Slavica Bo žić 120/2013 - PowerPoint PPT Presentation

Slavica bo i 120 2013
Download
1 / 18

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slavica Bo žić 120/2013. Koncept za Internet i nove medijske tehnologije. 1. Virtualni prostor na Internetu. Ljudi sve do pojave mašina živeli u realnom svetu, realnom prostoru i vremenu. Sa nastankom mreže dolazi do epohalne promene- stvorena je nova realnost, novi virtuelni prostor.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Slavica Bo žić 120/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slavica bo i 120 2013

Slavica Božić 120/2013

Koncept za Internet i nove medijske tehnologije


1 virtualni prostor na internetu

1. Virtualni prostor na Internetu

 • Ljudi sve do pojave mašina živeli u realnom svetu, realnom prostoru i vremenu.

 • Sa nastankom mreže dolazi do epohalne promene- stvorena je nova realnost, novi virtuelni prostor.


Slavica bo i 120 2013

 • Virtualni prostor je onaj prostor koji nastaje upotrebom informacionih tehnologija.

 • Termin “virtualni” skovao V. Gibson.

 • Bez informacionih tehnologija( računara, softverskih programa, Interneta i telekomunikacionih veza) nema ni virtuelnog prostora.


Slavica bo i 120 2013

 • U virtuelnom prostoru korisnici računara mogu slobodno da se kreću ne vodeći računa o realnom prostoru i vremenu.

 • Virtuelan prostor je: -realan jer emanira u odnosu na čoveka i njegov prostor stanja,

  -virtualan jer omogućava čoveku da stvara nove emanacije sebe, prostora i vremena izvan fizičkih veličina.


Slavica bo i 120 2013

 • Virtualni prostor postaje polje misaonog i moralnog.

 • Socijalne mreže preuzimaju na sebe rasprave ali i temeljne moralne društvene vrednosti.

 • MULTIDIMENZIALNOST


Ta nije virtuelni prostor

Šta nije virtuelni prostor?

 • Virtuelni porstor nije:

  1. Izvan realnosti

  2.fizički realan prostor


Slavica bo i 120 2013

 • U virtuelnom prostoru nije bitno s kim komuniciramo, već ŠTA KOMUNICIRAMO.

 • Komunikacija više nije “licem u lice”, već posredovana tehnologijom, ali tehnologija je toliko napredovala da i u virtuelnoj komunikaciji vidimo sagovornika uz pomoć kamerica.


2 izvori hakerske etike

2. Izvori hakerske etike

 • Hakeri su ljudi virtuelnog sveta. Njih ne interesuje ništa drugo do računara.

 • Teško definisati pojam hakera...

 • Svakko ko sebavi inovacijom nekog softvera, pravljenjem novih softverskih rešenja, manipuliše softverskim porcesima je haker.


Slavica bo i 120 2013

 • Reč “haker” u značenju kriminalca koji radi na računaru upotrebio je prvi put Usenet 1983. godine.

 • Knjiga “Hakeri, heroji kompjuterske revolucije “- 1984. Stiven Levi

 • U knjizi se prvi put govori o hakerskoj etici.


Slavica bo i 120 2013

 • Mada ima pogrešnih odredjenja hakera kao nekoga ko mešetari po mreži i nanosi zlo, ipak je više pozitivnih odredjenja .

 • Zadatak hakera je da beskonačne stranice napisane programskim jezikom, oblikovane kao programi ili podaci proverava, jer ako postoji i jedna greška program neće moći da radi.


Est levijevih principa hakerske etike

Šest Levijevih principa hakerske etike:

 • 1.Pristup računarima mora da bude dostupan bez ikakvog ograničenja i mora da bude totalan.

 • 2.Sve informacije moraju biti dostupne besplatno.

 • 3.Ne veruj autoritetima, promoviši decentralizaciju.


Slavica bo i 120 2013

 • 4.Hakere treba vrednovati prema rezultatima njihovog rada a ne prema kriterijumima kao što su diplome, godine, rasa ili društvena pozicija.

 • 5. Pomoću računara se mogu stvarati lepota i umetnička dela.

 • 6. Računari mogu promeniti vaš život na bolje.


Slavica bo i 120 2013

 • Etika hakera zasnovana na ETICI VRLINE, koja naglašava karakter a ne akciju.


3 internet u oblacima i sloboda surfovanja

3. Internet u oblacima i sloboda surfovanja

 • Pretraživanje Interneta kako kod prosečnog, tako i kod naprednog korisnika svodi se na pregledanje “obradjenih” stranica neke od mašina za pretraživanje.

 • Iako se iz dana u dan broj stranica povećava, sloboda surfovanja na Internetu nije zagarantovana.


Slavica bo i 120 2013

 • Pretraga je omeđena onim što je mašina za preraživanje otkrila i obradila. Sve ono što ili nije otkrila ili nije namerno želela da obradi i stavi u svoju memoriju, nije dostupno nikome.

 • Takve podatke ima samo mali broj ljudi koji znaju “adresu” informacije.


Internet u oblacima

Internet u oblacima

 • Koncept koji zagovaraju Majkrosoft, Gugl...

 • Počiva na ideji da korisnik ne bi trebalo da bude vlasnik svojih programa i podataka, već da sve što mu je potrebno može da nađe na nekim udaljenim serverima.


Slavica bo i 120 2013

 • Iako bi tako svi podaci bili zaštićeni od virusa, potpuno bi bili pod kontrolom servera.

 • Iako bi se podaci zaštitili od gubitka, kopija, virusa... Izgubila bi se privatnost,


Slavica bo i 120 2013

 • Sledeći problem “Interneta u oblacima”,je počiva na otvorenim kodovima, te ako bi postao dominantan, svi zatvoreni kodovi bi se izgubili.


 • Login