RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ - PowerPoint PPT Presentation

R sk y net m ve de erlend rmes
Download
1 / 147

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ. Amaç Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenme Hedefleri Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R sk y net m ve de erlend rmes

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Amaç

Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri

 • Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.

 • Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar.

 • İşyerlerindeki riskleri değerlendirir.


R sk y net m ve de erlend rmes1

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Alt Başlıklar

 • Risk yönetimi ve genel yönetim

 • Tehlike ve risk kavramları

 • Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler

 • Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi


R sk y net m ve de erlend rmes2

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri

 • Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı

 • Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları

 • Risk analizi ve teknikleri

 • Risk değerlendirme uygulamaları

 • İlgili mevzuat


R sk algilama

RİSK ALGILAMA

TEHLİKE

İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

SAĞLIĞIN BOZULMASI

Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum


R sk algilama1

RİSK ALGILAMA

OLAY

Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar.

Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “Hasarsız olay- Ramak kaldı” denilmektedir.


R sk algilama2

RİSK ALGILAMA

KAZA

Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

RİSK

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.


R sk algilama3

RİSK ALGILAMA

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin

etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak

riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek

için kullanılan proses


R sk algilama4

RİSK ALGILAMA

Kabul Edilebilir Risk:

Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.


R sk algilama5

RİSK ALGILAMA

GÜVENLİK

İşin yapılması ve yürütümü sırasında oluşan risk yada risklerin, tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilemez düzeyin dışında kalma yeteneği


R sk algilama6

RİSK ALGILAMA

RİSKLER İNSANLAR TARAFINDAN NASIL ALGILANIR?


R sk algilama7

RİSK ALGILAMA

TEHLİKE VE RİSK ALGILAMASI

Riskin nasıl algılandığını anlamak için; insanların riski nasıl tanımladıklarına bakmak gereklidir.

Risk insanlarca oldukça farklı şekilde tanımlanmaktadır.

 • Risk muhtemel kaybın miktarıdır.

 • Risk bir fonksiyondur ve ihtimal ve kayıp seviyesinin çarpımı olarak ifade edilir.


R sk algilama8

RİSK ALGILAMA

 • Risk belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmının veya tamamının kaybedilme ihtimalidir.

  Üzerinde uzlaşılan manada risk, güvenliğin zıddı bir durumdur ve güvenlikle ters orantılı olarak değişir. (Kumamoto ve Henley 1996)


R sk algilama9

RİSK ALGILAMA

Deneysel Psikoloji alanında yapılan çalışmalarla risk algılanmasını etkileyen

faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır.

Üzerinde durulan konulardan biriside;

 • Riskler kişiler tarafından nasıl algılanır,

 • Riskler toplum tarafından nasıl algılanır,

  konusudur.


R sk algilama10

RİSK ALGILAMA


R sk algilama11

RİSK ALGILAMA

RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

•Korkutuculuk düzeyi

•Anlaşılabilirlik düzeyi

•Etkilenecek kişi sayısı

•Tehlikenin ve riskin ne ölçüde anlaşılabildiği,


R sk algilama12

RİSK ALGILAMA

Riskin ne derece eşit dağıldığı,

•Riski ne derece önleyebileceği, ile

•Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği,


R sk algilama13

RİSK ALGILAMA


R sk algilama14

RİSK ALGILAMA


R sk algilama15

RİSK ALGILAMA


R sk algilama16

RİSK ALGILAMA


R sk y net m nde nsan

RİSK YÖNETİMİNDE İNSAN

Gökdelenlerin ilk yapılmaya başlandığı yıllarda riski kabullenmek

olumlu bir imaj olarak reklamlarda kullanılabiliyordu.


R sk de erlend rme ali malarinda st y net m n rol ned r

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜST YÖNETİMİN ROLÜ NEDİR?

ÜST YÖNETİM;

Kuruluşta İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve Risk Değerlendirme uygulanmasına geçmek için, bu konuda üst yönetim stratejik bir karar almak zorundadır.


R sk de erlend rme ali malarinda st y net m n rol ned r1

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜST YÖNETİMİN ROLÜ NEDİR?

RİSK YÖNETİMİ – YÖNETİCİNİN ROLÜ

Yönetici; yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının neler olduğunu belirlemeli, dikkate alması gerekli hususları değerlendirerek, öncelik sıralaması yapmalı ve

Öncelikler arasında İSG konusuna hangi sırada yer vereceğine karar vermelidir.


R sk de erlend rme ali malarinda st y net m n rol ned r2

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜST YÖNETİMİN ROLÜ NEDİR?


R sk de erlend rme ali malarinda st y net m n rol ned r3

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜST YÖNETİMİN ROLÜ NEDİR?


Kurulu ta y net c n n g revler

KURULUŞTA YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ


R sk anal z ve de erlend rmes

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI?

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MALİYETİ

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen toplam maliyeti buz dağına benzetirsek, asıl maliyetin suyun üstünde kalan kısımda değil suyun altında kalan kısımda olduğunu görürüz.


R sk anal z ve de erlend rmes1

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSKLERİ TAHMİN ETMEK ve KABUL EDİLEMEZ OLANLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YOL


R sk anal z ve de erlend rmes2

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • Tehlikelerin belirlenmesi,

 • Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığıyla, olası sonuçların şiddet derecesinin değerlendirilmesi,


R sk anal z ve de erlend rmes3

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi,

 • Acil önlem gerektiren tolore edilemeyecek risklerle,

 • Orta vadede kabul edilebilir düzeylere indirilebilecek risklerin tanımlanmasının ayırt edilmesidir.


R sk anal z ve de erlend rmes4

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN AMACI

Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur.Risk;

Acil kontrol altına alınması gereken yüksek risk midir?


R sk anal z ve de erlend rmes5

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Yoksa sadece kontrol önlemlerini gözden geçirmem gereken düşük risk midir?


R sk anal z ve de erlend rmes6

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Neden Risk Değerlendirmesi?

 • KANUNİ NEDENLER

 • AHLAKİ NEDENLER

 • EKONOMİK NEDENLER


R sk anal z ve de erlend rmes7

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes8

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

 • İşe başlarken veya daha önce hiç yapılmamışsa,

 • İşte herhangi bir değişiklik halinde,

 • Mevzuat değişikliğinde

 • İş kazası, meslek hastalıkları veya bir olaydan sonra,

 • Düzenli aralıklarla.


R sk anal z ve de erlend rmes9

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERENDİRMESİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR


R sk anal z ve de erlend rmes10

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

BİREY YAKLAŞIMININ YARARLARI

 • Çabuk netice alınmasını sağlar

 • Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller

 • Kişinin kendisini bir takımın parçası olarak hissetmesini sağlar

 • Maliyeti düşüktür.


R sk anal z ve de erlend rmes11

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

BİREY YAKLAŞIMININ DEZAVANTAJLARI

 • Teknik uzmanlık gerektirir.

 • Yönetimin “İSG iş güvenliği departmanının işidir” anlayışının değişmesi gereklidir.

 • Birey yaklaşımının tek boyutlu olması yetersizlik getirebilir.


R sk anal z ve de erlend rmes12

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Katılım sağlanamadığından insanlar tehlikelerin kendi bölümlerinde olmadığını düşünürler.

 • Kişilerin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir.

 • Koruma faaliyetlerinin kişileri etkilemesi değerlendirmeyi etkileyebilir.


R sk anal z ve de erlend rmes13

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

TAKIM YAKLAŞIMININ YARARLARI

 • Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir.

 • Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.

 • Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır

 • Yöneticilerin katılımı, sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar.


R sk anal z ve de erlend rmes14

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

TAKIM YAKLAŞIMININ DEZAVANTAJLARI

 • Takım çalışmalarından netice daha geç alınabilir.

 • Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir

 • Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur.


R sk anal z ve de erlend rmes15

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes16

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

GÖZDEN KAÇAN TEHLİKE TİPLERİ

I. UZMAN OLMAYANLARCA FARK EDİLEMEYENLER

 Araştırma ve gözlem gerekir

* Her yere bakılmalıdır

* Ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman soruları sorulmalıdır


R sk anal z ve de erlend rmes17

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

II. SÜREKLİ OLMAYANLAR

* Tehlikeli davranışlar, kaba şakalar

III. ÖN BELİRTİ GÖSTERMEYENLER

* Diğer olaylar neticesinde ortaya çıkanlar


R sk anal z ve de erlend rmes18

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes19

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ BEŞ temel adımdan oluşur


R sk anal z ve de erlend rmes20

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

1. ADIM TEHLİKELERİN TESPİT EDİLMESİ

 • İşyerindeki bütün tehlikeler listelenmelidir.

 • Kaza ve zarar potansiyeli olan her şey araştırılmalıdır

 • Neyin nasıl araştırılacağına karar verilmelidir.

 • İnceleme çalışmaları için bir ekip oluşturulmalı ve

 • aşağıdaki ön hazırlıklar yapılmalıdır;


R sk anal z ve de erlend rmes21

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes22

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • a-Geçmiş kayıtları inceleyerek

 • b-Mevcut durumu inceleyerek

 • c-Mevzuat ve literatürü inceleyerek

 • Toplam = İşyeri Tehlikeleri


R sk anal z ve de erlend rmes23

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

A. GEÇMİŞ KAYITLARIN İNCELENMESİ

 • Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi

 • İş kazası ve hadise (olay) raporlarının incelenmesi,

 • İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,

 • Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi,

 • Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler,


R sk anal z ve de erlend rmes24

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Kayıtların İncelenmesinden ne tür bilgiler elde edilebilir?

 • 1. İSG Organizasyonu ile ilgili bilgiler,

 • 2. İşyeri kaza geçmişi ile ilgili bilgiler,

 • 3. İşyeri fiziksel etken seviyesi ile ilgili bilgiler,

 • 4. İş ekipmanlarının geçmişi ile ilgili bilgiler,

 • 5. Gerekli diğer bilgiler,


R sk anal z ve de erlend rmes25

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • B.MEVCUT DURUMUN İNCELENMESİ

 • Kimyevi, fiziki ve biyolojik etkenlerin listesi

 • İş ekipmanlarının incelenmesi,

 • Çalışma çevresinin incelenmesi,

 • Ergonomik şartların incelenmesi 


R sk anal z ve de erlend rmes26

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • İş aktivitelerinin gözden geçirilmesi

 • İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi

 • Organizasyonun incelenmesi


R sk anal z ve de erlend rmes27

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Mevcudun İncelenmesinden ne tür bilgiler elde edilebilir?

 • İşyeri bina ve eklentileri ile ilgili bilgiler,

 • İş Ekipmanları ile ilgili bilgiler,

 • Kimyasal ajanlarla ilgili bilgiler,


R sk anal z ve de erlend rmes28

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Biyolojik ajanlar ilgili bilgiler,

 • Fiziksel etkenler ile ilgili bilgiler,

 • İşyeri organizasyonu ile ilgili bilgiler,

 • Yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgiler,

 • Gerekli diğer bilgiler,


R sk anal z ve de erlend rmes29

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

C. MEVZUATIN İNCELENMESİ

 • İSG mevzuatının incelenmesi,

 • İlgili diğer mevzuatların incelenmesi,

 • Standartların incelenmesi, (Harmonize diğer)


R sk anal z ve de erlend rmes30

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • AB Direktiflerinin incelenmesi,

 • İLO normlarının incelenmesi,

 • Literatür taraması,

 • İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi,

 • Uzman yorumlarından yararlanılması


R sk anal z ve de erlend rmes31

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

TEHLİKELERİN GRUPLANDIRILMASI

1. Mevzuat bazlı gruplama,

2. Proses bazlı gruplama,

3. Yerleşim bazlı gruplama,

4. Organizasyon bazlı gruplama,

5. Bilimsel bazlı gruplama,

6. Karma bazlı gruplama,


R sk anal z ve de erlend rmes32

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

1.MEVZUAT ESASLI RİSK GRUPLANDIRMA

 • İSG Yönetmeliği (Genel)

 • İşyeri Bina Eklentileri Yönetmeliği,

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında SG Yönt.

 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SG Yön.


R sk anal z ve de erlend rmes33

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Yönt.

 • Gürültü Yönetmeliği,

 • Titreşim Yönetmeliği,

 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,


R sk anal z ve de erlend rmes34

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Ekranlı Araçlar Yönetmeliği,

 • Kanserojen Mutajen Maddelerle Çalışmalar SG Yönetmeliği,

 • Biyolojik Maddelerle Çalışmalar SG Yönetmeliği,

 • Maden İşleri Yönetmeliği,

 • Yapı İşyerlerinde Çalışmalar SG Yönetmeliği,


R sk anal z ve de erlend rmes35

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

2. PROSES BAZLI GRUPLAMA

 • İşyerinde bir yönetim sistemi

 • Kalite, TS ISO 9000

 • Çevre TS ISO 14000

 • İSG TS OHSAS 18000

 • kurulmuş ve Proseslerin belirlenmiş olması halinde bu yaklaşım uygulanabilir.


R sk anal z ve de erlend rmes36

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

3.YERLEŞİM ESASLI GRUPLAMA


R sk anal z ve de erlend rmes37

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes38

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

5. BİLİMSEL ESASLI YAKLAŞIM


R sk anal z ve de erlend rmes39

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes40

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

2. ADIM:

RİSKLERİN BELİRLENMESİ ve DERECELENDİRİLMESİ

Risk = O x Ş O:Olabilirlik Ş: Şiddet


R sk anal z ve de erlend rmes41

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes42

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Aşağıdaki faktörler bir kaza ya da olayın meydana gelme ihtimalini etkileyebilir;

 • Riske maruz kalan kişiler,

 • Riske maruz kalmanın tipi, sıklığı ve süresi,

 • Riske maruz kalma ile tesirleri arasındaki ilişki,


R sk anal z ve de erlend rmes43

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • İnsan faktörleri,

 • Güvenlik fonksiyonlarının güvenilirliği,

 • Güvenlik tedbirlerinin işlemez hale getirilme veya yanıltılma imkânları,

 • Güvenlik tedbirlerinin idame ettirilebilme kabiliyeti


R sk anal z ve de erlend rmes44

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ

Muhtemel bir olay sonrası beklenen zararın derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılabilir.


R sk anal z ve de erlend rmes45

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes46

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ

Muhtemel bir olayın meydana gelme olasılığının derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılabilir.


R sk anal z ve de erlend rmes47

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes48

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes49

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


R sk anal z ve de erlend rmes50

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

3. ADIM

KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VERİLMESİ

Bu adımda risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.


R sk anal z ve de erlend rmes51

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Temel kural:

TEHLİKENİN ORTADAN KALDIRILMASIDIR

Bu mümkün değilse aşağıdaki yöntemleri kullanarak RİSKE MARUZİYET EN AZA İNDİRİLMELİDİR.

(KABUL EDİLEBİLİR DÜZEY)


R sk anal z ve de erlend rmes52

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni

1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması,

(Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak)

2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame)


R sk anal z ve de erlend rmes53

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

3-Mühendislik önlemlerini uygulamak;

 • Otomasyon,

 • Tecrit,(ayırma)

 • Uzaklaştırma,

 • Havalandırma,


R sk anal z ve de erlend rmes54

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.

 • -Alınan bu önlemlere rağmen riski kabul edilebilir düzeylere düşüremiyorsak;

  3. Adım Son Çare


R sk anal z ve de erlend rmes55

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

4-İdari önlemler/İşaretler/uyarılar

 • Çalışma süreleri,

 • İşyeri düzeni,

 • Eğitim ve Öğretim,

 • Planlı bakım-onarım


R sk anal z ve de erlend rmes56

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Mental riskler, monotonluk, iletişim

 • Denetim-Disiplin,

  5-Kişisel koruyucu donanımlar;

 • Temin-Kullandırma


R sk anal z ve de erlend rmes57

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

4. ADIM

KONTROL TEDBİRLERİNİN TAMAMLANMASI

Bu adımda seçilen kontrol tedbirleri işyerinde uygulanarak tamamlanır

Kontrol tedbirlerinin tamamlanması şu hususları içerir;

 • Çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi

 • İletişim

 • Eğitim ve öğretimin sağlanması

 • Denetim

 • Bakım


R sk anal z ve de erlend rmes58

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

5. ADIMİZLE VE TEKRAR ET

Son adım tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilerek gözden geçirilmesidir

Bu adımda en azından şu sorular cevaplandırılmalıdır.

 • Seçilen kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlanmış mı?

 • Seçilen kontrol tedbirleri yerinde tedbirler mi?


R sk anal z ve de erlend rmes59

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Bu kontrol tedbirleri uygulanmış mı?

 • Bu kontrol tedbirleri doğru bir şekilde uygulanmış mı?

 • Seçilen yöntem çalışıyor mu?

 • Yapılan değişiklikler amaçlarınıza uygun sonuçlanmış mı?

 • Değerlendirilen risklere maruziyet ortadan kaldırılmış veya

  yeterince azaltılmış mı?


Tehl ke ve r sk

TEHLİKE ve RİSK

TEHLİKE - TORNA TEZGÂHI


Tehl ke ve r sk1

TEHLİKE ve RİSK

TEDBİR NE OLMALI?


Tehl ke ve r sk2

TEHLİKE ve RİSK

TEHLİKE- YÜKSEKTE ÇALIŞMA


Tehl ke ve r sk3

TEHLİKE ve RİSK

TEDBİR NE OLMALI?


Tehl ke ve r sk4

TEHLİKE ve RİSK

SU VE ELEKTRİK BİRLİKTE ÖLDÜRÜCÜDÜR


Tehl ke ve r sk5

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk6

TEHLİKE ve RİSK

Bir Tehlike Kaynağına göre (Elek. Kablosu)


Tehl ke ve r sk7

TEHLİKE ve RİSK

FORKLİFT İLE MALZEME TAŞIMA İŞİNE ÖZEL TEHLİKELER - 1

 • Gece çalışmaları için çevre aydınlatması yoktur.

 • Bakımcı ustanın eğitim belgesi yoktur.

 • Forklift ile çalışanlar aynı yolu kullanmaktadır.

 • İşyeri zemininde çukurluklar oluşmuştur.


Tehl ke ve r sk8

TEHLİKE ve RİSK

5. Yükleme ve boşaltma yerlerinde işaretçi yoktur.

6. İşyerinde güvenlik işaretleri yoktur.

7. Aşırı ve yanlış yükleme yapılmaktadır.

8. İşyerinde iş ve İSG organizasyonu sıkıntıları yaşanmaktadır.


Tehl ke ve r sk9

TEHLİKE ve RİSK

9. İki operatörden birinin ehliyeti(sertifikası) yoktur.

10. İş Makineleri üzerinde insan taşınmaktadır.

11. Forkliftler süratli kullanılmaktadır.

12. Forkliftlerin, işe başlamadan önce lastik havası, frenler, farlar gibi kontrolleri yapılmamaktadır.


Tehl ke ve r sk10

TEHLİKE ve RİSK

RİSK DERECELENDİRİLMESİ


Tehl ke ve r sk11

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk12

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk13

TEHLİKE ve RİSK

RİSK DEĞERLENDİRME METOTLARI

150’den fazla Risk Değerlendirme Metodunun varlığından söz edilmektedir.

Risk Değerlendirme Metotları;

-Nitel Risk Değerlendirme Metotları,

-Nicel Risk Değerlendirme Metotları,

-Karma Risk Değerlendirme Metotları

olarak sınıflandırılabilir.


Tehl ke ve r sk14

TEHLİKE ve RİSK

 • Matris

 • Kontrol Listeleri (Check- List)

 • Fine - Kinney

 • Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA)

 • Hata Ağacı Analizi (FTA)

 • Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi (HAZOP)

 • Kaza Sonuç Analizi (ETA)


Tehl ke ve r sk15

TEHLİKE ve RİSK

1-MATRİS METODU:

Kullanımı kolay ve uygulaması en yayın metotlardan birisidir. Bu metot diğer birçok metodun temelini teşkil eder. Karma bir RD metodudur.

Risk skoru R=İ x Delde edilir.

İ = İhtimal D = Sonucun derecesi


Tehl ke ve r sk16

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk17

TEHLİKE ve RİSK

2-Kontrol Listeleri-Çeklist Metodu(Birincil Risk Analizi )Bir tesisin veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını veya kusursuz işleyip işlemediğini saptar. İki adımda gerçekleştirilir.


Tehl ke ve r sk18

TEHLİKE ve RİSK

 • Check listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri saptanır.

 • Bir önlemler kataloğu ile, yapılması gereken düzeltmeler önerilir.

 • En verimli sonuçlar, uzun deneyimlere dayalı veya deneyimli uzmanlar tarafından hazırlanmış listelerden alınır. (örnek: Uçaklarda pilotların kullandığı check listler gibi)


Tehl ke ve r sk19

TEHLİKE ve RİSK

ÇEK-LİST İLE RİSK ANALİZİ ÖRNEĞİ


Tehl ke ve r sk20

TEHLİKE ve RİSK

2-FİNE- KİNNEY METODU

Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur.

İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar.

Risk Değeri= İ x F x D olarak hesaplanır.

İ= İhtimal, (0,2-10 arası bir değer)

F=Frekans, (0,5-10 arası bir değer)

D=Sonuçların Derecesi


Tehl ke ve r sk21

TEHLİKE ve RİSK

Tablo 1-İhtimal Skalası

İhtimal: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali


Tehl ke ve r sk22

TEHLİKE ve RİSK

Tablo: 2 Frekans (Maruziyet) Skalası

Frekans: Tehlikeye maruz kalma sıklığı


Tehl ke ve r sk23

TEHLİKE ve RİSK

Tablo: 3 Etki/Zarar-Sonuç Skalası

Derece: Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti


Tehl ke ve r sk24

TEHLİKE ve RİSK

Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem


Tehl ke ve r sk25

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk26

TEHLİKE ve RİSK

3-OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ

(FAİLURE MODE AND EFFECTS ANALYSİS- FMEA)

En yaygın kullanılan metodlardan biridir.

Herhangi bir sistemin tamamı veya bölümleri ele alınıp, bunlardaki kısımlar, aletler, kompenentlerde ortaya çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hemde bütün sistemin nasıl etkilenebileceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir.


Tehl ke ve r sk27

TEHLİKE ve RİSK

FMEA ÇEŞİTLERİ

1) Sistem FMEA

2) Tasarım FMEA

3) Proses FMEA

4) Servis FMEA


Tehl ke ve r sk28

TEHLİKE ve RİSK

Sistem FMEA

AMACI; Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan sistem fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemektir.

HEDEFİ; Sistemin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.


Tehl ke ve r sk29

TEHLİKE ve RİSK

Servis FMEA

AMACI; Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesidir.

HEDEFİ; Organizasyonun kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.


Tehl ke ve r sk30

TEHLİKE ve RİSK

Proses FMEA

AMACI; Üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmektir.

HEDEFİ; Prosesin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.


Tehl ke ve r sk31

TEHLİKE ve RİSK

FMEA METODUNUN UNSURLARI

FMEA’nın üç temel unsuru vardır.

a.İhtimal: İ Hatanın zaman içinde gerçekleşme sıklığını gösteren değer, (1-10 arası)

b.Şiddet: Ş Hatanın gerçekleşmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer, (1-10 arası)


Tehl ke ve r sk32

TEHLİKE ve RİSK

c.Tespit edilebilirlik: T Hatanın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tesbit edilebilme derecesini gösteren değer, (1-10 arası)


Tehl ke ve r sk33

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk34

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk35

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk36

TEHLİKE ve RİSK

Risk Öncelik Değeri (RÖD)

R.Ö.D.= İ x D x T

0-1000 arasında bir değer alabilir.

Risk Öncelik Değeri (RÖD)


Tehl ke ve r sk37

TEHLİKE ve RİSK

ÖRNEK FMEA


Tehl ke ve r sk38

TEHLİKE ve RİSK

4-HATA AĞACI ANALİZİ

(FAULT TREE ANALYSIS - FTA)

1962 Yılında Bell Telefon Laboratuarları’nda Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.

Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir.

Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz edilir.


Tehl ke ve r sk39

TEHLİKE ve RİSK

5-TEHLİKE VE ÇALIŞABİLİRLİK ANALİZİ

(HAZARD AND OPERABILITY STUDIES- HAZOP)

 • Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.

 • Multi disipliner bir tim tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır.


Tehl ke ve r sk40

TEHLİKE ve RİSK

 • Belirli kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır.

 • Çalışmaya katılanlara, belirli yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur.


Tehl ke ve r sk41

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk42

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk43

TEHLİKE ve RİSK

HAZOP AKIM ŞEMASI


Tehl ke ve r sk44

TEHLİKE ve RİSK

HAZOP METODOLOJİSİ


Tehl ke ve r sk45

TEHLİKE ve RİSK

ÖRNEK HAZOP


Tehl ke ve r sk46

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk47

TEHLİKE ve RİSK

Kimyasal A, kimyasal B reaksiyona girerek kimyasal C’yi üretmektedir.

Reaksiyon; ekzotermik reaksiyondur ve bundan dolayı reaktörün sıcaklığı ile kullanılan soğutma suyunun sıcaklığının kontrol edilmesi gerekmektedir.


Tehl ke ve r sk48

TEHLİKE ve RİSK

A + B C + HKimyasal A ve B'nin eklenme oranı tepkime yolunu etkilemektedir. Tepkime yolu değişmekte ve D kimyasalı oluşmaktadır, D kimyasalı yanıcı normal şartlar altında patlayıcıdır.


Tehl ke ve r sk49

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk50

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk51

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk52

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk53

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk54

TEHLİKE ve RİSK

6-OLAY AĞACI ANALIZI (EVENT TREE ANALYSIS - ETA)


Tehl ke ve r sk55

TEHLİKE ve RİSK

 • Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeşitli senaryolar analiz edilir.

 • İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır.

 • Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir.


Tehl ke ve r sk56

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk57

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk58

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk59

TEHLİKE ve RİSK


Tehl ke ve r sk60

TEHLİKE ve RİSK


 • Login