โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม - PowerPoint PPT Presentation

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
Download
1 / 28

  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5854497

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นบ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม


5854497

ประวัติความเป็นมาของบ้านหัวนาคำบ้านหัวนาคำ เดิมตั้งอยู่บ้านหนองสีไว ก่อนชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้พากันอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่คนละทิศละทาง กลุ่มหนึ่งย้ายไปอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากหมู่บ้านของบ้านหนองสีไว โดยการนำของพ่อใหญ่… สุวรรณคำ…จึงได้นามว่าบ้านหัวนาคำ


5854497

ข้อมูลพื้นที่บ้านหัวนาคำบ้านหัวนาคำมีพื้นที่การทำเกษตร 1200 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านโคกกลาง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโนนสมบูรณ์ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านจำนัก ทิศใต้ ติดกับ บ้านป่ากุง


5854497

แผนผังหมู่บ้าน


5854497

การปกครอง1.นายสมพร เมืองนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน2.นายวิรัตน์ หนันกำจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน3.นายสมัย อุทัยน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


5854497

อาชีพในหมู่บ้านหัวนาคำอาชีพหลัก ทำนาอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไปอุตสาหกรรมในครัวเรือน


5854497

ประชากรในหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน 102 ครัวเรือนจำนวนประชากรในหมู่บ้าน 439 คนชาย 216 คนหญิง 223 คนคนพิการ 14 คนคนชรา 59 คน


5854497

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีทำบุญสิบสองเดือน เดือนอ้าย ประเพณีบุญเข้ากรรม เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณลาน เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวกี่ เดือนสี ประเพณีบุญผะเหวด


5854497

เดือนห้า ประเพณีสรงน้ำ(สงกรานต์) เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด ประเพณีบุญเบิกฟ้า เดือนแปด ประเพณีบุญเข้าพรรษา เดือนเก้า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน


1 3 1

เศรษฐกิจของบ้านหัวนาคำ โรงสีในหมู่บ้าน 1 แห่งร้านขายของชำ 3 แห่งร้านเสริมสวย 1 แห่ง


5854497

การศึกษาบ้านหัวนาคำมีโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งคือโรงเรียนบ้านหนองภู เป็นที่ที่เด็กภายในหมู่บ้านมาศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีระดับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หมู่บ้านที่มีบุตรหลานอายุครบเกณฑ์ที่กำหนดก็นำบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองภูเช่นกัน


5854497

สถานที่สำคัญ


5854497

หนองน้ำ วัดบ้านหัวนาคำ


5854497

ผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ 1.มีงบประมาณ SML มาซื้ออุปกรณ์ในการทำ 2.อาจารย์ มาฝึกอบรมการเย็บผ้าให้แก่กลุ่มสตีแม่บ้าน 3.เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมจากการทำนา 4.มีทุนสนับสนุนจาก อ.บ.ต. 10000 บาท


5854497

กลุ่มสตรีเย็บผ้า เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 นางทองใบ สอนทอง ประธานกลุ่ม นางลำไย ภูสีฤทธิ์ รองประธาน นายทองสา ทับสมบัติ เลขา


5854497

ที่ตั้งกลุ่มสตรีเย็บผ้า

ที่ตั้งกลุ่มสตรีเย็บผ้า


5854497

การทำที่นอนปิคนิก อุปกรณ์ 1.จักร 2.ผ้า


5854497

3.ด้าย 4.กรรไกร


5854497

5.ไม้เมตร 6.ไยผ้า


1 2 2 1 56

ขั้นตอนในการทำที่นอนปิคนิก 1.ตัดผ้าความยาว 2 เมตร 2.นำผ้ามาตัดเป็นชิ้นความกว้าง 1.56 เมตร


5854497

3.นำผ้า 2 ชิ้นที่ตัดได้มาเย็บเข้าประกบกัน


5854497

4.เว้นไว้ตรงกลางเพื่อใส่ซิป 30 เซนต์ และเย็บระบายติดรอบ


5854497

5.ใส่ไยที่นอนปิคนิก อันเป็นเสร็จเรีบยร้อย


5854497

ที่นอนปิคนิกที่เสร็จสมบูรณ์


5854497

บรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย


5854497

ประธานกลุ่มนางทองใบ สอนทอง


5854497

หมอสูตรนายบุญมา พันจันทร์ เกิดวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2467 อายุ 87 ปีมีบุตรทั้งหมด 9 คนชาย 3 คนหญิง 6 คนจบการศึกษา ป. 4


5854497

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอ เมืองจังหวัดมหาสารคามผลงาน ทำพิธีกรรม แต่งงาน สู่ขวัญข้าว เป็นผู้นำทางศาสนา เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม


  • Login