T.C
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

T.C . İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-İçişleri PROJESİ PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T.C . İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-İçişleri PROJESİ. T.C . İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-İçişleri PROJESİ TANIM – AMAÇ. ‘Tanım ’. e-İçişleri Projesi 2011. Amaç.

Download Presentation

T.C . İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-İçişleri PROJESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

e-İçişleriPROJESİ


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

e-İçişleri PROJESİ

TANIM – AMAÇ


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

‘Tanım’


E i leri projesi 2011

e-İçişleri Projesi 2011

Amaç

 • Tümyazışmalarıelektronikimzaileelektronikortamdayaparakkağıtsızofisuygulamasınısağlamak ve böylece bürokratikengelleriazaltmak,

 • Mükerreryazılımyatırımlarınıönlemek, iş veişlemlerdestandardizasyonusağlamak,

 • Canlıarşivoluşturmak ve böylece evraklara kolayve hızlı erişilmesinisağlamak,

 • BakanlıkMerkezveTaşrateşkilatınınbilişimaltyapısınısürekli,güçlüvegünceltutmak,

 • Webüzerinden sunulanhizmetleri Mobil ortama da taşıyarakmekandan bağımsız hizmet sunmak,

 • Vatandaşodaklıhizmetleriyaygınlaştırılmak,

 • KamuKurumlarının,TaşrateşkilatlarınınValiliküzerindenyaptığıyazışmalarında otobangöreviniüstlenmek, Kamukurumvekuruluşlarıileentegrasyonkurmaktır.

‘Amaç’


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Kapsam

E-İçişleri Projesi, İçişleri Bakanlığının 21 merkez birimi, 81 valilik, 892 kaymakamlık ve 81 İl Özel İdaresine hizmet vermektedir.

e-İçişleri

Genel

Tanıtım


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Projenin Gelişimi

 • İçişleri Bakanlığının 24.05.2004 Tarih ve 93 sayılı genelgesi ile başlatılmıştır.

 • 09.05.2005 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2009 yılında 72 modül, 2010 yılında 52 modül ve 2011 yılında 20 modül olmak üzere toplam 144 modül uygulamaya alınmıştır.

 • 17 Aralık 2009 tarihli Genelge ile 01.01.2010 tarihinden itibaren Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kağıt ortamında yürütülen işler aynı zamanda elektronik ortamda uygulanmaya başlanmıştır.

 • 01.09.2010 tarihinde 21 merkez birimi ve 11 valilikte kağıtsız ofis uygulamasına geçilmiş, e-imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda üretilen evrakların kağıt ortamında postalanmasına son verilmiştir.

e-İçişleri

Genel

Tanıtım


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Projenin Gelişimi

e-İçişleri

Genel

Tanıtım

 • 12.12.2010 tarihi itibariyle merkez birimlerinde, bütün il ve ilçelerde ve özel idarelerde kağıtsız ofis uygulamasına geçilmiştir.

 • Bakanlık taşra teşkilatında elektronik ortamda yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık Büroları Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 08.06.2011 ve 27958 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve elektronik yazışmanın hukuki altyapısı oluşturulmuştur.

 • 01.08.2011 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı tüm bakanlık merkez birimleriyle valilik, kaymakamlık ve il özel idarelerinde iş ve işlemlerin e-içişleri projesi kullanılarak, tüm evrak kayıtlarının elektronik ortamda elektronik imza ile paraflanması ve imzalanması esasa bağlanmıştır.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

e-İçişleri PROJESİ

E-İçişleri Projesi Modül Bilgileri


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Modül Bilgileri

 • e-İçişleri Yazılımı üç grupta toplanır.

 • Tüm birimlerin ve kullanıcıların kullanımına yönelik olarak 23 adet ORTAK modülleri,

 • Merkez Birimlerinin kullanımına yönelik olarak 74 adet MERKEZ BİRİM modülleri,

 • Taşra Birimlerinin kullanımına yönelik olarak 56 adet TAŞRA BİRİM modüllerinden oluşmaktadır.

e-İçişleri

Modül Bilgileri


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

e-İçişleri – EVRAK (DYS)

Bakanlığımızın bütün birimlerinin dokümantasyon akışı ihtiyacını karşılayan bir modüldür. Bu modül ile hem evrak akışında sürat ve tasarruf sağlanmakta hem de Bakanlığımızın canlı doküman arşivi oluşmaktadır.


E i leri projesi 20111

 • Evrak modülü Bakanlığımızın bütün birimlerinin dokümantasyon akışı ihtiyacını karşılayan en önemli ve kapsamlı modülümüzdür. Projenin geliştirilmesiyle evrak kayıt ve akış işlemlerini bilgisayar ortamına geçirerek verimi ve iletişim hızını arttırmak hedeflenmiştir.

 • Yazılım yapılırken yazışma standardı olarak Başbakanlığın 2004 tarihli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan hükümler esas alınmış böylelikle tüm birimlerimizde yapılan yazışmalarda standardizasyon sağlanmıştır.

 • Proje başlangıç tarihi olan 2006 yılından beri sistem arşivinde toplam 45 milyon adet evrak elektronik ortamda kayıt altına alınmıştır.

 • Projede günlük ortalama 42.500 gelen evrak 12.500 giden evrak üretilmektedir

 • Proje sayesinde bu evraklara ait içerik bilgilerine gerekli sorgular yapılarak anında ulaşılması ve zimmet döküm raporlarının kolaylıkla alınabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede arşiv raflarında yüzlerce dosya arasında evrak arama derdi son bulmuştur.

 • Gelen, giden, onay ve görüş evrakı formatında evrak kaydı yapılabilmektedir.

e-İçişleri Projesi 2011

Doküman Yönetim Sistemi

(EVRAK)


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

 • Doküman Yönetim Sistemi

 • (EVRAK)

 • Bir evraka ait detay, ilgi ve ek bilgilerine anında ulaşmayı sağlar.

 • Dış kurum ve birimlere posta yoluyla gönderilen evraklara yapıştırılan pul çeşitlerinin tanımlanmasını ve harcanan pulların hesabının otomatik olarak tutulmasını sağlar, yıl sonunda evrakçıların elle tuttuğu pul maliyeti defterinin kesin hesabını cetvel halinde verir.

 • Daha önce farklı defterlerde tutulan, ayrıca yırtılma, silinme riski bulunan gelen ve giden evrak defterleri sistem üzerinden istenilen tarih aralığıyla döküm halinde alınabilmektedir.

 • Müfettiş incelemelerinde büyük defterlerle uğraşma gereği duymadan sistem üzerinden tüm kayıtlara kolaylıkla ulaşma ve inceleme imkanı sağlanmıştır.

 • Geliştirilen kişisel klasörleme özelliği sayesinde takibi yapılacak evrakların bir arada görüntülenmesini sağlar.

 • e-İçişleri yalnızca kaynak tasarrufu sağlamamakta, bunun dışında zaman tasarrufu da sağlamakta, e-imza kullanılarak elektronik olarak yapıldığı için saatler alan toplu imzalama artık birkaç saniye sürmektedir. Mobil uygulamaların devreye alınmasıyla evrak imzalama süreci mekandan da bağımsız hale gelecektir.

 • Merkez ve taşra birimlerimizin yazışmalarında e-imza kullanma oranı Taşrada %89 Merkez birimleri arasında %96 seviyesindedir.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

 • Doküman Yönetim Sistemi

 • (EVRAK)

 • TAHMİNİ MALİYET ANALİZİ

 • e-İçişleri Projesi Ortak Modülü olan Doküman Yönetim Sistemi 2006-2011 yılları tahmini Maliyet Analizi

 • Ayrıca projenin diğer bakanlıklara bedelsiz olarak verilmesi halinde her kurumlun yaklaşık 20 Milyon TL tasarruf edeceği, bugüne kadar 6 kuruma verildiği, dolayısıyla toplamda 120 Milyon TL tasarruf edileceği ve aynı yazılımı kullanmaları itibariyle kurumlar arası entegrasyon sorunu yaşanmayacağı değerlendirilmektedir.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

 • Doküman Yönetim Sistemi

 • (EVRAK)

e-İçişleri – EVRAK (DYS)

İstatistik


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

e-İçişleri – e-İmza

 • e-İçişleri

 • e-İmza

 • e-İçişleri Projesinde kullanılmak üzere, TÜBİTAK-UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ile 26.11.2009 tarihinde "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini Sözleşmesi" imzalanmıştır.

 • Bu sözleşme uyarınca; Bakanlığımız Merkez Birimleri, 81 İl Valiliği, 892 Kaymakamlık ve 81 İl Özel İdaresi personeli için güvenli e-imza sertifika temini işlemleri başlatılmıştır.

 • Bu kapsamda, 23..2011 tarihi itibariyle e-imza için başvuru sayısı 33.357, üretilen e-imza sayısı ise 29.750’ dir.

 • e-İçişleri Projesinde e-imza kullanımına 01.09.2010 tarihi itibari ile başlanılmış olup; 01.12.2010 tarihi itibariyle Bakanlık Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatının tamamı bu uygulamaya dahil edilmiştir.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

e-İçişleri – e-İmza

 • e-İçişleri

 • e-İmza

 • e-İçişleri Projesi Doküman Yönetim Sisteminde e-İmza uygulaması; 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren tüm Bakanlık Merkez birimleriyle Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel İdarelerinde 2011/35 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde;

  • Birimlere ait iş ve işlemler e-İçişleri Projesi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi,

  • Tüm evrak ve kayıtların elektronik ortamda, e-İçişleri sistemi içerisinde oluşturulacak güvenli elektronik imza ile paraflanması ve imzalanması

  • hususları resmi olarak yürürlüğe konmuştur.


E i leri projesi 20112

e-İçişleri Projesi 2011

Ortak Modüller


E i leri projesi 20113

e-İçişleri Projesi 2011

Ortak Modüller


E i leri projesi 20114

e-İçişleri Projesi 2011

 • MERKEZ BİRİM MODÜLLERİ

 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü

 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı

 • Hukuk Müşavirliği

 • Personel Genel Müdürlüğü

 • İdari Mali İşler Başkanlığı

 • Genel Sekreterlik

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 • Özel Kalem

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 • Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı

 • Dernekler Dairesi Başkanlığı

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Merkez Birim Modülleri


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Taşra Modülleri

(Toplam 56 Adet)

e-İçişleri

Taşra Modülleri

 • Tamamlanan Taşra Modülleri: 47

 • Valilik Kaymakamlık Modülleri- 25 adet

 • İl özel İdareleri Modülleri- 22 adet

 • Tamamlanacak Taşra Modülleri: 9

 • İl Özel İdareleri Modülleri-9 adet


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Taşra Modülleri

e-İçişleri

Taşra Modülleri


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Taşra Modülleri

e-İçişleri

Taşra Modülleri


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

İl Özel İdareleri Kapsamında

“e-Yerel Yönetim”

e-İçişleri

Taşra Modülleri

 • E-İçişleri Projesinde, İl Özel İdarelerine yönelik sadece Analitik Bütçe ve Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamaları vardı.

 • 5018 sayılı Kanuna istinaden tüm Mali yaşam Döngüsü unsurları ile entegre olacak biçimde çalışması gündeme geldiğinde konunun e-Yerel Yönetim olarak ele alınması bir zaruret oldu.

 • Maliye Bakanlığı tarafından 5018 Sayılı Kanun uyarınca geliştirilen SGB net yazılımı incelenmiş olup, yazılımın kendi çalışmalarımıza aktarılamayacağı, bu yazılımın 5 modülünden analiz ve tasarım çalışmalarında istifade edilerek bir tasarruf sağlanabileceği anlaşıldı.

 • Bu çalışmalar neticesinde yerel yönetimler için gerekli modüller tespit edilmiş ve e-Yerel Yönetim Modülleri 08.11.2010 tarihinde geliştirilmeye başlanmıştır.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

İl Özel İdareleri Kapsamında

“e-Yerel Yönetim”

e-İçişleri

Taşra Modülleri

e-Yerel Yönetim ihtiyaçlarına yönelik olarak 5018 sayılı Kanuna istinaden kurulması planlanan Mali yaşam Döngüsü;

gibi ana faaliyet ve ilgili modüllerden oluşmaktadır.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

İl Özel İdareleri Kapsamında

“e-Yerel Yönetim”

e-İçişleri

Taşra Modülleri

 • Projenin ön analizi ve tasarımı safhasında;

 • İl Özel İdareleri

 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 • Belediyeler Birliği

 • İle beraber çalışılmış ve ortak kararlar oluşturulmuştur. Halen yazılım geliştirme safhasında da aynı birimlerle iş birliği devam etmektedir.

 • Proje İl özel İdarelerinde uygulamaya alındıktan sonra belediyelerde de uygulanması için çalışmaların sürdürülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Mobil Uygulamalar

 • MOBİL UYGULAMALAR

 • “e- İçişleri Mobil” uygulamasında şu an için sadece “Evrak” ve “Ajanda Randevu” sayfaları hizmete açılmış olup bu uygulama aracılığıyla ulaşılabilecek sayfalar her geçen gün artırılacaktır. “e- İçişleri Mobil” ile evrak işlemlerinde e-İmza ve mobil imza işlemleri dışında tüm işlemlerin yapılması mümkündür. Mobil imza hizmeti çok yakında sisteme yüklenecek olup, mobil imzası olan kullanıcılar evrakları 5070 sayılı kanuna uygun olarak imzalayabileceklerdir.

 • “e-İçişleri Mobil”, Bakanlık personeli ve özellikle görevleri gereği sürekli hareket halinde olan yöneticiler için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama ile, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşrada görev yapan personelin ve üst düzey yöneticilerin internet bağlantısı olan bir akıllı telefon cihazı ile e-İçişleri uygulamalarına ulaşmaları mümkün hale gelmiştir.

 • “e-İçişleri Mobil” uygulaması, Bakanlık personelinin e-İçişleri Projesi yoluyla vermeleri gerekli hizmetlerine kesintisiz olarak devam etmelerini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilmiş yeni bir uygulama olup, 2011 Haziran ayı başından itibaren kullanıma açılmıştır.

 • Ajanda-randevu modülü ile yöneticilerin sekreterleri tarafından girilen ajanda, randevu, toplantı ve telefonla arayanlar gibi hizmetlere rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Böylelikle yöneticiler ofis dışında olduklarında bile günlük programlarını takip edip gerekli düzenlemeleri yapabileceklerdir.


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

Mobil Uygulamalar

MOBİL UYGULAMA EKRAN GÖRÜNTÜLERİ


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

e-İçişleri PROJESİ

Teknik Mimari Bilgiler


T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

e-İçişleri Projesi Yazılım Mimarisi

 • e-İçişleri Yazılımı üç katmanlı mimaridedir.

  • Uygulama katmanı

  • Servis katmanı

  • Veri katmanı

 • Uygulama katmanında; Windows Server 2008R2 64 bit, IIS (Internet Information Server) 7.5, ASP .NET 4.0 kullanılmaktadır.

 • Servis katmanında; Windows Server 2008R2 64 bit, IIS (Internet Information Server) 7.5, WCF (Windows Communication Foundation) kullanılmaktadır.

 • Veri katmanında; Windows Server 2008R2 64 bit, SQL Server 2008 Enterprise (Clustered) kullanılmaktadır.

 • e-İçişleri

  Teknik Bilgiler


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  e-İçişleri Projesi Yazılım Mimarisi

  e-İçişleri

  Teknik Bilgiler

  • e-İçişleri Projesi geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan modülleri sayısı toplamda 153 adet olup Ocak 2012 itibarı ile 144 modülü tamamlanmış durumdadır.

  • Bu modüller toplam 2500 web sayfası içermektedir.

  • Veritabanı tablo sayısı 3525 civarında olup veritabanındaki veri hacmi 4 Terra Bytedır.

  • Toplam kod satır sayısı 3 milyondur.

  • Sunuculardaki saniyede işlem sayısı 1200 dür.


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  T.C.

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  e-İçişleri PROJESİ

  Vatandaş Odaklı Hizmetler


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  Vatandaş Odaklı Hizmetler

  e-İçişleri

  Vatandaş Odaklı Hizmetler

  Halen Bakanlığımız web sitesinden hizmete sunulan bu konunun

  e-Devlet sayfasından yayınlanması için TÜRKSAT’a resmi başvuru yapılmıştır


  E i leri projesi 20115

  e-İçişleri Projesi 2011

  e-İçişleri Projesi öncelikle kurum içi otomasyonunu sağlamış ve süratle Vatandaş Odaklı

  Hizmetlerde de gereken otomasyonu tesis etmiştir.

  Vatandaş Odaklı Hizmetler


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  Vatandaş Odaklı Hizmetler

  e-İçişleri

  Vatandaş Odaklı Hizmetler

  • Tek Adımda Ofis;

  • E-İçişleri Projesi çerçevesinde Valilik – Kaymakamlık Modülü kapsamında geliştirilen, Tek Adımda Hizmet Bürolarınca yürütülen;

  • 5510 sayılı Kanunla Genel Sağlık Sigortası (Gelir Tespiti),

  • 4341 sayılı Kanunla Muhtaç Asker Ailesi Yardımı,

  • 5434 sayılı Kanunla Muhtaçlık (Dul Yetim Maaşı)

  • ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir uygulamadır.


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  Vatandaş Odaklı Hizmetler

  e-İçişleri

  Vatandaş Odaklı Hizmetler

  • Tek Adımda Ofis Uygulama Süreci

  • İlgili personelin kontrolünde, başvuruyu yapan kişiye ve yakınlarına ait bilgi girişleri ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra onay verilerek başvurunun Valilik Kaymakamlık Modülü içindeki İdare Kurulu karar sayfasına düşmesi sağlanır.

  • İdare kurulunda başvuru görüşülüp karara bağlandıktan sonra da karar sonucunun Tek Adım Hizmet İşlemleri Modülünün Sonuç sayfasına bildirilmesi sistem tarafından sağlanır.

  • Bunun sonucunda, ilk başvuru ile idare kurulundan çıkacak karar arasındaki geçen süre en aza indirgenmiş olur.


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  T.C.

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  e-İçişleri PROJESİ

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon

  • e-İçişleri projesininin e-Devlet kapsamında sağladığı hizmetleri üç farklı seviyede ele almak uygun olacaktır.

  • Projenin İçişleri Bakanlığına sağladığı hizmetler(kurum içi otomasyon)

  • Projenin kurum ve kuruluşlar arası sağladığı hizmetler (kurumlararası otomasyon)

  • Projenin kurum ve kuruluşlar için sağladığı hizmetlere ek olarak Vatandaş Odaklı sağladığı hizmetler

  e-İçişleri

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon

  ÇOK

  DAHA

  YAYGIN

  DAHA

  YAYGIN

  YAYGIN


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon

  E-İçişleri Projesine Dışardan Alınan Servisler

  e-İçişleri

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon


  T c ler bakanli i b lg lem da res ba kanli i e i leri projes

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon

  E-İçişleri Projesinin Dışarı Verdiği Servisler

  e-İçişleri

  Diğer Kurumlarla Entegrasyon


 • Login