Naru uj zm ny asu sp nkov biorytmus
Download
1 / 32

Narušují změny času spánkový biorytmus? - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Narušují změny času spánkový biorytmus?. Tisková konference, 1. října 2008. Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. psychiatr a psychoterapeut PharmDr. Helena Rösslerová společnost Lundbeck MUDr. Tomáš Šebek společnost MeDitorial.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narušují změny času spánkový biorytmus?' - zack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Naru uj zm ny asu sp nkov biorytmus

Narušují změny času spánkový biorytmus?

Tisková konference, 1. října 2008


Dne n mluv

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR

Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.

psychiatr a psychoterapeut

PharmDr. Helena Rösslerová

společnost Lundbeck

MUDr. Tomáš Šebek

společnost MeDitorial

Dnešní mluvčí


Prof rndr helena illnerov drsc fyziologick stav av r

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR

Narušují změny času spánkovýbiorytmus?


Denn rytmy
Denní rytmy

 • v spánku-bdění

 • v tělesné teplotě

 • v hladině hormonů

 • v hladině látek v tělních tekutinách

 • v zapínání a vypínání genů


Charakteristika denn ch rytm
Charakteristika denních rytmů

 • přetrvávají i ve stálé tmě

 • jsou organismu vrozené

 • jsou řízeny hodinami v mozku


Se izov n biologick ch hodin
Seřizování biologických hodin

 • V neperiodickém prostředí hodiny volně běží časem s periodou blížící se, ale nerovnající se 24 hodinám.

 • U člověka je tato perioda zpravidla delší než 24 hodin.

 • Světlo zvečera a v první polovině noci hodiny zpožďuje.

 • Světlo ve druhé polovině noci a zrána způsobuje jejich předběhnutí.


Rytmus sp nku bd n
Rytmus spánku-bdění

 • Rytmus je řízen biologickými hodinami v mozku a homeostatickým mechanismem.

 • V procesu spánku může hrát úlohu i hormon melatonin.


Jaro p echod ze st edoevropsk ho na letn as
Jaro: přechod ze středoevropského na letní čas

 • Biologické hodiny a rytmy jimi řízené se novému času přizpůsobují předběhnutím.

 • Proces předběhnutí trvá více dnů a jeho rychlost je individuální.


Podzim p echod z letn ho na st edoevropsk as
Podzim: přechod z letního na středoevropský čas

 • Biologické hodiny a rytmy jimi řízené se novému času přizpůsobují zpožděním.

 • Proces zpoždění probíhá většinou rychleji než proces předběhnutí.


Asov d lov ka
Časový řád člověka

 • Biologické hodiny jsou i v periferních orgánech.

 • Centrální hodiny v mozku koordinují periferní hodiny.

 • Centrální a periferní hodiny se mohou přizpůsobovat novému času s různou rychlostí.

 • Silný vnitřní časový systém je prevencí proti poruchám spánku, poruchám onkologickým i metabolickým.


Doc mudr j n pra ko pavlov csc psychiatrick klinika fakultn nemocnice olomouc

Doc. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Nespavost, melatonin a sezónní deprese


T mata
Témata

 • Nespavost – problém současné populace

 • Mýty o nespavosti

 • Melatonin jako nová, kvalitativně odlišná léčba

 • Další účinky melatoninu

 • Sezónní afektivní porucha


Insomnie
Insomnie

 • Stav, kdy je spánek vnímán postiženým jako obtížně dosažitelný, přerušovaný, krátký, nedostatečný, málo osvěžující

 • Insomnie není jedinou konzistentní patologii, jedna se spíše o celou skupinu poruch s různým charakterem, délkou trvání a etiologií

 • Trápí přibližně 1/3 populace, 1,5x častější u žen, zvyšuje se s věkem

 • U 10% je problém vážný a vede k nadměrnému stresu a omezení ve fungování v životě

 • 80 % pacientů má problém déle než rok


M ty a skute nost
Mýty a skutečnost

 • Mýtus: Každou noc je nutné spát nejméně 8 hodin

 • Zdravý člověk spí v průměru 6-8 hodin. Lidé se dělí na krátké a dlouhé spáče, což je zřejmě dané a neměnné během života.

 • Mýtus: Spánek má být nepřerušovaný

 • Každý se během noci několikrát probudí a zase usne.

 • Mýtus: Nedostatek spánku může vážně poškodit zdraví

 • Každý se někdy nevyspí, zvláště je-li ve stresu. Když několik nocí spíte hůře, nijak to neohrožuje zdraví. Spánkový dluh lze dospat během následujících nocí.


Znalosti o sp nku
Znalosti o spánku

 • Potřeba spánku se během života mění - kojenec potřebuje nejvíce hodin 18 – 20, senioři nejméně

 • Obtíže s usínáním jsou spojeny spíše s psychikou (obavy, starosti, napětí)‏

 • Mělký spánek a předčasně ranní probouzení s nemožností usnout jsou častěji spojeny s nedostatkem energie, depresí, sebevýčitkami, alkoholem

 • Svěží pocit po probuzení souvisí s fází spánkového cyklu, zastoupením hlubokého spánku, počtem probdělých spánkových cyklů

 • Jeden spánkový cyklus trvá zhruba 1,5 hod. a přirozeně se budíme ponásobcích této doby. Probuzení dřív (budík) či dospávání po probuzení většinou vede k pocitu nevyspaní


Protilehl proces sp nkov regulace
„Protilehlý proces“ spánkové regulace

Homeostatickýtlak na spánek

Spánek

Bdění

Circadianníkolísání

bdělosti

09:00

15:00

21:00

09:00

03:00

Bdění

Spánek

Adaptováno z Moore RY. Current Perspectives in Insomnia, Vol 3, 2004.

http://www.medscape.com/viewprogram/3516_pnt.


Chronic k nespavost
Chronickánespavost

 • Definice se liší:

  • Délka může být od 30 dnů – 6 měsíců

 • Často spojena s poruchami nálad, soustředění, pamětí a s některými chorobami srdce a cév, plic či zažívání

 • Skládá se z jedné či více z následujících obtíží – potíže se zahájením spánku, poruchy udržení spánku, předčasné probouzení

 • Důsledky: absence v práci, nemocnost, nehody a úrazy, poruchy paměti, snížený výkon v práci, deprese. Obecně tedy snížená kvalita života, která dlouhodobě dále klesá.


L ba nespavosti obecn
Léčba nespavosti - obecně

Fungování další den

Počátek spánku

Udržení spánku

 • Čas do usnutí

 • Počet probuzení

 • Délka probuzení

 • Čilost

 • Fungování

 • Vitalita

Délka spánku

 • Celkový čas spánku


Mo nosti l by
Možnosti léčby

Kognitivně behaviorální terapie)‏

Melatonin

Hypnotika

LÉČBA

Čaje, lidové prostředky

Antidepresiva

Atypická antipsychotika

NIH Statement. Sleep. 2005;28:1049-1057.


L ba nespavosti nefarmakologick
Léčba nespavosti - nefarmakologická

Kognitivní aktivace:

 • Zneklidnění vyplývající z nekvalitního spánku

 • ANM týkající se insomnie

 • nerealistická očekávání

 • Špatná spánková hygiena

 • Přehnaně dlouhá doba strávená v posteli

 • Nepravidelná doba uléhání a vstávání

 • Pospávání přes den

 • Aktivity v posteli neslučitelné se spánkem

 • Zvýšené nabuzení

 • aktivace fyziologická

 • (stresová reakce)‏

 • aktivace emocionální úzkost, bezmoc,deprese)‏

INSOMNIE

 • Negativní důsledky insomnie:

 • únava

 • snížená denní výkonnost

 • dopad na sociální fungování

Morin 1993


Léčba

 • Edukace (Dodržujeme dobu k ulehnutí i přes denní únavu; uléhání jen při ospalosti; používání postele jen ke spánku a sexu; při neusnutí do 20 min vstát, věnovat se nenáročné činnosti a jít si lehnout jen při pocitu ospalosti

 • Odstranění vnějších rušivých faktorů (vybavení ložnice, špunty do uší)

 • Spánková hygiena (káva, čaj, kola, kakao, čokoláda max. 4-5 hodiny před usnutím; večer omezit alkohol, nikotin; fyzická aktivita nejdéle 4 hodiny před usnutím; lehká večeře…)‏

 • Kognitivně behaviorální terapie, práce s tělesnými projevy úzkosti (relaxační techniky, tělesné cvičení během dne

 • Spánková restrikce (spánkový tlak) a vedení spánkového kalendáře (výpočet spánkové efektivity a její hodnocení)‏


L ba nespavosti melatonin
Léčba nespavosti - melatonin

 • Pravděpodobně hlavní mediátor cirkadiánní rytmicity

 • Mírný hypnogenní účinek související s úpravou cirkadiánních rytmů, dále vysvětlovaný také navozením poklesu teploty

 • Vliv na imunní systém

 • Pokles ve stáří – častější insomnie

 • Produkce souvisí se světelnou délkou dne, potlačení melatoninu v noci je závislé na intenzitě světla


Melatonin a sez nn afektivn porucha
Melatonin a sezónní afektivní porucha

 • Sezónní afektivní porucha (zimní deprese)‏

  • Začíná u nás koncem října

  • Projevuje se přejídáním (uhlohydráty), přibíráním, pospáváním přes den („hibernace“), únavou, podrážděností

 • Podávání melatoninu s prodlouženým efektem vede ke zlepšení:

  • kvality spánku

  • vitality

  • atypických příznaků (přejídání se, podrážděnost)‏

  • tělesných příznaků (únava, ospalost)‏

  • kvality života
Pharmdr helena r sslerov lundbeck

PharmDr. Helena Rösslerová

Lundbeck

Lundbeck dánská farmaceutická společnost


Lundbeck
Lundbeck

 • Originální výrobce léčiv

 • Dlouholetá tradice

 • Léčba poruch centrální nervové soustavy:

  • Deprese a úzkostné poruchy

  • Demence

  • Schizofrenie


Zaj mav informace
Zajímavé informace

 • Den a noc, střídání ročních období

 • Moderní svět - narušování biorytmů

 • Dopady na kvalitu spánku

 • Psychické důsledky narušení přirozených biorytmů


Lundbeck1
Lundbeck

 • Nová oblast zájmu:

  • Spánek

  • Nespavost

  • Biorytmy


Www dobry spanek cz
www.dobry-spanek.cz

MUDr. Tomáš Šebek

MeDitorial


Unik tnost str nek www dobry spanek cz
Unikátnost stránek www.dobry-spanek.cz

 • Možnost sebediagnostiky pro laickou veřejnost (interaktivní nástroj)‏

 • Seznam léčebných center s uvedeným kontaktem na pracoviště

 • Snář (možnost podělit se o své sny s ostatními), odlehčení problematiky nespavostiad