slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa és jogrendszere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa és jogrendszere - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa és jogrendszere. A közösségi döntéshozatal és jogalkotás. Az EU jogalkotása igen összetett, bonyolult és időigényes folyamat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa és jogrendszere' - yvonne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k z ss gi d nt shozatal s jogalkot s
A közösségi döntéshozatal és jogalkotás

Az EU jogalkotása igen összetett, bonyolult és időigényes folyamat.

„ TANÁCSKÖZPONTÚ MODELL”A Bizottság kezdeményezi a jogalkotást és előterjeszti a javaslatát  a Bizottság javaslatáról a Parlament meghallgatása és bevonása után a Parlamenttel közösen vagy egyedül a Tanács dönt.

A jogalkotás legfőbb alapelve: a szubszidiaritás.

slide3

A Bizottság döntés-előkészítő szerepe

 • kezdeményezi a közösségi jogalkotást
 • (kizárólagos kezdeményezési jog),
 • előkészíti a jogalkotási javaslat szövegét, azt az EP és
 • Tanács elé terjeszti,
 • az EB képviselője a tanácsi és parlamenti üléseken
 • jelen van, így:
 • a módosító javaslatokat megismeri,
 • javaslatát a tanács csak egyhangúan módosíthatja,
 • ha az EB a módosításokkal nem ért egyet, akkor joga

van javaslatát visszavonni,

slide4

A közösségi döntéshozatal és jogalkotás

Az EU döntéshozatali mechanizmusa

döntés

vélemény

TANÁCS

A tagállamok nemzeti érdekei

TANÁCS

Miniszterek Tanácsa

TAGÁLLAMOK

kormányai

EP

(EU + EU állampolgárok érdekei

állásfoglalás

közös

döntés

COREPER

COREPER

Munkacsoportok

Munkacsoportok

Gazdasági és Szociális

Bizottság

vélemény

Nemzeti Parlamentek

kezdeményezés

kezdeményezés

BIZOTTSÁG

A közösség érdekei

Régiók Bizottsága

Regionális és helyi érdekek

slide5

A Parlament hatásköreinek bővülése, a Parlament társjogalkotóvá válása

 • Kezdetekben csupán konzultatív szerepe volt.
 • 1970. szerepet kap a költségvetés elfogadásában
 • 1979. A közvetlen választás = erős legitimáció
 • 1986. Az Egységes Európai Okmány bevezette az :
  • - együttműködési
  • hozzájárulási
  • döntéshozatali eljárást
 • A Maastrichti Szerződéstől kezdve minden szerződés újabb területekre terjesztette ki a Parlament jogkörét a döntéshozatalba
slide6

A közösségi döntéshozatal és jogalkotás

1. KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁS

a legkisebb az EP érdekérvényesítő ereje

2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI ELJÁRÁS

jelentősége mára csökkent

3. HOZZÁJÁRULÁSI ELJÁRÁS

vétójogot jelent az EP számára

4. EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS

az EP a Tanáccsal egyenrangú döntéshozó

a. INFORMÁCIÓS ELJÁRÁS

b. KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS

c. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

Jogalkotási eljárások

Döntéshozatali eljárások

slide7

Konzultációs eljárás

 • (consultation procedure)
 • EEO-ig egyetlen eljárás,
 • jelentősége csökkent, de még mindig fő eljárás,
 • konzultációs eljárás során a Bizottság
 • kezdeményez, és a Tanács fogadja el a döntést,
 • kötelező kikérni a Parlament véleményét,
 • bár ezt a véleményt nem kötelező figyelembe
 • venni.
 • ugyanakkor a Parlament késlekedhet

véleményével, amellyel nyomást gyakorol a többi

döntéshozóra,

slide8

Együttműködési eljárás

(cooperative procedure)

az EEO vezette be, az MSZ erősítette meg,

A Bizottság kezdeményezésére a Tanács

döntéstervezetet fogad el, amelyet

kötelező a EP elé utalni.

Az EP max. három hónap alatt megvitatja a tervezetet, és visszaküldi a Bizottságnak,

majd a Tanácsnak,

Ha az EP véleménye pozitív, a döntés megszületik,

ha negatív, akkor a Tanácsban konszenzus, (egyhangú döntés)

kell az EP véleményének

figyelmen kívül hagyásához.

slide9

Hozzájárulási eljárás

(assent procedure)

Az 1986-os Egységes Európai Okmány

vezette be

a Parlamentvétójoggal rendelkezik

a Miniszterek Tanácsa által hozott

bizonyos fontos döntések tekintetében,

vagyis indok nélkül elutasíthat egy-egy kérdéskört.

Parlament egyetértése szükséges a Tanács döntése előtt

A hozzájárulás erős döntési jogkört biztosít

slide10

Együttdöntési eljárás (codecision)

A Bizottság javaslatát egyszerre terjeszti

a Tanács és a Parlament elé,

amit ezek a testületek párhuzamosan,

de egymástól függetlenül vitatnak meg.

Tanács megküldi a

Parlamentnek a kérdésre vonatkozó

közös álláspontját, amelyre az módosító

javaslatokat tehet.

1. ha a Parlament nem ért egyet a

Tanács álláspontjával, a döntés nem

születik meg az adott témában.

2. ha a Parlament nem fűz hozzá semmit,

a döntés automatikusan megszületik.

slide11

3. ha a Parlament módosító javaslatokat

kíván hozzáfűzni, fel kell állítani egy egyeztető bizottságot,

amelyben egyenlő arányban képviseltetik magukat a

Parlament és a Tanács képviselői.

Ha az egyeztető bizottságban egyetértésre

jutnak a felek, döntés csak akkor születik,

ha a Parlament és a Tanács külön-külön is elfogadja a döntéstervezetet.

Az együttdöntési eljárás során van a

Parlamentnek a legszélesebb jogosítványa, mivel társ-jogalkotó szerepet kap.

slide12

Információs eljárás

Az 1957-es Római Szerződés előírja

néhány esetben, hogy a döntéshozatal során a

Parlamentet informálni kell,

a döntésbe beleszólási joga azonban nincs.

slide13

Költségvetési eljárás

A Parlament a Tanáccsal közösen

megosztott hatáskörrel rendelkezik

az Unió költségvetésének elfogadásában.

Az Európai Bizottság elkészíti a

költségvetés tervezetét, aztán a

Parlament és a Tanács elé terjeszti

megvitatásra. A költségvetési eljárás során a

Parlamentnek lehetősége nyílik a

Közösség költségvetésén módosítani,

vagy elvetheti azt.

Amennyiben a Parlament nem fogadja el

újra kell kezdeni.

A Parlament elnöke írja alá.

slide14

Egyeztetési eljárás

egyik alapszerződés sem említi,

azonban a Tanács kötelezettséget

vállalt, hogy néhány esetben a

Parlamenttel egyeztetve hoz döntést.

Jogalkotás során

felmerülő vitás kérdések rendezése, kompromisszum létrehozása.

Komitológia

„bizottságosdit” jelent,

a Tanács a döntési jogot átruházza a kezdeményezőre,

vagyis a Bizottságra,

ha a döntést gyorsan kell meghozni.

slide16

A KÖZÖSSÉGI ÉS A NEMZETKÖZI JOG

VISZONYA

Nemzeti jog

Jogalanyai: természetes és jogi személyek

Jogforrásai: jogszabályok

Közösségi Jog = egyedi jogrend, amelynek saját

intézményei, jogalkotási eljárásai és jogforrásai

vannak

Jogalanyai: tagállamok, természetes és jogi személyek,

Jogforrásai: Szerződések és saját jogi aktusok

Nemzetközi jog = az államközi viszonyokat szabályozza

Jogalanyai: államok,

Jogforrásai: nemzetközi szerződések

slide17

A közösségi jog forrásai

 • ELSŐDLEGES JOGFORRÁSOK: A SZERZŐDÉSEK
 • Alapító szerződések, azok módosításai és a csatlakozási szerződések
 • 2. Általános, közösségi jogelvek (alapjogok - Karta, jogállami garanciák)
 • MÁSODLAGOS (KODIFIKÁCIÓS) JOGFORRÁSOK: A KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK
 • EGYÉB JOGFORRÁSOK
 • ACQUIS COMMUNAUTAIRE
alap t szerz d sek

1. ELSŐDLEGES JOGFORRÁSOK: SZERZŐDÉSEK

A Szerződések a tagállamok közötti kormányközi

konferenciák eredményeként születnek 

csak konszenzussal,

minden aláíró államnak ratifikálnia kell,

létrehozzák az intézményrendszert és biztosítják a

működést

Alapító szerződések:
 • ESZAK (2002-ben hatályát veszítette) 1951
 • EGK (-> EK) 1957
 • EURATOM 1957
 • + Európai Uniót létrehozó Szerződés (EUSZ) (Maastrichti Szerződés) 1992
slide19
- 1. Csatlakozási Szerződés (1973, DK, UK, IRL)

- 2. Csatlakozási Szerződés (1981, GR)

- 3. Csatlakozási Szerződés (1986, Spo., Po.

- 4. Csatlakozási Szerződés (1995, Finn, Au, Svédo.)

- 5. Csatlakozási Szerződés (2004, 10 új ország)

- 6. Csatlakozási szerződés (2007, Ro. Bulg.)

- EgyesítőSzerződés (1965)

- Egységes Európai Okmány (1986)

- Maastrichti Szerződés (1992)

- Amszterdami szerződés (1997)

- Nizzai Szerződés (2001)

Kiegészítő, módosító és csatlakozási szerződések

slide20

A MÁSODLAGOS JOGFORRÁSOK: A KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

A másodlagos jogforrások a Szerződésben meghatározott célok és feladatok megvalósítását szolgáló jogi eszközök, amelyek a közösségi intézmények jogalkotó tevékenysége nyomán születnek.

fajtái

Nem kötelező

Ajánlások

(recommendation)

Vélemények

(opinion)

kötelező

Rendelet

(regulation)

Irányelv

(directive)

Határozat

(decision)

slide21

Rendelet(regulation)

 • általános hatályú (tagállamokra, EU intézményekre,

term. és jogi személyekre kötelező) közösségi jogi

norma,

 • egészében, minden részletében és minden

tagállamban kötelező (a tagállamok nem tehetnek

módosítást, kiegészítést, nem lehet szelektív alk.)

 • közvetlenül alkalmazandó (nem kíván meg tagállami

jogalkotást)

 • egy adott kérdés pontos és részletes szabályozása,
slide22

Az irányelv(directive)

 • az elérendő célokat illetően kötelezi a tagállamokat,
 • de a cél megvalósításának formáját, az eljárások és
 • eszközök megválasztását és saját jogrendszerbe
 • illesztését átengedi a nemzeti hatóságoknak,
 • az eredmény a kötelező,
 • kompromisszum: a közösségi jog kötelezettsége

és a tagállami szuverenitás között,

 • nem közvetlenül hatályos,
 • a tagállamok kötelesek nemzeti jogalkotás útján

az irányelvnek megfelelő jogszabályt kibocsátani

meghatározott határidőn belül (ált. 1-3 év),

slide23

A nemzeti jogrendbe illesztés metódusát az egyes

 • tagállamok saját maguk döntik el:
 • új jogszabályt hoznak-e,
 • vagy egy meglévőt módosítanak,
 • milyen nemzeti jogforrást alkalmaznak
 • (törvényt? rendeletet?)
 • Az irányelvek általában a rendeletekhez képest

kevésbé részletezettek, céljuk, hogy általános

elveket határozzanak meg egy adott terület

szabályozására.

slide24

A határozat (decision)

 • meghatározott címzettekhez szóló,
 • konkrét ügyekre vonatkozó közösségi jogi aktus,
 • teljes egészében kötelezi címzettjeit,
 • a címzett lehet tagállam, de természetes vagy jogi
 • személy is,
 • a határozatok általában adminisztratív jellegűek,
 • egyéb közösségi jogszabályok végrehajtásával

kapcsolatban alkalmazzák őket (pl. támogatások

engedélyezése a közösségi alapokból,

bírság kiszabása, dömpingellenes intézkedés, stb.)

slide25

ajánlás

címzetteihez egyfajta cselekvési és magatartási

elvárásokat fogalmaz meg,

nem tekinthető teljesen a közösségi jog elemének,

olyan területeken terjedt el ahol még nem érett meg a

helyzet a közösségi szabályozáskötelező érvényű

formáinak alkalmazására

vélemény

álláspontot ad, gyakran valakinek a kérésére,

Hatályát tekintve egyik sem kötelező,

de a nemzeti bíróságok, ha a közösségi joggal

kapcsolatos ügyekben járnak el, ha nem is normaként

kell alkalmazniuk, de figyelembe kell venniük.

Tartalmukat az EU Bíróság is figyelembe szokta venni.

slide26

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

 • az EU teljes joganyaga,
 • acquis, magyarul közösségi (jogi) vívmányok,
 • magában foglalja az elsődleges és másodlagos

joganyagot, minden olyan jogszabályt, alapelvet,

egyezményt, nyilatkozatot, határozatot,

 • véleményt, célkitűzést és gyakorlatot (beleértve
 • az EU Bíróság gyakorlatát), amely a
 • Közösségekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy
 • jogilag kötelező-e vagy sem,
 • az acquis összetevői képezik a csatlakozási

tárgyalások tematikáját is, a csatlakozási

folyamat az acquis átvételéről szól.

ad