Değerli Dostlar, - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 59

 • 231 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Değerli Dostlar,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Değerli Dostlar,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Değerli Dostlar,

Bu slayt, Akupunktur konusunda bir sembol olan isimlerden, Dr.Yoshio Nakatani’nin 1951 yılında Japonya’da, temelde kendini ifade edemeyen hastaların, sağlık problemlerini tespit için geliştirdiği, RYODORAKU metodunun, kompüterize edilerek daha da geliştirilmiş, ileri bir versiyonudur.

Klasik RYODORAKU metoduna göre, son derece kullanım kolaylığı sunan bu program, daha hızlı ve pratik hale getirildi.

Zamanla etkinliği daha da netlik kazanan bu metod, hemen tüm branş hekimlerince Ülkemiz dahil, tüm dünyada yaygın ve etkin olarak başarıyla kullanılmaktadır.


Points size neler sa lar l.jpg

POINTS size neler sağlar:

 • Kolay ve hızlı bir ölçüm...

 • Hasta hakkında net ve güvenilir bilgiler...

 • Doğru bir teşhis ve doğru tedavi...

 • Belirti vermemiş vakaların teşhis ve tedavisi...

 • Bütünsel bir yaklaşım ve tedavi...

 • Acil durumlarda hızlı ölçüm modunda, akut durumları görme...

 • Hastanın ölçüm anındaki sağlık durumu ile, ileriye yönelik muhtemel sağlık problemlerini görme ve irdeleme...

 • Vücuttaki parazit, bakteri ve mikroorganizmaların barınma ihtimal ve oranı...

 • Bu özellikleri ile hem tedavi hekimliği ve hem de koruyucu hekimlik...

 • Hastanın durumuna özel nokta reçeteleri ve bunların atlas üzerindeki görünümü...

 • Fitoterapi...

 • Meridyen masaj tedavisi...

 • Sunulan mutelif grafiklerle, farklı tarihlerde alınan ölçümlerin ve yapılan tedavilerin sonuçlarını mukayeseli olarak görme ve tedavi sürecinin takip ve kontrolü...

 • Mümkün olan en az iğne ile tedavi...

 • Ayrıca ek bir programa gerek kalmadan hasta takibi...

 • Omurga problemlerini görme...

 • Aura ve Çakra görüntüleri ve bu görüntülerden yorum...

 • Yaş sınırlaması olmaksızın kullanım...


Slide3 l.jpg

Tüm bu özellikleri itibariyle POINTS bir akupunktur kliniğinin en temel ihtiyacıdır.

Hastalarınızın memnuniyetini zirveye taşıyacak olan bu sistem için, ciddi bir imkân ve fırsat sunuyoruz. Değerlendirmenizi umuyor ve bekliyoruz.

Detaylar için lütfen bizimle irtibat kurunuz.


Slide4 l.jpg

POINTS

RYODORAKU TEMELLİ

BİLGİSAYARLI TEŞHİS

VE

TEDAVİ SİSTEMİ


Slide5 l.jpg

%100’E VARAN ORANDA DOĞRU TEŞHİS...

BELİRTİ VERMEYEN VAKALARI DA ÖNCEDEN GÖREBİLME…

DOĞRU VE ETKİN TEDAVİ...

3 FARKLI TEDAVİ SEÇENEĞİ…

ÖLÇÜLEBİLİR DEĞERLERLE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

HEM TEDAVİ, HEM KORUYUCU HEKİMLİK VE HEM DE

“ANTI AGING” UYGULAMALARI…

KESİN HASTA MEMNUNİYETİ…

RYODORAKU NOKTALARINA İLÂVETEN OMURGA ÜZERİNDEN

ÖLÇÜM ALABİLME…

DİL PROBLEMİ YOK…

KLİNİĞİNİZDEKİ EN ÖNEMLİ YARDIMCINIZ…


Slide6 l.jpg

AÇILIŞ SAYFASI


Slide7 l.jpg

Yeni hasta kaydı

Hastanın kimlik bilgileri bu alana kaydedilir.

Sınırsız sayıda kayıt imkânı!

Hastanızın doğum tarihi girildikten sonra, doğduğu günün, haftanın hangi gününe denk geldiğini göstererek, minik bir sürpriz yapabilirsiniz!


Slide8 l.jpg

İKİNCİ ADIMDA CİHAZ KALİBRASYON YAPMANIZI SAĞLAR.

BU SAĞLIKLI BİR ÖLÇÜM İÇİN HER ZAMAN GEREKLİDİR.


Slide9 l.jpg

Ölçüm sayfası / El noktalarından ölçüm

Her bir elde, ölçüm alınacak noktalar, birbiri ardı sıra, sağ ve sol el üzerinde gösterilir.


Slide10 l.jpg

Ölçüm sayfası / Ayak noktalarından ölçüm

Her bir ayakta, ölçüm alınacak noktalar, birbiri ardı sıra, sağ ve sol ayak üzerinde gösterilir.


Slide11 l.jpg

Tamamlanmış ölçüm

Son noktadan ölçüm alındıktan

sonra ekran bu görünümdedir.

Artık ölçüm bitmiştir


Slide12 l.jpg

Ölçüm sonu vücudun genel grafiksel durumu

Organizmanın genel tonusu

Vejetatif Sistem

Merkezi Sinir Sistemi

Morfofonksiyonel Sistem

Sağ – Sol Dengesi

Genel Ortalama

Son noktadan alınan ölçümden sonra, ölçüm probu ile hastanın, ölçüm yaptığınız uzvuna son bir dokunuşla,

yapılan ölçümler ve hasta bilgileri otomatik olarak kaydolur. Kayıt için ilâve bir işlem gerekmez.

ÜSTTEKİ GRAFİK HASTANIN ÖLÇÜM ANINDAKİ DURUMUNU GÖSTERİR, ALTTAKİ GRAFİK İSE İLERİYE YÖNELİK TAHMİN!


Slide13 l.jpg

RYODORAKU Standard grafik

Sağ meridyen

Sol meridyen


Slide14 l.jpg

Dairese grafik

Normal aralığın

dışı / üstü;

ölçüm değerleri bu aralıkta ise organ sağlıksız ve Hiperfonksiyon

Normal aralık bölgesi; ölçüm değerleri bu aralıkta ise, organ sağlıklı ve normal.

Normal aralığın

dışı / altı;

ölçüm değerleri bu aralıkta ise, organ sağlıksız ve hipofonksiyon.

Üstteki diyağram hastanın ölçüm anındaki durumunu, alttaki diyağram da ileriye yönelik tahminleri / prognoz gösterir.


Slide15 l.jpg

Karşılaştırmalı grafik…

İlk 3 saniyelik ölçüm grafiği. Standard Nakatani ölçümü.

Son ölçüm grafiği. Nöronların cevap verdiği son nokta değerleri.


Slide16 l.jpg

Tedavi olmuş bir hastanın grafik seyri…

Yukarıdaki grafikler, yaklaşık 6 ay süren bir tedavi sonucu, belli aralıklarla alınan ölçüm değerlerinin

karşılaştırmasıdır. Hastanın tedavi seyri grafiksel olarak ta görülebiliyor. Yapılan tedavinin nasıl seyrettiği,

Hastanın nasıl etkilendiği bu grafiklerden takip edilir. Bazı hastaların iknası noktasında çok önem arz eder!


Slide17 l.jpg

Yin – Yang Dengesi

Klasik Nakatani / Ryodoraku grafiği, ölçüm esnasındaki durumu gösterir

Prognoz


Slide18 l.jpg

Renk Grafiği

Klasik Nakatani / Ryodoraku grafiği,

ölçüm esnasındaki durumu gösterir

Renk skalası ile, hastanın genel durumu .

Prognoz


Slide19 l.jpg

Sütun Grafik

Klasik Nakatani / Ryodoraku grafiği,

ölçüm esnasındaki durumu gösterir

Grafiksel olarak hastanın genel durumu.

Prognoz


Slide20 l.jpg

Meridyenler arası simetri durumu:

Klasik Nakatani / Ryodoraku grafiği,

ölçüm esnasındaki durumu gösterir

Prognoz


Slide21 l.jpg

Emosyonel Durum: Hastanın genel duygusal durumu hakkında bilgi verir.

Klasik Nakatani / Ryodoraku grafiği,

ölçüm esnasındaki durumu gösterir

Prognoz


Slide22 l.jpg

Ölçüm grafiği seyri:

Hastanın YIN mi, yoksa

YANG tipi mi olduğunu gösterir.


Slide23 l.jpg

Fantom Resmi: Organların durumunu gösterir

İlk 3 saniyelik ölçüm fantom resmi.

Hastanın ölçüm anındaki durumunu gösterir.

PROGNOZ

İlgili organın üzeri çift tıklanarak, organla ilgili problem görülebilir.


Slide24 l.jpg

Üç boyutlu ve hareketli Fantom Resmi


Slide25 l.jpg

Teşhis 1. sahife

(+ +) Nöronun etkin bozulması

(+ -) Nöronda hafif bozulma

(- +) Latent

Tek yıldızlı ifadeler hastanın ölçüm anındaki durumuna işaret eder.

Çift yıldızlı ifadeler hastanın ileriye yönelik durumuna işaret eder.


Slide26 l.jpg

Teşhis 2. Sahife


Slide27 l.jpg

Teşhis 3. sahife


Slide28 l.jpg

Teşhis 4. Sahife


Slide29 l.jpg

Teşhis 5. Sahife


Slide30 l.jpg

Parazit durumu

Bu sütunda görülen rakamlar, Hasta bünyesinin solda gösterilen bakteri ve virüsler açısından, ne derece uygun bir ortam oluşturduğunu gösterir. Hastadaki şikayet ve belirtiler doğrultusunda gerektiğinde ilâve tetkikler istenebilir.


Slide31 l.jpg

Boy – Kilo dengesi

Hastanın boy ve kilo bilgileri, ilgili skaladan seçilerek, ağırlık indeksi görülebilir.


Slide33 l.jpg

Hastanın AURA’sı


Slide34 l.jpg

Hastanın ÇAKRA’sı

POINTS sayesinde,

Çakraları

Görüp

yorum

yapabildiğiniz

gibi,

tedavinin

seyrini

buradan da

takip

edebilirsiniz.

Hastanızın da

bütün bunları

görmesi,

tedavisi

açısından

ona,

moral ve

ümit

kaynağı

olacaktır...


Slide35 l.jpg

Simetriden sapma


Slide36 l.jpg

Önerilen tedavi noktaları ve tedavi penceresi

Ölçüm sonucu hastaya özel belirlenen ve Sedasyon etkili uyarım uygulanacak tedavi noktaları (Mavi).

ELEKTROSTİMÜLASYON TEDAVİ BÖLÜMÜ

Cihaz ölçüm propları kullanılarak, elekroakupunktur tedavisi yapmanıza da imkân verir.

Ölçüm sonucu hastaya özel belirlenen ve tonifiasyon etkili uyarım uygulanacak tedavi noktaları (Kırmızı).

Tedavi süresi zaman saati

POINTS – DSD size noktaları belirlemenin yanında her bir nokta için uygun elektriksel uyarım

yapmanızı sağlar. Noktaları bulmanız için detektör fonksiyonu da vardır.


Slide37 l.jpg

Tedavi noktası lokasyonu

Tedavi uygulanacak nokta ilgili sütunda seçilince, yanıp sönerek farklı şekillerde gösterilir.


Slide38 l.jpg

Tedavi noktası başka bir görünüm

Tedavi uygulanacak nokta ilgili sütunda seçilince, yanıp sönerek farklı şekillerde gösterilir.

İstendiğinde noktanın yeri ve endikasyonları da görülebilir.


Slide39 l.jpg

Sistem aynı zamanda tedavi uygulanacak noktanın

Bulunması için nokta deteksiyonu yapma imkânı sunar


Slide40 l.jpg

Sistem, ilave noktalarla ağrı ve semptomatik tedavi yapmanızı da sağlar.


Slide41 l.jpg

Sigara bıraktırma protokolü:


Slide42 l.jpg

Zayıflama protokolü


Slide43 l.jpg

Impotans tedavi protokolü


Slide44 l.jpg

Hastaya Özel Fitoterapi reçetesi verir…


Slide46 l.jpg

Meriyen Masajı / Kozmetik cilt masajı


Slide47 l.jpg

Meriyen Masajı / Kozmetik Masaj Yüz kasları


Slide48 l.jpg

Meriyen Masajı / Kollar Sağlı - sollu


Slide49 l.jpg

Meriyen Masajı / Ayaklar Sağlı - sollu


Slide50 l.jpg

Omurga üzerinden ölçüm…

Hastanın sırtında omurlar işaretlenir ve iki omur arasından çıkan sol ve sağ

sinirler üzerinden ölçüm alınır. Bu hastanın omurga yapısı hakkında bilgi verdiği gibi,

ilgili sinirin inerve ettiği organ hakkında da bilgi verir.


Slide51 l.jpg

Omurga fantom resmi…

Renk skalası

bize sinir iletisi

hakkında bilgi

verir.


Slide52 l.jpg

İlgili Omurlar arasıdan çıkan sinirlerin tepkisi / teşhis.


Slide53 l.jpg

Bütün bu özellikleri ile

POINTS - DSD,

tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek

özellik ve yeterlilikte,

komple bir,

Nörofonksiyonel

CHECK-UP ve TEDAVİ

sistemidir.


Slide54 l.jpg

EĞER

KLİNİĞİNİZDE,

YOKSA,

ÖNEMLİ BİR EKSİK VAR

DEMEKTİR!

POINTS


Slide55 l.jpg

POINTS – DSD TEŞHİS VE TEDAVİ PROGRAMI

REFERANS LİSTESİ


Slide59 l.jpg

TEŞEKKÜR EDERİZ.

OLUŞUM TIBBİ CİHAZLAR LTD ŞTİ.

Osmaniye, Fildamı Çobançeşme Sok. Şahin Ap.

No: 8/B Bakırköy 34144 İSTANBUL

Tel.& Fks.: 0 212 466 16 55

GSM: 0 532 331 77 12

WEB: www.olusummedikal.com

E-mail: olusummedikal@gmail.com


 • Login