SPOLOČNOSŤ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

SPOLOČNOSŤ pre predškolskú výchovu PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPOLOČNOSŤ pre predškolskú výchovu. SPOLOČNOSŤ pre predškolskú výchovu. k 31.12.2013 2611 aktívnych členiek 45 regiónov. REGIÓNY. Banská Bystrica Bardejov Bratislava Brezno Bytča Čadca Dolný Kubín Dubnica nad Váhom Galanta Gelnica Handlová Kežmarok

Download Presentation

SPOLOČNOSŤ pre predškolskú výchovu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

SPOLOČNOSŤ

pre predškolskú výchovu


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

SPOLOČNOSŤ pre predškolskú výchovu

k31.12.2013

2611 aktívnych členiek

45 regiónov


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

REGIÓNY

 • Banská Bystrica

 • Bardejov

 • Bratislava

 • Brezno

 • Bytča

 • Čadca

 • Dolný Kubín

 • Dubnica nad Váhom

 • Galanta

 • Gelnica

 • Handlová

 • Kežmarok

 • Kysucké Nové Mesto

 • Liptovský Mikuláš

 • Lučenec

 • Martin

 • Námestovo

 • Nové Mesto nad Váhom

 • Partizánske

 • Piešťany

 • Poltár

 • Poprad

 • Považská Bystrica

 • Prievidza

 • Púchov

 • Rimavská Sobota

 • Rožňava

 • Ružomberok

 • Senec

 • Sereď

 • Srbsko-Báčsky Petrovec

 • Šaľa

 • Spišská Nová Ves

 • Strážske

 • Trnava

 • Trenčín

 • Tvrdošín

 • Veľký Krtíš

 • Vranov nad Topľou

 • Zákamenné

 • Zvolen

 • Žiar nad Hronom

 • Žilina

 • Prešov

 • Košice


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

SPOLUPRÁCA

 • Dolné Rakúsko

 • Maďarsko

 • Česká republika

 • Poľsko

 • ŠTUDIJNÝ POBYT

 • s ProSolutions s.r.o.

  • Holandsko


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

Predseda SPOLOČNOSTI aktívne pôsobí v komisiách

 • Celoslovenská sekcia pre predprimárnevzdelávanie - tajomníčka

 • Odborná komisia pre skupinu odborov 75 Pedagogické vedy a 76 Učiteľstvo


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

SPOLOČNOSŤ

 • Celoslovenskú odbornú konferenciu Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl s medzinárodnou účasťou Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku a19. Snem Spoločnosti, Košice


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

Predseda SPOLOČNOSTI

 • Celoslovenskej odbornej konferencie Inovácie vzdelávacieho obsahu pre materské školy, Horný Smokovec

 • Vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 20.výročia vzniku SV OMEP Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien, Košice

 • Odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Kvalitné vzdelávanie–vízia moderného učiteľa , Štúrovo


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

SPOLOČNOSŤ

predsedníčka regiónu Bratislava

sa zúčastnila

 • Pracovného zasadnutia sekcie školstva, mládeže a športu Rady ZMOS

 • Pracovného zasadnutia MŠVVaŠ SR k pripomienkovaniu návrhu nového zákona o financovaní školstva a školských zariadení

 • Pracovného zasadnutia MŠVVaŠ SR k diskusii problematiky učebných osnov v školských vzdelávacích programoch


Pracovn stretnutie region lnych predsedn ok

Pracovné stretnutie regionálnych predsedníčok

 • Štátny vzdelávací program pre materské školyprof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

 • Pripomienkovanie


Zlat krajina

ZLATÁ KRAJINA

 • Celoslovenská prehliadka tvorivosti detí materských škôl - Veľké Úľany,

    3. ročník

 • Hlavný organizátor, región Galanta


Spolo nos pre pred kolsk v chovu

SPOLOČNOSŤ pre predškolskú výchovu

www.spv-zv.sk

IČO: 006 26627

Sídlo: Materská škola

Ul. Hrnčiarska2

960 01 ZVOLEN  

mobil: 0918 528 203


 • Login