“At være til stede i orkanens øje ” - PowerPoint PPT Presentation

At v re til stede i orkanens je
Download
1 / 13

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“At være til stede i orkanens øje ”. En fænomenologisk kvalitativ interview- undersøgelse af forældres oplevede erfaringer i rummet på neonatalafdelingen. Malene Beck – Cand.Cur Malene .beck@gmail.com /Tlf. 29712283. Hvorfor ?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“At være til stede i orkanens øje ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


At v re til stede i orkanens je

“At væretil stede i orkanensøje”

En fænomenologiskkvalitativ interview-undersøgelse af forældresoplevedeerfaringerirummet på neonatalafdelingen.

Malene Beck – Cand.CurMalene.beck@gmail.com /Tlf. 29712283


Hvorfor

Hvorfor?

 • Store ressourcer på medinddragelse af forældreiplejen, men hvad er deresoplevelse af at væretilstede på neonatalafd.?

 • Litteraturenviser, at forældre udvikler stresssygdomme på neonatalafdelingen. Haroplevelsen af rummet her en betydning?


Hvad vidste jeg

Hvadvidste jeg?

 • Familiecentreret pleje (Weis 2006)

 • Ombygning af neonatalafdelingen (Beck et al. 2009)

 • Helende arkitektur (Frandsen 2011)


Hvad ville jeg unders ge

Hvadville jeg undersøge?

Hvordanopleverforældredetlevede rum, når de er indlagt på en neonatalafdeling med deres for tidligt fødte børn?


Hvad er rum

Hvad er rum?

 • Rummetforståes som fysisk, OG som eksistentieltfænomen

 • Rum opleves ikke kun som arkitektoniskevægge, men oplevesogså med dimensioner af tid, egenkrop, og relationer


Hvad gjorde jeg

Hvadgjorde jeg?

Interviews:

 • 4 forældre

 • 3 forskelligeteams

 • Forskelligdiagniose

 • Indlæggelsestid over 14 dage

Forskerspørgsmål:

 • Hvordan oplever forældrene det fysiske intensive rum?

 • Hvilke oplevelser har forældrene af kropslig karakter?

 • Hvordan oplever forældrene tiden som subjektivt begreb?

 • Hvordan oplever forældrene relationen mellem andre forældre, pårørende og sygeplejersker?


Tema 1 at v re til stede i et rum der ejes af apparater

Tema1: At være til stede I et rum, der ejes af apparater

”Sengen ville jeg ikke kunne undvære i og med at jeg benytter sengen til, når hun skal ud til os… Man er lidt tættere på hinanden end hvis vi sad på stole. Netop også når vores barn skal ud”

”Det er skærmen der redder mig fra ikke at gå helt i panik… på et tidspunkt, var der en der tog den, jeg følte virkelig, at nu havde jeg mistet den sidste rest af privatliv” 


Tema 2 at opleve sig fastl st i et rum hvor hensyn danner rammen for eksistens

Tema 2: At opleve sig fastlåst I et rum, hvor hensyndannerrammen for eksistens

 • “Vi har kunne tage hende med rundt en del, så vi har ikke været så låst…De bedste øjeblikke, har været der hvor vi har kunne tage ham med rundt”

 • ”Den dag jeg tog beslutningen om at nu skulle jeg hjem, der fik hun så ekstuberet sig selv. Men jeg tog skridtet… men den der rastløshed indeni, var svær at håndterer. Jeg VILLE bare tilbage”


Tema 3 gr nser for normalitet ndrer sig over tid

Tema 3: Grænser for normalitetændrer sig over tid

”Fx lige i starten hvor de måske ryger ned på 70 stykker (saturering), kan man godt blive nervøs… Fordi man ikke er vant til det, på det tidspunkt. Nu har man jo prøvet det, der var værre og kan jo godt gå ind og prøve at stimulerer lidt, så de begynder at trække vejret lidt bedre”

”I og med vi har været her så længe begynder jeg at havde styr på, ”hvem er hvor”. Hvorfor er de der ikke”.. og.. ”ups, der var lige præsten, åh nej, det fordi der er en der ikke klarer den”


Tema 4 at v re til stede i orkanens je

Tema 4: At være til stede i orkanensøje

 • ”Altså lige nu er der kommet meget mere ro på, fordi vi er skiftet. Vi er væk fra kommandocentralen derude, kontorlandskabet og kan lukke døren lidt bedre…Det giver meget mere støj, når man ligger i orkanens øje. Der var mange der gik forbi på gangene og forældre og besøgene til andre stuer…”

 • ”Det kan være rigtig hårdt … jeg havde en periode hvor jeg var helt fyldt af historier”


Konklusion

Konklusion

 • Tilknytningsker på trods

 • Oplevelsen af rummeter betinget af fysiske, eksistentielle og relationelleforhold

 • Kontekstenpå neonatalafd. harsærlig betydning, fordi identitet her skabes

 • Rummets negative betydning, kanpotentielt set trædei baggrunden og tilknytningen ml. barn/forældre mere i forgrunden


Hvor efterlader unders gelsen mig

Hvor efterladerundersøgelsenmig?

 • Implikationer for praksis:

 • Etablering af fast seng og/eller faste stofskærme vil være tiltag, der kan imødekomme de vilkår, forældrene oplever de skal slås med, når tilknytning til deres barn skal ske på trods

 • Nye spørgsmål:

 • Sygeplejerskernes tone i rummet kan styrke forældres oplevelse af selvstændighed og evne til at handle. Nye spørgsmål omkring hvorledes relationerne i rummet, påvirker den menneskelig væren i rummet?


Referencer

Referencer

Als H, FAU - Lawhon G, Lawhon G, FAU - Brown E, Brown E, FAU - Gibes R, et al. (1986) Individualizedbehavioral and environmental care for the verylowbirthweightpreterm infant at highrisk for bronchopulmonarydysplasia: neonatal intensive care unit and developmentaloutcome. - Pediatrics.1986 Dec;78(6):1123-32.

Wallin L. (2001) Omvårdnad av det nyfödda barnet. Lund: Studentlitteratur.

VigodSN, Villegas L, Dennis CL, Ross LE. (2010) Prevalenceand risk factors for postpartum depression among women with preterm and low-birth-weight infants: a systematic review. BJOG 04;117(5):540-550.

BrealeySD, Hewitt C, Green JM, Morrell J, Gilbody S. (2010). Screening for postnatal depression -- is it acceptable to women and healthcare professionals? A systematic review and meta-synthesis. J REPROD INFANT PSYCHOl11;28(4):328-344.

Weis J.(2006). Familiecentreret pleje i en højintensiv neonatalafdeling: udvikling af en metode til at styrke samarbejdet mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle. Århus: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Beck SA, Weis J, Greisen G, Andersen M, Zoffmann V. (2009). Roomfor family-centered care -- a qualitativeevaluation of a Neonatal Intensive Care Unit remodeling project. Journal Neonatal Nursing S06;15(3):88-99.

Frandsen AK. (2011). Helende arkitektur. 1. [i.e. ny] udgave ed. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Van Manen M.(1997) Researchinglivedexperience: human science for an action sensitive pedagogy. 2. ed. ed. London, Ont.: Althouse Press;.


 • Login