A szak rt i bizotts gi munka folyamatszab lyoz sa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

A szakért ő i bizottsági munka folyamatszabályozása PowerPoint PPT Presentation


  • 45 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

A szakért ő i bizottsági munka folyamatszabályozása. 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet alapján. 12.§(1) a TSZB. szakmai és operatív működésének koordinációja, a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetése, karbantartása, a vizsgálati protokollok folyamatos ellenőrzése és fejlesztése,

Download Presentation

A szakért ő i bizottsági munka folyamatszabályozása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A szakértői bizottsági munka folyamatszabályozása

15/2013.(II.26.) EMMI rendelet

alapján


12.§(1)

a TSZB. szakmai és operatív működésének koordinációja,

a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetése, karbantartása,

a vizsgálati protokollok folyamatos ellenőrzése és fejlesztése,

speciális diagnosztikai feladatok koordinálása

A MSZB. koordinációs feladatai


A MSZB. diagnosztikai feladatai

12.§(2)

3 évesnél fiatalabb gyermekek vizsgálata

SNI tanulóknál a közösségi szolgálat alóli mentesség

tankötelezettség meghosszabbítása

a TSZB. vizsgálati anyaga alapján:

SNI megállapítása vagy kizárása, a felülvizsgálatok elvégzése


A TSZB. feladatai

11.§(1)

3 évesnél idősebb gyermek teljes körű vizsgálata

BTMN megállapítása vagy kizárása

ennek felülvizsgálata

iskolaérettségi vizsgálatok

11.§(2)

SNI gyanú esetén teljes dokumentáció és a vizsgálat eredményei ( összegzés) ill. egyéb iratok továbbküldése a MSZB-nak.


Egységes vizsgálati kérelem nem SNI esetén (1-es, 4-es sz. mell. nélkül nevelési tanács-adáson belül)

  • Pszichológiai vizsgálatnál (pl. IQ, családi problémák, szorongás stb.)

  • Logopédiai vizsgálatnál ( pl. beszédhiba, nem beszélő 3 éves gyermek)

  • Szűrővizsgálatok (logopédiai, pedagógiai)

  • (a nevelési tanácsadás munkaközössége alakítja ki a kérelmet)


A vizsgálat kezdeményezése

13.§(1)

Lakóhely ill. ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes MSZB-nál és a TSZB-nál.

A szülő beleegyezése minden esetben kell!

Vizsgálat kérelem nyomtatvány és a orvosi adatlap (1-es, 4-es melléklet)


Hiánypótlásra vissza kell küldeni a vizsgálatkérő lapot

nincs 5 éves kori orvosi adatlapja az 1999.09.01. után született gyermeknek

védőnői adatlapot küldtek

nem írta alá a szülő

nincs kitöltve, hogy miért kérik a vizsgálatot

HHH-s gyermek szülője nem nyilatkozott, hogy kéri – e az esélyegyenlőségi szakértő jelenlétét


FONTOS!

Esélyegyenlőségi szakértőt az első vizsgálathoz kérhet a szülő, ha már korábban volt vizsgálva a gyermek,akkor nem kérhet!

Ha nem jön el az első időpontra, a következő vizsgálatra nem kell kérnünk szakértőt!

Oktatási Hivatal 1055 Bp.,Szalay utca 12-14 /Ináncsiné Harmath Marietta/

(+36-1)374-2360


Határidők

14.§(1)

vizsgálati időpont 15 napon belül ki kell jelölni

a vizsgálat előtt legalább 10 nappal meg kell kapja a szülőaz értesítést

30 napon belül le kell vizsgálni a gyermeket

17.§ (5)

a vizsgálat lezárásától számított 21 napon belül kézbesíteni kell a szakértői véleményt

fellebbezés a kézhez vételtől számított 15 napon belül lehetséges


Szülői jogok

14.§(2)

Mindkét szülő jelenléte szükséges, ha valamelyik hiányzik, nyilatkoztatni kell a jelenlévőt, hogy a hiányzót is képviseli.

A vizsgálaton joga van jelen lenni, de nem kötelező! (nem küldhető ki!!)

Szülő nélkül nem vizsgálunk!


Értékelés alóli mentesítés

15.§(1),(2) és Nkt.55.§(1)

Nem kell vizsgálatkérő lap, elég a kérelem, szaktanári jellemzés, amit ha aláír az igazgató, már tekinthető egyetértésnek!

Ha az igazgató nem írja alá, a SZB. vezetője dönt a mentesítésről!


Szakértői vélemény tartalma

3.sz. melléklet szerint (munkaközösség!!)

a tankerületi vizsgálat időpontja

a tankerületben vizsgálók neve, végzettsége

a tankerületi pedagógiai szakszolgálat vezetőjének aláírása


Felülvizsgálatok:

1 év múlva /22.§(2)/ (kontroll)

10 éves korig 2 évente

16 éves korig 3 évente

Szülő kérésére: 6 hónap eltelt az előző vizsgálattól, 6 hónaptól több van a következőig /23.§(1)/

Intézményben felülvizsgálat: időpont előtt 8 nappal értesíteni a szülőt, ha nem kíván részt venni, írásban nyilatkozik /23.§(2)/


Kérés

  • Azoknak a kollégáknak a nevét és végzettségét, akik a bizottság tagjai, kérem megküldeni 2014. 01. 30-ig az alábbi címre: mpiszb@gmail.com


Köszönöm a figyelmet!


  • Login