Roboty funkcje motoryczne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 65

Roboty Funkcje Motoryczne PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Roboty Funkcje Motoryczne. Inteligentne Systemy Autonomiczne. W oparciu o wykład Dr. Hadi Moradi University of Southern California. Janusz A. Starzyk Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Zakres wykładu. Proste sterowanie reakcyjne

Download Presentation

Roboty Funkcje Motoryczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Roboty Funkcje Motoryczne

Inteligentne Systemy Autonomiczne

W oparciu o wykład Dr. Hadi Moradi

University of Southern California

Janusz A. Starzyk Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie


Zakres wykładu

 • Proste sterowanie reakcyjne

 • Sterowanie reakcyjne (reactive control)

 • Arbitraż

 • Przejmowanie cech (Subsumption)

 • Rozszerzone Automaty Skończone –

  (AFSM: Augmented Finite State Machine)

 • Pola potencjałów

 • Trochę sugestii na temat programowania kontrolerów reakcyjnych


Proste sterowanie reakcyjne

 • Zamknięta pętla pomiędzy sensorami a efektorami robota

 • Brak wewnętrznej reprezentacji dla zwykłego sterowania reakcyjnego

 • Składa się z:

  • Sytuacji (bodźce)

  • Akcji (reakcja)

 • Najprostsza forma: sytuacje wykluczające się wzajemnie lub unikalne

  • Jedna akcja w odpowiedzi na każdą sytuacje:

   • If( bumper == 1) && (timer < 10 ) then avoid()

   • If( bumper == 0) && (timer==10) then seek_light()

  • Zwane niezależnymi regułami zachowania


Proste sterowanie reakcyjne

 • Najprostsza forma:

  • Podzielić postrzegany świat na zbiory wzajemnie wykluczających się sytuacji

  • Rozpoznać sytuację w której się jest

  • Zareagować na nią

 • Ruch weza:


15

1

14

2

13

3

12

4

Przykład: Sterowanie jako funkcja postrzeganych danych

 • Spójrz na 9 wartości zewnętrznych sonaru – które są najbliższe?

Przypadek 1: Jeśli sonary 12,13 lub 14 to skręć w lewo o 20 st/sec.

Przypadek 2: Jeśli sonary 15, 0, lub1 skręć w lewo o 40 st./sec.

Przypadek 3: Jeśli sonary 2, 3, lub 4 skręć w prawo o 20 st./sec.

0

Przykład Zachary Dodds


Przykład 0: Owady

Pajak robot

Rodney Brooks @ MIT (1985)

planowanie i rozumowanie

„behawioralna” dekompozycja zadania

identyfikacja obiektu

wyczuwanie

zbudowanie mapy

działanie

poznawanie

eksploracja

unikanie przedmiotów

Insekt robot

Zauważ: równoległe operacje


Przypomnienie: Celowość

Metoda Celowa

kontrola motoru

„funkcjonalna” dekompozycja zadania

wykonanie zadania

modelowanie świata

działanie

planowanie

percepcja

wyczuwanie

Metoda reakcyjna

planowanie i rozumowanie

identyfikacja obiektu

wyczuwanie

zbudowanie mapy

działanie

„behawioralna” dekompozycja zadania

poznawanie

eksploracja

unikanie przedmiotu


Proste reagowanie: Przykład 1

 • Unikanie przeszkód

  • Ruchome przeszkody

  • Stałe przeszkody

 • Przeszkody:

  • Prawa strona

   • Ruch w lewo po zakrzywionej ścieżce

  • Lewa strona

   • Ruch w prawo po zakrzywionej ścieżce


Proste sterowanie reakcyjne

 • Zadanie: Potrzebujemy kombinację wszystkich możliwych czuciowych sytuacji.

 • Pytanie: Ile wynosi liczba kombinacji dla ‘n’ czujników?

 • Odpowiedz: Jeśli czujniki binarne: 2n

 • Planowanie uniwersalny lub całkowite odwzorowanie: Wszystkie możliwe sposoby + optymalne akcje dla każdego sposobu

 • Planowanie reakcyjne jest w czasie kompilacji, nie w czasie wykonywania


Proste sterowanie reakcyjne

 • Wady:

  • Trudno określić wszystkie możliwe sytuacje

  • Ogromna przestrzeń czuciowa/wejsciowa

  • Ogromna tabela relacji sytuacji do akcji

   • Wolniejsze wyszukiwanie

   • Większe zapotrzebowanie na pamięć

 • Rozwiązanie:

  • Mały wybrany zbiór specyficznych sytuacji i akcji

  • Automatyczne akcje pokrywające resztę


Zachowanie zależne

 • Automatyczne ogólne akcje pokrywające większość sytuacji

  • Dopóki (prawda) jedz_naprzód ()

 • Wyspecjalizowane reguły dla szczególnych sytuacji

  • jeśli(zderzak==1) wtedy unikaj()

 • Zauważ: Wiele reguł może być wywołanych jednocześnie.

 • Q: Która określa wyjście?


Trochę pytań

 • Jak uczyć się automatycznie?

  • Wygeneruj pary sytuacyjno-akcyjne

 • Jak automatycznie zmniejszać przestrzeń wejść?

 • Autonomia działania

  • Tokyo Lecture 3 time 1:24:00-1:32:00


Przykład 2: Arbitraż

 • Chcemy zaprogramować mobilnego robota który będzie:

  • Poruszał się do przodu aż

   uderzy w przeszkodę

  • Następnie ominie przeszkodę

   i będzie kontynuował ruch

Wykonane jako jedno zadanie

Image courtesy of Boulette’s robotics


Przykład 2: Arbitraż

 • Chcemy zaprogramować mobilnego robota który będzie:

  • Poruszał się do przodu aż

   uderzy w przeszkodę

  • Następnie ominie przeszkodę

   i będzie kontynuował ruch

Wykonane jako dwa zadania

Image courtesy of Boulette’s robotics


Przykład 2: Arbitraż

 • Co będzie jeśli dodamy trzecie zadanie i więcej

  • Będzie poruszał się do przodu aż uderzy w przeszkodę

  • Następnie ominie przeszkodę i będzie kontynuował ruch

  • Podąży w kierunku wskazanym przez kompas


Przykład 2: Arbitraż

 • Zadanie:

  • Pewne problemy przechodzą z jednego zadania do drugiego (sterowanie silnikiem).

Image courtesy of Boulette’s robotics


Arbitraż

 • Wiele reguł może być wywołanych jednocześnie

  • Reguły mogą wygenerować kolidujące rozkazy dla efektorów.

  • Jak zdecydować którą regułę wykonać?

 • Rozwiązanie:

  • Ustalona hierarchia priorytetów

  • Hierarchia dynamiczna (zmienia się w czasie działania)

  • Uczenie (priorytety są poznawane w trakcie działania)

  • Pole potencjału (suma wektorów)


Przykład 2: Arbitraż

Image courtesy of Boulette’s robotics


Przykład 2: Arbitraż

 • Zadanie arbitra: rozdział zadań

 • Tylko podprogram sterujący silnikiem ma bezpośredni dostęp do silnika.

  • Jeśli rozkaz_silnika = rozkaz_naprzód wtedy włącza ruch naprzód

 • Anulowanie ma najwyższy priorytet


Przykład 2: Arbitraż

 • Zalety

  • Nie ma konfliktu dostępu do silnika

  • Dostęp przekazany do najwyższych priorytetów

  • Złożoność programu nie rośnie gwałtownie wraz ze wzrostem liczby zadań

 • Jest to nazywane architekturą podporządkowaną (subsumption).


Przykład 2+1: Ślimak

 • Wyjada glony ze skał

  • Na skałach blisko wody

   • Idzie wyżej ponad wodę

 • Pozostaje żywy:

  • Pozostaje w szczelinach

   • Szuka ciemności

 • Jeśli jest do góry nogami w wodzie

  • Szuka światła

 • Zmienia położenie z prądem fal


Przykład 2+1: Ślimak

brak wody

Szpara

do góry

nogami

+woda

Jasno

s

Ciemno

s

Do góry

s

pełzanie


Arbitraż

 • Arbitration: rozwiązuje kolidujące reakcje bodziec - odpowiedź:

  • Subsumption: Zwycięzca bierze wszystko (Rodney Brooks, MIT, 1985)

  • Pola potencjałów: Ważona suma odpowiedzi.

   Big Dog robot – Boston Dynamics (3min 28 sek)


Architektura Podporządkowana (Subsumption)

 • Architektura Podporządkowana jest metodologią rozwoju robotów ze sztuczną inteligencją.

 • Jest ona w dużym stopniu związana z robotyką bazującą na zachowaniu.

 • Termin został wprowadzony przez Rodney Brooks i jego kolegów w 1986.

 • Architektura Podporządkowana była szeroko stosowana w autonomicznych robotach i w innych zastosowaniach sztucznej Inteligencji czasu rzeczywistego.

 • Architektura podporzadkowana

  • Tokyo Lecture 5 time 1:10:50-1:18:00


Architektura Podporządkowana

 • Q: Jak wprowadzić priorytet w sprzęcie?


Architektura Podporządkowana

 • Wyższy poziom steruje niższymi warstwami:

  • Hamowanie: powstrzymanie transmisji

  • Narzucanie: zastępuje wiadomość wiadomością narzuconą

  • Zerowanie: przywraca zachowanie do stanu pierwotnego


Architektura Podporządkowana

 • Przykład:

  • Niższe poziomy: Umiejętności przetrwania i podstawowe funkcje motoryczne

   • Ruch

   • Unikanie przeszkód

  • Złożone zachowania

   • Szukanie

   • Zbieranie

 • Buduj na warstwie poprzedniej (budowa warstwowa)

 • Wszystkie warstwy są typu bodziec-reakcja, bez planowania


Przykład 3: Subsumption

 • Zbuduj robota unikającego przeszkód przy poszukiwaniu światła:

  • Dwa silniki: napęd i sterowanie

  • 4 czujniki odległości

   • Dleft, Dright, Dfront, Drear

  • Jedna fotokomórka:

   • Kieruje do źródła światła

Ładowanie

Dleft

Drear

Dfront

Dright

Przeszkoda


Przykład 3: Subsumption

 • Wędrowanie dookoła:

  • Nieprzerwany ruch

Silniki

Wędrowanie


Przykład 3: Subsumption

 • Unikanie przeszkody:

  • Unikanie w określonej odległości

  • Obrót w prawo jeśli przeszkoda z lewej strony

  • Obrót w lewo jeśli z prawej

   • Żadnego ustalonego kierunku, tylko w prawo albo w lewo

Czujniki

Silniki

Omijanie


Przykład 3: Subsumption

 • Łączenie dwóch pierwszych warstw

Czujniki

Omijanie

Silniki

Wędrowanie

S


Przykład 3: Subsumption

 • Szukanie światła w celu podładowania

  • Jeśli baterie są słabe,

  • Idź w kierunku światła (wykorzystaj fotokomórkę)

Fotokom.

Bateria

Silniki

Ładowanie


Przykład 3: Subsumption

 • Łączenie warstw

Fotokom.

Bateria

Ładowanie

Czujniki

Unikanie

S

Silniki

Wędrowanie

S


Przykład 3: Subsumption

 • Łączenie warstw (lepszy model)

Fotokom.

Bateria

Ładowanie

Czujniki

Unikanie

S

Silniki

Wędrowanie

S


Architektura Podporządkowana

 • Hierarchia warstw kontrolnych

  • Najniższe warstwy zajmują się najbardziej podstawowymi zadaniami

  • Ostatnio dodane warstwy wykorzystują już istniejące.

  • Każdy komponent sprzyja i nie przeszkadza silnemu powiązaniu między wyczuwaniem i działaniem.

 • Motywowana przez rozwój

 • Budowana od podstaw

 • Komponenty wykonują zadania (bez planowania)

 • Zadania równoległe

 • Żadnych potrzeb dla wewnętrznych modeli


Architektura Podporządkowana : Warstwy

 • Rozpoczynamy od podstawowych funkcji motorycznych

 • Budujemy nowe warstwy na starych

 • Istniejące warstwy niższego poziomu pozostają bez zmian

 • Rozwój przyrostowy:

  • Buduj

  • Testuj

  • Dodaj

 • Niższe warstwy kontynuują działanie niezależnie do wyższych warstw

 • Jeśli zachowania wyższego poziomu zawiodą, wówczas powrót do poziomu podstawowego. Tolerancja błędu.


Współdziałanie Warstw

 • Wyższe warstwy zakładają istnienie niższych

  • Odbierają sygnały sensoryczne z niższych warstw

  • Hamują wyjścia niższych warstw

  • Blokują wejścia niższych warstw

 • Wyjście z wyższej warstwy może podporządkować wyjścia niższych warstw

  • Podporządkowanie wyjścia = arbitraż reguł

  • Wyjścia kontrolowane przez hierarchie zachowań

 • Inteligentne roboty (prof. Masayuki Inaba U. Tokyo)

  • Tokyo Lecture 3 time 1:33:30-1:53:20


Przykład 4: Robot Dywanowy

 • Wiele sensorow:

  • Swiatla

  • Odległości na podczerwień

  • Zderzak

  • Dźwięku

 • Wiele zachowan:

  • Jazda

  • Wodzenie za światłem

  • Odjeżdżanie

  • Unikanie


Przykład 4: Robot Dywanowy


Przykład 4: Robot Dywanowy

 • Wyjścia

  • Motoryczne (różnicowy)

  • Brzęczyk

 • Patynie: Jaka hierarchie działań chciałbyś określić dla tego robota?


Pytania?


Roboty Funkcje Motoryczne

Uzupełnienia


Example 5: Brook’s 3 Layer


Another Example

runaway behavior


Another Example

wander behavior

runaway behavior


Another Example

navigate behavior

wander behavior

runaway behavior


AFSM: Augmented Finite State Machine

 • Subsumption composed of networks of finite state machines augmented with timers

  • Timers allow state change after a predefined period of time

 • An AFSM can:

  • be in one state at a time.

  • Receive one or more inputs

  • Send one or more outputs


AFSM and Layers

 • Layers are connected so the higher level can suppress inputs or inhibit the outputs of a lower layer.

 • Coupling between layers, even AFSMs, can be:

  • Through wires

  • Through the world (an action based the output of a lower level)

   • Idea: Instead of storing the world internally, use it externally.


Turn Right

Avoid

Wander

Move Forward

Turn Left

Example 6

A robot’s different states and transition between states.


Charger

Dleft

Drear

Dfront

Dright

Obstacle

Potential Fields

 • Vector summation

 • As the battery level drops, the vector toward light gets bigger


Reactive Control

 • Motivated by animal behavior

 • Advantages:

  • Real-time

  • Less sensitive to imperfect data

  • No need for internal representation

 • Disadvantage:

  • Hard to achieve goal-oriented tasks

  • Limited intelligence

  • No learning

  • World and goal must not change


Designing in Subsumption

 • Qualitatively specify the overall behavior needed for the task

 • Decompose that into specific and independent behaviors (layers)

 • The layers should be bottom-up and consisting of disjoint actions

 • Ground low-level behaviors in the robot’s sensors and effectors

 • Incrementally build, test, and add


World is its own best model

 • Base for reactive systems

 • Use the world as its own best model!

  • Its complete

  • No need for internal representation

   • Large

   • Slow

   • Expensive

   • Static

 • Can we always do this? i.e. using world rather than an internal representation.


Subsumption Conclusion

 • Advantages:

  • Reactivity

   • Speed

   • Real-time (while upper layers do long range planning)

  • Parallelism

  • Incremental design

  • Robustness

  • Generality

 • Disadvantages:

  • Inflexibility at run-time

  • Expertise needed in design

  • Can result in spaghetti control system


Reactive control:Programming Hints

 • DO NOT HACK AIMLESSLY

  • Before you do any coding:

   • Think about the problem.

   • Decompose the necessary actions into behaviors.

   • Understand how those behaviors relate to one another and under what conditions they should be active.

   • Design a method for selecting and executing appropriate behaviors.

   • Completely record your ideas in your notebook before you code.

   • Even bad ideas are "good" if you gain experience from their failure.

   • Be sure to keep good notes so that experience isn't lost.


Reactive control:Programming Hints

 • KEEP IT SIMPLE

  • Reactive controllers can get out of hand quickly.

  • Become hard to debug.

  • Keep your solution as simple as possible.

   • A solution based on three basic behaviors/competencies, for example, is better than one with six.

  • Clean flow of control is superior to a rat's nest of callbacks and dependencies.

  • Remember all that advice about avoiding spaghetti code? It holds here ten fold.


Reactive control:Programming Hints

 • TEST, TEST, AND TEST AGAIN

  • Test your solutions.

   • Not only simple examples.

  • Design your own test example.

  • Don't select your tests randomly.

   • Consider your solution and try to predict if there are any situations that may be difficult for it to deal with.

  • Design a test to exercise the controllers in any scenarios that concern you.

  • Be sure to record your speculations as well as the results of any tests you do in your notebook.

  • Trade tests and scenarios with other students in the class.


Reactive control:Programming Hints

 • CONSTANTS AREN'T -- VARIABLES WON'T

  • Noise in sensors.

   • Sample sensors for a short period of time and averaging them to get "real" values.

   • Check sensors against ranges of values, rather than against specific numbers

   • Checking a noisy sensor with an equality relation is a recipe for disaster if the sensor is noisy

  • Commands are not performed exactly

   • wheels can slip

    • Avoid commanding large motions.


Practice Example: Subsumption Design

 • A robot capable of moving forward while not colliding with anything could be represented with a single layer, Level 0.

 • The robot has multiple sonars, each pointing in a different direction.

 • The robot has two actuators, one for driving forward and one for turning.


Practice Example: Subsumption Design


Practice Example: Subsumption Design

 • Consider building a robot which actually wandered around instead of sitting motionless, but was still able to avoid obstacles.

 • Under subsumption, a second layer of competence (Level 1) would be added.

 • Level 1 consists of a WANDER module which computes a random heading every n seconds.

 • Adding a new avoid module offers an opportunity to create a more sophisticated response to obstacles.


Practice Example: Subsumption Design

When to accept the heading vector from which layer?


Practice Example: Subsumption Design

 • The issue now appears to be when to accept the heading vector from which layer.

 • Subsumption makes it simple: the output from the higher level subsumes the output from the lower level.

 • Subsumption is done in one of two ways:

  • Inhibition

  • Suppression


Practice Example: Subsumption Design

 • Now consider adding a third layer to permit the robot to move down corridors.

 • The LOOK module examines the sonar polar plot and identifies a corridor.

 • The STAYINMIDDLE subsumes the WANDER module.


Practice Example: Subsumption Design


 • Login