Cümlenin öğeleri ile ilgili etkinlikler - PowerPoint PPT Presentation

C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler
Download
1 / 13

 • 318 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cümlenin öğeleri ile ilgili etkinlikler. Altı çizili kelimeler nedir?. Yoldan geçenler bu ilginç arabaya bakıyordu. İhtiyar adam merdivenleri yavaş yavaş çıktı. Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız. Sokakta kavga vardı. Ben onu sınıfta görmedim. İnsanlar düşünmeden konuşmamalı.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Cümlenin öğeleri ile ilgili etkinlikler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

Cümlenin öğeleri ile ilgili etkinlikler


Alt izili kelimeler nedir

Altı çizili kelimeler nedir?

 • Yoldan geçenler bu ilginç arabaya bakıyordu.

 • İhtiyar adam merdivenleri yavaş yavaş çıktı.


A a daki c mleleri elerine ay r n z

Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız.

 • Sokakta kavga vardı.

 • Ben onu sınıfta görmedim.

 • İnsanlar düşünmeden konuşmamalı.


A a daki test sorular n z n z

Aşağıdaki test sorularını çözünüz.

 • 1. Bu kitapokurların düşünceleriniallakbullaketmişti.

 • Bu cümleninöğeleri aşağıdakilerinhangisindesırasıyla doğruolarakverilmiştir?

 • A) Özne - nesne - yüklem

 • B) Özne - yüklem

 • C) Özne - zarf tümleci - yüklem

 • D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

 • E) Nesne - zarf tümleci – yüklem


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • A


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • 2.Aşağıdakicümlelerinhangisindesözdeözneyoktur?

 • A) Yöneticilerinolayların üstünekararlılıklagitmesibeklenir.

 • B) Çocukların kitapları, defterlerivebeslenmekutularıçantalarınayerleştirildi.

 • C) Çalışanlar, işe coşkuylabaşlarsaher işin hakkındangelirler.

 • D) Konuşmacı, konuşmasınabaşlamadanöncesalondasessizliksağlandı.

 • E) Yazarın çeşitligazetelerdeyirmikadarmakalesiyayımlandı.


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • C


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • 3. Aşağıdakilerinhangisindeöğelere ayırmadabiryanlışlık yapılmıştır?

 • A) Yaşamın sürprizlerinigözönüneserenşairler/ başarıyı/ yakalayacaktır.

 • B) Sanatçılar/okuyucularayaşamın farkedilmeyengüzelyanlarını/gösterirler.

 • C) Gerçekokuyucu, /okuyacaklarıkonusundaseçicidavranmayı/bilir.

 • D) Bilmediğinibilmek/ kişiyi/bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

 • E) Deli doluakannehirlerden/ tastassular /içtik.


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • B


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • 4. “Onlar her yerdeonunkarşısındaidiler.”Cümlesininöğedizilişiaşağıdakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?A) Özne + Z. Tümleci + Nesne + D. Tümleç + YüklemB) Özne + D. Tümleç + D. Tümleç + YüklemC) Özne + D. Tümleç + YüklemD) D. Tümleç + Özne + YüklemE) D. Tümleç + Özne + D. Tümleç + Yüklem


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • C


A a daki c mleleri tamamlay n

Aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

 • Ad soylu filler yüklem...........

  • Olabilir

  • Olmaz


C mlenin eleri ile ilgili etkinlikler

 • Tamlamalar ve deyimler yüklem............

  • Olabilir.

  • Olmaz.


 • Login