narz dzia przydatne w procesie uznawania wykszta cenia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia. Tomasz Saryusz-Wolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka Promotor Procesu Bolońskiego [email protected] Uznawanie Wykształcenia. Do jakiego celu potrzebujemy uznać wykształcenie? Uznanie kwalifikacji zawodowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia' - yuri-lancaster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
narz dzia przydatne w procesie uznawania wykszta cenia

Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia

Tomasz Saryusz-Wolski

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Politechnika Łódzka

Promotor Procesu Bolońskiego

[email protected]

uznawanie wykszta cenia
Uznawanie Wykształcenia
 • Do jakiego celu potrzebujemy uznać wykształcenie?
  • Uznanie kwalifikacji zawodowych
  • Do celów dalszego kształcenia
   • Rozpoczęcie nowego cyklu kształcenia
   • Kontynuacja cyklu kształcenia
 • Formalne uznanie wykształcenia
 • Poznanie rzeczywistych kwalifikacji, kompetencji kandydata do dalszego kształcenia lub pracy zawodowej

Tomasz Saryusz-Wolski

dyplom uko czenia studi w
Dyplom Ukończenia Studiów
 • Konieczność analizy
  • podstaw prawnych równoważności wykształcenia, charakteru dyplomu
  • „rodzaju” szkoły wydającej dyplom
  • rodzaju ukończonych studiów

Daje możliwość formalnego uznania wykształcenia

Tomasz Saryusz-Wolski

suplement do dyplomu
Suplement do Dyplomu
 • Model zgodny z koncepcją Komisji Europejskiej, UNESCO, Rady Europy
 • Część składowa EUROPASS
 • W Polsce stanowi cześć B dyplomu
 • Jest podstawowym dokumentem pozwalającym na ocenę kwalifikacji , kompetencji absolwenta szkoły wyższej.
 • Przydatny do celów uznania kompetencji zawodowych dla pracy zawodowej i możliwości dalszego kształcenia
 • Pozwala na nie tylko formalną ale również merytoryczną ocenę wykształcenia

Tomasz Saryusz-Wolski

suplement do dyplomu cd
Suplement do Dyplomu cd.
 • Suplement do Dyplomu pozwala na lepszą ocenę rzeczywistej wartości Dyplomu
 • Jeśli nie został wydany Suplement to powinniśmy innymi drogami poszukiwać informacji w nim zawartych

Tomasz Saryusz-Wolski

jakie informacje mo na wyczyta z suplementu do dyplomu
Jakie informacje można wyczytać z Suplementu do Dyplomu ?
 • Dane dotyczące szkoły wyższej na tle krajowego systemu edukacji
  • Zakres, poziomy kształcenia, uprawnienia
  • Warunki przyjęcia na studia
 • Dane dotyczące uzyskanego dyplomu
  • Nazwa dyplomu, tytułu – w języku oryginalnym, jego poziom można odczytać porównując z danymi dotyczącymi krajowego systemu edukacji
  • Uprawnienia jakie daje uzyskany dyplom

Tomasz Saryusz-Wolski

jakie informacje mo na wyczyta z suplementu do dyplomu cd
Jakie informacje można wyczytać z Suplementu do Dyplomu ? cd.
 • Program studiów – spis przedmiotów, modułów zaliczonych w czasie studiów
  • Nazwa przedmiotu
  • Kod identyfikujący jednoznacznie przedmiot
  • Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi
  • Uzyskana ocena zaliczeniowa, końcowa – na tle systemu oceniania
 • Źródła bardziej szczegółowych informacji

Tomasz Saryusz-Wolski

ects jako narz dzie wspomagaj ce uznawanie wykszta cenia
ECTS jako narzędzie wspomagające uznawanie wykształcenia
 • Wykaz zaliczeń
 • Katalog Przedmiotów
 • Punkty ECTS

Tomasz Saryusz-Wolski

wykaz zalicze wyci g z indeksu
Wykaz Zaliczeń(wyciąg z indeksu ?)
 • Zastępuje Suplement do Dyplomu w przypadku gdy student nie ukończył pełnego cyklu studiów
 • Zawiera część informacji zawartych w SD
  • Spis przedmiotów zaliczonych w toku studiów
   • Nazwa przedmiotu
   • Kod identyfikujący jednoznacznie przedmiot
   • Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi
   • Uzyskana ocena zaliczeniowa, końcowa – na tle systemu oceniania
   • Ocena w skali ocen ECTS
 • Brak jest danych dotyczących uczelni i programu studiów (do jakiego dyplomu prowadzi)

Tomasz Saryusz-Wolski

katalog przedmiot w
Katalog Przedmiotów
 • Jest podstawowym dokumentem opisującym studia w danej uczelni i zawiera szereg informacji zawartych w SD a brakujących w Wykazie Zaliczeń
 • Zawiera
  • Informacje o uczelni
  • Informacje o programie studiów
  • Opis poszczególnych przedmiotów – identyfikowanych za pomocą kodu
 • Powinien być corocznie uaktualniany i archiwizowany

Tomasz Saryusz-Wolski

katalog przedmiot w opis przedmiotu
Katalog Przedmiotów Opis Przedmiotu
 • Zawiera następujące dane:
  • Poziom przedmiotu, rok studiów, semestr
  • Wymagania wstępne
  • Treści merytoryczne
  • Zalecana literatura
  • Zakładane efekty kształcenia –learning outcomes
  • Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi

Tomasz Saryusz-Wolski

punkty ects
Punkty ECTS
 • Liczba punktów ECTS pozwala na ocenę „pracochłonności” uzyskanego wykształcenia
  • 1 punkt ECTS = 25 do 30 godzin pracy
  • Rok akademicki to około 1500 do 1800 godzin pracy i 60 punktów
  • Studia I cyklu – 180 do 210 punktów
  • Studia II cyklu – 90 do 120 punktów
 • Podstawową miarą używaną do budowy i oceny programów studiów są punkty ECTS a nie liczba godzin nauczania.

Tomasz Saryusz-Wolski

europass
Europass

Jest zestawem dokumentów używanym do opisu kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

 • Został zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej
 • Dotyczy nie tylko absolwentów szkół wyższych
 • Opisuje również kwalifikacje zdobyte poza kształceniem formalnym
 • Każdy z dokumentów może funkcjonować oddzielnie

Tomasz Saryusz-Wolski

dokumenty europass
Dokumenty EUROPASS
 • Europass CV – standardowy formularz CV
 • Europass – Paszport Językowy
  • Przedstawia kompetencje językowe
  • Jest wypełniany samodzielnie
 • Europass - Suplement do Dyplomu – wydawany przez szkoły wyższe
 • Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego – otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej – wg wzoru MEN
 • Europass – Mobilność – opisuje doświadczenia zdobyte za granicą – wydaje Krajowe Centrum Europass

Europass dotyczy głównie dokumentowania kwalifikacji osób nie posiadających wykształcenia wyższego – ale nie tylko

Tomasz Saryusz-Wolski

podsumowanie
Podsumowanie
 • Przedstawione dokumenty pozwalają na:
  • Formalne uznanie wykształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
   • Dyplom ukończenia studiów
 • Są pomocne przy
  • Ocenie kwalifikacji kandydata do pracy zawodowej
   • Suplement do Dyplomu
   • Europass
  • Kwalifikowaniu kandydata do dalszego kształcenia
   • Suplement do Dyplomu
   • Wykaz zaliczeń

Tomasz Saryusz-Wolski

ad