Den enes d d den andres br d hvem lever av d de rotter og mus
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Den enes død, den andres brød (hvem lever av døde rotter og mus?) PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den enes død, den andres brød (hvem lever av døde rotter og mus?). Stein Norstein Fagsjef Anticimex. Døde dyr er mat for mange. I huset kan vi ha mange døde dyr som blir mat for insekter: Rotter Mus Fugl Flaggermus Vepsebol. Hva spiser skadeinsektene?. Hva spiser skadeinsektene?.

Download Presentation

Den enes død, den andres brød (hvem lever av døde rotter og mus?)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den enes d d den andres br d hvem lever av d de rotter og mus

Den enes død, den andres brød(hvem lever av døde rotter og mus?)

Stein Norstein

Fagsjef Anticimex


D de dyr er mat for mange

Døde dyr er mat for mange

 • I huset kan vi ha mange døde dyr som blir mat for insekter:

  • Rotter

  • Mus

  • Fugl

  • Flaggermus

  • Vepsebol


Hva spiser skadeinsektene

Hva spiser skadeinsektene?


Hva spiser skadeinsektene1

Hva spiser skadeinsektene?


Den enes d d den andres br d hvem lever av d de rotter og mus

 • Fluer, maur, veps, og klesmøll gir sjelden problem på grunn av døde gnagere.

 • Klannere, pelsbiller, teppebiller, tyvbiller, pelsmøll og melbiller derimot kan gi oss problemer


Effekt av rottegift

Effekt av rottegift

 • I motsetning til hva mange tror søker ikke mus og rotter ut av bygget etter vann når de har spist rottegift.

 • De blir derimot sløve av sirkulasjonskollaps (sjokk) på grunn av indre blødninger som gir lavt blodtrykk.

 • Ofte dør de inne i husets konstruksjoner


Hva skjer n r musa d r

Hva skjer når musa dør?

 • En mus som dør inne i veggen i huset vårt tørker normalt inn. Musa er så liten, så før forråtnelsen er kommet ordentlig i gang er musa tørr.

 • Derfor lukter det oftest ikke etter mus.

 • Flere mus på samme sted kan råtne og gi lukt.

 • Dersom musa ligger i plast får vi også lukt.


Hva skjer n r rotta d r

Hva skjer når rotta dør?

 • Rotter er mye større enn mus, og vil ofte råtne og dermed lukte.

 • Denne prosessen tar 2-3 uker på et varmt sted, og 2-3 måneder på et kjølig sted.

 • Rotter inne i vegger og gulv kan gi store luktproblemer

 • Når forråtnelsen er over ligger det mye rester etter skinn, pels og annet igjen.


Innt rka rotter og mus

Inntørka rotter og mus

 • Dersom et hus har hatt mus eller rotter i flere år, vil det etter hvert være en del inntørka kadavere i huset.

 • Disse restene danner grunnlag for en del skadeinsektene.

 • Dersom man finner mange slike skadeinsekter i et bygg bør man tenke at disse kan komme fra døde gnagere


En d d mus

En død mus…

 • En vanlig mus veier 20 gram

 • Inntørket mus veier ca 8-10 gram

 • En inntørket mus kan dermed gi næring til 50 -100 biller av typer som brun pelsbille, sebraklanner eller fleskeklanner

 • Musa kan gi opphav til biller i 2 år framover


Messingbiller

Messingbiller

 • Et privat museum hadde store problemer med messingbiller som spiste sledetøy i skinn og gamle klesplagg

 • Det var mengder med voksne biller, men ikke larver.

 • Bygningen var en gammel utett stall og hadde hatt problemer med mus i årevis.

 • Antakelig levde billelarvene på døde mus, og de voksne spredte seg til museumsgjenstandene.


Kakerlakker i kirke

”Kakerlakker” i kirke

 • Kirke i Oslo klagde over kakerlakk-invasjon

 • Det viste seg å være stor melbille som levde av duemøkk og døde duer i kirketårnet.

 • Antakelig vil stor melbille også kunne leve av døde rotter og mus.


Liten melbille

Liten melbille

 • Kan være et problem i hønsehus

 • Kan leve av døde høner, rotter osv

 • Lever inne i veggene


Pelsbiller

Pelsbiller

 • Vanlig pelsbille hadde spredd seg til flere blokkleiligheter på vinterstid.

 • Ingen larver ble funnet.

 • Årsaken viste seg å være flaggermus som bodde i veggene om sommeren.

 • En del flaggermus dør inne i veggene, og blir næring til mange biller.


Fleskeklanner

Fleskeklanner

 • Vanlig i norsk natur

 • Svært vanlig på alt tørt kjøtt

 • Ofte larver på døde rotter og mus

 • Et privathus hadde fleskeklannere i en stor samling med gamle uniformer (men ikke larver)

 • Uniformene var ikke maten, antakelig mus/rotter i veggene.


Pelsm ll

Pelsmøll

 • Pelsmøllen er den opprinnelige klesmøllen i Norge

 • Et gammelt hus hadde stadige forekomster av pelsmøll over mange år, ingen forsto hva de levde av

 • Til slutt fant man at det var brukt hestetagl (hestehår) som dyttestry i vinduene

 • Pelsmøllen levde av hestehårene


Brun pelsbille

Brun pelsbille

 • Nyinnvandrer til Norge

 • Kalles Majorstubille

 • Kommer opprinnelig fra reir, hi etc

 • Nokså altetende, kan leve på matrester, døde insekter og inntørka gnagere og fugl


Museumsbille

Museumsbille

 • Lever av inntørka dyr, insekter, frø og nøtter

 • Problem i insektsamlinger og på museer

 • Kan leve av døde gnagere i huset


Vepsebolklanner

Vepsebolklanner

 • Lever av tørkede insekter

 • Vanlig i gamle vepsebol hvor de lever av døde veps og larver

 • Boliger med gamle vepsebol eller bier i veggene vil kunne ha vepsebolklanner i huset i årevis.


Sebraklanner

Sebraklanner

 • Lever av inntørka dyr, insekter, frø og nøtter

 • Kan gjøre skade på skinn og pels

 • Kan løeve på døde gnagere i huset


Aldri kvitt billene

Aldri kvitt billene ?

 • Når vi har:

  • stadig forekomst av biller i flere år?

  • Sjelden / aldri funn av larver?

 • Da skal vi tenke på

  • muligheten av døde rotter, mus, fugl, flaggermus eller vepsebol inni vegger!


 • Login