Co to jest fala?

 • Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie ośrodka spowodowane impulsem falowym


Jakie wielko ci fizyczne charakteryzuj fal

Jakie wielkości fizyczne charakteryzują falę?

 • Długość fali

 • Częstotliwość

 • Prędkość rozchodzenia się fali

 • Okres drgań


D ugo fali

Długość fali

l -najmniejsza odległość między dwoma punktami fali, różniącymi się o dokładnie jeden cykl tych drgań - np. pomiędzy dwoma najbliższymi szczytami fali, "dolinami" fali.


Cz stotliwo

Częstotliwość

 • Częstotliwość równa jest ilości drgań, jakie wykonują punkty ośrodka w ciągu jednostki czasu, najczęściej 1s.


Pr dko d wi ku w r nych o rodkach

Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach


W jakich o rodkach mo e rozchodzi si fala

W jakich ośrodkach może rozchodzić się fala?

 • Stałym, ciekłym i gazowym

 • W próżni - elektromagnetyczna


Por wnaj fal d wi kow s yszaln i wietln widzialn

Porównaj falę dźwiękową (słyszalną) i świetlną (widzialną)


Fala no nikiem informacji

Wyjaśnij dlaczego podczas wyładowania atmosferycznego najpierw widzimy błysk, a później słyszymy grzmot?


Energia oscylatora

Energia oscylatora


Wykres energii cia a drgaj cego

Wykres energii ciała drgającego


 • Login