smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant ini ekonomik
Download
Skip this Video
Download Presentation
Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant žinių ekonomiką

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant žinių ekonomiką - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant žinių ekonomiką. Inga Petravičiūtė Ūkio ministerija, Žinių visuomenės skyrius. Žinių ekonomikos kūrimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant žinių ekonomiką' - yvon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant ini ekonomik

Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo vystant žinių ekonomiką

Inga Petravičiūtė

Ūkio ministerija, Žinių visuomenės skyrius

ini ekonomikos k rimas
Žinių ekonomikos kūrimas

Kuriant žinių ekonomiką vieną reikšmingiausių rolių vaidina IRT kaip ekonomikos augimą įtakojantis veiksnys, tiesiogiai lemiantis ekonominį šalių konkurencingumą

IRT – tarp svarbiausių sričių, lemsiančių ateities ekonomikos, aplinkos ir visuomenės darnų vystymąsi ir ekonominio konkurencingumo augimą

Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas – vienas svarbiausių konkurencingumo augimo faktorių, sudarantis galimybes pritraukti investicijas

ini ekonomikos k rimas1
Žinių ekonomikos kūrimas

Socialinis gerbūvis – inovatyvių paslaugų kūrimas pasitelkiant IRT pritraukia intelektinį potencialą, kuris taip pat yra esminis ekonominio konkurencingumo augimo faktorius

Aplinkos darnus vystymasis – IRT naudojimas inovatyviam darnios aplinkos vystymui įtakoja urbanistinį augimą, kuris pritraukia žmogiškuosius, žinių, energetikos ir kt. svarbius resursus, garantuojančius ilgalaikį konkurencingumą

Ateities perspektyva – šalys turės demonstruoti ne tik aukštus IRT naudojimo rodiklius, bet ir kokybinius tokio naudojimo rezultatus

ilgalaik s perspektyvos tikslai
Ilgalaikės perspektyvos tikslai

Prioritetinis Lietuvos siekis – informacinėms technologijoms skiriant intelektinį šalies potencialą sukurti žiniomis grįstą ekonomiką

Ateities perspektyva – šalis turės demonstruoti ne tik aukštus IRT naudojimo rodiklius, bet ir kokybinius tokio naudojimo rezultatus

Uždaviniai:

 • Sukurti inovatyvumui plėtoti tinkamą infrastruktūrą ir ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis IRT
 • Sukurti aplinką, palankią investicijoms į naujos kartos elektronines paslaugas
 • Kurti konvergenciją ir atviros žinių visuomenės formavimąsi skatinančią teisinio reglamentavimo aplinką
svv lietuvoje
SVV Lietuvoje

Statistikos departamento duomenimis

 • 2009 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 65 526 veikiančios įmonės. Iš jų 65 131 buvo SVV įmonės, tai sudarė 99,4 procento visų veikiančių įmonių
 • SVV sukuria daugiau nei 50 proc. šalies bendrosios pridėtinės vertės
 • daugeliui verslininkų jų verslas yra vienintelis pragyvenimo šaltinis

Neabejotinai – SVV reikšmė Lietuvos ekonomikoje yra didelė

svv preki ir paslaug pardavimo rinkos 2009 m
SVV prekių ir paslaugų pardavimo rinkos (2009 m.)
 • 41,3% − paslaugas regioninėje rinkoje (veikimo vietoje)
 • 33,3 % − šalyje
 • 16,5 % − ES ribose
 • 8,9 % − už ES ribų
 • daugiausia savo produkciją realizavo vietos regioninėje rinkoje apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą vykdančios įmonės – 72 %
 • daugiausia teikiančių paslaugas Europos Sąjungos (ES) šalyse buvo transporto ir saugojimo - 29,2%, apdirbamosios gamybos - 20,9%
 • už ES ribų savo paslaugas daugiausia teikė transporto ir saugojimo veiklos įmonės − 15,1%
svv prisitaikymas rinkoje
SVV prisitaikymas rinkoje
 • esminis SVV bruožas – gebėjimas prisitaikyti prie rinkos pokyčių
 • nuolat kintant verslo aplinkai, įmonės, norėdamos išsilaikyti ir tęsti veiklą, turi būti lanksčios, dinamiškos ir atviros
 • adekvati reakcija į aplinkos pokyčius, šių pokyčių numatymas gali užtikrinti įmonės gyvavimo tęstinumą.
 • verslo augimo, pelningumo ir tęstinumo pagrindas yra
  • sugebėjimas pateikti rinkai naujus produktus ir paslaugas
  • gamybos ir administravimo sąnaudų mažinimas
  • skverbimasis į naujas rinkas

Inovacinė veikla yra vienas svarbiausių SVV verslo sėkmės veiksnių kuriant žinių ekonomiką

svv dalyvavimas inovacin je veikloje
SVV dalyvavimas inovacinėje veikloje
 • naujų technologijų taikymas
 • naujų gaminių gamyba
 • vadybos, švietimo, dizaino naujovės
 • informacinių technologijų sklaida

verslininkai nebūtinai kuria ar diegia kažką radikaliai nauja, bet ir ieško novatoriškų idėjų kasdieninei įmonės veiklai gerinti

svv dalyvavimas inovacin je veikloje1
SVV dalyvavimas inovacinėje veikloje

34 % SVV įmonių dalyvavo inovacinėje veikloje 2009 m., iš jų:

 • 63,3 % pristatė rinkoje naują prekę ar paslaugą (produkto inovacija)
 • 37 % įdiegė naujus gamybos procesus ar metodus (technologinė inovacija)
 • 43.2 % pritaikė naujus įmonės valdymo organizavimo modelius (organizacinė inovacija)
 • 53,8 % pateikė naują prekių ar paslaugų pardavimo būdą (rinkodaros inovacija)
e verslo pl tra svv mon se
E. verslo plėtra SVV įmonėse

IT diegimo motyvai:

 • turi tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui
 • didina įmonės produktyvumą
 • padeda spręsti administravimo problemas
 • skatina plėsti produktų ar paslaugų įvairovę bei gerinti jų kokybę
 • leidžia įmonėms keisti savo tradicines organizacines struktūras
 • daro verslo procesus operatyvesnius bei susietus su vartotojais

tradicinis verslas tampa e. verslu – IT vis labiau naudojamos verslo operacijoms, įmonės veiklos organizavimui, įmonės vidaus procesų optimizavimui

e verslo pl tra svv mon se1
E. verslo plėtra SVV įmonėse
 • Naudojosi kompiuteriu ir internetu 96,9 % (visos įmonės)
 • turinčių savo interneto svetainę buvo 48,3 % SVV įmonių
 • paslaugas internetu teikė 29,1 % (SVV įmonės)

kad e. verslo sprendimai veiktų sėkmingai, įmonei reikalinga ne tik interneto svetainė, bet ir puiki visų su klientu susijusių grandžių organizacija, apskaita ir logistika.

Visa tai reikalauja nemažų

investicijų, o SVV įmonėms jų dažnai labai trūksta

e verslo svv skatinimas
E. verslo SVV skatinimas

Prisidedant prie Ekonomikos augimo skatinimo veiksmų programos

2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” 1 uždavinio “Padidinti įmonių produktyvumą” įgyvendinimo, vykdoma priemonė “E. verslas LT”

Siekiama skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas, tuo sudaryti sąlygas didinti įmonių darbo našumą ir eksportą

Lėšos skiriamos optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu susijusių verslo operacijų atlikimą, veiklos organizavimo įmonėje procesus tam panaudojant informacines technologijas IT duomenų perdavimo tinklų aplinkoje

e verslo skatinimas
E. verslo skatinimas

Ekonomikos augimo skatinimo veiksmų programos

2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” 1 uždavinys “Padidinti įmonių produktyvumą”

Priemonė “E. verslas LT”, įgyvendinama nuo 2009 m.

1 kvietimas 2009 m.: gauta paraiškų 328, patvirtintas finansavimas – 262, skirta ES finansavimo lėšų – 43 081 947,77

2 kvietimas (2010 m.): pateiktos 237 paraiškos, šiuo metu patvirtintas finansavimas – 100 paraiškų, skirta ES finansavimo lėšų – 9 389 686 Lt

2009-2011 m. virš 350 projektų

Skirta virš 50 mln ES struktūrinės paramos lėšų

Įgyvendinamų projektų bendra vertė – 77 mln Lt

kio ministerijos tikslas ir u daviniai
Ūkio ministerijos tikslas ir uždaviniai

Formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką

 • palankios aplinkos verslui kūrimas
 • investicijų pritraukimas
 • eksporto skatinimas
 • inovacijų aplinkos gerinimas
 • SVV aplinkos gerinimas
 • verslumo lygio didinimas
 • verslo subjektų konkurencingumo augimo

skatinimas

 • inovacijoms palankios aplinkoskūrimas
 • įmonių inovacinės veiklosskatinimas
e verslo svv mon se skatinimas
E. verslo SVV įmonėse skatinimas

2 kvietimai – 2009 m. ir 2010 m.

1 kvietimas: gauta paraiškų 328, patvirtintas finansavimas – 262

skirta ES finansavimo lėšų – 43 081 947,77

šiuo metu įgyvendinami 229 projektai

2 kvietimas – 2010 m. vasarą

pateiktos 237 paraiškos

šiuo metu patvirtintas finansavimas – 100 paraiškų

skirta ES finansavimo lėšų – 9 389 686 Lt

2009-2010 m.

Virš 350 projektų

Skirta virš 50 mln ES struktūrinės paramos lėšų

Įgyvendinamų projektų bendra vertė – 77 mln Lt

e verslo skatinimas svv
E. verslo skatinimas SVV

2009-2010 m.

0,5 proc. visų SVV įmonių gavo paramą e. verslo sprendimams diegti

Kiek metų reikės, kad ją gautų visos veikiančios SVV?

svv moni poreikis e verslo sprendimams diegti
SVV įmonių poreikis e. verslo sprendimams diegti

E.verslas nėra tikslas

Tikslas – didinti įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose

E. verslas – instrumentas šiam tikslui pasiketi

SVV įmonių poreikis diegti e. verslo sprendimus

 • verslo procesų optimizavimas ir integravimas
 • veiklos modernizavimas ir plėtra
 • produktyvumo didinimas
 • darbo našumo didinimas
 • konkurencingumo didinimas
 • eksporto didinimas
 • inovatyvių sprendimų diegimas
e verslo skatinimo kryptys
E. verslo skatinimo kryptys
 • verslo aplinkos, palankios e. verslo plėtrai, kūrimas
 • teisinės aplinkos kūrimas
 • administracinių procedūrų supaprastinimas
 • e. verslo įgūdžių tobulinimas
 • SVV įmonių bendrų tinklų infrastruktūros skatinimas
ad