Opisy gleb - PowerPoint PPT Presentation

Opisy gleb
Download
1 / 10

  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Opisy gleb. Badane gleby zaliczone zostały do brunatn ych kwa ś n ych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opisy gleb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opisy gleb

Opisy gleb

Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej.

W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany morfologiczne w ich poziomach genetycznych do głębokości 40 cm. Główne zmiany wystąpiły w barwie, strukturze – kształcie i trwałości agregatów glebowych, układzie gleby i ilości konkrecji Fe3+ świadczących o rożnych warunkach wodno-powietrznych w tych poziomach genetycznych. Występowały one przede wszystkim na głębokości przejścia poziomu próchnicznego w poziom brunatnienia. Zaobserwowano również różnice w głębokości korzenienia się roślin i aktywności edafonu - głównie mezofauny pomiędzy analizowanymi glebami, o czym świadczyło występowanie różnej ilości lub brak koprolitów – ekskrementów dżdżownic i gładko wyścielonych zooporów.

Analizowane pod względem morfologicznym gleby charakteryzują się poziomem próchnicznym A o głębokości od 15 do 20 cm co może wskazywać na ich wcześniejsze orne użytkowanie. W poziomach tych występuje zróżnicowanie barwy – jej nasycenia i jasności określonej według skali barwnej Munsell’a, pomiędzy glebami różnie nawożonymi. W glebie nie nawożonej stwierdzono najciemniejszą brunatnoczrną barwę.

Pod poziomem próchnicznym zalega brunatno zabarwiony poziom brunatnienia BbrC o niewielkiej zawartości części szkieletowych.


Opisy gleb

PK

Uwagi: podobna do gleby nienawożonej


90 kg n pk saletra amonowa

90 kg N+PK (saletra amonowa)

Uwagi: duże trwałe agregaty i duże przestwory międzyagregatowe


180 kg n pk saletra amonowa

180 kg N+PK (saletra amonowa)

Uwagi: gęstość gleby podobna do gleby kontroli - równomiernie zagęszczona, konkrecje Fe3+ na przejściu poziomów


90 kg n pk mocznik

90 kg N+PK (mocznik)

Uwagi:


180 kg n pk mocznik

180 kg N+PK (mocznik)

Uwagi: niewielka ilość drobnych zooporów i koprolitów


90 kg n saletra amonowa

90 kg N (saletra amonowa)

Uwagi: agregaty jakby lekko scementowane


Opisy gleb

P

Uwagi: dużo drobnych koprolitów, pionowych i poziomych zooporów


Kontrola

kontrola

Uwagi: cały profil równomiernie zagęszczony


Opisy gleb

Plamy glejowe - Fe3+ występujące bardzo intensywnie na przejściach pomiędzy poziomami próchnicznymi do poziomów brunatnienia (widok z góry)


  • Login