Källor: SCB och Riksbanken - PowerPoint PPT Presentation

Und1x undinhx och priser p importerade varor utfall och huvudscenario rlig procentuell f r ndring
Download
1 / 13

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UND1X, UNDINHX och priser på importerade varor. Utfall och huvudscenario. Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken. Internationell utveckling. OECD: synkroniserad avmattning, men expansiv politik bidrar till återhämtning

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Källor: SCB och Riksbanken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Und1x undinhx och priser p importerade varor utfall och huvudscenario rlig procentuell f r ndring

UND1X, UNDINHX och priser på importerade varor. Utfall och huvudscenario.Årlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken


Internationell utveckling

Internationell utveckling

 • OECD: synkroniserad avmattning, men expansiv politik bidrar till återhämtning

 • USA: expansiv politik vars genomslag maskeras av obalanser

 • Euro-området: expansiva finansiella förhållanden men mindre utrymme för finanspolitiken

 • Japan: strukturproblem + ankare för inflationsförväntningarnas saknas


R oljeprisprognos brent usd fat

Råoljeprisprognos (Brent)USD/Fat

Källor: IPE och Riksbanken

Anm. Prognos fr.o.m. november 2001.


V xelkurs och importpris

Växelkurs och importpris

 • Starkare krona pga utfall, minskad osäkerhet samt fundamenta

 • TCW 2002: 133,7 (138)

 • TCW 2003: 127 (131)

 • Mer dämpade importpriser 2002

 • Något högre importprisbidrag 2003 pga oljeprisbanan


Terh mtning i sverige

Återhämtning i Sverige

 • Export: internationell återhämtning + teleomstrukturering + motorfordon + kronan

 • Investeringar: låga realräntor + stigande börskurser + acceleratoreffekt

 • Konsumtion: goda disponibelinkomster och förväntad förmögenhetsökning


Bnp tillv xt i sverige sex kvartal f re och efter en konjunkturbotten rlig procentuell f r ndring

BNP-tillväxt i Sverige sex kvartal före och efter en konjunkturbottenÅrlig procentuell förändring

Källa: Riksbanken


Resursutnyttjande

Resursutnyttjande

 • Potentiell BNP: 2-2,5 procent/år

 • Lägre resursutnyttjande hela perioden

 • Lediga resurser ökar i år och stor del av nästa år

 • Resursutnyttjandet ökar under senare delen av prognosperioden och närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande


Inflationsf rv ntningar

Inflationsförväntningar

 • Uppgång för arbetsmarknadens parter medan penningmarknadens aktörer närmare målet

 • Förväntningarna i enkäter i hög grad adaptiva

 • Implicita marknadsförväntningar nära målet

 • Hushållens förväntningar i linje med målet


Balanserad riskbild

Nedåtrisker

Internationell konjunktur

Ogynnsam exportvaru-sammansättning

Högre arbetslöshet

Uppåtrisker

Sämre utväxling tillväxt/inflation

Stigande inflations-förväntningar

Större genomslag för svag krona

Balanserad riskbild


Und1x med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring

UND1X med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken


R2 und1x exklusive vissa varor rlig procentuell f r ndring

R2.UND1X exklusive vissa varorÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken


K llor scb och riksbanken

R9. Produktionsgap från UC-modellen skattade med olika inflationsmått samt produktionsgap framtaget med HP- och PF-metodernaProcent

Källa: Riksbanken


R10 partiell korrelation mellan produktionsgap och inflation koefficient

R10. Partiell korrelation mellan produktionsgap och inflationKoefficient

Källa: Riksbanken


 • Login