CVIČÍME S MYŠKOU - PowerPoint PPT Presentation

CVIČÍME S MYŠKOU
Download
1 / 26

 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CVIČÍME S MYŠKOU. Všade vojdem, v šetko preskúmam, s om rýchla, l eziem aj po zvýšených úzkych plochách, ale bojím sa, prchám, z aliezam pred všetkým cudzím. MYŠKA V NEBEZPEČENSTVE. Rušná časť: Pohybová hra – Myška v nebezpečenstve. Pomôcky: bubienok, maňuška mačky, alebo obrázok.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CVIČÍME S MYŠKOU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cvi me s my kou

CVIČÍME S MYŠKOU

Všade vojdem,

všetko preskúmam,

som rýchla,

leziem aj po zvýšených

úzkych plochách, ale bojím sa,

prchám,

zaliezam pred všetkým cudzím...


Cvi me s my kou

MYŠKA V NEBEZPEČENSTVE

Rušná časť: Pohybová hra – Myška v nebezpečenstve

Pomôcky: bubienok, maňuška mačky, alebo obrázok

Deti sú voľne rozmiestnené v priestore.

Na rôzne signály striedajú chôdzu

a beh na mieste a v priestore,

obraty na mieste.


Cvi me s my kou

Učiteľka ukáže maňušku mačky – chôdza na mieste s obratmi.

Kde je mačka? - vpravo (vpravo bok), vľavo (vľavo bok), za myškou (čelom vzad).

Učiteľka mňauká – pozor nebezpečenstvo – beh voľne v priestore.

Maňuška zmizne , zvuk prestane – myška mimo nebezpečenstva

– chôdza voľne v priestore.

Štyri deti stoja v rohoch miestnosti, predstavujú mačky a zaujmú východziu

polohu v drepe. Ostatné deti myšky – chôdza na mieste. Učiteľka dá znamenie

jednej mačke, tá sa postaví a zamňauká. Myšky prevedú obrat za zvukom,

za stálej chôdze na mieste. Nasleduje znamenie inej mačke a myšky opäť

prevedú obrat smerom k zvuku, za stálej chôdze na mieste.

Deti sú rozdelené na dve skupiny. Jedna skupina detí stojí voľne v priestore,

znázorňujú stromy, domy, kríky (podľa voľby detí, alebo pokynov učiteľky).

Druhá skupina predstavuje myšky, ktoré reagujú na povely a pohyby učiteľky –

zdvihnutie maňušky a mňaukanie – pozor nebezpečenstvo –

beh voľne v priestore s vyhýbaním sa prekážkam

(stromy, domy, kríky).

Maňuška zmizne, zvuk prestane – myšky mimo nebezpečenstva –

chôdza voľne v priestore, vyhýbanie sa prekážkam. Výmena skupín.


Cvi me s my kou

Prípravná časť

Keď je myška v nebezpečenstve , beží sa schovať,

niekedy jej však vadí vlastný chvostík,

pletie sa jej pod tlapky, niekedy ho aj zaľahne vlastným telom.

Pomôcky: šnúrka do topánok, alebo stuha (chvostík)

Myška si zaľahla chvostík, musí ho

uvoľniť.

Nácvik jednotlivých polôh na stuhe položenej na zemi.


Cvi me s my kou

ĽAH


Cvi me s my kou

ĽAH NA BRUCHU,

SKRČIŤ VZPAŽMO ZVNÚTRA,

DLANE NA ZEMI,

ČELO POLOŽIŤ NA CHRBTY RÚK


Cvi me s my kou

ĽAH NA PRAVOM (ĽAVOM) BOKU,

SKRČIŤ UPAŽMO PRAVOU (ĽAVOU),

DLAŇ OPRIEŤ O PODLOŽKU PRED

TELOM, HLAVU POLOŽIŤ NA PRAVÚ

(ĽAVÚ) DLAŇ


Cvi me s my kou

ĽAH SKRČMO


Cvi me s my kou

KĽAK SEDMO,

HLBOKÝ UVOĽNENÝ PREDKLON,

ČELO NA ZEMI, PAŽE NA ZEMI ,

CHRBÁT RUKY NA PODLOŽKE


Cvi me s my kou

2. ZÁKLADNÁ POLOHA: ĽAH POKRČMO, PRIPAŽIŤ, CHVOSTÍK V DLANI

ZDVIHNÚŤ PANVU,

CHVOSTÍK PREMIESTNIŤ POD TRUPOM

NA PODLOŽKE NA DRUHÚ STRANU,

SPÄŤ DO ZP.

TO ISTÉ NA OPAČNÚ STRANU.


Cvi me s my kou

3. CHVOSTÍK SA VŠADE PLETIE

PODÁVANIE ŠNÚRKY Z DLANE DO DLANE

POD KOLENAMI V RÔZNYCH POLOHÁCH

- ĽAH POKRČMO, SED POKRČMO,

KĽAK NA PRAVEJ (ĽAVEJ) NOHE.


Cvi me s my kou

4. STÁVA SA, ŽE CHVOSTÍK HĽADÁ

ZP: SED TURECKÝ, CHVOSTÍK LEŽÍ CCA 20 CM ZA TELOM

ROTÁCIA TRUPU A HLAVY

S VÝDYCHOM NA JEDNU STRANU,

POZRIEŤ SA NA CHVOSTÍK

A S NÁDYCHOM SPÄŤ DO ZP.

OPAKOVAŤ NA DRUHÚ STRANU.


Cvi me s my kou

5. CHVOSTÍK LEŽÍ ZA ZADNÝMI LABKAMI

ZP: VZPOR KĽAČMO, CHVOSTÍK POLOŽENÝ ZA CHODIDLAMI

ÚKLON TRUPU A ROTÁCIA HLAVY

NA JEDNU STRANU, POZRIEŤ SA NA CHVOSTÍK.

SPÄŤ DO ZP. OPAKOVAŤ NA DRUHÚ STRANU.


Cvi me s my kou

6. MYŠKA SA UČÍ OVLÁDAŤ SVOJ CHVOSTÍK.

KLÁSŤ CHVOSTÍK NA RÔZNE ČASTI TELA

A V RÔZNYCH POLOHÁCH

STOJ, POKRČIŤ PREDNOŽMO,

ĽAVOU (PRAVOU)

CHVOSTÍK NA STEHNE


Cvi me s my kou

STOJ, PRIKRČIŤ PRIPAŽMO,

CHVOSTÍK NA ĽAVOM (PRAVOM)

PREDLAKTÍ


Cvi me s my kou

STOJ

CHVOSTÍK NA HLAVE


Cvi me s my kou

PODPOR NA PREDLAKTIACH KĽAČMO,

CHVOSTÍK NA CHRBTE


Cvi me s my kou

ĽAH, PREDNOŽIŤ,

CHVOSTÍK NA CHODIDLÁCH


Cvi me s my kou

VZPOR KĽAČMO,

CHVOSTÍK NA CHRBTE


Cvi me s my kou

HLAVNÁ ČASŤ

 • STANOVIŠTE 1.

 • Pomôcky: lavičky, lano, doštičky

 • Hlavná činnosť: chôdza po lavičke s rôznymi obmenami

 • Chôdza po lavičke s obratmi

 • Chôdza po lavičke s kladením chodidiel tesne za seba

 • Chôdza po lavičke s prekračovaním položených doštičiek

 • Chôdza po lavičke s prekračovaním položených doštičiek a obraty medzi nimi

 • Chôdza po doštičkách položených na lavičke

 • Chôdza po lavičke – kombinácia položených a postavených doštičiek

 • Doplnková činnosť: lano položené na zemi

 • chôdza po lane vpred

 • chôdza po lane stranou

 • chôdza po lane vzad

 • chôdza po zemi vpred, klásť chodidlá vedľa lana (lano medzi chodidlami)

 • chôdza po zemi vzad, klásť chodidlá vedľa lana (lano medzi chodidlami)


Cvi me s my kou

STANOVIŠTE 2.

Pomôcky: kladina, obruče, žinenka

 • Hlavná činnosť : chôdza po kladine s obmenami

 • Chôdza po kladine vpred

 • Chôdza vpred po kladine, uprostred výpon

 • Chôdza vpred po kladine uprostred drep

 • Chôdza po kladine bokom, uprostred výmena strany

Doplnková činnosť: chôdza vpred, alebo bokom

po obručiach. Umiestnenie obručí v priestore

na zemi tak, aby na seba naväzovali


Cvi me s my kou

STANOVIŠTE 3.

Pomôcky: lano, doštičky, obruče

 • Hlavná činnosť: zostaviť malú lanovú prekážkovú dráhu

 • V miestach bez prekážok chôdza po lane

 • V miestach s prekážkami (doštičky, obruče) chôdza z doštičky na doštičku, z obruče do obruče)


Cvi me s my kou

 • Pohybová hra: ,,Pozor na mačku“

 • Jedna tretina detí znázorňuje myšky.

 • Ostatné deti utvoria dvojice (možno aj trojice,štvorice),

 • myšie diery – voľne rozmiestnené v priestore.

 • Dvojice sa postavia proti sebe a chytia sa za ruky.

 • Myšky behajú po poli medzi dierami.

 • Na povel ,,pozor mačka“ (zamňaukanie, ukázanie

 • maňušky), deti vlezú do najbližšej myšej diery.

 • Poobzerajú sa a pokiaľ im už nehrozí

 • nebezpečenstvo – povel ,,mačka je preč“

 • vylezú z diery a opäť behajú.

 • Po čase sa úlohy vymenia.


Cvi me s my kou

ZÁVEREČNÁ ČASŤ

Myška sa uvoľní a prispôsobí sa svojmu chvostíku.

Narovnať chvostík – ľah vedľa narovnanej stuhy,

pripažiť,( vzpažiť), spevniť a vytiahnuť sa za chodidlá

a dlaňami (hlavou) do diaľky.


Cvi me s my kou

Skrútiť chvostík – natiahnuť stuhu a pustiť –

stuha sa zvlní, telom napodobniť pokrčený

(zvlnený) chvostík.


Cvi me s my kou

Spracovala: Emília J.

Zdroj: Volfová H., Kolovská I., : Předškoláci v pohybu

Cvičenie predvádzal Jožko


 • Login