pathways to inclusion befogad shoz vezet utak
Download
Skip this Video
Download Presentation
„ Pathways to Inclusion ” „Befogadáshoz vezető utak”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

„ Pathways to Inclusion ” „Befogadáshoz vezető utak” - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

This project has been funded with support from the Lifelong learning programme of the European Commission. . „ Pathways to Inclusion ” „Befogadáshoz vezető utak”. Tatabánya, 2011.február 15. Általános információk. Comenius Hálózat Proje k t időszak: 36 hónap 2009 .10.0 –2012 .09-30

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „ Pathways to Inclusion ” „Befogadáshoz vezető utak”' - yuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ltal nos inform ci k
Általános információk
 • Comenius Hálózat
 • Projektidőszak: 36 hónap

2009.10.0 –2012.09-30

 • Rövidítés:p2i
sz vets g az leten t tart tanul s rt
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
 • Civil szervezetek szövetsége
 • 90-es évek – jóléti szolgálat helyi alapítványok
 • 2006
 • foglalkoztathatóság javítása és az aktív állampolgárság, valamint a társadalmi befogadás erősítése az egész életen át tartó tanulás gyakorlati eszközeivel tagszervezeteink helyi célcsoportjaiban
mit mi rt
Mit & Miért?
 • Mit?

inkluzív oktatás témájában európai hálózat és tudásközpont kialakítása.

 • Miért?
 • Az inkluzív és magas minőségű oktatás elérése kulcsfontosságú a társadalom számára mely egyenlő esélyeket garantál mindenki számára
 • Még mindig sok a bizonytalanság az inkluzív oktatással kapcsolatban a többségi és a speciális iskolák körében.
slide6

Mindez annak az EU által is ratifikált ENSZ-egyezmény 24. cikkelye megvalósítását célzó stratégia része, amely egyben elősegíti a Lisszaboni Stratégia és az EU egész életen át tartó tanulás stratégiájának megfelelő végrehajtását is.

tev kenys gek ttekint s
Tevékenységek áttekintés
 • Kutatás és fejlesztés
 • Tudásközpont és hálózatépítés
  • Döntéshozók , gyakorló pedagógusok, érintettek képviselői
 • Információk terjesztése és tapasztalatcsere
  • Konferenciák
  • Képzési program
  • Weboldal, hírlevél, Facebook
v rhat eredm nyek
Várható eredmények
 • inkluzív oktatás iránt elkötelezettek fenntartható hálózata
 • Rendszeresen frissülő webalapú tudásbázis mely tartalmazza :
  • Szakpolitika, tanárképzés és iskolák jelenlegi helyzetét bemutató információkat
  • Kulcsszereplők és szakemberek adatbázisa
  • Példák, gyakorlatok, új technológiák
  • Önértékelési eszköz iskolák számára
 • „új” tagállamok kulcsszereplőinek hálózata az inkluzív oktatás terjesztése érdekében
eddigi tev kenys gek eredm nyek konferencia
Eddigi tevékenységek, eredmények- konferencia
 • „15 éves Salamancai nyilatkozat”

2009. november 12–13. – Dublin

 • konferencia az inkluzív oktatás javításának újabb lehetőségeit tárta fel.
 • megállapodás született a Dublini Kiáltványról és az Akciótervről

„ManifestoonInclusive Education”

eddigi tev kenys gek kutat s
Eddigi tevékenységek- Kutatás
 • Siegeni Egyetem koordinálja
 • a partnerországok aktuális politikai hozzáállásáról és szakpolitikájáról, azonosítja az inkluzív oktatás ügyét érintő jelenlegi jogi keretek között felmerülő nehézségeket és kihívásokat,
kutat s
Kutatás
 • az iskolai helyzetet elemző tanulmányt, az illető ország szakpolitikája és a politikai hozzáállás tükrében,
 • egy elemzést, mely azonosítja a különböző érintett felek és a szakemberek problémáit, igényeit és megfontolásait,
tev kenys gek szemin riumok
Tevékenységek- Szemináriumok
 • Minden partnerországban
 • Projekt bemutatása
 • Visszajelzések gyűjtése
 • Jó gyakorlatok azonosítása
eredm nyek k pz si program
Eredmények-Képzési program
 • „Building a schoolforall”
 • Comenius BE-2011-179-002
 • Nemzetközi oktatói csapat
 • Egyéni tanulási célok- munkaterv a saját intézményére vonatkozóan
 • 2011. október 3-10, Lisszabon
 • 2012. április 23-28, Prága
tud sk zpont
Tudásközpont
 • egymástól tanulás és együttműködés felülete
 • áthidalja a kutatási eredmények és az iskolai valóság közötti szakadékot
 • egybegyűjt a tanulságos és sikeres megoldásokat, gyakorlatokat, példákat
konferencia
Konferencia
 • 2012. szeptember, Magyarország
 • Projektzárása
 • Konferenciasorozat folytatása
 • Lehetőség a bemutatkozásra,
kutat s1
Kutatás
 • A projektbe bekapcsolódott országok helyzete és fejlődése
 • Jogszabályi háttér (A),
 • Gyakorlati megvalósulás (B)
 • Fejlődés, előrehaladás 2003-tól(C)
 • ENSZ-egyezmény 24. cikkelye a kiinduló alap
el zetes eredm nyek k vetkeztet sek
Előzetes eredmények, következtetések
 • Növekvő tudatosság
 • inkluzív oktatáshoz való jogok a forrásokhoz való jogok nélkül
 • Besorolás és diagnosztikai eljárások fontossága
 • Útvonal-függő fejlesztések
 • Növekvő inkluzióés növekvő szegregáció (‘progress by addition’)
el zetes eredm nyek k vetkeztet sek1
Előzetes eredmények, következtetések
 • Eszközakadályok a befogadó oktatás ellen
 • Mérésieljárások fejlesztése
 • Szülők bevonása a döntéshozásba
 • Oktatási modellek és koncepciók
el zetes eredm nyek k vetkeztet sek2
Előzetes eredmények, következtetések
 • Adaptív és kommunikatív technológiák elérhetősége a befogadó oktatásban
 • Tanárképzés (hatékony) inkluzív orientáció nélkül
 • Inkluzív oktatás folyamatának nyomonkövetése
 • Fejlődő inkluzív oktatás
mi rt fontos a helyi szint
Miért fontos a helyi szint?

Még a lehető legjobb törvények sem szükségszerűen változtatják meg a helyzetet az egyes helyi szinteken.

Ezért minden szervezet számára létfontosságú, hogy:

 • párbeszédet indítson el minden érdekelt féllel, hogy a befogadó oktatás kialakításáról közös víziót és stratégiát alakítsanak ki;
 • elősegítse a pozitív hozzáállást a befogadó oktatás minden szintjén;
 • személy- és családközpontú megközelítéssel dolgozzon minden tanuló esetében, és gondoskodjon a gyermeket körülvevő támogató háló fejlesztéséről is;
 • zökkenőmentes átmenetet biztosítson
helyi szint kutat s
Helyi szintű kutatás
 • Közép-Dunántúli Régió
 • Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
 • Éltes Mátyás EGYMI
 • 63 intézmény
inkluzi felt telei fejlesztend ter letek
Inkluzió feltételei- fejlesztendő területek

Legtöbb visszajelzés:

 • Viselkedés zavarok
 • Tanulási nehézségekkel küzdők
 • Beszédfogyatékosság
 • Testi fogyatékosság

Kevesebb visszajelzés:

 • Hallássérült
 • Látássérült
 • Értelmi fogyatékosság
inkluzi felt telei fejlesztend ter letek1
Inkluzió feltételei- fejlesztendő területek
 • Iskolai pszichológusok hiánya
 • Akadálymentes környezet és speciális eszközök
 • Logopédusok leterheltsége
 • Fejlesztő szoba
 • Humánerőforrás fejlesztése
 • Fejlesztésre fordított óraszámok növelése
inkluzi felt telei fizikai kialak t s
Inkluzió feltételei- fizikai kialakítás

Csupán 9 válaszadó tartja megfelelőnek

Fejlesztendő területek:

 • Akadálymentesítés
 • Eszközfejlesztés
 • „Helyszűke „
inkluzi felt telei alkalmazottak helyzete
Inkluzió feltételei- alkalmazottak helyzete

Csupán 9 válaszadó tartja megfelelőnek és 4 válaszadó munkatársai elkötelezettek

Fejlesztendő területek:

 • Kapacitások bővítése
 • Képzés szükségessége
 • Nem tudnak azonosulni az inklúzióval
 • Magukra maradnak a kollégák
inkluzi felt telei szervezeti h tt r
Inkluzió feltételei- szervezeti háttér

Válaszadók fele megfelelőnek tartja

Fejlesztendő területek:

 • Csoportlétszámok
 • Pedagógiai asszisztensek
 • Kéttanáros modell
 • Utazószolgálat kiváltása
k vetkeztet sek
Következtetések
 • Jogszabályi megfelelőség
 • Elvi azonosulás és gyakorlati megvalósulás ambivalenciája - bizonytalanság
 • Pénzügyi, infrastrukturális és szervezeti háttér további fejlesztésének szükségessége
 • Együttműködés problémái - Szakmai kapcsolatok fejlesztésének szükségessége
rdekl dik
Érdeklődik?

Szeretne folyamatos tájékoztatást kapni a projektről?

 • Kapcsolattartó:

Orosz Beáta, [email protected]

k sz nj k a figyelmet

Köszönjük a figyelmet!

www.pathwaystoinclusion.eu

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért

www.alll.hu

ad