Lapsen ni hanke 2009 2011
Download
1 / 13

LAPSEN ÄÄ NI -hanke 2009-2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

LAPSEN ÄÄ NI -hanke 2009-2011. Etel ä -Kymenlaakson perhepalveluverkosto Projektip ää llikk ö Tiina Palviainen p. 040 195 1499 s-posti [email protected] Projektity ö ntekij ä Ninni Taavitsainen p.040 195 1463 s-posti [email protected] Projektity ö ntekij ä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LAPSEN ÄÄ NI -hanke 2009-2011' - zahi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lapsen ni hanke 2009 2011

LAPSEN ÄÄNI-hanke2009-2011

Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto

Projektipäällikkö

Tiina Palviainen p. 040 195 1499

s-posti [email protected]

Projektityöntekijä

Ninni Taavitsainen p.040 195 1463

s-posti [email protected]

Projektityöntekijä

Pia Salo p.040 3565 047

s-posti: [email protected]


KASTE –

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Etelä-Suomen Lapsen ääni

– kehittämisohjelma

LAPSEN ÄÄNIKaakkois-Suomi

Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto


Kaste sosiaali ja terveydenhuollon kansallinen kehitt misohjelma
KASTE - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

KASTE –ohjelman tavoitteena on, että kuntalaisten

 • osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee

 • hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat

 • palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät.


Etel suomen lapsen ni kehitt misohjelma
Etelä-Suomen Lapsen ääni – kehittämisohjelma

 • Suunnittelun lähtökohtana ovat toisaalta Etelä-Suomen tarpeet lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä ja toisaalta Kaste-ohjelman valtakunnalliset tavoitteet.

 • päätavoitteet:

  1) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

  a. Lapsi- ja perhelähtöisen varhaisen vastuunoton ja osallisuuden lisääminen

  b. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä uhkaavien tekijöiden varhaisten

  merkkien tunnistaminen ja interventiot

  2) Laaja-alaisen yhteistyön vahvistaminen sosiaali-, terveys-, sivistys- ja nuorisotoimen,

  muiden palveluntuottajien sekä 3. sektorin välillä palvelujen tuottamistapojen ja

  työskentelymenetelmien kehittämiseksi.

  3) Ammattilaisten osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen.

  4) Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen.

  5) Tutkimuksen ja arviointitiedon tuottaminen hankkeen aihealueista vaikuttavuuden

  todentamiseksi ja päätöksenteon tueksi.


Etel suomen lapsen ni kehitt misohjelma1
Etelä-Suomen Lapsen ääni – kehittämisohjelma

 • toimintalinjat:

  1. ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen rakenteiden, toimintatapojen, työmallien ja osaamisen laaja kehittäminen ja levittäminen peruspalveluissa

  2. kehitetään intensiivisiä, nopeita ja joustavia matalan kynnyksen interventioita lasten ja nuorten koulu lastensuojelu- ja mielenterveyden ongelmiin puuttumiseksi.

 • Kehittämisohjelma perustuu laaja-alaiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön kuntien sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisotoimen sekä oppilaitosten ja järjestöjen kesken. Tavoitteena siis myös rakentaa tällaista toimintaa tukevat yhteistyön rakenteet sekä eri ammattikuntien lapsilähtöisten työmallien ja uudenlaisten työmenetelmien osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen


Lapsen ni kaakkois suomen pilotti
LAPSEN ÄÄNIKaakkois-Suomen pilotti

 • Rajan lapset ja nuoret

 • Etelä-kymenlaakson perhepalveluverkosto

 • Kouvolan perhepalveluverkosto

 • Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto


Etel kymenlaakson perhepalveluverkosto
Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto

 • Perhepalveluverkostoon kuuluvat kaikki työssään lapsiperheitä, lapsia ja nuoria kohtaavat työntekijät ja järjestöjen toimijat (kasvatus-, opetus-, terveys-, sosiaalitoimi)

 • Mukana kehittämistyössä Etelä-Kymenlaakson viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä

 • Projektipäällikkönä toimii Tiina Palviainen puh. 040 195 1499 ja projektityöntekijöinä Ninni Taavitsainen puh. 040 195 1463 ja Pia Salo p. 040 3565 047.


Etel kymenlaakson perhepalveluverkosto etel kymenlaakson perhepalveluverkosto
Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto

 • Kehitystavoite: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

 • Hankkeen tarkoitus: Lasten ja nuorten varhaisen tuen ja osallisuuden toimintamallien kehittäminen peruspalveluissa

 • Hankkeen tuotokset:

  • Selkeät ja joustavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien eri toimijoiden kesken

  • Varhainen puuttuminen ja tuki toteutuu peruspalveluissa

  • Arjen osallisuus – lapsi/ nuori mukana oman arjen suunnittelussa ja toteutuksessa

  • Kunnan päättäjät ymmärtävät varhaisen tukemisen ja osallisuuden merkityksen sekä perhepalveluverkoston aseman


Etel kymenlaakson perhepalveluverkosto kehitt misprosessien ulottuvuudet
Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto: perhepalveluverkostoKehittämisprosessien ulottuvuudet

Moniammatillisen

yhteistyön

kehittäminen

Moniammatillisen

työn johtaminen

Koulutus

ja konsultaatio

Toimialakohtaiset

kehittämisprosessit

Varhaisen

tuen

kehittämis-

prosessi

Ar-

vi-

oin-

ti

Osallisuuden

kehittämis-

prosessi

Yhteiset kehittämisprosessit (seudulliset ja toimialat)


Etel kymenlaakson perhepalveluverkosto1
Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto perhepalveluverkosto

 • Keskeisiä toimenpiteitä:

  • Luoda, vahvistaa sekä kehittää moniammatillisen yhteistyön rakenteita ja käytäntöjä

  • Kehittää ja tukea asiakas- ja lapsilähtöisten toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa varhainen tukeminen sekä lasten ja nuorten osallisuus huomioon ottaen

  • Kehittää moniammatillista esimiestyötä

  • Sitouttaa yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat sekä järjestötoiminta osaksi perhepalveluverkostoa


Ekokulttuurinen n kemys lapsen kasvuun ja kehitykseen
Ekokulttuurinen näkemys perhepalveluverkostolapsen kasvuun ja kehitykseen

 • Lähtökohta: Lapsen lähiympäristö ja päivittäinen toiminta tärkeää: Tuki toteutetaan lapsen omassa, tutussa lähiympäristössä, lasta kiinnostavin välinein, lapsen päivittäisen toiminnan yhteydessä (vrt. lapsilähtöisyys).

 • Edellytys: Koko henkilökunnan vastuunotto; kaikkien lasten lähellä olevien on tunnistettava oma merkityksensä lapsen tukijana

 • Avaimena: Työyhteisön toiminnan arviointi ja kehittäminen (aika, sitoutuminen, halu)

  • oman työn reflektointi (tunnistaa ja nimetä omia arvoja, toimintatapoja ja käsityksiä)

  • dialogi (sanojen, merkitysten ja käsitysten auki luku yhteisen keskustelun kautta = toiminnan sanoittaminen)

  • suunnitelmallinen yhteisön kehittäminen


Etel kymenlaakson perhepalveluverkosto kunta toimialakohtaiset haasteet
Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto/ perhepalveluverkostoKunta- / toimialakohtaiset haasteet

 • Mitä kehittämistarpeita varhaisen tukemisen ja osallisuuden lisäämisen näkökulmasta kunnassanne on?

 • Mitä haasteita moniammatillisessa yhteistyössä on? Onko yhteistyömallit selkeitä?

 • Mitä hankkeita käynnissä, jotka jo osaltaan tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia?

 • Kehittämistyön tarkoituksena on tukea arjentyötä


Lapsen ni ei kuulu jos aikuiset koko ajan puhuu
”Lapsen ääni ei kuulu perhepalveluverkostojos aikuiset koko ajan PuhuU”


ad