Hardvér
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

Softvér  (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Softvér  (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Softv r angl software alebo sw je ozna enie pre programov vybavenie

Hardvér (angl.hardware alebo HW) jesúhrnný názov pre technické vybaveniepočítača a počítačových komponentov.Medzi hardvér patria všetkypočítače a ich súčasti, periférie (zobrazovacie jednotky, zariadenia na vstup a výstup údajov) a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču.V úvodzovkách „všetko, čo sa dá chytiť“, čiževšetko hmotné čo patrí k počítaču.

Softvér

 (angl. software alebo SW) je

označenie pre programové vybavenie

počítača alebo súhrn všetkých programov,

ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.

Má nemateriálnu povahu, hovoríme o vývoji softvéru. Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér.


  • Login