Softvér  (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie - PowerPoint PPT Presentation

Hardvér
Download
1 / 1

  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Softvér  (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Softv r angl software alebo sw je ozna enie pre programov vybavenie

Hardvér (angl.hardware alebo HW) jesúhrnný názov pre technické vybaveniepočítača a počítačových komponentov.Medzi hardvér patria všetkypočítače a ich súčasti, periférie (zobrazovacie jednotky, zariadenia na vstup a výstup údajov) a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču.V úvodzovkách „všetko, čo sa dá chytiť“, čiževšetko hmotné čo patrí k počítaču.

Softvér

 (angl. software alebo SW) je

označenie pre programové vybavenie

počítača alebo súhrn všetkých programov,

ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.

Má nemateriálnu povahu, hovoríme o vývoji softvéru. Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér.


  • Login