Išteklių scenarijai (resource scripts) - PowerPoint PPT Presentation

I tekli scenarijai resource scripts
Download
1 / 28

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Išteklių scenarijai (resource scripts). rc.exe. Windows SDK turi specialų įrankį – rc.exe, išteklių scenarijų kompiliatorių (resource script compiler). Tai galinga programavimo Windows dalis, kurią geras programuotojas turėtų išmanyti ir naudoti. Kas tai yra?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Išteklių scenarijai (resource scripts)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I tekli scenarijai resource scripts

Itekli scenarijai(resource scripts)


Rc exe

rc.exe

 • Windows SDK turi special rank rc.exe, itekli scenarij kompiliatori (resource script compiler).

 • Tai galinga programavimo Windows dalis, kuri geras programuotojas turt imanyti ir naudoti.


Kas tai yra

Kas tai yra?

Tai failas, talpinantis GVS (GUI) duomenis, ir, kai sukompiliuotas, gali bti susietas su programa. Tuomet programa gali pasinaudoti duomenimis saugomais scenarijuje. (Pvz.: versija, piktograma ir pan.)


I tekli tipai

Itekli tipai

 • Iskleidiamasis meniu (drop-down menu)

 • Ikylantis meniu (popup menu)

 • Tekstins eiluts

 • Spartieji klaviai (keyboard accelerators)

 • Piktogramos (icons)

 • Rastriniai paveikslai (bitmap images)

 • Dialogo langai (dialog boxes)

 • Versijos informacija

 • Pels kursoriai


Kuriant scenarijus

Kuriant scenarijus...

 • Scenarij raymo sintaks yra labai panai C. Pavyzdiui, scenarij kompiliatorius naudoja standartin C parengiamj dorokl (preprocessor). Svarbu atkreipti tai dmes, nes reikia traukti <afxres.h> antratin fail scenarij.

 • Kadangi scenarijuose galima rayti makro komandas, labai danai programuotojai saugo susijusias makro komandas antratiniame faile resource.h.


Naudojant scenarijus

Naudojant scenarijus...

 • Kai scenarijus yra isaugomas vykdomajame faile, egzistuoja keli bdai juo pasinaudoti. Pavyzdiui, norint kreiptis eilut, naudosims LoadString funkcija, atitinkamai kreipiantis piktogram LoadIcon.

 • Tam, kad galtumt kreiptis scenarij, reikia inoti vykdomojo failo identifikatori (instance handle). Kas bt, jei gautume kito vykdomojo failo identifikatori?


Make int resource

MAKEINTRESOURCE

 • Dirbant su scenarijais is raktinis odis yra labai svarbus. Kaip jis veikia?

 • Itekliai saugomi su vardu, kuris gali bti tiek eilut, tiek skaitinis identifikatorius. Skaitiniu atveju, skaiius negali bti didesnis nei 16 bit, bet iteklius tai kreipiamasi vardu unikodine eilute... Tam, kad skaitinis identifikatorius nebt sumaiytas su eilute, yra perduodama makrokomanda MAKEINTRESOURCE, kuri pakeiia skaii atitinkam eilut.


I tekli identifikatoriai

Itekli identifikatoriai

 • IDS eiluts tipo

 • IDM meniu

 • IDC komandos

 • IDD dialogo lango

 • IDA prieigos klavi lentels

 • IDI piktogramos arba rastrinio vaizdo

 • IDB rastrinio vaizdo

 • ID neinomo tipo


Discardable

DISCARDABLE

 • Itekliai yra keliami atmint dirbant programai. Taiau programa gali j nenaudoti kur laik, todl bt prasminga juos (arba j dal) paalinti i atminties. Tam tikslui yra naudojamas raktaodis DISCARDABLE apibriant itekli.

 • is raktaodis 32 bit Windows sistemose yra ignoruojamas, bet liks suderinamumo tikslais.


Piktogramos

Piktogramos

 • Piktogramos gali bti saugomos itekli faile naudojant raktaod ICON:

 • Programos vykdomasis failas bus rodomas su pirmja piktograma, jei j yra keletas:


I tekli scenarijai resource scripts

 • Antratinis failas apibriamas:

 • klimas piktogramos i vykdomojo failo inant jo identifikatori:

 • Arba t pat galime gauti panaudoj eiluts tip:


I tekli scenarijai resource scripts

 • WNDCLASSEX turi dviej piktogram identifikatorius: didels ir maos. Ma piktogram sudaro 16 tak kvadratas, didel 32. Jei nra pateiktas maos piktogramos identifikatorius didel piktograma yra sumainama.

 • Jei funkcijai yra perduodamas objekto identifikatorius NULL, Windowsai grins numatytj piktogram.


Rastriniai paveiksl liai bitmaps

Rastriniai paveikslliai (bitmaps)

 • Rastriniai paveikslliai gali bti ikvieiami taip pat kaip ir piktogramos:

 • Kadangi bitmapai yra dideli, Windowsai gali grinti NULL reikm.

 • Taip pat juos reikia paalinti i atminties perduodant identifikatori funkcijai DestroyObject.


Pel s ymekliai

Pels ymekliai

Pels ymekliai apibriami panaiai kaip ir piktogram atveju ir keliami funkcijos LoadCursor pagalba.


Simboli eilu i lentel s

Simboli eilui lentels

 • Simboli eiluts gali bti apraomos taip:

 • Pastebsime, kad galima naudoti ir BEGIN END vietoje { }. Kompiliatoriui tai neturi jokios reikms.


I tekli scenarijai resource scripts

 • Lentel keliama funkcijos LoadString pagalba:

 • hInst bibliotekos, talpinanios eilut, identifikatorius

 • uID simboli eiluts identifikatorius

 • lpBuffer simboli masyvo kintamasis, kuris gis eiluts reikm

 • nBufferMax nurodo, kiek simboli gali bti kelta

  Pati funkcija grina nuskaityt simboli kiek.


Prieigos klavi ai accelerators

Prieigos klaviai (accelerators)

Prieigos klaviai yra prasta beveik vis taikomj program dalis, todl j sukrimas scenarijuose yra gera idja. Priegos klavi lentel atrodo taip:


Pavyzd iai

Pavyzdiai

Klavi kombinacijos apibriamos kaip simboliai arba virtualaus klavio kodo reikm:


Virtkey virtuali klavi kodo identifikatoriai

VIRTKEY - virtuali klavi kodo identifikatoriai


I tekli scenarijai resource scripts

Jei prieigos klaivius susiesime su meniu komandomis, tuomet, paspaudus prieigos klavi, iryks meniu komanda. Nebent nurodytume raktaod NOINVERT:


Loadaccelerators

LoadAccelerators

Norint kelti prieigos klavius, naudosims funkcija LoadAccelerators:


Translateaccelerator

TranslateAccelerator

Tam, kad programa suprast priegos klavi reikmes, reikia pakeisti praneim cikl. Jame panaudosime TranslateAccelerator funkcij, pakeiiani klavi reikmes atitinkamais komandiniais praneimais:


I tekli scenarijai resource scripts

 • Tuo atveju, kai raoma daugelio dokument ssajos (MDI) programa, reikia taip pat reaguoti polangi prieigos klavius. Tam naudosims TranslateMDISysAccel funkcija:

 • hwndFrame programos lango ID

 • hwndClient MDI programos lango ID


Meniu

Meniu


Ampersendas

Ampersendas (&)


Versijos informacija ir dialogai

Versijos informacija ir dialogai

 • Versijos informacija saugoma itekli faile.

 • Dialogo lango pavyzdys:

 • Jei dialogo langas nra susiejamas su klase, tuomet laukas CLASS nra upildomas


 • Login