1386
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

1386 PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1386. 1848. 87. 1593. 1457. Revolutia de la 1848 din tarile romane. Informatii generale. Cauze. Forte participante. Intelectualii Taranii Boierimea libera Orasenii. Cauze economice si sociale : * existenta privilegiilor feudale * problema taranimii

Download Presentation

1386

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1386

1386

1848

87

1593

1457


Revolutia de la 1848 din tarile romane

Revolutia de la 1848din tarileromane


Informatii generale

Informatiigenerale

Cauze

Forte participante

Intelectualii

Taranii

Boierimealibera

Orasenii

 • Cauzeeconomicesisociale:

  *existentaprivilegiilorfeudale

  *problemataranimii

  *lipsadrepturilorsilibertatilorcetatenesti

 • Cauzenationale: particularefiecareitari


1386

Revolutia in Moldova

Pe 27 martie 1848 la Iasi, in fatahotelului Sankt Petersburg se organizeaza o adunareceadoptaprogramulrevolutiei “Petitiaproclamatie a notarilorsicontabililormoldoveni” redactata de V. Alecsandri.


1386

Revolutia in Moldova

Programul era alcatuit din 35 de articoleprintre care:

*Sf. Pazire a regulilororganice

*Imbunatatireasituatieitaranilor

*Desfiintareaadunariisialegereaalteia in care sa fie reprezentatetoateintereselenatiei.

Din pacate, proclamatiaesterespinsa de MihailSturza, iarprincipaliirevolutionarisuntarestati.

6 dintreacestiareusescsafugasiparticipa la revolutiile din Transilvaniasi Bucovina.


1386

Revolutia in Tara Romaneasca

La 9 iunie 1848 se adopta “Proclamatia de la Islaz” - redactata de Ion HeliadeRadulescu.

 • Aceastaprevedea:

 • Intarireaautonomiei

 • Secularizareaaverilormanastiresti

 • Desfiintareaprivilegiilorfeudale

 • Improprietarireataranilor


1386

Revolutia in Tara Romaneasca

Revolutionarii se indreaptaspreBucuresti, unde Gheorghe Bibescuacceptaprogramul, insape 13 iunieabdicasiparasestetara.


Proclamatia de la islaz

Proclamatia de la Islaz

Revolutia in Tara Romaneasca

Se formeaza un guvernrevolutionar, acestaavand ca membripe: Christian Tell , I. H. Radulescu, NicolaeBalcescu, C.A. RossetisiMitropolitulNeofit.

Proclamatia de la Islazestetransformata in constitutie.


1386

Revolutia in Tara Romaneasca

ActiunilerevolutionarilornemultumescImperiulTaristce ii cereputeriisuzeranesaintervina. Astfel, in august, otomaniiintervinpecalediplomatica, iar in septembriepecalemilitara.

Pe 13 septembriepompieriiromanisuntinvinsipeDealulSpirii de catreotomani.


Revolutia in transilvania

Revolutia in Transilvania

 • In Transilvaniaesteadoptatprogramulrevolutiei “Petitianationala de SimionBarnutiu” in lunamai a anului 1848 la Blaj.

Acestaurmarea:

*ObtinereaIndependenteiTransilvaniei

*Recunoasterealimbiisi a natiuniiromane

*RecunoastereaBisericiiOrtodoxe

DeoareceUngariaurmareaanexareaTransilvaniei, aceasta nu si-a maiindreptatrevolutiacatreImperiulHabsburgic.


Luptele din transilvania

Luptele din Transilvania

DeoareceUngaria nu renunta la formareaUnagriei Mari, se formeazaarmataromana din 15 legiunicondusa de AvramIancusiarmatamaghiaracondusa de Joseph Bem.

Cum victoria nu era definitivapentruniciunadintreparti, in conflict intervineNicolaeBalcescu. Pe 2 iulie 1848 se semneazaproiectul de pacificare de la Seghedin.

Cu toateacestea, ImperiulHabsburgicsicelTaristintervin , respinganexareaTransilvanieisirecunoscautonomiaacesteia.


Revolutia in transilvania1

Revolutia in Transilvania

La evenimentele de aiciparticipasi V. Alecsandri, care pe 24 mai 1848 elaboreaza un nou document programatic “ Printipurilenoastre pentrureformareapatriei.” Acest document radical urmareaunireaMoldovei cu Tara Romaneascaintr-un stat independent romanesc.


1386

Revolutia in Banat si Bucovina

Si in acesteteritorii, au avut loc revolutiiprin care se urmarearecunoastereaautonomiei, a bisericiiortodoxe, a limbiisinatiuniiromane. Sunt elaborate documenteprogramatice:

in Bucovina – Petitiatarii de EudoxiuHurmuzachi

in Banat - Petitia de la Lugoj de EftimieMurgu.


1386

Revolutia in Banat si Bucovina

ImperiulHapsburgicintervine, infrangeambelerevolutiisianuleazacererileromanilor. In Bucovina participasiMihailKogalniceanu care in august 1848 elaboreaza un nou document programatic: “Dorintelepatrieinationale din Moldova”, document radical transformatintr-un proiect de constitutieceurmareaunireaMoldovei cu Tara Romaneasca.


1386

Revolutia in Banat si Bucovina

Chiardacarevolutiile au fostinvinse, romanii nu renunta la idealulpentruuniresilibertatenationala. Fostiirevolutionariaflati in exil au desfasurat o intensaactivitatepe plan diplomatic pentrurealizareaunirii.

In urmainfrangeriirevolutiilor, estesemnataConventiaBalta-Liman in 1849 intreImperiulOtomansiimperiulTaristpentru a restabiliordinea in principate. Acestaprevedearestrangereaautonomiei, desfiintareaadunarilor care erauinlocuite cu divanul, alegereadomnitorilorpe o perioada de 7 ani de catreimperiulOtoman cu acordulimperiuluiTarist.


1386

Sfarsit

2010

1930

1965

1866

Proiectrealizat de :

Bacil Bianca, BerdanIoana, EneAndrasiMihalacheAnca

Clasa a VIIIa B

Anulscolar: 2009-2010

C.N.A.I.C


 • Login