Ekonomiavsnittet
Download
1 / 45

Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen. Knapphet eller i paradiset behövs det inga ekonomer. Kostnader. Nyttor. Fördelning. Effektivitet. Något eller flera av fyra begrepp utgör basen för merparten ekonomiska analyser. reell kostnad. knapphet. värdering. alternativkostnad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen' - yoshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ekonomiavsnittet

i

kommittéutbildningen


Knapphet

eller

i paradiset behövs det inga ekonomer


Kostnader

Nyttor

Fördelning

Effektivitet

Något eller flera av fyra begrepp utgör basen för merparten

ekonomiska analyser


reell kostnad

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


reell kostnad

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


Ett exempel på reell värdering

Krav på aktiekapitalDet reala kravet på aktiekapital år 1895

5000*(4243/75,9) = 279 513


En real jämförelse av krav på aktiekapital

Viktiga begrepp: Nominell-Real

Inflatera-Deflatera


reell kostnad

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


reell kostnad

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


Exempel på förändring av reella kostnader

Underlag för bedömningar om ekonomiska konsekvenser av en återetablering av Ekeskolan och Hällsboskolan

Inledning

Det handlar om att ge underlag för vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli av en återetablering av de båda skolorna. I första omgången handlar det om hur mycket verksamheten kostar idag. I förlängningen handlar det också om kostnadskonsekvenserna av en utökning av antalet elever vid skolorna.


Skalans betydelse för reella kostnader

Skalfördelar

Stordriftsfördelar


Om vi misstänker att det finns stordriftsfördelar i verksamheten,

kan vi då göra förutsägelsen att

kostnaderna fördubblas

om antalet elever fördubblas ???


En enkel modell verksamheten,

med fasta och rörliga kostnader

Kostnad

antal elever


Komplicerande förhållanden verksamheten,

Regim

Kvalitet


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


Vad är den största kostnaden för en verksamheten,

individ under studietiden?

Alternativkostnad brukar definieras som

värdet av det alternativ man avstår ifrån


Några exempel på alternativkostnad verksamheten,

Kön på systembolaget

Att bo i en betald villa

Att göra militärtjänst


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


Lycka verksamheten,

Intäkter

Nytta

Fördelar

Benefits


Människors verksamheten,

och

organisationers

drivkrafter

Incitament

Ekonomisk

styrning

Arbets-

utbud

Förskole-

exemplet

Pris-

reglering

Kvantitets-

reglering

Skatter

Subventioner

Principal-

agent

Max(I-K)

Största Nytta


Förskoleexemplet om ekonomisk styrning verksamheten,

Föreställ dig att du är föreståndare för en förskola. För verksamheten finns det en regel att barnen ska hämtas kl. 4 på eftermiddagen. Men det är ofta så att föräldrarna är sena. Resultatet är att vid dagens slut finns det oroliga barn och förskollärare som måste vänta på att föräldrarna ska komma. Vad ska man göra?

Några ekonomer som fått höra om problemet, det visade sig vara ganska vanligt,

erbjöd en lösning: inför en straffavgift!

Ekonomerna bestämde sig i samarbete med förskolorna för att testa sin lösning på 10 förskolor i Haifa, Israel. Studien varade i 20 veckor men straffavgiften introduceras först efter ett tag. De första fyra veckorna samlade man bara uppgifter om hur många som kom för sent och hur mycket. Den femte vecka introducerades straffavgiften. Förskolan meddelade föräldrarna att de föräldrar som kommer mer än 10 minuter sent får betala en straffavgift på motsvarande 3 amerikanska dollar för varje sådan händelse. Straffavgiften skulle läggas till månadsavgiften på motsvarande 380 amerikanska dollar.

Så vad hände?


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


Yttre verksamheten,

Inre

Paretooptimum

En situation där ingen

kan få det bättre

utan att någon

annan får det sämre

Marknaden

Effektivitet

Offentlig

verksamhet

Transaktions-

kostnader

Kaldor-Hicks-kriteriet

DEA

En situation där vinsterna av

en förändring mer än väl

räcker för att kompensera

förlorarna av förändringen

Bench-

marking


Marknadsmisslyckanden verksamheten,

eller

effektivitetsmotiv för offentligt åtagande

 • Externa effekter

 • Kollektiva nyttigheter

 • Lång tidshorisont

 • Informationsojämlikhet

 • Autonomibrist


Ett litet tillägg verksamheten,

Anbudskonkurrens

Naturliga monopol

Offentlig drift


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


reell kostnad verksamheten,

knapphet

värdering

alternativkostnad

(opportunity cost)

val

Nytta

Effektivitet

Fördelning


Utförar- verksamheten,

konkurrens

Fördelning

Grupper

Gini-

koefficienten

Kvantiler

(Deciler)


Kommunalekonomisk utjämning verksamheten,

Syfte:

att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar

för alla kommuner och landsting

att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service

oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden

 • Systemet består av fem olika delar:

 • inkomstutjämning

 • kostnadsutjämning

 • strukturbidrag

 • införandebidrag

 • regleringsbidrag/avgift


Kostnadsutjämningen verksamheten,

Inkomstutjämningen

utjämnar för kostnader

kommunerna och landstingen

inte själva kan påverka

Avgift

3,7 mdkr

 • I olika delverksamheter

 • utjämnas för:

 • ålder

 • etnicitet

 • socioekonomi

 • geografi

 • lönestruktur

1-290

Ogynnsam

struktur

Staten

52 mdkr

5,2 mdkr

Förslag som förväntas påverka skatteunderlaget

bör därför analyseras

med hänsyn till denna inkomstutjämning

Gynnsam

struktur

Återkommande uppdatering som

kan motivera att förslag om

huvudmannaskapsförändringar eller

frivillig/obligatorisktförändringar

kan göra det lämpligt att fundera över

hur det skulle kunna passa

in i en uppdaterad kostnadsutjämning

tex vinsterna av ökat skatteunderlag

i en kommun sprids på samtliga kommuner


Kostnader verksamheten,

Nyttor

Val

Fördelning

Effektivitet


Allra sist: verksamheten,


Konsten att göra verksamheten,

en ekonomisk konsekvensbedömning

handlar alltid om att,

på ett sätt eller annat,

beskriva en tänkt verklighet.


 • Den verksamheten,tänkta verkligheten kan vara uttryck för olika saker

 • som:

 • önsketänkande

 • fria fantasier

 • gissningar

 • eller t.ex.

 • på ekonomisk teori grundad analys


eller

Ska man leverera det folk efterfrågar

eller

det de behöver?


ad