Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie t2k
Download
1 / 31

Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K. Krzysztof M. Graczyk Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski. Neutrinowy eksperyment tzw. długiej bazy - drugiej generacji. 12 Countries Canada, France, Germany, Italy , Japan , Korea, Poland, Russia, Spain, Switzerland, UK, USA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K' - zachary-calhoun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie t2k

Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K

Krzysztof M. Graczyk

Instytut Fizyki Teoretycznej

Uniwersytet Wrocławski


Neutrinowy eksperyment tzw d ugiej bazy drugiej generacji
Neutrinowy eksperyment tzw. długiej bazy - drugiej generacji

12 Countries

Canada, France, Germany, Italy, Japan,Korea, Poland, Russia, Spain,Switzerland, UK, USA

60 Institutes, 300 Ph.D. members


Polska grupa w t2k
Polska Grupa w T2K generacji

PL we Współpracy T2K

Instytut Fizyki Jądrowej – Kraków (3)

Instytut Problemów Jądrowych – Warszawa (5)

Politechnika Warszawska (7)

Uniwersytet Śląski (2)

Uniwersytet Warszawski (2)

Uniwersytet Wrocławski (3)

razem 22 osoby


77 lat od hipotezy w pauliego dlaczego bada neutrina

C. Walter, NuInt07 generacji

10-3 eV2

10-5 eV2

77 lat od hipotezy W. Pauliego -Dlaczego badać neutrina?

 • Fizyka poza granicami modelu Standardowego!!!

 • Jakie są masy neutrin?

 • Jaka jest hierarchia mas?

 • Czy symetria CP jest łamana w sektorze leptonowym?

 • Dlaczego macierze mieszania kwarkowa i leptonowa są różne?

lub

odwrotna


Oscylacje neutrin

Atmosferyczne generacji

Słoneczne

Macierz Maki-Nakagawa-Sakata (MNS)

Oscylacje neutrin

Mieszanina trzech stanów masowych z różnymi fazami


Oscylacje neutrin1

Źródło generacji

Detektor

Model zakładający 3 rodziny (Wynik MiniBooNE)  6 parametrów do wyznaczenia

 • Dwie różnicę kwadratów mas

 • Trzy kąty

 • Jedna faza CP (dla neutrin Diraca)

Oscylacje neutrin


Jak wygl daj dotychczasowe parametry oscylacji

KamLand, generacji

oraz neutrina słoneczne

Super-Kamiokande, K2K, MINOS).

CHOOZ

Jak wyglądają dotychczasowe parametry oscylacji

T2K - badamy dwa kąty mieszania

Łamanie CP tylko w pomiarze produktów oscylacji


Cele t2k

O rząd wielkości lepszy pomiar parametrów oscylacji dla generacjinmnt: pomiar deficytu.

20 razy bardziej czuły pomiar oscylacji nmne

O kolejny rząd wielkości pomiar nmnt

Szukanie łamania symetrii CP w sektorze leptonowym

Dokładność pomiarów w T2K

Cele T2K


CHOOZ generacji


T2K generacji

C. Juszczak, J.T. Nowak, J.T. Sobczyk,

Nucl.Phys.Proc.Suppl.159:211-216,2006

Rozpraszanie na swobodnym nukleonie

 • Oddziaływania typu:

 • QE

 • Produkcja pojedynczych

 • pionów SPP

  • Rezonansowe

  • Nierezonansowe

  • Koherentne

 • nieelastyczne

W T2K mamy do czynienia

z mieszanką oddziaływań

QE, RES oraz niewielki wkład DIS

 • Efekty jądrowe wpływają znacząco na

 • kinematykę

 • przekroje czynne

 • liczbę stanów końcowych


Jak b dzie oddzia ywa neutrino w t2k

Nukleon generacji

Foton, bozon Z lub W

p

N

Jak będzie oddziaływać neutrino w T2K

Oddziaływanie ChargedCurrent

Wkład aksjalny!!!

Oddziaływanie Neutral Current

Różne teoretyczne opisy oddziaływania neutrina z jądrem


295 km generacji

ND 280m

W przyszłości

ND 2km

Off-Axis

SK

JHF


J parc facility
J-PARC Facility generacji

500 m

Neutrino to Kamiokande

3 GeV Synchrotron

(25 Hz, 1MW)

50 GeV Synchrotron

(0.75 MW)

Hadron Beam Facility

Materials and Life Science

Experimental Facility

Nuclear Transmutation

Linac

(350m)

J-PARC = Japan Proton Accelerator Research Complex

K. Nishikawa, Korea


From Linac generacji

to 3 GeV

From 3 GeV to

Materials and Life

3 GeV

Extraction Point

Middle of

Linac Tunnel

Neutrino

Tunnel

50 GeV Tunnel

Upstream of

Linac Tunnel

JPARC

Tunnel

Tour


Produkcja neutrin w jhf
Produkcja neutrin w JHF generacji

 • 30 GeV Synchrotron Protonowy

 • Dla 50 GeV: 3.3x1014 ppp

  • Repetition rate: 0.292 Hz

  • Moc: 0.77 MW, 1021 POT (jeden rok) – 130 dni operacyjnych

 • Komora rozpadu pionów: 130 m


Konfiguracja off axis
Konfiguracja Off-Axis generacji

Wybrano OA 2.5o

ND280


Spektrum energetyczne wi zki w sk
Spektrum energetyczne wiązki w SK generacji

Off-axis: OA2

W maksimum spektrum: ne/nm rzędu 0.2 %

nm

ne

Rozpady z Kaonów


Daleki detektor sk
Daleki Detektor: SK generacji

 • 50 000 t wody

 • Wysokość: 42 m

 • Średnica 39 m

 • Detektor wewnętrzny (ID)

  • 33.8m(h), 36.2(d)

  • 11 146 PMT

 • Zewnętrzny detektor (OD)

  • Około 2m od ścian ID

  • 1 885 PMTS: zlicza cząstki wchodzące/wychodzące z ID.

 • Całkowita masa OD i ID 22 500 t.


Oczekiwana liczba zdarzeń neutrin dla 3x10 generacji21 POT dla pomiaru deficytu

nm dla różnych wartości Dm223 z sin22q23=1.0 i sin22q13=0.0, dla 5 lat pracy.Pomiar deficytu n m
Pomiar deficytu generacjinm

 • Idea analogiczna jak w K2K

 • Pomiar profilu energetycznego wiązki nmw ND

 • Rozpraszanie QE

 • Odtworzenie wiązki w SK na podstawie ND

 • Porównanie z mierzoną wiązką w K2K

K2K

M. H. Ahn, Phys.Rev. D74 (2006) 072003

Rekonstrukcja energii na

podstawie zdarzeń QE


Przewidywania dla t2k
Przewidywania dla T2K generacji

Odejmujemy tło


Nd280
ND280 generacji

Pomiar i monitoring

kierunku wiązki

A. Vacheret, NuInt07


Bliski detektor
Bliski Detektor generacji

ND280

 • Pomiar strumienia neutrin w celu ustalenia strumienia w SK

  • Pomiar spektrum energetycznego neutrin

 • Pomiar neutrinowych przekrojów czynnych dla QE CC, non-QE, NC

 • Ocena wkładu ne - badanie pojawiania się ne


TRACKER generacji

ND280

 • Magnes UA1, 0.2 T

 • TPC (Time Projector Chamber): 3 komory do pomiaru mionów z rozpraszania typu CC, rekonstrukcja znaku, rozróżnianie mionów, pionów i elektronów

 • FGD (Fine Grained Detectors): 2 moduły, tarczą na której będą oddziaływać neutrina

 • PI0D: pomiar p0 z oddziaływań typu NC

 • ECAL (Electromagnetic Calorimeter): pomiar g

 • SMRD (Single Muon Range Detector): pomiar mionów – wewnątrz luk w magnesie.


Nd280 pomiar przekroj w czynnych
ND280: Pomiar przekrojów czynnych generacji

 • Produkcja pojedynczych pionów:

  • NC1p, CC1p tło dla pomiaru deficytu nm

  • NC1p0  tło dla pomiaru ne

 • Pomiar przekrojów czynnych?

 • Badanie oddziaływań słabych

  • Badanie struktury nukleonu

 • Przekroje w małym Q2

Wiązka nm 1021 POT w 1-tonowym FGD.


Przekroje czynne dla oddzialywan typu cc

M.O. Wascko, NuInt05 generacji

Przekroje czynne dla oddzialywan typu CC

Niższe niż się wydawało przekroje czynne!

MiniBooNE

Przeszacowane przekroje czynne w małym Q2?


Przekroje czynne dla oddzia ywania typu nc
Przekroje czynne dla oddziaływania typu NC generacji

 • Śladowe dane eksperymentalne

 • Opis oddziaływania typ NC

  • Jakie Form Faktory?

 • Produkcja Pojedynczych Pionów w reakcjach NC

  • Zgodność dla sektora CC nie oznacza zgodności dla sektora NC?


Spp w procesach typu nc
SPP w procesach typu NC generacji

K. M. Graczyk, NuInt07


Kilka s w na koniec
Kilka słów na koniec generacji

 • Eksperyment T2K znacząco przybliży nas do prawdy o własnościach neutrin:

  • parametry oscylacji

  • Przekroje czynne dla oddziaływań neutrin

   • Badanie struktury nukleonu

 • Rok 2009: pierwsze pomiary


Plan generacji

 • Beam line construction started Apr. 2004

 • ND280 pit construction start Jul. 2007

 • UA1 magnet installation Apr. 2008

 • Completion of ND280 building Mar. 2009

 • Neutrino beam line commissioning Apr. 2009

 • ND280 Commissioning Oct. 2009


ad