Zawroty g owy i zaburzenia r wnowagi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Magdalena Józefowicz-Korczyńska. ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI. Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi. Zawrót głowy jest to iluzja ruchu, najczęściej o charakterze wirowym, otoczenia lub osoby. VERTIGO.

Download Presentation

ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zawroty g owy i zaburzenia r wnowagi

Magdalena Józefowicz-Korczyńska

ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI

Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi


Zawr t g owy jest to iluzja ruchu najcz ciej o charakterze wirowym otoczenia lub osoby

Zawrót głowy jest to iluzja ruchu, najczęściej o charakterze wirowym, otoczenia lub osoby

VERTIGO


Dizziness

Mniej specyficzne dolegliwości:bujanie, popychanie, ściąganie,falowanie,zaburzenia orientacji, wrażenie ruchuw głowie, oszołomienie, niestabilność

DIZZINESS


Objawy uszkodzenia uk adu r wnowagi

Objawy uszkodzeniaukładu równowagi

 • ZAWROTY GŁOWYobjaw subiektywny

 • OCZOPLĄSodruch przedsionkowo-okoruchowy

 • ZABURZENIA RÓWNOWAGIodruch przedsionkowo-rdzeniowy (objawy obiektywne)


O rodkowa cz uk adu przedsionkowego integruje informacje o po o eniu cia a w przestrzeni

Ośrodkowa część układu przedsionkowego integruje informacje o położeniu ciała w przestrzeni

dzięki bodźcom z

 • narządu wzroku

 • narządu przedsionkowego

 • proprioceptorów mięśni i stawów


Zawroty g owy to jedna z najcz ciej zg aszanych dolegliwo ci

Zawroty głowy to jedna z najczęściej zgłaszanych dolegliwości

W praktyce lekarzy rodzinnych są powodem 5-10% wizyt

10-20% powodem konsultacji laryngologicznej lub neurologicznej

najczęstsze przyczyny

 • zaburzenia naczyniowe 15%

 • procesy zapalne ucha 12%

 • urazy głowy 15%

 • nie można ustalić rozpoznania 24%

  zapalenie neuronu przedsionkowego 3%

  choroba Meniere’a 3,3%

  guzy kata mostowo-móżdżkowego 1,5%


Uszkodzenia obwodowe

Uszkodzenia obwodowe

 • Ucho zewnętrzne

  • woszczyna,

  • ciało obce uciskające błonę bębenkową.

  • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego,


Uszkodzenia obwodowe1

Uszkodzenia obwodowe

 • Ucho środkowe:

  • nieżyt trąbki słuchowej

  • ostre zapalenie ucha środkowego: wirusowe, bakteryjne

  • przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem powodujące przetokę na kanale półkolistym poziomym.


Ucho wewn trzne

Ucho wewnętrzne

 • Ostre zapalenie błędnika: swoiste, nieswoiste

 • Urazy błędnika:

  uszkodzenie w następstwie złamania piramidy kości skroniowej,

  uszkodzenie jatrogenne błędnika zabiegi operacyjne,

  uraz akustyczny

  uraz okołoporodowy piramidy kości skroniowej


Ucho wewn trzne1

Ucho wewnętrzne

 • Choroba Meniere’a

 • Zaburzenia mikrokrążenia w uchu wewnętrznym - krwotok do błędnika, skurcz lub zakrzep tętnicy doprowadzającej.

 • Zawroty położeniowe

 • Otoskleroza (postać błędnikowa)


Ucho wewn trzne2

Ucho wewnętrzne

 • Zatrucia (tlenek węgla, rozpuszczalniki)

 • Nowotwory ucha wewnętrznego

 • Zmiany wrodzone, niedorozwój ucha wewnętrznego

 • Łagodne położeniowe zawroty głowy typu łagodnego

 • Zapalenie neuronu przedsionkowego


Uszkodzenia o rodkowe

Uszkodzenia ośrodkowe

 • Zaburzenia krążenia krwi w OUN i niewydolność w układzie tętniczym kręgowo-podstawnym

  niewydolność tętnic móżdżkowych: dolnej przedniej lub dolnej tylnej

  uogólniona miażdżyca naczyń mózgowych


Uszkodzenia o rodkowe1

Uszkodzenia ośrodkowe

 • Urazy z lub bez złamania podstawy czaszki (pourazowe zawroty głowy trwają miesiącami)

 • wstrząśnienie mózgu

 • stłuczenie mózgu

 • Stany zapalne OUN i opon mózgowych

 • - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  • ropień mózgu


Uszkodzenia o rodkowe2

Uszkodzenia ośrodkowe

 • Choroby demielizacyjne (stwardnienie rozsiane) i zwyrodnieniowe

 • Guzy nadnamiotowe i podnamiotowe: móżdżku, pnia mózgu, kąta mostowo-móżdżkowego

 • Migrena

 • Padaczka


Og lnoustrojowe przyczyny zawrot w g owy

Ogólnoustrojowe przyczyny zawrotów głowy

 • Alergia: zazwyczaj pokarmowa

 • Anemia

 • Miażdżyca naczyń obwodowych i centralnych

 • Awitaminoza

 • Choroby serca: zaburzenia rytmu serca

 • Zatrucie lekami: alkohol, nikotyna, streptomycyna, gantamycyna, barbiturany, opioidy.


Og lnoustrojowe przyczyny zawrot w g owy1

Ogólnoustrojowe przyczyny zawrotów głowy

 • Niedociśnienie

 • Nadciśnienie

 • Choroby metaboliczne: cukrzyca, niewydolność nerek i endokrynologiczne (niedoczynność tarczycy, menopauza, krwawienie miesięczne)

 • Choroby krwi

 • Zawroty psychogenne

 • Zawroty związane ze zmianami w stawie skroniowo-żuchwowym.


Inne przyczyny

Inne przyczyny

 • Oczne

  Zaburzenia refrakcji

  Zaburzenia czynności mięśni gałkoruchowych

  Jaskra

 • Zawroty psychogenne

 • Zawroty związane ze zmianami w stawie skroniowo-żuchwowym


Badanie pacjent w z zawrotami g owy

Badanie pacjentów z zawrotami głowy

 • Wywiad – często wystarcza do postawienia rozpoznania

  Charakter zawrotu głowy

  • zawroty układowe “vertigo” - halucynacja ruchu wirowego

  • zawroty nieukładowe “dizziness”

   • uczucie niestabilności, chwiania się, padania w jedną stronę, popychania, unoszenia, zapadania się, jakby upojania , dezorientacja w przestrzeni, niepokój, napady paniki itp.

  • zmiany niedokrwienne często

   • mroczki przed oczyma, zatarcie konturów przedmiotów, uczucie ciężaru w głowie, podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia


Zawroty g owy diagnostyka

Zawroty głowy - diagnostyka

Różnicowanie zespół obwodowy - ośrodkowy


Zawroty g owy diagnostyka1

Zawroty głowy - diagnostyka

Różnicowanie zespół obwodowy - ośrodkowy


Choroba menier a

Choroba Menier’a

Triada objawów

 • zawroty głowy 95%

 • niedosłuch o charakterze fluktuacyjnym 96%

 • szumy uszne 84%

  + uczucie ciśnienia w uchu

  33%


Etiologia choroby menier a

Etiologia choroby Menier’a

 • Nieznana –wodniak błędnika

 • Prawdopodobne przyczyny - czynniki

  • genetyczne

  • alergiczne

  • naczyniowe

  • infekcje

  • immunologiczne


Choroba menier a1

Choroba Menier’a

 • Zachorowalność

  • 4.3/100 000 w Finlandii

  • 27.0/100 000 we Włoszech

 • Kobiety/mężczyźni 1/1

 • Kobiety wiek 30-40 lat mężczyźni 40-50 lat

 • Częściej jednostronnie (obu 15-20%)

 • Im dłużej trwa choroba tym częściej zajęte drugie ucho


Zapalenie neuronu przedsionkowego

Zapalenie neuronu przedsionkowego

 • Nagłe, silne zawroty głowy z oczopląsem, silne dolegliwości wegetatywne

 • Brak upośledzenia słuchu

 • Brak dolegliwości neurologicznych


Zapalenie neuronu przedsionkowego1

Zapalenie neuronu przedsionkowego

 • Nagłe uszkodzenie błędnika

 • Etiologia niepotwierdzona – wirusowa?

 • Głównie u młodych ludzi

 • Kobiety/mężczyźni 1/1


 • Login