Gemeente & ocmw Zoersel
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

gemeente & ocmw Zoersel 1+1=1 AgO - 1 april 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

gemeente & ocmw Zoersel 1+1=1 AgO - 1 april 2014. Zoersel op de kaart. zo is Zoersel 21.700 inwoners drie leefkernen: Zoersel Sint-Antonius Halle Residentiële landelijke, groene gemeente Grote aanwezigheid zorginstellingen op as Antwerpen – Turnhout Budget g&o: € 30.000.000

Download Presentation

gemeente & ocmw Zoersel 1+1=1 AgO - 1 april 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

 • gemeente & ocmw Zoersel

 • 1+1=1

 • AgO - 1 april 2014


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

Zoersel op de kaart


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

zo is Zoersel

21.700 inwoners

drie leefkernen:

Zoersel

Sint-Antonius

Halle

Residentiële landelijke, groene gemeente

Grote aanwezigheid zorginstellingen

op as Antwerpen – Turnhout

Budget g&o: € 30.000.000

Personeel: 270 medewerkers (kern)


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

infrastructuur

gemeente & ocmw

dienstverlening

PPS-Zoersel


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

wat voorafging

verbouwing in functie van organisatie

infrastructuur als randvoorwaarde voor nieuwe manier van werken

belangrijke trekkers (beleid en management)

beide secretarissen

burgemeester en ocmw-voorzitter

schepen van financiën

juiste manier zoeken

via aanbesteding?

via publiek-private samenwerking?


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

wat voorafging

publiek-private samenwerking

aannemer – architect – financiële instelling

begeleiding reorganisatie

renovatie oud klooster|moederhuis

stuurgroep

college van burgemeester en schepenen

ocmw-voorzitter

gemeentesecretaris en ocmw-secretaris

afdelingshoofden

droomoefening

hoe ziet ideale organisatie eruit?

hoe kwaliteit van dienstverlening verbeteren

nieuw geïntegreerd organogram


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

organisatiemodel


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

organisatiemodel


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

voorbeelden van integratie van diensten

geïntegreerd managementteam

team sociale dienstverlening

seniorenconsulent

openbare werken: patrimoniumbeheer, maaltijdbedeling

taakverdeling financiën

taakverdeling dienst personeel en secretariaat

communicatie (extern en intern), ict en kwaliteit

onthaal


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

twee culturen ontmoeten elkaar

ocmw

kleiner: zullen we opgeslokt worden?

Hulpverlening: bv minder uitgebreide openingsuren

onthaal: enkel doorverwijsfunctie, geen specifieke opleiding

politie in zelfde gebouw: contradictoir?

cola en koekjes

gemeente

groter

Administratieve dienstverlening: bv uitgebreide openingsuren

meer uitgebreid onthaal en ondersteunende diensten (ict, communicatie)

geen cola, minder koekjes


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

twee culturen komen samen

 • werkgroepen personeel, organisatie, klanten

  • zoeken naar oplossingen om culturen te verenigen

  • visie over klantbenadering: bijvoorbeeld openingsuren, werken op afspraak …

 • geboorte Zita

  • engel met twee vleugels: gemeente & ocmw

  • nieuwsbrenger

 • interne communicatie

  • Z|mail: gemeenschappelijk

  • rondleidingen werf

  • vergaderingen om elkaar en elkaars taken te leren kennen

  • personeelsdag


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

voordelen van integratie

Interne werking verbetert

Beleidsmatige integratie

financiële middelen samen beheren

personeelsformatie samen opmaken

knowhow van beide organisaties samenbrengen

professionaliteit ondersteunende processen neemt toe

klantentevredenheid verhoogt

drempelverlagend!

interne organisatie/taakverdeling beter? positief voor klant

één aanspreekpunt

samenwerking tussen verschillende diensten

personeelstevredenheid verhoogt

schaalvoordeel: loopbaanmogelijkheden worden ruimer

interne taakverdeling: specialisatie in vakgebied verhoogt

aandacht voor sociaal beleid verhoogt

verantwoordelijkheid van heel het college van burgemeester en schepenen

betrokkenheid van en bij heel de organisatie

‘zit mee in huis’


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

aandachtspunten

interne communicatie

kies het juiste moment (ook niet te vroeg )

communiceer open

betrek medewerkers

continuïteit

na scharniermoment verhuis: niet stilvallen

neem draad opnieuw op

blijf werken aan integratie en kwaliteitsverbetering


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

conclusie

1+1=1

samen voor hetzelfde gaan vergroot de kans op succes

werk zoveel mogelijk drempels weg

betrek mensen

kom samen tot oplossingen

geef aandacht aan elkaars achtergrond

geef aandacht aan details die dagelijks voorkomen

voorzie de nodige tijd om de geesten te laten rijpen

belang van interne communicatie

overleg blijft belangrijk

versterk banden

blijf werken aan integratie


Gemeente ocmw zoersel 1 1 1 ago 1 april 2014

 • ?


 • Login