XXI. SEMIN R ENERGETIKU

XXI. SEMIN R ENERGETIKU PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Obsah. Horizont 2020Co tr

Download Presentation

XXI. SEMIN R ENERGETIKU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. XXI. SEMINÁR ENERGETIKU Aktuální situace v ceském teplárenství Martin Hájek Hotel Jelenovská, 13.1.2010

2. Obsah Horizont 2020 Co trápí teplárenství Kudy vede cesta

3. Zmeny ve výkonném pracovišti Nová adresa: Partyzánská 1/7 170 00, Praha 7 Zmena zamerení Personální zmeny Casopis 3T - elektronicky

4. Horizont 2020 Diverzifikace zdroju energie (OZE, TKO, JE…) Modernizace výroben (zvýšení úcinnosti, snížení emisí) Modernizace sítí (prechod z páry na vodu, snížení ztrát) Zvýšení uživatelského komfortu – DPS, merení/regulace Udržení konkurenceschopnosti vuci lokální výrobe tepla

5. Diverzifikace zdroju energie - biomasa Reálný stav: Lesní štepka prakticky rozebrána, Ostatní vhodná odpadní biomasa s výjimkou slámy rovnež Sláma – vyžaduje speciální spalovací zarízení, problematická manipulace, skladování, svozová vzdálenost Zbývají energetické plodiny „Potenciál“ pomerne velký, otázka ceny a dlouhodobého zajištení suroviny Rizika: „Prepálení“ investic hnaných dotacemi – nedostatek na trhu Export biomasy (v surovém nebo zpracovaném stavu)

6. Diverzifikace zdroju energie – komunální odpad Ideální zdroj pro teplárenství: Lokální dostupnost ve všech mestech Nehrozí export ani využití v lokální výrobe tepla Dostupný celorocne v „konstantním“ množství a vlastnostech Nevycerpatelný a obnovitelný (el. z BRKO nárok na podporu) Nízké náklady na palivo, do budoucna spíše rust množství Nepodléhá emisnímu obchodování (spalovny vynaty z ETS) Strategie EU uprednostnuje energetické využití pred skládkováním V CR celková produkce TKO 3 miliony tun rocne: Látkové využití 15 % Energetické využití 10 % (3 zarízení) Skládkování 75 %

7. Diverzifikace zdroju energie – komunální odpad CR - v príprave 5 projektu s kapacitou 600 tisíc tun Švýcarsko Od roku 2000 zákaz skládkování BRKO 50 % látkové využití, 50 % EVO Celkem 29 zarízení EVO* s prumernou kapacitou 124 tisíc tun. „Evropský standard“ (Nemecko, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Švédsko, Rakousko) Látkové využití nad 50 %, EVO cca 40 %, Skládkování do 10%, v nekterých zemích zcela zakázáno Švédsko dováží komunální odpad z Nizozemí po mori a energeticky ho využívá! Švýcarsko využívá energeticky xx % komunálního odpadu

8. Diverzifikace zdroju energie – Záver Jáderná energie: Potenciál obrovský, problém dopravy tepla na velké vzdálenosti – technicky zvládnuto/pruchodnost pozemku Plány pro Brno a Ceské Budejovice již pred listopadem 89 Projekty oživeny, dockají se realizace? Zemní plyn a LTO: Výtopenské kotle - nízké investicní, vysoké provozní náklady = Optimální pro špickové/záložní zdroje Využití odpadního tepla z PPC Mikrokogenerace na bázi zemního plynu?

9. Záver Diverzifikace palivového mixu prospešná a nevyhnutelná Domácí uhlí zustane páterí ceského teplárenství.

10. Modernizace výroben a sítí Výrobny: Splnení zprísnených emisních limitu smernice 2010/75/ES Zmeny v palivové základne Zvyšování úcinnosti Tepelné síte: Vetšina ze 70. let, tj. momentálne kolem 40. let – potreba významné obnovy Pokles odberu, útlum prumyslu - zmena topologie sítí Parní síte - náhrada horkovodními systémy Znacné investice s dlouhodobou návratností – bez perspektivy oboru nebude možné financovat

11. Co trápí teplárenství Neexistuje jasná dlouhodobá koncepce teplárenství Nejistota zajištení paliva (zejména hnedého uhlí) Povinnost nákupu emisních povolenek od roku 2013 Nové emisní limity platné od roku 2016 Environmentální legislativa namírená proti velkým zdrojum vytvárí tlak na prechod k lokální výrobe tepla Chaotická aplikace ekologických daní (domovní kotelny spalující zemní plyn neplatí, teplárny ano) Nedostatecná podpora kombinované výroby elektriny a tepla Výstavba liniových staveb i teplárenských zdroju neúmerne administrativne a casove nárocná Další zvýšení dolní sazby DPH?

12. Faktory zvyšující cenu tepla

  • Login