Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban
Download
1 / 28

A képzőprogramok lebonyolításának a megszervezése - PowerPoint PPT Presentation


  • 56 Views
  • Uploaded on

Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban finanszírozásának támogatására c. projekt D emokratikus értékeket támogató képz ő programok tapasztalata. A képzőprogramok lebonyolításának a megszervezése. SZTE JGYPK Szakképzési Központ, 2009. február 10-23.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A képzőprogramok lebonyolításának a megszervezése' - yuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban finanszírozásának támogatására c. projekt

Demokratikus értékeket támogató képzőprogramok tapasztalata


A k pz programok lebonyol t s nak a megszervez se
A képzőprogramok lebonyolításának szakiskolákbana megszervezése

SZTE JGYPK Szakképzési Központ,

2009. február 10-23.

Hat térségi integrált szakképzési központ kiválasztása:

1. Savaria TISZK - Szombathely

2. Kecskeméti TISZK Kht. - Kecskemét

3. Egri TISZK Kht. - Eger

4. Belvárosi TISZK – Budapest

5. Pannon TISZK – Pécs

6. 1000 Mester Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft. - Szeged

Képzésben résztvevő szakképző iskolák tantestületeinek kiválasztása, kapcsolattartás a tantestületekkel


SZTE JGYPK Szakképzési Központ, szakiskolákban

2009. február 10-23.

„Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” című képzőprogram elektronikus tananyagának elkészítése, fejlesztése

„Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram elektronikus tananyagának elkészítése, fejlesztése

Attitűd vizsgálat, e-learning képzések visszajelző vizsgálat mérőeszközök elkészítése


SZTE JGYPK Szakképzési Központ, szakiskolákban

OFI E-learning Portál

2009. február 23-március 13.

A „Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” című képzőprogram teljes körű lebonyolítása a képzők körében

Az elektronikus portál tesztelése a képzők körében

Elektronikus tanulási-attitűd vizsgálat a képzők körében


SZTE JGYPK Szakképzési Központ, szakiskolákban

OFI E-learning Portál

2009. február 23-március 8.

„Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram teljes körű lebonyolítása felsőfokú szakképzési hallgatókkörében

Az elektronikus portál tesztelése a hallgatók körében

Elektronikus tanulási-attitűd vizsgálata hallgatók körében


6 TISZK, szakiskolákban

OFI E-learning Portál

2009. február 23-március 13.

„Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” című képzőprogram teljes körű lebonyolítása pedagógusokkörében

2009. március 9-21.

„Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram teljes körű lebonyolítása a szakképzésben résztvevő tanulók körében

Az elektronikus portál tesztelése a pedagógusok, a tanulók körében

Elektronikus tanulási-attitűd vizsgálat


SZTE JGYPK Szakképzési Központ, szakiskolákban

2009. március 21-31.

Képzések tesztelése, eredmények feldolgozása, javaslattétel megfogalmazása a fejlesztő programok módosítására

Fejlesztő program módosítása a tesztelés eredményeinek tükrében

Tanulmány készítése a képzések tapasztalatairól, eredményeiről és javaslattétel a program kiterjesztésére széles körben.


E tananyagok kialak t sa
E-tananyagok kialakítása szakiskolákban

Kialakított e-képzőprogramok:

„Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” képzők képzése,

30 óra, e-teszt

„Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” szakiskolák vezetői

és tantestületei számára, 30 óra, e-teszt

„Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram szakképző

iskolákban tanuló diákok számára, 10 óra, e-teszt

„Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram szakképző

iskolákban tanuló diákok számára, 20 óra, e-teszt

„Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram szakképző

iskolákban tanuló diákok számára, 30 óra, e-teszt

Visszajelző lap:

Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás aszakiskolákban


A tartalom kialakítása, a tananyag strukt szakiskolákbanurálása az állampolgári dimenziók mentén történt:

Politikai és jogi dimenzió

Társadalmi dimenzió

Gazdasági dimenzió

Kulturális dimenzió


Az e-képz szakiskolákbanőprogramok általános célja, hogy a célcsoportokban tudatosuljon az, hogy:

Miért fontos az egyének és a közösségek jó kapcsolata (kölcsönös függés).

Miért fontos a gazdasági ismeret és készség (gazdasági műveltség).

Miért fontos a jogok ismerete és a kötelességek teljesítése.

Mi a választás lényege intézményi szinttől a társadalmi szintig (politikai műveltség).

A kultúra szerepe a működő demokráciában (műveltség és kulturáltság).


Az e-képz szakiskolákbanőprogramok alkalmazási célja, hogy az igényt és érdeklődést felkeltsék a téma iránt.

A képzőprogramok elve, hogy a demokratizálódási folyamatban ugyanolyan élményeket és tapasztalatokat szerezzenek a szakképző intézmények vezetői, tantestületei és diákjai. Ennek érdekében azonos szemléletű képzőprogramok kerültek kidolgozásra szakiskolai vezetők, tanárok és diákok számára.

Fő hangsúlyok: az aktív állampolgári magatartássalés a gazdasági műveltséggel kapcsolatos képességek fejlesztése.

A tananyagok szellemisége támogatja az aktív és felelős állampolgárságra nevelés nemzeti stratégia megvalósulását a közoktatási intézményekben zajló munka és a felsőfokú szakképzés keretei között.


Vizsgálat tárgya: szakiskolákban

Elektronikus portál tesztelése, e-részmintánként.

Tanulási attitűd vizsgálat e-részmintánként, e-tartalom és e-módszer vonatkozásban.

Kritérium: (1) az e-képzőprogramot elfogadják és jónak ítéljék meg legalább 60 %-ban; (2) legalább egy olyan dolgot nevezzenek meg, amit az e-teszt után másként látnak, amivel szembesültek, vagy amire eddig nem gondoltak, ami újat jelentett.

E-tananyag jósága az állampolgári dimenziók mentén, e-részmintánként.


Jó a képz szakiskolákbanőprogram, ha rávilágított arra, hogy:

  • miért fontos a jogi és politikai műveltség ahhoz, hogy működjön a demokrácia;

  • miért fontos az egyének és a közösségek jó kapcsolata ahhoz, hogy működjön a demokrácia;

  • miért fontos a gazdasági ismeret és készség ahhoz, hogy működjön a demokrácia;

  • az írás, az olvasás, az idegen nyelvek ismerete (szélesebb értelemben a kultúra) a demokratikus állampolgárságra nevelés alapvető feltétele.


E-részminták összehasonlítása. szakiskolákban

A személyes jelenlétet kívánó (N=309) és az e-képzőprogramok hatékonyságának összehasonlítása a tartalom és a módszer szempontjából a Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központjában zajlóképzésekben résztvevők körében.


A tesztel s eredm nyeinek a ki rt kel se
A tesztelés eredményeinek a kiértékelése szakiskolákban

Az e-képzésbe beiratkozott résztvevők száma

Az e-képzőprogramról visszajelzést adó részminták létszámadatai


P=0,04 szakiskolákban

P=0,048


Az Egyetértek és Nagymértékben egyetértek (4 vagy 5) válaszok aránya a diákok és tanárok körében


A válaszok aránya a diákok és tanárok körébenszemélyes jelenlétet kívánó képzőprogramok vissza-jelzései ugyan nem sokkal, de kedvezőbbek voltak.

A személyes jelenlétet kívánó tanóra jellemzői:

Az Állampolgári tudatosság – felelős jövőépítés című, személyes jelenlétet kívánó tanórát 2008 tavaszán teszteltük (N=309), és a hallgatói visszajelzések alapján javítottuk.

A tanóra segíti az elmozdulást az elméleti modellhez képest a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken.

Átfogó célja az állampolgári tudatosság növelése és a figyelem ráirányítása a felelős jövőépítés jelentőségére.


Fókuszai: válaszok aránya a diákok és tanárok körében

választás lényege a működő demokráciában;

anyagi és szociális jólét a jövőkép tükrében;

szervezeti élethez fűződő társas kapcsolatok;

agresszió nélküli konfliktuskezelés.

A nagy pedagógiai és pszichológiai iskolák bevált, alternatív módszereit alkalmazza.

Dominál a csoportmunka nyílt, plenáris vitával. A feladatok tudatosítják az aktív és felelős állampolgári léttel kapcsolatos személyes és közös érdeket.

Jellemző a támogató és a szokásosnál magasabb bizalomszintű légkör. Alkalmazási cél az igény és érdeklődés felkeltése a téma iránt.


A tanóra jóságának két kritériuma volt válaszok aránya a diákok és tanárok körében:

Az egyik, hogy az óra végén mindenki legalább egy új momentumot nevezzen meg, ami motivációs erővel hatott.

A másik, hogy a diákok az órát elfogadják, és „jónak” ítéljék meg.

A hallgatói vélemények messze meghaladták a vártakat, pozitív irányban.

A tartalmát 94 %-ban 10 fokozatú skálán 8-as és 9-es értékre, a módszert 9-es és 10-es értékre becsülték.


Az eredmények tükrében az e-képz válaszok aránya a diákok és tanárok körébenőprogramok előnyei:

Rövidebb idő alatt több személy részesülhet a képzésben,

Lebonyolítása gazdaságosabb,

Kevesebb élőmunkát kíván a képzőprogramok szervezése,

Az infrastrukturális feltételek az E-learning portálra és a számítógépekre korlátozódnak,

A tanítási-tanulási folyamatban használt tesztek megoldásai tetszés szerint ismételhetők.


Hátrányok: válaszok aránya a diákok és tanárok körében

A személyes jelenlét, a tapasztalati tanulás és az interaktív műhelymunka előnyeit nem pótolhatja a számítógép,

A tanár nem tud reagálni az „itt és most” történtekre, így azok lélektani hatásait nem lehet kihasználni.


Aj nl sok megfogalmaz sa az e tananyagok m dos t s ra
Ajánlások megfogalmazása az e-tananyagok módosítására válaszok aránya a diákok és tanárok körében

Határozottan kedvezőnek ítélhető meg a képzőprogramok azon elve, hogy a demokratizálódási folyamatban ugyanolyan élményeket és tapasztalatokat szerezzenek a szakképző intézmények vezetői, tantestületei és diákjai.

Ennek szellemében az alábbi javasolt módosítások kívánatosak, hogy megjelenjenek a különböző szintű képzőprogramokban:


A tananyagok szerkezete világosabban kövesse az válaszok aránya a diákok és tanárok körébenállampolgári dimenziókat, az állampolgári dimenziók és a tananyagok tagolása nagyobb harmonizációt mutasson!

A tananyagok jobban tudatosítsák az állampolgári dimenziók összefüggéseit!

A szakképzés profiljához illeszkedően a tananyagokban nagyobb hangsúlyt kapjon a gazdasági dimenzió, ebből következően célirányosabban törekedjen a gazdasági műveltséghez köthető képességek fej-lesztésére.

Kívánatos, hogy a tananyagok nagyobb mértékben hang-súlyozzák a személyes felelősségvállalás fontosságát a fejlődési folyamatban!


Köszönet a projekt lebonyolításában és a bemutató összeállításában nyújtott segítségért az SZTE JGYPK Szakképzési Központ munkatársainak:

Döbör András (projektvezetés)

Lengyel Sándorné (adminisztráció)

Tóth Károly (kapcsolattartás, rendezvényszervezés)

D. Fizel Natasa (e-tananyagfejlesztés)

Vedelek Tamás (e-tananyagfejlesztés)

Farkas Olga, Kinyó László (értékelés, elemzés)


Köszönöm a figyelmet! összeállításában nyújtott segítségért az SZTE JGYPK Szakképzési Központ munkatársainak: